Шығындарды басқару

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2013 в 21:10, дипломная работа

Описание работы

Осы мақсатқа сәйкес келесідей міндеттер қойылды:
басқару мақсаты үшін шығындардың экономикалық мәнін ашу және олардың жіктелімін көрсету;
кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау;
кәсіпорынның қаржылық шаруашылық қызметін талдау;
талданатын ұйым бойынша жиналған мәліметтер негізінде өндріске кететін шығындарға талдау жүргізу;
шығындарды басқарудың қазіргі таңдағы әдістерін анықтау;
кәсіпорында шығындарды басқарудың тиімділігін арттыру жолдарын қарастыру.

Содержание

Кіріспе...........................................................................................................................5
1 Кәсіпорындағы шығындар құрылымын ұйымдастыру мен басқарудың теориялық негіздері.....................................................................................................7 1.1 Шығындардың экономикалық мәні және олардың жіктелімі.......................................................................................................................7
1.2 Кәсіпорын шығындарын басқару және талдау................................................16
1.3 Шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесі..............................................23
2 «Бобровка + » ЖШС-ның қызметі барысында қалыптасатын жағдайды және шығындарын талдау..................................................................................................29
2.1 «Бобровка + » ЖШС-ның қаржылық шаруашылық қызметін талдау............29
2.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен өтімділігін талдау....................33
2.3 Шығындарды калькуляция баптары бойынша талдау.....................................41
3 «Бобровка + » ЖШС-ның шығындарын басқару жүйесін жетілдіру................46
3.1 «Бобровка + » ЖШС-нда шығындарды есептеу әдістерін жетілдірудің негізгі бағыттары.......................................................................................................46
3.2 Кәсіпорындағы шығындарды үнемдеу мумкіндіктерін анықтау және оңтайландыру.............................................................................................................54
3.3 Шығындарды басқарудың тиімділігін жоғарылату бойынша шаралар.........55
Қорытынды.................................................................................................................57
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі............................................................................59
Қосымшалар...............................................................................................................61

Работа содержит 1 файл

Шыгындарды баскару дипломная.doc

— 633.00 Кб (Скачать)

 

4 – ші кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

4 Ұзақ мерзімді міндеттемелер

           

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

 

9608

 

17,63

 

7255

 

12,56

 

 

Ұзақ мерзімді кредиторлық  берешек

 

8494

 

15,59

 

6027

 

10,43

 

28447

 

18,12

Ұзақ мерзімді міндеттемелер  жиыны

 

18102

 

33,22

 

13282

 

22,99

 

28447

 

18,12

5 Капитал

           

Жарғылық капитал

7830

14,37

7830

13,55

7830

4,98

Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян)

 

 

13836

 

 

25,39

 

 

19407

 

 

33,6

 

 

46274

 

 

29,48

 Капитал жиыны 

21666

39,76

27237

47,15

54104

34,47

Баланс

54488

100

57761

100

156953

100

             

 

 

Сурет 4. «Бобровка +»ЖШС-ның баланс активінің өтімділігінің динамикасы

 

 

 

Сурет 5. «Бобровка +»ЖШС-ның баланс пассивінң өтімділігінің динамикасы

 

 

Қорытынды: кәсіпорынның ақша қаражаттары 2009 жылы жоғарылап,  2010  7 есе кеміген байқалады, себебі кәсіпорының өткізетін өнімдерінің көлемі азаюына байланысты. Қысқа мерзімді активтер 2008 жылы 23,96 ,ал 2009 50,5,    2010 жылы 6,73 құрайды.

Негізгі құралдар жыл сайын артуда, бұл кәсіпорынның негізгі құралдарды сатып алумен байланысты. Кәсіпорынның қысқа мерзімді кредиторлық берешегі көбейген, ол 2008 жылда 11,94 % құраса, 2010 жылы бұл көрсеткіш 33,34 % көбейген. Бұл кәсіпорын үшін жағымсыз жағдай. Ал ұзақ мерзімді міндеттемелер  2008 жылмен салыстырғанда  2 есе азайған.

 

 

Кесте 5

«Бобровка +»ЖШС-ның баланс активтерінің құрамы мен құрылуын көлденең талдау

Актив

2008-2009

2009-2010

2008-2009 (%)

2009-2010 (%)

1 Ағымдағы активтер

 

16126

 
-18622

 

+123,49

 

-63,81

2 Ұзақ мерзімді активтер

 

-12852

 

-117813

 

-31,02

 

-80,48

Баланс

3273

-99192

+39,42

-63,19

Пассив

       

3 Қысқа мерзімді міндеттемелер

 

2522

 

-57160

 

+17,13

 

-76,83

4 Ұзақ мерзімді міндеттемелер 

 

-4820

 

-15165

 

-26,63

 

-53,31

5 Капитал

5571

-26867

+25,71

-49,69

Баланс

2522

-99192

+39,42

-63,19


 

Кәсіпорынның 2008 жылға  қарағанда 2009 жылы қысқа мерзімді активтері  өскен, ол +123,49 % құрайды. Ал ұзақ мерзімді активтердің керісінше азайғаны байқалады, -31,02.

Кәсіпорынның 2009 жылмен 2010 жылды салыстығанда ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді активтердің азайғаны байқалады. 2010 жылы кәсіпорынның қысқа және ұзақ мерзімді міндетемелері де өскен.

«Бобровка +»ЖШС-ның қаржылық жағдайына экспрес талдау жүргіземіз. Экспрес талдаудың негізгі үш көрсеткішін есептейміз, олар келесідей:

1) Ағымдағы өтімділік коэффиценті

 

Каө = АА / АМ ≥ 2                                                  (1)

 

мұнда, АА – ағымдағы активтер;

  АМ – ағымдағы міндеттемелер.

  Каө 2008  = 13058 / 14720 = 0,89 < 2                   

  Каө 2009  = 29184 / 17242 = 1,69 < 2

  Каө 2010  = 10562 / 74402 = 0,14 < 2

 

Кәсіпорынның  ағымдағы өтімділік коэффициенті 3 жылда да нормадан төмен, бірақ кәсіпорын үшін қауіпті емес.

2) Меншікті айналым қаражаттарының қамтамасыз ету коэффициенті

 

Кмақ = МАҚ / АА ≥                                                 (2)

 

МАҚ = МК – ҰМА                                                (3)

 

мұнда, МК – меншікті капитал;

  ҰМА – ұзақ мерзімді активтер.

   Кмақ 2008  = (21666-18102) / 13058 = 0,27 < 1          

   Кмақ 2009 = (27237-13282) / 29184 = 0,48 < 1

   Кмақ 2010 = (54104-28447) / 10562 = 2,43 < 1 

Кәсіпорынның меншікті айналым қаражаттары 2008 жылға қаранда 2010 жылда 2 есе азайған, бұл кәсіпорынның ағымдағы активтердің 2010 жылы төмендеуіне  байланысты.

Жоғарыдағы 2 коэффиценттің  нормаға сай болмауына байланысты төлем қабілеттілікті қалпына келтіру коэффициентін есептейміз.

3) Төлем қабілеттілікті қалпына келтіру коэффиценті

 

Ктққ = (Каөа + М / Ұ (Каөа – Каөб)) / Каөн ≥ 0,1                       (4)

 

мұнда, М – төлем  қабілеттілігін қалпына келтіру  мерзімі (6 ай);

  Ұ – есеп беру мерзімінің ұзақтығы (ай)                                              

            Каөа, Каөб- ағымдағы өтімділік коэффицентінің  есеп беру мерзімінің аяғына  және басына;

            Каөн – ағымдағы өтімділік  коэффицентнің нормативі.

Ктққ 2008-2009 = 1,69 + 6 / 12 (1,69 – 0,89)) / 2 = 1,05

          Ктққ 2009-2010 = 0,14 +6 / 12 (0,14-0,69)) / 2 = - 0,32

Кәсіпорынның 2008-2009 жылдардағы төлем қабілеттілігін калпына келтіру коэффиценті нормаға сай, ал 2009-2010 жылдары төлем қабілеттілігін калпына келтіру коэффиценті - 0,32- ні құрайды, яғни кәсіпорын өз міндеттемелері бойынша жауап бере алмайды.

 «Бобровка +»ЖШС-ның баланс құрамы мен құрылуына талдау жасалды, ендігі кезекте кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен өтімділігін талдаймыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен өтімділігін талдау.

 

Нарық қатынасы жағдайында кәсіпорынның қызметі және оның дамуы көбіне өзін өзі қаржыландырумен, яғни меншікті капиталдың көмегімен жүзеге асырылады. Талдау жүргізушінің келесі әрекеті баланс активінің құрылу көздерін талдау болады. Бұл кезде кәсіпорын мүлкінің келіп түсуі, оны сатып алу және оны құрылуы да, кәсіпорынның өзінің де, қарызға алынған капиталдың да есебінен жүргізілуі мүмкін екендігін есте сақтау керек. Ал меншікті капитал мен қарызға алынған капиталдың арасындағы қатынас оның қаржылық тұрақтылығын көрсетеді.  

 

                                                                                                                     

Автономдық  коэффициенті немесе тәуелсіздік коэффициент.

 

Кавт =  Меншікті капитал / Баланс валютасы ≥ 0,5-0,6  (5)

 

К авт 2008 = 21666 / 54488 = 0,4 ≤ 0,5 – 0,6                             

К авт2009= 27237 / 54104 = 0,5 ≤ 0,5 – 0,6                             

К авт2010 = 27237 / 57761 = 0,47 ≤ 0,5 – 0,6   

                 

Кәсіпорынның 2008 жылдан 2010 жылға қарай қаржылық тауелсіз емес, себебі меншіктік капиталдың үлесі төмен және корпорация активтерді өз капиталынан қаржыландыра алмайды.

Тәуелділік  коэффициенті.

 

Кт = Міндеттемелер / Баланс валютасы  ≥ 0,4 – 0,5     (6)

 

Кт 2008 = 32822 / 54488 = 0,6  ≥ 0,4 – 0,5                  

Кт 2009  = 30524 / 57761 = 0,53 ≥ 0,4 – 0,5

Кт 2010 = 102849 / 156953 = 0,66 ≥ 0,4 – 0,5

Кәсіпорынның қарыз капиталына тәуелділігі жоғары екенін көрсетілген. Меншікті қаржаттар есебінен қаржыландыра алмағандықтан қарыз капиталы көп тартылған.

Қаржыландыру  коэффициенті.

 

К қ = Меншікті капитал / Міндеттемелер ≥ 1    (7)

 

К қ2008 = 21666 / 32822 = 0,66 ≤ 1

К қ2009 = 27237 / 30524 = 0,89 ≤ 1

К қ2010 = 54104 / 102849 = 0,53 ≤ 1

 

 

Сурет 6. «Бобровка +» ЖШС-ның автономдық, тәуекелділік және қаржыландыру коэффициенттерінің динамикасы

 

Кәсіпорынның  қаржыландыру төмен, капитал мен  міндеттемелер есебінен активтердің аз мөлшері ғана қаржыландырылады.

Қаржылық тұрақтылық коэффициенті.

 

К қар.тұр. = (Меншікті капитал + ҰММ) / Баланс валютасы ≥ 0,9    (8)

 

К қар.тұр. 2008 = (18102 + 21666) / 54488 = 0,73 ≤ 0,9  

К қар.тұр. 2009 = (13282 + 27237) / 57761 = 0,7 ≤ 0,9  

К қар.тұр. 2010 = (28447 + 54104) / 156953 = 0,53 ≤ 0,9  

Кәсіпорынның  қаржыландыру коэффициенттері қауіпті 0,75 төмен мәнде орналасқан, корпорация қаржылық тұрақсыз.

Инвестициялық коэффициент.

 

К и = Капитал / Негізгі құрал ≥ 0,5       (9)

 

К и 2008 = 21666 / 32580 = 0,67 ≥ 0,5

К и 2009 = 27237 / 28578 = 0,95 ≥ 0,5

К и 2010 = 54104 / 126467 = 0,43 ≥ 0,5

Кәсіпорының негізгі  құралдарды өз қаражаттар есебінен сатып  алады. Бірақ 2008 жылға қарғанада 2010 жылы негізгі құралдарды сатып алу және қаржыландыру төмендеген. Бұл кәсіпорынның негізгі құралдарына деген қажеттілік төмен болуына байланысты.

Маневрлілік коэффициенті.

 

Кмане = МАҚ / Капитал ≥ 0,5               (10)

 

Кмане 2008 = (21666 – 18102) / 21666 = 0,16 ≥ 0,5 

Кмане 2009 = (27237 – 13282) / 27237 = 0,51 ≥ 0,5 

Кмане 2010 = (54104 – 28447) / 54104 = 0,47 ≥ 0,5 

 

 

Сурет 7. «Бобровка +» ЖШС-ның қаржылық, инвестициялық, маневрлілік клэффиценттерінің динамиикасы

Кәсіпорынның  қаржылық жағдайы 2008 жылмен салыстырғанда 2010 жылы маневрлік коэффициенті төмендегені байқалады.

Қорларды меншікті айналым қаражаттарымен қамтамсыз ету коэффициенті.

 

К қ.мақ қ.е= МАҚ / Қорлар ≥ 0,6             (11)

 

К қ.мақ қ.е2008 = (21666 – 18102) / 32580 = 0,11 ≥ 0,6

К қ.мақ қ.е2009 = (27237 – 13282) / 28578 = 0,49 ≥ 0,6

К қ.мақ қ.е2010 = (54104 – 28447) / 126467 = 0,2 ≥ 0,6

Кәсіпорынның толықтай меншікті айналым қаражаттар есебінен қорларды қамтамасыз етеді. 2008 жылмен салыстырғанда 2010 жылы бұл көрсеткіш төмендеген.

Дебиторлық  және кредиторлық борыштың ара қатынасы коэффициенті.

 

К д.және к.б ара қат. = Дебиторлық берешек / Міндеттемелер ≥ 2    (12)

 

К д.және к.б ара қат.2008 = 2423 / 32822 = 0,07 ≤ 2

К д.және к.б ара қат.2009 = 16268 / 30524 = 0,53 ≤ 2

К д.және к.б ара қат.2010 = 1258 / 102849 = 0,01 ≤ 2

Кәсіпорынның  кредиторлық борышы дебиторлық борышпен қамтамасыз етілмеген, коэффициенттер нормаға сай келмейді.

«Бобровка +» ЖШС кәсіпорынның мәліметтері негізінде баланс активінің өтімділік дәрежесі және оның пассивінің мерзімінің шұғылдығы бойынша баптарының тобы.

 

Кесте 6.

«Бобровка +» ЖШС- ның баланс өтімділігі

Актив

2008

2009

2010

Пассив

2008

2009

2010

  1. Ең өтімді активтер

133

1969

255

1 Тез төленуге  тиісті міндет-темелер

8008

57323

57068

  1. Тез өткізілетін активтер

3065

17831

1409

2 Қысқа мерзімді  міндеттемелер

6504

0

18536

3 Баяу өткізіле-тін  активтер

8720

9384

8898

3 Ұзақ мерзімді  міндеттемелер

18102

13282

28447

4Қиын өткізіле-тін  активтер

41430

0

0

4 Тұрақты мін-деттемелер

21666

27237

54104

Информация о работе Шығындарды басқару