Створення АРМ заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін»

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 23:08, курсовая работа

Описание работы

Об’єктом проектування було вибрано підприємство ТОВ «Вінісін». Для автоматизації робочого місця було задіяно комплектацію та опис робочого місця заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін». Було проведено детальний аналіз роботи об’єкту проектування з метою визначення вимог до даних і до транзакцій. Для цього було використано задану схему та опис предметної області та посадову інструкцію заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін».

Содержание

Вступ.....................................................................................................................4
1. Характеристика предметної області (згідно завдання)………………….….6
1.1. Вимоги до даних…………………………………………………………….6
1.2. Вимоги до транзакцій. ………………………………………………..…….7
1.3. Розрахунок вартості необхідного апаратного і програмного забезпечення в Microsoft Excel (діаграми, формули). …………………...……9
2. Проектування бази даних (згідно завдання)…………………………….…10
2.1. Концептуальне проектування бази даних………………………………..11
2.1.1. Створення локальної концептуальної моделі даних на основі предметної області користувача РМу……………………………………….11
2.2. Логічне проектування бази даних (для реляційної моделі)………….…20
2.2.1. Побудова та перевірка створеної локальної концептуальної моделі даних…………………………………………………………………………….20
2.2.2. Створення та перевірка глобальної логічної моделі даних…………..23
2.3. Фізичне проектування бази даних (із використанням реляційної СУБД)……………………………………………………………………....…...24
2.3.1. Перенесення глобальної логічної моделі даних в середовище цільової УБД…………………………………………………………………………….24
2.3.2. Проектування фізичного представлення бази даних…………….……25
2.3.3. Розробка механізмів захисту……………………………………….…...25
2.3.4. Організація моніторингу і налаштування функціонування системи………………………………………………………………………….26
3. Побудова форм (згідно завдання)…………………………………….…….26
3.1. Створення простих форм для вводу даних………………………………28
3.2. Розробка форм на базі запиту……………………………………………..27
3.3. Побудова підпорядкованих форм………………………………………...28
3.4. Зв’язування форм за допомогою командних кнопок………………...….29
4. Створення звітів (згідно завдання)…………………………………………30
4.1. Створення простого звіту…………………………………………………30
4.2. Розробка базового запиту для звіту……………………………………....31
4.3. Побудова базового звіту…………………………………………………..31
5. Автоматизація робочого місця за допомогою макросів (згідно завдання)………………………………………………………………….……..33
5.1. Створення панелі управління MainMenu (головне меню АРМу)...…….33
5.2. Створення панелі інструментів користувача АРМу для форм……...….33
5.3. Створення рядка меню користувача АРМу для форм…………………..33
5.4. Побудова макросу AUTOEXEC для запуску АРМу………………….…34
6. Висновок……………………………………………………………………...35
7. Перелік використаних джерел………………………………………………36

Работа содержит 1 файл

Пояснююча записка.doc

— 718.00 Кб (Скачать)Зміст

Вступ.....................................................................................................................4

1. Характеристика предметної  області (згідно завдання)………………….….6

1.1. Вимоги до даних…………………………………………………………….6

1.2. Вимоги до транзакцій. ………………………………………………..…….7

1.3. Розрахунок вартості необхідного  апаратного і програмного забезпечення  в Microsoft Excel (діаграми, формули). …………………...……9

2. Проектування бази даних (згідно  завдання)…………………………….…10

2.1. Концептуальне проектування бази даних………………………………..11

2.1.1. Створення локальної концептуальної  моделі даних на основі предметної  області користувача АРМу……………………………………….11

2.2. Логічне проектування бази  даних (для реляційної моделі)………….…20

2.2.1. Побудова та перевірка створеної локальної концептуальної моделі даних…………………………………………………………………………….20

2.2.2.  Створення та перевірка  глобальної логічної моделі даних…………..23

2.3. Фізичне проектування бази  даних (із використанням реляційної  СУБД)……………………………………………………………………....…...24

2.3.1. Перенесення глобальної логічної моделі даних в середовище цільової СУБД…………………………………………………………………………….24

2.3.2. Проектування фізичного представлення  бази даних…………….……25

2.3.3. Розробка механізмів захисту……………………………………….…...25

2.3.4. Організація моніторингу і налаштування функціонування системи………………………………………………………………………….26

3. Побудова форм (згідно завдання)…………………………………….…….26

3.1. Створення простих форм для  вводу даних………………………………28

3.2. Розробка форм на базі запиту……………………………………………..27

3.3. Побудова підпорядкованих форм………………………………………...28

3.4. Зв’язування форм за допомогою  командних кнопок………………...….29

4. Створення звітів (згідно завдання)…………………………………………30

4.1. Створення простого звіту…………………………………………………30

4.2. Розробка базового  запиту для звіту……………………………………....31

4.3. Побудова базового  звіту…………………………………………………..31

5. Автоматизація робочого  місця за допомогою макросів (згідно  завдання)………………………………………………………………….……..33

5.1. Створення панелі управління MainMenu (головне меню АРМу)...…….33

5.2. Створення панелі інструментів користувача АРМу для форм……...….33

5.3. Створення рядка меню користувача  АРМу для форм…………………..33

5.4. Побудова макросу AUTOEXEC для  запуску АРМу………………….…34

6. Висновок……………………………………………………………………...35

7. Перелік використаних джерел………………………………………………36

8. Додатки...........................................................................................................39

 

 

Вступ

База даних — це засіб збирання й впорядкування  даних. Бази даних можуть містити  відомості про людей, товари, замовлення тощо. Багато баз даних починаються як список у текстовому редакторі або електронній таблиці. У разі збільшення розміру списку в даних починають з’являтися зайві або невідповідні елементи. Стає важко розуміти дані у формі списку, а способи пошуку та витягування наборів даних для перегляду є обмеженими. Коли ці проблеми починають з’являтися, слід перенести дані до бази даних, створеної за допомогою системи керування базами даних (DBMS), наприклад Office Access 2003.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) спеціаліста — це інструмент раціоналізації та інтенсифікації управлінської діяльності.

Професійні АРМ —  це головний інструмент спілкування  людини з інформаційними системами, що виконують роль автономних робочих  місць, інтелектуальних терміналів великих ЕОМ, робочих станцій у локальних мережах. АРМ мають відкриту архітектуру та легко адаптуються.

АРМ мають проблемно-професійну орієнтацію на конкретну предметну  сферу та є засобом спілкування  спеціаліста з автоматизованими інформаційними системами.

Ефективним режимом роботи АРМ є його функціонування в рамках локальної обчислювальної мережі. Створені АРМ спеціалістів дають можливість користувачеві працювати в діалоговому режимі, оперативно розв’язувати поточні задачі, зручно вводити дані, вести контроль, оброблення інформації, визначати достовірність результатної інформації, виводити й передавати каналами зв’язку. Інформаційне забезпечення АРМ орієнтується на конкретну, звичну для користувача, предметну сферу.

Технологія організації  обліку в умовах АРМ бухгалтера має три етапи:

    • підготовка інформації та її оброблення;
    • систематизація й узагальнення облікової інформації на рахунках за видами ресурсів, контроль, аналіз і її аудит;
    • формування інформації для подальшого використання в управлінні підприємством.

У процесі управління підприємством приймаються оперативні, тактичні та стратегічні управлінські рішення. Із цією метою виокремлюють три рівні управління.

На першому рівні  здійснюється оперативне управління структурними підрозділами ( цех, магазин, комора, відділ тощо). На цьому рівні формуються первинні дані, здійснюються їх оброблення, розрахунок і відображення інформації для прийняття управлінських рішень на місці виникнення інформації (АРМБ I категорії). АРМБ I категорії потрібне для формування й підготовки первинної інформації безпосередньо на місці виникнення її (у цехах, на складах та в інших підрозділах), а також для розв’язання потрібних облікових і аудиторських задач. Первинні дані реєструються безпосередньо на робочому місці, де вони виникають, і передаються певним ланцюжком. У процесі вирішення задач на кожному робочому місці виявляють відхилення, а також причини та винних у них, відомості для оперативного управління процесом виробництва на рівні філії, дочірніх підприємств, ділянок, цехів, відділів та інших виробничих одиниць.

На другому рівні  управління інформація систематизується й узагальнюється за комплексами  завдань, ділянками обліку, виконуються  контроль і внутрішній аудит. На цій  стадії формується й відображається інформація для прийняття конкретних управлінських рішень за комплексом завдань (АРМБ II категорії). На АРМБ II категорії здійснюється контроль проходження первинної інформації та розв’язується ряд аналітичних і аудиторських задач, тут також виявляють відхилення від нормальних умов роботи по ділянках обліку (комплексах задач). На цьому етапі одержувана інформація підлягає логічному контролю на коректність, а також здійснюється автоматичний аудит за даними аналітичного й синтетичного обліку. Крім того, на АРМБ II категорії здійснюється моделювання облікового процесу, проведення аудиту, а також прийняття управлінських рішень з окремого комплексу задач.

На третьому рівні  здійснюються формування зведених даних, контроль, аналіз і аудит фінансово-господарської  діяльності підприємства. На цьому  рівні управління здійснюється управління підприємством у цілому, визначається зовнішня політика, розробляються перспективні плани та стратегія їх виконання (АРМБ III категорії). АРМБ III категорії призначене для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, для узагальнення зведених даних, пов’язаних із розв’язанням регламентних задач із складання оперативної та періодичної звітності. На цьому АРМБ здійснюється оперативний контроль із використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів, здійснюються аудит за виконанням показників структурними підрозділами і додержанням умов чинних норм матеріальних і трудових витрат, виявлення негативних відхилень від чинних систем нормування або планування, розв’язуються задачі управлінського обліку, моделювання облікових даних.

Таким чином, АРМ —  це професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, призначених для автоматизації  функцій спеціаліста, що виконуються  на його робочому місці.

Основне призначення  АРМ — забезпечити управлінський персонал новими засобами техніки та технології. Мова йде про автоматизоване діалогове виконання основних функцій управління, діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до даних, нагромаджуваних у центральній базі даних ІС, або в розподільній базі даних АРМ.

Організація АРМ змінює техніку та методологію виконання  функцій управління. Виникли нові технологічні операції ведення екранного  діалогу, використання нових форм подання  даних — електронних картотек і таблиць, графіків і діаграм, багатовіконне подання даних.

Засоби АРМ дають  змогу автоматизувати розв’язання  облікових задач, що формалізуються, забезпечити інформаційну підтримку  важко формалізованих задач, результати яких використовуються для прийняття  рішень.

 

1. Характеристика предметної області

Об’єктом проектування було вибрано підприємство ТОВ «Вінісін». Для автоматизації робочого місця було задіяно комплектацію та опис робочого місця заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін». Було проведено детальний аналіз роботи об’єкту проектування з метою визначення вимог до даних і до транзакцій. Для цього було використано задану схему та опис предметної області та посадову інструкцію заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін».

1.1 Вимоги  до даних

Точність і швидкість виконання етапів проектування бази даних залежить від правильно складених вимог до даних.

Заступник начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін» зобов’язаний:

1. Здійснювати  на основі, календарного і перспективного  планування керівництво виробничою діяльністю у питаннях забезпечення сировиною, безперервного протікання інших виробничих процесів забезпечуючи ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх втрат.

2. Забезпечувати  виконання плану випуску і  реалізації продукції.

3. Розробляти заходи сплановані на комплексне використання ресурсів і удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів.

4. Вести облік  руху матеріалів виробництва.

Провівши детальний  аналіз вимог до даних, можемо дати попередню оцінку апаратного і програмного забезпечення для подальшого проектування та успішного функціонування бази даних. Результати запишемо у вигляді наступних таблиць.

Таблиця 1.1

Попередня оцінка апаратного забезпечення

Перелік апаратного забезпечення

Вартість необхідного  апаратного забезпечення, грн.

наявного

необхідного

1

2

3

 

1 Комп’ютер

4731,00

 

1.1 Системний блок

3637,00

 

1.1.1 Корпус GMC C-30-White

235,00

 

1.1.2 Материнська плата  ASRock G31M-S R2.0 (s775, Intel G31, PCI-Ex16)

373,00

 

1.1.3 Процесор Intel Core i3-560 3.33GHz/4MB/DMI (BX80616I3560) s1156 BOX 

1077,00

 

1.1.4 Відеокарта Asus PCI-Ex GeForce 8400GS 512MB DDR2 (64bit) (589/667) (DVI, HDMI, VGA))

259,00


Продовження таблиці 1.1

1

2

3

 

1.1.5 Оперативна пам’ять  Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX (KHX1600C9D3/4G) x 2

470,00

 

1.1.6 Жорсткий диск Western Digital Caviar Green 1TB 64MB WD10EARX 3.5 SATA III

1061,00

 

1.1.7 Накопичувач DVD+RW Samsung DVD±RW/DVD SH-222AB/BEBE

162,00

 

1.2 Монітор Монитор  20" Philips 202E2SB/01 DVI Black

988,00

 

1.3 Клавіатура Sven Standard 302

49,00

 

1.4 Маніпулятор «Миша» Logitech S96 Optical Wheel Black PS/2 OEM (953688-1600)

57,00

 

2 Принтер Canon i-SENSYS LBP6000B (4286B003AA) + USB cable

737,00

 

3 Навушники Sven GD-900V Black

73,00

Всього:

5541,00


Таблиця А1.2

Попередня оцінка програмного забезпечення

Тип

Перелік програмного  забезпечення

Вартість, грн.

наявного

необхідного

1 Системне

 

1.1 Операційна система  Windows 7 Professional 32-bit Ukrainian CIS and Georgia 1pk DSP OEI DVD (FQC-00791)

1231,00

2 Прикладне

 

2.1 Архіватор WinZip 15 Standard Single User (DVD case)

356,00

 

2.2 Microsoft Office  OfficeProPlus 2010 32bitx64 RUS DiskKit MVL DVD (79P-03399) 

227,00

 

2.3 Антивірус Kaspersky Internet Security 2011 5 Desktop BOX

996,00

 

2.4 Система оптичного  розпізнавання текстів ABBYY FineReader 11 Professional Edition

737,00

Всього:

3547,00


Загальна вартість необхідного  апаратного і програмного забезпечення становить: 9088,00 грн.

1.2 Вимоги  до транзакцій 

Транзакція - одне з фундаментальних понять, що відрізняють базу даних від звичайної файлової системи й від простого набору таблиць. Підтримка транзакцій є основою забезпечення логічної цілісності баз даних. У багатокористувацьких системах вони становлять основу ізольованості користувачів (див. відповідну статтю про користувацькі блокування). Кожна транзакція починається при цілісному стані БД і залишає цей стан цілісним після свого завершення. Тому транзакцію можна назвати одиницею активності користувача стосовно БД. Якщо СУБД коректно маніпулює транзакціями, що спільно виконуються, то будь-який користувачів одержує ілюзію монопольного володіння базою, тобто перебуває в ізольованості. Головне завдання транзакцій - забезпечити цілісність даних у випадках, коли трохи Sql-Операторів виконують залежні друг від друга зміни даних.

Информация о работе Створення АРМ заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін»