Інтеграція ланцюга постачань

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 23:00, контрольная работа

Описание работы

1. У функціонально організованій структурі управління логістична система
зіштовхується з безліччю проблем. Які це проблеми і як їх можна
вирішити? Через які етапи проходить компанія при створенні структури
своїх логістичних служб?

Работа содержит 1 файл

логістика ДКР.docx

— 111.13 Кб (Скачать)

КИЇВ – 2012

Розділ 1.

Варіант 0. Інтеграція ланцюга постачань.

1. У функціонально  організованій структурі управління  логістична система 

зіштовхується з безліччю проблем. Які це проблеми і як їх можна 

вирішити? Через  які етапи проходить компанія при створенні структури 

своїх логістичних  служб?

Однією з проблем  підтримання сталості організаційної структури є те, що службовці, котрі  виконують логістичні функції, мають  подвійне підпорядкування. При вирішенні цієї проблеми виникає ще ряд проблем.   З’являється проблема недостатньої  кваліфікації кадрів, для складної роботи в логістичній системі, знання кількох галузей, та ще й вміння використовувати новітнє програмне забезпечення для виконання і полегшення роботи. Проблема недостатнього розуміння керівництвом, яке місце в структурі компанії  займає логістика. Часта відсутність структуризації, коли всі працівники займаються всім, що унеможливлює знайти винного в разі невдачі.

Оскільки логістичні функції та операції залишаються  розсіяними по всій фірмі, службовці  по виконуваній роботі підпорядковуються  логістичній службі, але, з іншого боку, вони завжди лишаються підпорядкованими і основному підрозділу(тобто  відділам маркетингу, виробничому чи фінансовому), в якому вони числяться  і розміщуються. Це обмежує ефективність логістичного управління.

Вирішити цю проблему можна одним з різновидів організаційної структури, основаної  на концепції статус-кво, організації  по принципу «сполучної ланки» - окремих службовців, котрих назначають відповідальними за координацію логістичних операцій, поручають роботу в двох або трьох сферах. Такі службовці в відповідних підрозділах можуть координувати і ставити проблеми, зовнішні по відношенню до даного підрозділу, в вирішенні яких зацікавлені вищі керівники фірми. Але таких працівників складніше знайти і вони обійдуться фірмі дорого, бо високий рівень кваліфікації коштує відповідно.

Кращим рішенням є створення єдиного відділу, що  передбачає собою зосередження всіх логістичних функцій в одному відділі. Логістичним функціям варто  приділяти таку ж увагу, як і іншим  основним функціям фірми.

Ще однією з  проблем є швидке виконання замовлення (коли мова йде про місце роз  положення служби ). В такому випадку, кращим рішенням, коли це велика компанія з філіалами, буде децентралізоване управління, оскільки централізоване управлення не дає достатнього результату із-за великої кількості підрозділів  і зв’язків з постачальниками  і споживачами.

При створенні  структури своїх логістичних  служб компанія проходить через  такі етапи, як визначення і формування цілей функціонування системи, визначення вимог яким повинна задовольняти система, формування елементів системи  на основі цих вимог, створення єдиного  логістичного відділу, централізація  чи децентралізація логістичного управління, вибір сторонніх організацій  на випадок виникнення потреби у  співпраці, організація елементів  в єдину логістичну систему, організація  та інтеграція ланцюгів поставок, управління каналом, встановлення партнерських відносин.

2. Чи може  підвищення ефективності логістики  вплинути на досягнення 

високого рівня  обслуговування споживачів?

Підвищення  ефективності логістики підвищить  рівень якості свого сервісу. Це дозволить  досягнути високого рівня у стосунках  із споживачем і його обслуговуванні. Саме послуги зараз являються  в центрі сучасної економіки, в якій зусилля підприємств мають бути спрямовані перш за все на підвищення ефекту корисності, повного задоволення  специфічних потреб клієнта, а не максимізації виробництва товару. Поняття  ефективності ототожнюється з характером використання і з тим, наскільки  система удосконалена, на скільки  удосконалено обслуговування. Тому підприємствам варто більше уваги приділяти саме логістиці, це дозволить постійно підтримувати хороші стосунки зі споживачем на високому рівні їх обслуговування. А це в свою чергу підвищить конкурентоспроможність фірми. Відповідні зміни в логістичній стратегії впливають на фінансові результати діяльності фірм і роблять свій внесок у забезпечення їхньої довгострокової життєздатності і успіху у споживачів.

3. Чому для  створення ефективної логістичної  системи необхідна 

безпосередня  підтримка керівників вищої ланки? Що являє собою 

―сполучна ланка‖?  Які проблеми організації логістики можна вирішити з

її допомогою?

Якщо надавати звіти по плануванню і закупкам керівнику  вчасно, то і він зможе вчасно відреагувати як на вартість матеріалів, так і на взаємовідносини з  постачальниками. Високий ступінь інформованості керівником вищої ланки фірми в логістичній діяльності, отримання від них підтримки та корегуючих рішень вчасно, є необхідним для створення ефективної логістичної системи.

Різновидом організаційної структури, основаної на концепції  статус-кво, являється організація  за принципом «сполучної ланки». Сполучною  ланкою являються окремі службовці, котрих назначають відповідальними  за координацію логістичних операцій. Їм поручають роботу в двох або  трьох функціональних сферах.  Перевагою  даної системи  є те, що сполучні службовці в відповідних підрозділах когут координувати і ставити проблеми, зовнішні по відношенню до даного підрозділу, в рішенні котрих зацікавлені вищі керівники фірми. Це вирішить проблему підтримки статус-кво організаційної структури, коли службовці, що виконують логістичні функції, не мають чіткого розмежування, хаотично отримують і виконують завдання різних службовців різних підрозділів, що обмежує ефективність логістичного управління.

4. Коротко опишіть  усі «за» і «проти» існування  єдиного підрозділу по 

логістиці, тобто  підрозділу одного рівня з відділами  маркетингу,

планування виробництва, фінансового і т.п.

Організація єдиного  підрозділу передбачає зосередження всіх логістичних функцій в одному відділі. З точки зору логіки, цей  метод найкращий, оскільки спрощує  координацію між транспортуванням, зберіганням, контролем матеріальних запасів, виробництвом та іншими функціями. Цей метод добре зарекомендував себе в багатьох компаніях і, як виявилось, найбільш прийнятний для рішення  проблеми координації логістичних  функцій. Завдяки зосередженню логістичної  діяльності в єдиному відділі, логістика  стає лінійною функцією, а це важлива  діяльність. Мінусом створення єдиного підрозділу може бути лише великі витрати на робітників, якщо це невелика фірма, з маленьким штатом.

5.Що таке аутсорсінг? У яких ситуаціях його використовують? Чому? Чому

необхідно і  яким чином можна проконтролювати  діяльність сторонніх 

фірм, що надають  логістичні послуги за контрактом?

Під поняттям аутсорсинг розуміють виконання деяких логістичних функцій сторонніми фірмами. Він використовується багатьма фірмами, що не виконують всі логістичні операції самостійно. Інколи логістичні функції передають стороннім фірмам для зменшення ризику. Буває, що компанії замінюють перевезення власним автотранспортом користуючись послугами сторонніх перевізників, із-за високої вартості утримування власного автотранспортного парку. Також причинами є як складнощі глобальних логістичних операцій, так і різні складнощі управління системами розподілу в різних державах.

Методи контролю часто визначаються з контракті, що заклечається фірмами. Існують різні способи організації такого контролю. Наприклад використовується карточна система звітів центрів розподілу, з якими укладено контракт. В звіті приводиться кількість замовлень, відвантажених в розстрочку; кількість вихідних підтверджених замовлень в розстрочку; кількість відібраних і повністю відвантажених замовлень; кількість передач товарів підтверджених на протязі 24 годин. З даних по формулі можна вирахувати ефективність.

6. У чому різниця  між централізованою і децентралізованою  логістичними 

службами? Яка  краще? Чому? Що таке матрична система  управління? Чи є 

цей вид управління найкращим рішенням для логістичної  системи? Чому?

Централізована  організація логістики передбачає, що корпорація має службу логістики, котра управляє всіма видами логістичної  діяльності з єдиного офісу компанії. Децентралізована організація логістики, навпаки, передбачає, що пов’язані з логістикою рішення приймають окремо на рівні підрозділів чи виробничих груп і часто в різних географічних регіонах. Вибір на користь централізованої чи децентралізованої логістики визначають масштаб фірми, її продукція, географічний регіон реалізації продукції і закупки сировинних матеріалів.

На користь  централізованої організації логістики  існує кілька аргументів, такі, як впровадження інформаційних систем, взаємовідносини всередині фірми. Виявилось,  що збалансоване навантаження чи інша форма консолідації вантажів краще проявляють себе при централізованій системі управління логістикою. І до неї ведуть комп’ютери і комунікації, навіть якщо управління здійснюється через комп’ютерну мережу.

Доводи на користь децентралізованої організації логістики основані на поганій керованості централізованої організаційної структури крупної фірми, яка має багато підрозділів. Часто в крупних фірмах з розгалуженою структурою функцію розподілу переважно лишати в кожному автономному підрозділі. Практикою підтверджено, що децентралізована організація логістики дає більший результат, якщо виробничі інтереси підрозділів не співпадають і мають мало загальних цілей і задач.

Іншою розповсюдженою формою організації логістичного управління являється матрична система управління. При матричному управлінні менеджер підзвітний двом функціональним керівникам. Перевагою такої організаційної структури заклечається в інтеграції двох чи кількох функцій в рамках відповідальності окремого менеджера. При такій структурі управління біфункціональні менеджери можуть мати необмежені повноваження і нести повну відповідальність за задоволення потреб споживачів. Основним недоліком матричного управління є його висока вартість, оскільки воно потребує більш високої кваліфікації службовців і більш досконалих інформаційних систем, необхідних для підтримки роботи менеджерів в матричній системі управління. Як правило, матрична система є найкраще, однак фірми часто в повсякденній діяльності функціонують на основі звичайної структури управління, а для рішення конкретних разових проблем на короткий терміт створюють матричні команди зі службовців, виконуючих різні функції. Такі службовці мають відрізнятися високим професіоналізмом.

7. У чому суть  інтеграції ланцюга постачань?  Як її досягти?

Ланцюги постачать  об’єднуються при укладенні угод довгострокових, взаємовигідних угод між різними сторонами. Такі угоди  відомі під різними назвами: партнерство, стратегічні союзи, угоди з третьою  стороною і контрактна логістика. Коли фірма вступає у партнерські  відносини з джерелом постачання матеріалами або зі споживачами, вона завжди повинна уявляти, як ці взаємовідносини відіб’ються на всьому ланцюгу постачань. В ідеалі всі учасники ланцюга постачань  повинні одночасно зустрічатися і розробляти договори, необхідні  для забезпечення функціонування ланцюга  постачань найкращим чином.

Для інтеграції будь-якого ланцюга постачать  варто оцінити недоліки існуючої системи і вивчити структуру  каналів – якими вони є і  якими вони могли б бути. Щоб  організувати логістичний ланцюг, необхідно  зрозуміти поточні проблеми. Також необхідно проаналізувати різні канали, що мають відношення до прусування товарів.

8. Припустимо, що  вас зобов'язали створити логістичну  систему на 

підприємстві, у  якому в даний час логістичні функції розсіяні по всіх

підрозділах і  по всій країні. З чого ви почнете? Чому?

Спочатку необхідно  визначити через вартість чи витрати  відносну значимість логістики в  загальній діяльності фільми. Тоді визначити, що при наявності багатьох підрозділів, це буде децентралізована логістична структура управління.

9.Що таке управління  каналом? Як воно може вплинути  на вибір фірмою 

організаційної  структури управління логістикою? Чому?

Управління каналом  можна розглядати як здатність фірми  і людей працювати загалом, починаючи  з придбання сировинних матеріалів, проходячи стадії обробки і виробництва  і закінчуючи доставкою готової  продукції роздрібним торговцям  і кінцевим споживачам. Існує шість  каналів: канал приналежності, канал  фінансування, канал переговорів, канал  просування, логістичний канал і, в міжнародних угодах,  канал  документообігу. Кожна фірма сама вирішує, якими каналами володіти і в якій мірі контролювати інші канали (зазвичай заключаючи контракт).

Перед тим як приймати рішення про найбільш п  підходящу форму організації  логістики або ланцюгів постачань, важливо проаналізувати всю мережу каналів, через які здійснює свою діяльність фірма. Знання взаємозв’язків в каналі являється також необхідною передумовою для укладення партнерських згод з постачальниками і споживачами.

Информация о работе Інтеграція ланцюга постачань