Аналіз кредитоспроможності позичальників капіталу в банку

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2012 в 13:54, дипломная работа

Описание работы

Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника — юридичної особи в комерційному банку ЗАТ “Приватбанк" та розробці заходів по зменшенню рівня кредитного ризику за рахунок удосконалення кредитних процедур роботи з позичальником.

Содержание

ВСТУП 1
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 5
1.1 РИЗИКИ ПРОЦЕСІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ 5
1.2 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА КОРОТКОСТРОКОВОЇ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 27
1.3 МЕТОДИ ДИСКОНТОВАНИХ ОЦІНОК КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ПРИ ДОВГОСТРОКОВОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ 38
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В АКБ “ПРИВАТБАНК" 44
2.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АКБ “ПРИВАТБАНК" 44
2.2 АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В АКБ “ПРИВАТБАНК” 51
2.3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ВАТ “ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР” ДЛЯ ВИДАЧІ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУ В ОБОРОТНІ КОШТИ 59
2.4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 73
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 76
3.1 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ БАНКІВ ІНФОРМАЦІЇ В МЕТОДАХ ОПЕРАТИВНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ЙОГО КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 76
3.2 БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В РИНКОВИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА ДОСВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ПОСЛУГ 79
3.3 ДЕРЖАВНИЙ “РЕЄСТР ПОЗИЧАЛЬНИКІВ" НБУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО ПОСЛУГ ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ 90
3.4 НЕДЕРЖАВНІ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ПОСЛУГ ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 95
ВИСНОВКИ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 110

Работа содержит 1 файл

Дипломна.doc

— 1.29 Мб (Скачать)

доля готової продукції в валюті балансу активів зросла з 2,04% (базовий період) до 8,35% при зростанні суми готової продукції на + 182,2% (з 0,213 млн. грн. до 0,601 млн. грн);

доля дебіторської заборгованості за відпущену продукцію зросла в валюті балансу активів з 10,16% (базовий період) до 10,91% при падінні суми дебіторської заборгованості на — 25,85% (з 1,061 млн. грн. до 0,787 млн. грн);

дебіторська заборгованість базового періоду за розрахунками з бюджетом (експортне відшкодування ПДВ) в звітному періоді зросла з 0,03 млн. грн. до 0,121 млн. грн. (на 299,6%) становлячи долю 1,69% проти 0,29% у базовому періоді;

сума грошових коштів в касі у звітному періоді в валюті балансу зросла з 1,38% до 4,38%і;

Таким чином, проведений аналіз активів валюти балансу свідчить про падіння активів балансу за рахунок різкого зменшення (ліквідації) основних фондів та зносу основних фондів.

б) Аналіз фінансових результатів діяльності

Результати ретроспективного аналізу результатів фінансової діяльності і структури витрат підприємства, дозволяють констатувати наступне:

отриманий доход за реалізовану продукцію зріс на +3,94% (на +0,336 млн. грн) з рівня 8,553 млн. грн. (за 2003 рік) до 8,889 млн. грн. (за 2004 рік);

доля чистого доходу від реалізації продукції (мінус податок ПДВ) становить долю 83,33% від отриманого доходу за реалізовану продукцію, доля загальної собівартості реалізованої продукції зросла у звітному періоді з 68,72% (базова) до 81,06% при абсолютному зростанні собівартості у звітному періоді на + 22,6% з рівня 5,877 млн. грн. (2003 рік) до 7, 206 млн. грн. (2004 рік);

відповідно, доля реалізаційного прибутку впала у звітному періоді з 15,2% (базова) до 2,27% при абсолютному падінні реалізаційного прибутку у звітному періоді на — 84,47% з рівня 1,3 млн. грн. (2003 рік) до 0, 202 млн. грн. (2004 рік);

доля адміністративних витрат зросла у звітному періоді з 4,89% (базова) до 6,98% при абсолютному зростанні адміністративних витрат у звітному періоді на + 48,47% з рівня 0,418 млн. грн. (2003 рік) до 0,621 млн. грн. (2004 рік);

доля витрат на збут зросла у звітному періоді з 5,46% (базова) до 6,52% при абсолютному зростанні витрат на збут у звітному періоді на + 24,22% з рівня 0,467 млн. грн. (2003 рік) до 0,58 млн. грн. (2004 рік);

загальні фінансові результати від операційної діяльності у звітному періоді характеризуються збитком — 0,935 млн. грн. зрівнянні зі збитком у базовому періоді — 0,007 млн. грн., тобто операційна діяльність характеризується наростаючою збитковістю;

операційна збитковість звітного періоду погашена прибутком від реалізації основних фондів на суму + 1,285 млн. грн.;

завдяки продажу основних фондів у звітному періоді чистий прибуток до розподілу у звітному періоді становить 0,35 млн. грн. (доля — +3,95%), що, після покриття збитків попереднього періоду у сумі 0, 202 млн. грн., відповідає доходності акції підприємства +32,81% при 18% (згідно варіанту роботи) розподілі чистого прибутку до виплати дивідендів;

відносне зменшення собівартості виробництва у звітному періоді характеризується наступними показниками:

а) доля загальних витрат (виробнича собівартість + собівартість управління та збуту) підвищилась з 84,0% (базовий період) до 93,86% від валового реалізаційного доходу, при цьому абсолютне зростання загальних витрат становить + 16,13% з рівня 7,185 млн. грн. (базовий період) до 8,344 млн. грн.;

б) в структурі виробничої собівартості відмічається у звітному періоді підвищення долі матеріальних витрат з 47,13% (базовий період) до 60,65% (звітний період) від валового реалізаційного доходу при значному абсолютному підвищенні суми матеріальних витрат на + 33,77%;

в) структурна доля витрат заробітної плати з відрахуваннями у звітному та базовому періоді практично співпадають;

г) структурна доля амортизація та собівартості управління і збуту у звітному періоді знизилися на 1113% відносно базового періоду;

Результати розрахунків коефіцієнтів — показників фінансового стану згідно алгоритмів [53], [57] наведені в табл.2.4- 2.5.

Результати 2010 року

Як видно з результатів розрахунків показників ліквідності, платоспроможності та джерел покриття виробничих запасів ВАТ “Гранітний кар'єр”:

на звітну дату показники покриття запасів з стійкого фінансового стану переведені в зону кризового фінансового стану, тобто розмір запасів не відповідає зменшенню капіталу підприємства за рахунок продажу активів (основних фондів), що потребує швидкої реакції, враховуючи певну кризу з реалізацією (падіння дебіторської заборгованості та зростання готової нереалізованої продукції);

показники платоспроможності та ліквідності знаходяться близько до діапазону нормативів для коефіцієнтів ліквідності, за виключенням показника абсолютної ліквідності, тобто необхідно підвищити норматив готівкових грошей на розрахунковому рахунку та в касі, та падіння показника строкової ліквідності за рахунок відміченого падіння рівня дебіторської заборгованості, тобто кризи з реалізацією.

 

Таблиця 2.4 – Розрахунок основних показників (коефіцієнтів) фінансового стану ЗАТ «Гранітний кар’єр» у 2009-2010 році

№п/п

Показник

За 2009 рік

За 2010 рік

1.Показники майнового стану

1.1

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

0,393

0,523

1.2

Частка основних засобів в активах

0,759

0,609

1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,654

0,395

1.4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0

-0,684

1.5

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

0

0

1.6

Коефіцієнт мобільності активів

0,233

0,382

2.Показники ділової активності

2.1

Коефіцієнт трансформації (ресурсовіддача)

0,68

1,03

2.2.

Фондовіддача

0,90

1,69

2.3

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

2,93

2,69

2.4

Період одного обороту обігових коштів (днів)

124,66

135,65

2.5

Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

6,15

5,01

2.6

Період одного обороту запасів (днів)

59,35

72,87

2.7

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)

6,72

9,42

2.8

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

54,33

38,76

2.9

Коефіцієнт оборотності готової продукції

33,43

12,31

2.10

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

48,58

39,33

2.11

Період операційного циклу (днів) – перетворення придбаних матресурсів в гроші

113,68

111,63

2.12

Період фінансового циклу (днів) – період обороту коштів

65,10

72,31

2.13

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,78

1,35

3.Показники рентабельності

3.1

Рентабельність активів по чистому доходу від реалізації, %

68,29

102,77

3.2

Рентабельність активів по валовому реалізаційному прибутку, %

12,46

0

3.3

Рентабельність власного капіталу по чистому доходу від реалізації, %

78,36

135,34

3.3

Рентабельність власного капіталу по валовому реалізаційному прибутку, %

14,29

0

3.3

Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку після сплати податків, %

0

1,90

3.4

Рентабельність виробничих фондів

0

1,79

3.7

Рентабельність реалізованої продукції по чистому доходу

0

1,17

3.10

Період окупності активів, років

 

69,29

3.12

Період окупності власного капіталу, років

 

52,62

4. Показники фінансової стійкості

4.1

Власні оборотні кошти, тис.грн

1111,2

1018,8

4.2

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами (норматив >0,1)

0,456

0,370

4.3

Маневреність робочого капіталу

0,820

1,331

4.4

Маневреність власних обігових коштів

0,13

0,31

4.5

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами  запасів

1,163

0,708

4.7

Коефіцієнт фінансової автономії (норматив >0,5)

0,872

0,759

4.8

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (норматив >0,1)

0,122

0,186

4.9

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу, (норматив <0,5)

0,128

0,241

4.10

Коефіцієнт фінансової стабільності

6,784

3,156

4.12

Коефіцієнт фінансової стійкості (норматив =0,85-0,9)

0,878

0,768

5. Показники ліквідності (платоспроможності)

5.1

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття) (норматив >0,1)

1,918

1,647

5.2

Коефіцієнт ліквідності швидкої (норматив = 0,7-0,8)

0,949

0,659

5.3

Коефіцієнт ліквідності абсолютної (норматив = 0,2-0,35)

0,113

0,189

5.4

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості (норматив => 1,20)

1,356

1,013


 

Таблиця 2.5 – Аналіз динаміки фінансової стійкості ЗАТ «Гранітний кар’єр»

№ п/п

Показник (тис.грн)

31 грудня 2009

31 грудня 2010

1

Власний капітал (ВК)

9096

5473,7

2

Необоротні активи (НА)

7984,8

4454,9

3

Влані обігові кошти (р.1-р.2)

1111,2

1018,8

4

Довгострокові зобов’язання (Кд)

71,5

62,5

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р.3+р.4)

1183,7

1081,3

6

Короткострокові кредити та позики

0

0

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5+р.6)

1182,7

1081,3

8

Запаси

955,7

1438,7

9

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів (р.3-р.8)

155,5

-419,9

10

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів і довгострокових кредитів (р.5-р.8)

227

-357,4

11

Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів (р.7-р.8)

227

-357,4

12

Тип фінансової стійкості

Стійкий фінансовий стан

Кризовий фінансовий стан


 

Як видно з результатів розрахунків показників рентабельності та фінансової стійкості в ВАТ “Гранітний кар ' єр”:

рентабельність активів та власного капіталу по чистому доходу, відповідно, у звітному періоді підвищилась відносно базового, з 68,29% до 102,77% та з 78,36% до 135,34%;

навпаки, рентабельність активів та власного капіталу по валовому реалізаційному прибутку, відповідно, у звітному періоді знизилась відносно базового, з 12,46% до 2,8% та з 14,29% до 3,69%;

рентабельність власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування з негативного збитку у базовому періоді піднялася до +1,9% у звітному періоді;

наведений рівень рентабельності власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування дуже низький, бо відповідає строку окупності власного капіталу 52,6 років, що робить підприємство інвестиційно-непривабливим;

всі показники фінансової стійкості (фінансування, маневреності, незалежності), хоча і зменшилися після часткового продажу основних фондів, і відповідному зменшенню капіталу, одначе відповідають у звітному періоді відносно стійкому стану підприємства;

Як видно з результатів розрахунків показників майнового стану та ділової активності в ВАТ “Гранітний кар ' єр” (табл.2.5):

коефіцієнт трансформації активів у виручку від реалізації підвищився у звітному періоді на +51,5% (з 0,68 у базовому періоді до 1,03 у звітному періоді);

фондовіддача основних фондів підвищилася у звітному періоді на +87,8% (з 0,9 у базовому періоді до 1,69 у звітному періоді);

коефіцієнт оборотності обігових коштів зменшився на 8,2% (з 2,93 у базовому періоді до 2,69 у звітному періоді), що відповідає зростанню періоду 1го обороту обігових коштів з 124,66 дня до 135,65 днів;

коефіцієнт оборотності запасів коштів зменшився на 18,5% (з 6,15 у базовому періоді до 5,01 у звітному періоді), що відповідає зростанню періоду 1го обороту запасів з 59,35 дня до 72,87 дня;

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зріс на +40,2% (з 6,72 у базовому періоді до 9,42 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1го обороту дебіторської заборгованості з 54,33 дня до 38,76 дня;

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зріс на +23,6% (з 7,51 у базовому періоді до 9,28 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1го обороту (погашенню) кредиторської заборгованості з 48,58 дня до 39,33 дня;

мобільність активів зросла з 0,233 (базовий період) до 0,382 (звітний період), що відповідає зростанню долі оборотних коштів в активах з 0, 393 (базовий період) до 0,523 (звітний період), відміченому при аналізі активів та коефіцієнту покриття запасів;

в результаті продажу частини зношених основних фондів загальний коефіцієнт зносу основних фондів зменшився з 0,654 (базовий період) до 0,393 (звітний період).

Отримані характеристики ділової активності, що свідчать про негативні процеси у розвитку підприємства, тому інвестиційна привабливість є низькою.

Згідно з результатами аналізу попереднього розрахунку підприємству необхідний кредит розміром 400 000 грн. (табл.2.7) для тимчасового покриття залученим банківським капіталом величини запасів в оборотних коштах.

Підприємство ВАТ “Гранітний кар ' єр” подає заявку на кредит 400 000 грн. на 1 рік під 25% річних. В якості застави на загальну суму

800 000 грн. надається (баланстабл.2.1):

готова продукція вартістю 601,8 тис. грн.;

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 121,5 тис. грн.;

частина дебіторської заборгованості за відпущену продукцію на суму 78 тис. грн. (з загальної суми 786,7 тис. грн);

Експертний аналіз з боку банку дає наступну діагностику:

а) Згідно показників табл.1.1 по класам кредитоспроможності:

по коефіцієнту незалежності = 0,759 — клас 1 (>0,6);

по коефіцієнту абсолютної ліквідності = 0,189 — клас 2 (0,15 — 0,2);

по коефіцієнту строкової ліквідності = 0,659 — клас 2 (0,4 — 0,7);

по коефіцієнту покриття = 0,659 — клас 3 (<1,0);

Таким чином — середній клас кредитоспроможності 2 клас

б) Згідно показників табл.1.2, враховуючі 2 клас кредитоспроможності та невисоку рентабельність підприємства, клас позичальника — В.

в) Згідно таблиці 1.4 — кредитна операція відноситься до класу “субстандартна”.

г) Згідно табл.1.5 — для субстандартних кредитів рівень заліку застави становить всього 20% від її балансової вартості.

Тобто, рівень застави для надання кредиту в 400 000 грн. повинен бути піднятий до 2 млн. грн.

д) Таким чином, підприємство ВАТ “Гранітний кар'єр” повинно надати в заставу додатково основних фондів на суму 1,2 млн. грн. з наявних 4,3 млн. грн. (баланс — табл.2.1). Інакше банк відмовить у наданні кредиту, чи може надати кредит на суму 160 000 грн. замість 400 000 грн.

е) Варіант ризикового кредитування банком з еквівалентним підняттям ставки кредитування з 25% до 40% річних — вочевидь не може бути прийнятий підприємством, оскільки підвищена сума процентів на 80 000 грн. з ' їдає весь плановий прибуток підприємства.

 

2.4 Ідентифікація основних проблем оцінки фінансового стану позичальників — юридичних осіб

Информация о работе Аналіз кредитоспроможності позичальників капіталу в банку