Формування іміджу туристичного підприємства (на прикладі санаторію «Форос»)

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 16:46, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи була обрана розробка засобів комунікації, спрямованих на створення сприятливого іміджу туристичного підприємства.
Відповідно до мети були поставлені такі завдання:
- вивчити теоретичні аспекти формування іміджу організації;
- вивчити особливості формування та управління іміджем туристичного підприємства;
- проаналізувати діяльність санаторію «Форос» з управління іміджем;
- розробити рекомендації з управління іміджем санаторію «Форос» як чинника успішної професійної діяльності.

Содержание

ВСТУП ……………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………….5
1.1. Поняття іміджу, його завдання, функції і структура ……………………………...5
1.2. Основні етапи та засоби формування іміджу …………………………………….11
1.3. Особливості формування іміджу підприємства в сфері туризму ……………….13
РОЗДІЛ II. АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ «ФОРОС»………………………………………………………………………………19
2.1. Загальна характеристика діяльності санаторію «Форос» …………………….….19
2.2. Аналіз існуючого іміджу санаторію «Форос» ……………………………………29
2.3. Складності у формуванні іміджу санаторію «Форос» ……………………….…..35
РОЗДІЛ III. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ І ЗАХОДІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖУ САНАТОРІЮ «ФОРОС»…………………………………………………..37
3.1. Заходи в галузі розробки ефективної реклами …………………………………...37
3.2. Напрями зміцнення корпоративного духу і культури санаторію………………..39
3.3. Заходи, орієнтовані на представників основних зацікавлених у споживанні послуг санаторію груп населення ……………………………………………………41
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ………………………………………………………...44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………46

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ РАБОТА.doc

— 331.50 Кб (Скачать)

      Виконання перелічених рекомендацій допоможе підвищити впізнаваність бренду санаторію «Форос».

      Рекомендації  щодо підвищення ефективності формування іміджу санаторію «Форос»:

      - здійснення діяльності зі впровадження та зміцнення традицій компанії для створення та підтримання корпоративного духу і корпоративної культури (проводити спільні корпоративні вечірки з нагоди календарних свят і особливих свят компанії);

      - проводження заходів з управління мотивацією працівників (проводити конкурс «Кращий співробітник місяця», «Кращий співробітник року»; впровадити систему матеріальних і моральних заохочень);

      - налагодження каналів розповсюдження внутрішньофірмової інформації;

      - здійснення зворотнього зв'язку між керівництвом і співробітниками компанії;

      -вибір засобів оперативного поширення внутрішньофірмової інформації.

      Підводячи підсумок, можна сказати, що перераховані вище засоби спрямовані на формування позитивної громадської думки і створення ефекту впізнавання бренду у потенційних споживачів, а також на підвищення власного престижу у постійних клієнтів, а, тотже, призводять до виховання духу корпоративної єдності і підвищенню якості послуг, що надаються.  
 
 
 
 
 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

     1. Альошина І. Паблік рілейшнз для менеджерів і маркетологів. - М.: ИНФРА-М, 1997 .- 266 с.

     2. Акофф Р. Планування майбутнього  корпорації. - М.: Инфра-М, 2000. - 325 с.

     3. Браун, Л. Імідж - шлях до  успіху [Текст] / Л. Браун. - Спб.: Пітер. 2001. - 192 с.

     4. Василенко, О. Б. Піар компаній [Текст] / А. Б. Василенко. - К.: 2001. - 304 с.

     5. Герчикова, І. Н. Менеджмент [Текст] / І. М. Герчикова. -Х.: ГлавІздат. 1995. - 215 с.

     6. Даулінг, Г. Репутація фірми.  Створення, управління й оцінка  ефективності [Текст] / Г. Даулінг. - М..: Імідж-Контакт. 2003. - 368 с.

     7. Джанджугазова, Є. А. Маркетинг  в індустрії гостинності [Текст] / Є. А. Джанджугазова. - К.: Академія. 2003. - 224 с.

     8. Джі, Б. Імідж фірми. Планування, формування, просування [Текст] / Б. Джі. - Спб.: Пітер.2000. - 370 с.

     9. Зазикін, В. Г. Психологічні  основи Паблік Рілейшнз [Текст] / В. Г. Зазикін, Є. М. Богданов. - К.: 2003. - 196 с.

     10. Звіринців, А. Б. Формування іміджу [Текст]. / А. Б. Звіринців / / Комунікаційний менеджмент. -Х.: 1997. - С. 10-14.

     11. Ковальчук, А. З. Основи іміджелогії  та ділового спілкування [Текст] / А. С. Ковальчук. - М.: Фенікс. 2003. - 224 с.

     12. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостинність.  Туризм [Текст]: підручник для вузів / Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2002. - 1063 с.

     13. Мєщанінов, О. А. Образ компанії [Текст] / А. А. Мєщанінов. - М.: Друкарня. 2001. - 280 с.

     14. Почепцов, Г. Г. Іміджелогія [Текст] / Г. Г. Подчепцов. - М.: Рефл-бук. 2001. - 704 с.

     15. Тесакова Н. Чи потрібно працювати  над іміджем? [Текст] / Н. Тесакова / / Лабораторія реклами. - 2001. - № 5-6 (16). - С. 14-19.

     16. www.tourism.ua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1

Образ фірми 

                                                     Переваги фірми 

Реально існуючі                                                                                  Привнесені 
 
 
 

                                                    

                                                     Недоліки фірми 

1.                – реальні характеристики фірми 

2.                – сформований спеціалістами  образ фірми

3.                – імідж (образ) фірми у споживачів 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2

Лінійно-функціональна організаційна структура санаторію «Форос» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3

Схема перетворення конкурентних переваг туристичних  продуктів (зокрема, послуг) у позитивний імідж туристичного підприємства 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Формування іміджу туристичного підприємства (на прикладі санаторію «Форос»)