Створення АРМ заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін»

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 23:08, курсовая работа

Описание работы

Об’єктом проектування було вибрано підприємство ТОВ «Вінісін». Для автоматизації робочого місця було задіяно комплектацію та опис робочого місця заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін». Було проведено детальний аналіз роботи об’єкту проектування з метою визначення вимог до даних і до транзакцій. Для цього було використано задану схему та опис предметної області та посадову інструкцію заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін».

Содержание

Вступ.....................................................................................................................4
1. Характеристика предметної області (згідно завдання)………………….….6
1.1. Вимоги до даних…………………………………………………………….6
1.2. Вимоги до транзакцій. ………………………………………………..…….7
1.3. Розрахунок вартості необхідного апаратного і програмного забезпечення в Microsoft Excel (діаграми, формули). …………………...……9
2. Проектування бази даних (згідно завдання)…………………………….…10
2.1. Концептуальне проектування бази даних………………………………..11
2.1.1. Створення локальної концептуальної моделі даних на основі предметної області користувача РМу……………………………………….11
2.2. Логічне проектування бази даних (для реляційної моделі)………….…20
2.2.1. Побудова та перевірка створеної локальної концептуальної моделі даних…………………………………………………………………………….20
2.2.2. Створення та перевірка глобальної логічної моделі даних…………..23
2.3. Фізичне проектування бази даних (із використанням реляційної СУБД)……………………………………………………………………....…...24
2.3.1. Перенесення глобальної логічної моделі даних в середовище цільової УБД…………………………………………………………………………….24
2.3.2. Проектування фізичного представлення бази даних…………….……25
2.3.3. Розробка механізмів захисту……………………………………….…...25
2.3.4. Організація моніторингу і налаштування функціонування системи………………………………………………………………………….26
3. Побудова форм (згідно завдання)…………………………………….…….26
3.1. Створення простих форм для вводу даних………………………………28
3.2. Розробка форм на базі запиту……………………………………………..27
3.3. Побудова підпорядкованих форм………………………………………...28
3.4. Зв’язування форм за допомогою командних кнопок………………...….29
4. Створення звітів (згідно завдання)…………………………………………30
4.1. Створення простого звіту…………………………………………………30
4.2. Розробка базового запиту для звіту……………………………………....31
4.3. Побудова базового звіту…………………………………………………..31
5. Автоматизація робочого місця за допомогою макросів (згідно завдання)………………………………………………………………….……..33
5.1. Створення панелі управління MainMenu (головне меню АРМу)...…….33
5.2. Створення панелі інструментів користувача АРМу для форм……...….33
5.3. Створення рядка меню користувача АРМу для форм…………………..33
5.4. Побудова макросу AUTOEXEC для запуску АРМу………………….…34
6. Висновок……………………………………………………………………...35
7. Перелік використаних джерел………………………………………………36

Работа содержит 1 файл

Пояснююча записка.doc

— 718.00 Кб (Скачать)

Механізм транзакцій саме й дозволяє коректно виходити з подібних ситуацій. Об'єднавши  ці два оператори UPDATE в одну транзакцію, ми забезпечимо виконання (або невиконання) їх обох як одного цілого.

Транзакція - логічний блок роботи, що включає один або більша кількість тверджень SQL, виконаних окремим користувачем. Транзакція представляється як щось неподільне і єдине ціле:

  • єдине - або транзакція успішно виконується, і СУБД фіксує зміни БД, зроблені цієї транзакцією, у зовнішній пам'яті, або жодне із цих змін ніяк не відбивається на стані БД.
  • неподільне - Під транзакцією розуміється неподільна послідовність операторів маніпулювання даними (читання, видалення, вставки, модифікації) така, що результати всіх операторів, що входять у транзакцію, відображаються в БД, або вплив усіх цих операторів повністю відсутній.

Транзакції  бази даних мають властивості, скорочено  називані ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). От що означають ці властивості:

  • Неподільність (Atomicity). Транзакція або виконується повністю, або не виконується.
  • Погодженість (Consistency). Транзакція переводить базу даних з одного погодженого стану в інше.
  • Ізольованість (Isolation). Результати транзакції стають доступні для інших транзакцій тільки після її фіксації.
  • Тривалість (Durability). Після фіксації транзакції зміни стають постійними.

Перелічимо  основні транзакції що виконуються  заступником начальника виробництва.

Транзакція 1. Вивести у вигляді звіту перелік готової продукції, сировину, яка використовується для її виготовлення та працівників, вказавши назву продукції, назву сировини, прізвище працівника, кількість сировини, одиниці вимірювання сировини, кількість продукції та одиниці вимірювання продукції.

Транзакція 2. Вивести у вигляді звіту інформацію про допоміжні матеріали, які використовуються в процесі виробництва та їх постачальників, вказавши назву допоміжного матеріалу, ціну за одиницю, юридичну назву постачальника та банківський рахунок постачальника.

Транзакція 3. Вивести у вигляді звіту повну інформацію про кожний готовий продукт які виготовляється на виробництві, вказавши колекцію, назву продукції та інші технічні характеристики.

Транзакція 4. Вивести звіт про кількості відпрацьованих днів за кожен місяць кожним працівником, вказавши прізвище працівника, кількість відпрацьованих днів в кожному місяці та загальну кількість відпрацьованих днів.

Транзакція 5. Вивести інформацію про покупки продукції кожного покупця, вказавши юридичну назву покупця, країну, регіон, адресу, назву продукції та суму оплачену покупцем.

Транзакція 6. Вивести у вигляді звіту інформацію про продажам продукції, вказавши колекцію, назву, тип дизайну, ціну і кількість.

Транзакція 7: Вивести  звіт про готову продукцію на складі, вказавши: колекцію, назву, кількість, загальну вартість та залишок або недостачу.

Транзакція 8. Вивести звіт по сировині яка використовується для виготовлення продукції та постачальниках які її постачають, вказавши назву сировини, породу деревини, ціну, юридичну назву постачальника та банківський рахунок постачальника.

Транзакція 9. Вивести  звіт про всі служби виробництва  та працівників які в них працюють, вказавши назву служби, прізвище, ім’я, по батькові працівника та його професію або посаду.

1.3 Розрахунок  вартості необхідного апаратного  і програмного забезпечення в Microsoft Excel (діаграми, формули).

Проведемо розрахунок необхідного  апаратного і програмного забезпечення засобами табличного редактора Microsoft Excel для отримання можливості побудови діаграм та більш зручного редагування. Розрахунки наведені в пункті 1.1.

Проведемо розрахунок кількості  затрачених годин на кожен етап виконання  робіт по проектуванні бази даних. Розрахунок зробимо засобами табличного редактора Microsoft Excel для отримання можливості побудови діаграми, яка відображатиме  процентне відношення затраченої кількості годин по кожному розробнику БД. Результати розрахунків можна переглянути в додатку А1.

 

2 Проектування  бази даних 

В цілому, процедура проектування бази даних включає наступні етапи:

 • Концептуальне проектування бази даних:

Етап 1. Створення локальної концептуальної моделі даних на основі предметної області користувача АРМу.

 

 • Логічне проектування бази даних (для реляційної моделі):

Етап 2. Побудова та перевірка  створеної локальної концептуальної моделі даних.

Етап 3. Створення та перевірка глобальної логічної моделі даних.

 • Фізичне проектування бази даних (із використанням реляційної СКБД):

Етап 4. Перенесення глобальної логічної моделі даних в середовище цільової СКБД.

Етап 5. Проектування фізичного  представлення бази даних.

Етап 6. Розробка механізмів захисту.

Етап 7. Організація моніторингу  і налаштування функціонування системи.

Складемо нормативи  трудозатрат на виконання робіт  з проектування бази даних по цих  етапах і результати запишемо у вигляді  таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Нормування трудозатрат на виконання робіт з проектування та супроводу бази даних по етапах

Назва етапу  проектування бази даних

Перелік працівників  відповідальних за виконання даного етапу

Загальна кількість  годин

Умови праці

1

2

3

4

1. Створення концептуальної моделі даних

1. Адміністратор бази  даних

40

Нормальні

2. Адміністратор даних

60

Нормальні

3. Консультант зовнішній

40

Нормальні

2. Побудова і перевірка  концептуальної моделі даних

1. Адміністратор бази  даних

48

Шкідливі

2. Адміністратор даних

24

Шкідливі

3. Консультант бази  даних

24

Шкідливі

3. Створення та перевірка  глобальної моделі даних

1. Адміністратор бази  даних

6

Шкідливі

2. Адміністратор даних

6

Шкідливі

4. Перенесення логічної  моделі в середовище СУБД

1. Адміністратор бази  даних

4

Шкідливі

2. Адміністратор даних

4

Шкідливі

5. Проектування фізичного  представлення бази даних

1. Адміністратор бази  даних

36

Шкідливі

2. Адміністратор даних

36

Шкідливі

3. Прикладний програміст

36

Шкідливі

4. Оператор ЕОМ

72

Шкідливі


Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

6. Розробка механізмів  захисту

1. Адміністратор бази  даних

6

Шкідливі

2. Прикладний програміст

6

Шкідливі

7. Налаштування бази  даних

1. Адміністратор бази  даних

14

Шкідливі

2. Прикладний програміст

14

Шкідливі

Всього:

476

 

Розподіл трудозатрат на виконання робіт із супроводу готової бази даних зобразимо у вигляді таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Нормативи трудозатрат  на виконання робіт із супроводу  бази даних

Види робіт  із супроводу бази даних

Перелік працівників  відповідальних за виконаних робіт

Загальна кількість  годин

Умови праці

1. Навчання працівників підприємства

1. Адміністратор бази  даних

24

Шкідливі

2. Консультант бази  даних

12

Шкідливі

2. Відновлення даних  в результатів збою системи

1. Прикладний програміст

8

Шкідливі

3. Внесення змін в системі в результаті змін в законодавстві України

1. Консультант зовнішній

4

Шкідливі

2. Прикладний програміст

4

Шкідливі

Всього

52

 Загальна кількість  годин, виділених на проектування та супровід бази даних становить: 528 годин.

2.1 Концептуальне  проектування бази даних

2.1.1 Створення  локальної концептуальної моделі  даних на основі предметної  області користувача АРМу.

Концептуальна модель - це відображення предметної області, для якої розробляється база даних. Так, всі об'єкти, що позначають речі, позначаються у вигляді прямокутника. Атрибути, що характеризують об'єкт - у вигляді овалу, а зв'язки між об'єктами - ромбами. Потужність зв'язку позначаються стрілками (у напрямку, де потужність дорівнює багатьом - подвійна стрілка, а з боку, де вона дорівнює одиниці - одинарна).

Для деякого представлення  локальною концептуальною моделлю  даних ми будемо називати концептуальну  модель даних, що відображає представлення  про предметну область певного  користувача. Кожна локальна концептуальна модель даних включає наступне:

 • типи сутностей;
 • типи зв’язків;
 • атрибути;
 • домени атрибутів;
 • потенційні ключі;
 • первинні ключі.

Концептуальна модель доповнюється документацією, яка створюється  в процесі розробки цієї моделі. На першому етапі розробки необхідно виконати наступні завдання:

Етап 1.1. Визначення типів  сутностей.

Етап 1.2. Визначення типів  зв’язків.

Етап 1.3. Визначення атрибутів  і зв’язування їх з типами сутностей  та зв’язків.

Етап 1.4. Визначення доменів  атрибутів.

Етап 1.5. Визначення атрибутів, що є потенційними і первинними ключами.

Етап 1.6. Створення діаграми «сутність-зв’язок».

Етап 1.7. Обговорення локальної  концептуальної моделі даних з користувачем.

Етап 1.1. Визначення типів сутностей

Визначаємо весь набір  сутностей необхідний для задоволення вимог до бази даних:

1. Postachal'nyky syrovyny – містить  інформацію про постачальників, а саме юридичну назву, країну, регіон, адресу, банківський рахунок.

2. Syrovyna – містить інформацію  про сировину яка використовується  у виробництві, а саме: породу деревини, назву довжину, ширину, товщину, сорт, одиниці вимірювання, ціну.

3. Vyrobnychyj zhurnal – містить інформацію про виробництво, а саме початок і кінець зміни, сировину, яка використовується для виготовлення певної продукції та працівників.

4. Personal – містить інформацію  про всіх працівників підприємства, а сааме прізвище, ім’я, по батькові, стать, професію або посаду, розряд, службу, в якій вони працюють.

5. Sluzhby – містить інформацію  про служби виробництва, їх  назви і функції.

6. Oblik robochogo chasu – містить інформацію про кількість відпрацьованих днів кожним робітником щомісячно.

Информация о работе Створення АРМ заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін»