Шығындарды басқару

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2013 в 21:10, дипломная работа

Описание работы

Осы мақсатқа сәйкес келесідей міндеттер қойылды:
басқару мақсаты үшін шығындардың экономикалық мәнін ашу және олардың жіктелімін көрсету;
кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау;
кәсіпорынның қаржылық шаруашылық қызметін талдау;
талданатын ұйым бойынша жиналған мәліметтер негізінде өндріске кететін шығындарға талдау жүргізу;
шығындарды басқарудың қазіргі таңдағы әдістерін анықтау;
кәсіпорында шығындарды басқарудың тиімділігін арттыру жолдарын қарастыру.

Содержание

Кіріспе...........................................................................................................................5
1 Кәсіпорындағы шығындар құрылымын ұйымдастыру мен басқарудың теориялық негіздері.....................................................................................................7 1.1 Шығындардың экономикалық мәні және олардың жіктелімі.......................................................................................................................7
1.2 Кәсіпорын шығындарын басқару және талдау................................................16
1.3 Шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесі..............................................23
2 «Бобровка + » ЖШС-ның қызметі барысында қалыптасатын жағдайды және шығындарын талдау..................................................................................................29
2.1 «Бобровка + » ЖШС-ның қаржылық шаруашылық қызметін талдау............29
2.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен өтімділігін талдау....................33
2.3 Шығындарды калькуляция баптары бойынша талдау.....................................41
3 «Бобровка + » ЖШС-ның шығындарын басқару жүйесін жетілдіру................46
3.1 «Бобровка + » ЖШС-нда шығындарды есептеу әдістерін жетілдірудің негізгі бағыттары.......................................................................................................46
3.2 Кәсіпорындағы шығындарды үнемдеу мумкіндіктерін анықтау және оңтайландыру.............................................................................................................54
3.3 Шығындарды басқарудың тиімділігін жоғарылату бойынша шаралар.........55
Қорытынды.................................................................................................................57
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі............................................................................59
Қосымшалар...............................................................................................................61

Работа содержит 1 файл

Шыгындарды баскару дипломная.doc

— 633.00 Кб (Скачать)
 • ипотекелық қарыздар бойынша төлем;
 • жылжымайтын мүлікке салынатын салық;
 • сақтандыру және эксплуатациялық шығындар.

4 «Амортизация». Батыс  кәсіпорындарында амортизация қолданудың бірнеше кезеңіне алынатын негізгі капиталға кеткен бір мезгілдегі шығындарды бөлу жолымен қалыптасқан тұрақты шығындардың бөлігі кіреді.

Сондай – ақ амортизация  мөлшерінің есебінің әр түрлі әдістері қолданылады: қалдық құн бойынша  амортизация, өндіріс көлемі бойынша амортизация.

5 «Басқа да шығындар».  Бұған эксплуатацияға, машинаны  жөндеуге және негізгі капиталдың  басқа да элементтері жатады. Әр түрлі энергия ұстаушылардың  түріне шығындар, сатып алушыға  өнімді жеткізу шығындары, коммуникативті шығындар, почталық жиналым және басқалар жатады.

Сонымен қатар, батыс  кәсіпорындарында шығын құрылымына ішкі шығындарының аясында ауыспалы және тұрақты кәсіпорындардың пайыздық қатынасы жиі түсіндіріледі. Мұндай қатынас бойынша белгілі қорытынды  шығарылады. Мысалы, тұрақты шығындардың салыстырмалы жоғары деңгейі өндірістің механизациясы мен автоматизациясының жоғары деңгейін көрсетеді, ал ауыспалы шығындардың жоғары деңгейі жұмысшыларға еңбекақы төлеудің жоғарғы шығынын көрсетеді.

Батыс елдерінің кәсіпорындарында бәсекелестерінің өндірісінде шығындардың салыстырмалы талдауы жүргізіледі. Бұл талдау меншікті өндірістің шығындар құрылымын бәсекелестің шығындар құрылымымен салыстыруға мүмкіндік береді, олардың артықшылығын, сонымен қатар, бәсекелестің артық шығындарын көрсетіп, осы талдаудың негізінде өндірістің шығын құрылымын жақсартып, осы шығындарды төмендетудің қажетті бағыттарын ұсынады.

Шығындарды төмендету - бұл барлық компанияларға қойылатын талап, ол  Ресей, АҚШ, Германия, Ұлыбритания, Швейцария және Жапония компанияларында қарқынды таралуда. Шығындарды төмендету стратегиясын қолдану барысында алынатын маңызды нарықтық артықшылықтар көптеген батыс компаниялары үшін шығындарды жылына 5-10% төмендету өздерінің қызметінің басты мақсаты екеніне алып келді. Осы жұмыспен белсенді әрі мақсатты айналысқандардың алғашқысы «General Electrik» американ компаниясы болды. 90-шы жылдардың ортасында тұрмыстық техникаларды өндіретін осы компанияның бір бөлімінің басшылары өздерінің жеткізушілеріне «Цель-10» бағдарламасы іске енгізілетінін жариялады.  
Бұл бағдарлама осы бөліммен сатып алынатын өнім өндірісіне жылына 10% тез төмендейтін шығындарды қарастырды. Өз кезегнде «General Electrik» өзінің өндірістік шығындарын азайту жолын іздеуде барлық шараларға қатысу міндетін иеленді.  Бөлім президенті өз жеткізушілеріне қатысты осындай саясаттың қажеттілігін нарықта бәсекелестіктің күшейгенімен, тұрмыстық электротехниканы өндіруден түсетін пайданың баяу өсуімен түсіндірді, сол себепті өнімге деген бағаны азайтпау мүмкін емес.

Бөлім бастауларын қолдаудан  бас тартқан жеткізушілермен  келісімді бұзуға уәде берілді. Шығынды  төмендету ұсыныстарын ұйымдастыру  қарқынды жүрді. Америкада фирмалар өндірістің барлық саласында , үлкен  өндірісте және кіші бизнесте жеткізушілерге шығындарды төмендету талаптарын қоя бастады. Америкалық корпорациялардың жеткізушілерінің осындай ұсыныстардар бас тарту мүмкіндіктері болмады.

Шығындарды төмендету  келесі факторлардың бірігуімен түсіндірілді:

 • өндірісті кеңейуімен туындайтын технологиялардағы артықшылықтар;
 • өндірісті ұйымдастырудың тиімді тәсілі тәжірибесіне үйрету;
 • өнім шығару масштабында үнемдеу әсері.

Қазіргі таңдағы нарық  динамикасы мен экономикалық даму шарты  компанияның табыстылығын қамтамасыз ететін барлық факторларға назар  аударады. Дамыған мемлекеттерде соңғы 10-15 жылда бақыланған экономикалық өсімнің жағымды тенденциясы  оның өзгерісі мен тұрақсыздығын қоса алғанда, сонымен қатар, бәсекелестіктің жоғарылауына қарамастан шығындарды төмендету стратегиясы пайда өсімінің маңызды факторыны ретінде қарастырылуына алып келді. Фирманың нарықтағы тұрақтылығы көп жағдайда үш негізгі элементтің бірігуімен қамтамасыз етіледі: өндірістің шығындарын төмендету мүмкіндігі, өнім сапасын арттыру мен шығарылатын тауарларды жаңарту.

Жапондық кәсіпкерлер  шығындарды төмендетуде материалдарды қолданатынудың  жоғары тиімділігі саласының дамуын қамтамасыз ететін экономиканы мемлекеттік реттеуді түсінеді. Кәсіпорында шығындарды төмендету үшін басты жауапкершілік жоғары әкімшілікке жүктеледі.

 Шығындарды, атап айтқанда, өнімнің өзіндік құнын төмендетудің негізгі жолдары құрал-жабдықтарды рационалдау мен жетілдіру, басқару құрылымын қайта ұйымдастыру, операцияларды зерттеу әдістерін кешенді қолдану және басқалар саналады.

Өндірісте бұйымды шығару нормативті шығындарды түпкілікті талдауды қажет етеді.  Жапон тәжірибесінде  нормативтік есептің үш нұсқасы ажыратылады:

 • бөлшектік (әрбір бұйым үшін);
 • жалпы ( жалпы өнімнің барлық түрі үшін);
 • жиынтық (алдынғы екі нұсқаны біріктіретін).

Осы жүйені қолдану өндірістік операцияларды  жоғары деңгейде автоматтандыруды, өндірістік циклдың әр түрлі фазасында технологиялық процестердің синхронизациялануын  талап етеді.

Зерттеудің көп бөлігі Жапонияның дамыған кәсіпорындарында енгізілген  фирма масштабы бойынша  сапаны басқару жүйесіне арналған.  
Америка ғалымдары  сапамен байланысты мәселенің тек 15-20 % ғана орындаушылардың кінәсінен туындайтынын айтқан, ал қалғаны өндірістің басқару жүйесінің орындалмауын анықтау,жоғары басшылар жауап беретін функционалдау үшін жауапкершіліктен болады.

Компания басшылары  өндірістік бөлімшелерге  ең бірінші  жоспарда сапаны жақсарту міндеті тұрғанын, ал шығару көлемі екінші жоспарда тұрғанын жеткізеді.

Қазіргі таңда батыс  елдерінде осы бағыттағы өндірісті  ұйымдастыру стратегиясында ауыстырулар  жүруде: өндірістің икемділігін қамтамасыз етуді, оның нарықтың жылдам өзгеретін  талаптарына   тез үйренуін көздейді.

Ресей кәсіпкерлерінің  шарттарына келетін болсақ, ең біріншіден нарық факторлары мен өндіріс  шығындарының арақатынасының қарама-қарсылығына   назар аударған жөн. Бір жағынан,  90-шы жылдарда нарық шарттары кәсіпорындарға шығындарын көбейтуге ықпалын тигізді. Бұндай шарттарға бірінші кезекте баға жатты. Бағаның күнделікті өсуі өндірістің шығындарды төмендету күресін жүргізуді шектеді. Шығындар инфляциясы тек қана нарықтың жетілуі мен құрылымдық диспорцияларға әсерін тигізіп қоймай,сонымен бірге бағаны ішкі нарық пен әлемдік баға нарығымен сәйкестендіруді жүргізуге әсер етті. Ресейде 90-шы жылдары электрэнергияға, газға, мұнайға деген ішкі баға өскенін айтып өтсек жеткілікті.  
Ал нарықтық факторлар шығындарды төмендетуге шақырады. Ең негізгі әрекет етуші күш бәсекелестік болып табылады. Ол  Ресейлік компаниялардың басты назарын шығындарға аударуына алып келеді.

Ресей экономикасындағы баға мен өндіріс шығындарының арақатынасы  механизмына келетін болсақ, ең біріншіден тұрақсыз сыртқы ортаға қосылатын шектеулердің шығындар құрылымына әсер ететініне басты назарды аударған жөн. Себебі функционалдаудың экономикалық және институционалдық шарттары барлық кәсіпорындар үшін бірдей деңгейде.  «Өндіріс шығындары -баға» механизм қолданысы көптеген жағдайларда баға деңгейін анықтау барысында дәстүрлі тәсілдер негізге алынатындығы көрсетеді. 

Қорытындылай келсек, бұл бөлімде шығындардың экономикалық мәні, олардың жіктеліміне тоқталдық. Шығындарды зерттеген ғалмыдар пікірлері сөз болды. Шығындарды басқарудың, талдаудың мақсат, міндеттері қарастырылды және де шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесі баяндалды. Ендігі кезекте біз  «Бобровка + » ЖШС-ның қызметі барысында қалыптасатын жағдайдына және шығындарын талдауға көшеміз, қаржылық шаруашылық қызметіне талдау жүргіземіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Шаруашылық  субъектісінің қызметі барысында  қалыптасатын жағдайды және шығындарын  талдау

 

2.1 «Бобровка + » ЖШС-ның қаржылық шаруашылық қызметін талдау

 

1996 жылы Глубокое ауданындағы Ленин совхозында үш шаруашылық құрылған, соның бірі «Қырықбаев Т.М.», ол ең бірінші ауылшаруашылық өнімдерін өндіру үшін меншік иелерінен жерді жалға алып отырды.  
Қазақстан Республикасының жер кодексі қабылданғаннан кейін, 2004 жылы бұл жерде «Бобровка +» ЖШС құрылды, бұл шаруашылық серіктестігінің басшысы Қырықбаев Т.М болды. Бұл жауапкершілік серіктестікте 115 адам жұмыс істейді, олар осы серіктестіктің жарғылық капиталына жер үлестерін қосқан адамдар.

Бұл серіктестікті  қайта құру кезінде кәсіпорындардың  
материалды-техникалық базасымен, мамандар құрамы сақталған. Қазіргі уақытта рентабельді, қаржылық-тұрақты шаруашылық.  Жыл сайын шаруашылықтың өндіріп шығаратын дайын өнімі 4 мыңнан асады.   
«Бобровка +» ЖШС «Украинка» ЖШС-мен сондай-ақ  Ұлан ауданында орналасқан «Иртыш» ЖШС-мен серіктестік орнатқан. Олардың серіктестігі екі  жаққа да  ұзақмерзімді әрі табысты болып келе жатыр. Өзінің шығаратын өнімдерін Өскемен қаласында орналасқан  «Защитинский элеватор» ЖШС мен  
«Май» АҚ-да қайта өндіріп, жүзеге асырады.

Қайта өндірілген және жеткізілген ауылшаруашылық өнімінің шикізаты ветеринарлық және санитарлық нормаларға сәйкес келеді.

«Бобровка +»  ЖШС Глубокое ауданының салық  комитетінің салық есебінде тұр. Салық салудың арнайы режимімен жұмыс істейді.

Қазіргі уақытта  жұмыс орнында орташа тіркелген  жұмысшылардың саны 22 адам.

«Бобровка +»  ЖШС – ның негізгі міндеттері келесідей:

 • серіктестіктің қатысушыларына дивидент төлеуге мүмкіндік беретін табыс алу және ауылшаруашылық өнімін шығаруды кеңейту;
 • «Восток-Молоко» корпорациясында сүтті қайта дайындап шығару үшін сүт өндірісін арттыру үшін жем – шөп базасын арттыру;
 • 2008 жылмен салыстырғанда 2009 жылы актив балансы едәуір артты, негізгі құралдар жыл сайын жаңартылуда. Негізгі құралдардың тозуы 26 % құрады;
 • дебиторлық қарызы 2009 жылы 14000 көлемінде, ал кредиторлық қарызы  7000 көлемінде болды.

Ауылшаруашылық  өнімне нарықта орын алған жағдай және  ағымдағы жылдың астық түрлері  жеткізушілерге тауар мен қызмет үшін есеп жүргізгенде ағымдағы жылды табыспен аяқтауға көмектеседі.

Кәсіпорынның  ұзақ мерзімді қарыздары, бюджеттен  тыс төлемдер бойынша және салық  бойынша міндеттемелері жоқ.

«Бобровка +»  ЖШС облыс орталығынан 35 шақырым  жерде орналасқан.

«Бобровка +» ЖШС-ның директоры Қырықбаев Талғат Манапұлының жоғары  ауылшаруашылық білімі бар. Ауылшаруашылық саласында қызмет ету мерзімі 27 жыл. Ауылшаруашылық өндірісінің технологияларын жетік меңгерген, білімді ұйымдастырушы.

Негізгі құрылтайшы директор   Қырықбаев Талғат Манапұлы акцияның-

50 %, ал қалған 106 сенімгерлер-50 %  иеленеді. 

Кәсіпорында жоғары мамандандырылған штат бар. Сондай-ақ сүт өнімін шығару саласында жоғары өндірістік және интелектуалды потенциалға ие тәжірибелі мамандар бар. Мамандар өндірістік процесте пайда болған авариялық, дағдарыстық жағдайларды аз уақыт аралығында түзете алады.  

 

Кесте 4

«Бобровка +»ЖШС-ның баланс активтерінің құрамы мен құрылуын тікелей талдау

Актив

2008

2009

2010

мың.тг

%

мың.тг

%

мың.тг

%

1

2

3

4

5

6

7

1 Ағымдағы активтер

           

Ақша қаражаттары

133

0,24

1969

3,41

255

0,16

Дебиторлық борыш

2423

4,45

16268

28,17

1258

0,8

Тауарлы-материалдық  қорлар

 

8720

 

16

 

9384

 

16,25

 

8898

 

5,67

Ағымдағы салықтық активтер

1140

2,09

 

 

   

Басқа да қысқа мерзімді активтер

 

642

 

1,18

 

1563

 

2,71

 

151

 

0,1

Қысқа мерзімді активтер жиыны

 

13058

 

23,96

 

29184

 

50,53

 

10562

 

6,73

2 Ұзақ мерзімді активтер

           

Негізгі құралдар

32580

59,79

28578

49,48

126467

80,58

Биологиялық активтер

8850

16,24

   

19924

12,69

Ұзақ мерзімді актив жиыны

 

41430

 

76,04

 

28578

 

49,48

 

146391

 

93,27

Баланс

54488

100

57761

100

156953

100

Пассив 

           

3 Қысқа мерзімді міндеттемелер

           

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

 

7837

 

14,39

 

8667

 

15

 

16338

 

10,41

Салықтар бойынша міндеттер

171

0,31

432

0,75

740

0,47

Басқадай міндеттер  және ерікті зейнетақы салымдары  бойынша міндеттемелер

208

0,38

       

Қысқа мерзімді кредиторлық  борыш

 

6504

 

11,94

 

7792

 

13,49

 

52322

 

33,34

Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер

   

 

351

 

0,61

 

5001

 

3,19

Қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны

 

14720

 

27,02

 

17242

 

29,85

 

74402

 

47,4

Информация о работе Шығындарды басқару