Створення АРМ заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін»

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 23:08, курсовая работа

Описание работы

Об’єктом проектування було вибрано підприємство ТОВ «Вінісін». Для автоматизації робочого місця було задіяно комплектацію та опис робочого місця заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін». Було проведено детальний аналіз роботи об’єкту проектування з метою визначення вимог до даних і до транзакцій. Для цього було використано задану схему та опис предметної області та посадову інструкцію заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін».

Содержание

Вступ.....................................................................................................................4
1. Характеристика предметної області (згідно завдання)………………….….6
1.1. Вимоги до даних…………………………………………………………….6
1.2. Вимоги до транзакцій. ………………………………………………..…….7
1.3. Розрахунок вартості необхідного апаратного і програмного забезпечення в Microsoft Excel (діаграми, формули). …………………...……9
2. Проектування бази даних (згідно завдання)…………………………….…10
2.1. Концептуальне проектування бази даних………………………………..11
2.1.1. Створення локальної концептуальної моделі даних на основі предметної області користувача РМу……………………………………….11
2.2. Логічне проектування бази даних (для реляційної моделі)………….…20
2.2.1. Побудова та перевірка створеної локальної концептуальної моделі даних…………………………………………………………………………….20
2.2.2. Створення та перевірка глобальної логічної моделі даних…………..23
2.3. Фізичне проектування бази даних (із використанням реляційної СУБД)……………………………………………………………………....…...24
2.3.1. Перенесення глобальної логічної моделі даних в середовище цільової УБД…………………………………………………………………………….24
2.3.2. Проектування фізичного представлення бази даних…………….……25
2.3.3. Розробка механізмів захисту……………………………………….…...25
2.3.4. Організація моніторингу і налаштування функціонування системи………………………………………………………………………….26
3. Побудова форм (згідно завдання)…………………………………….…….26
3.1. Створення простих форм для вводу даних………………………………28
3.2. Розробка форм на базі запиту……………………………………………..27
3.3. Побудова підпорядкованих форм………………………………………...28
3.4. Зв’язування форм за допомогою командних кнопок………………...….29
4. Створення звітів (згідно завдання)…………………………………………30
4.1. Створення простого звіту…………………………………………………30
4.2. Розробка базового запиту для звіту……………………………………....31
4.3. Побудова базового звіту…………………………………………………..31
5. Автоматизація робочого місця за допомогою макросів (згідно завдання)………………………………………………………………….……..33
5.1. Створення панелі управління MainMenu (головне меню АРМу)...…….33
5.2. Створення панелі інструментів користувача АРМу для форм……...….33
5.3. Створення рядка меню користувача АРМу для форм…………………..33
5.4. Побудова макросу AUTOEXEC для запуску АРМу………………….…34
6. Висновок……………………………………………………………………...35
7. Перелік використаних джерел………………………………………………36

Работа содержит 1 файл

Пояснююча записка.doc

— 718.00 Кб (Скачать)

Ще одна задача, яку  зазвичай приходиться вирішувати при  складанні звітів, ― це одержання  підсумкових величин по групам даних. Для цього використовують функцію Sum, використовуючи в якості її аргументу вираз, який обчислюється.

У звіт також можна  включати підписи. Іноді корисно  об’єднувати описову текстову інформацію із значенням з текстового поля базового запиту чи таблиці або ж об’єднувати значення декількох текстових полів в одному елементі керування. Перевага використання єдиного елемента керування полягає в тому, що не потрібно двічі виконувати вирівнювання два елемента керування або встановлювати характеристики шрифту.

У пункті 4.2 показано, як створити базовий запит для звіту. На базі цього запиту за допомогою майстра форм створюємо базовий звіт. Приклад базового звіту наведений на рисунку 4.3.

Рис. 4.3 Базовий звіт

 

5 Автоматизація робочого  місця за допомогою макросів (згідно завдання).

5.1 Створення  панелі управління MainMenu (головне  меню АРМу).

Для того, щоб новостворений  АРМ функціонував як єдине ціле, необхідно побудувати головну форму MainMenu (Див. Додаток Д1). Це проста форма, яка складається із логотипу, заголовку та командних кнопок. На ній розташовані командні кнопки, які зв’язані з іншими формами бази даних. Ця форма буде запускатись зразу після запуску файлу бази даних.

5.2 Створення  панелі інструментів користувача  АРМу для форм.

Після запуску додатку  може виявитись наступне: деякі із засобів розробки вам не потрібні або ж потрібно створити деякі додаткові кнопки для прямого доступу до певних команд за допомогою панелі інструментів форми. Це можна зробити, створивши в даному АРМі користувацьку панель інструментів, яка виникатиме на екрані під час роботи з формами.

На цьому етапі створюємо  панель управління «Панель інструментів»  із командними кнопками, що відкривають  форму Довідник готової продукції, показують звіт по продажам, звіт по готовій продукції на складі, звіт по покупцям, кнопки для доступу до всіх форм, всіх таблиць, всіх звітів, кнопка застосування та зміни фільтру, кнопка для друку, кнопка для збереження змін у базі даних та кнопка для виходу з бази даних. Панель інструментів зображена на рисунку 5.1.

Рис. 5.1 Панель інструментів

5.3 Створення  рядка меню користувача АРМу  для форм.

Дію Додати меню можна  використовувати для створення:

  • Настроюваних меню у розділі Команди меню на вкладці Надбудови для певної форми чи звіту або для всієї бази даних.
  • Настроюваного контекстного меню для форми, елемента керування форми або звіту. Настроюване контекстне меню замінює вбудоване контекстне меню для форми, елемента керування форми або звіту.
  • Глобального контекстного меню. Глобальне контекстне меню замінює вбудоване контекстне меню для полів таблиці та запитів у режимі таблиці, форм і звітів, за винятком додавання користувачем настроюваного контекстного меню для форми, елемента керування форми або звіту.

5.4 Побудова макроса AUTOEXEC для запуску АРМу.

На даний момент є всі необхідні засоби для остаточного рішення важливих задач бази даних. Але для того, щоб при відкриті файлу бази даних зразу ж запускалась головна форма АРМу MainMenu, потрібно створити макрокоманду autoexec.

Для створення цієї макрокоманди у вікні бази даних вибраємо макроси і натискаємо на кнопку Создать. Після цього вносимо наступні команди у макрос: ПесочныеЧасы, ОткрытьФорму (MainMenu), ПанельИнструментов. Та зберігаємо цей макрос під назвою autoexec. Вигляд даного макросу у конструкторі зображено на рисунку 5.2.

Рис. 5.2 Макрос autoexec

 

Висновок

В даній курсовій роботі було складено вимоги до даних і  розраховано вартість необхідного  апаратного і програмного забезпечення, а також норми трудозатрат  на виконання робіт з проектування та супроводу бази даних, створено АРМ заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін» засобами Microsoft Office Access 2003. Зокрема, було складено таблиці, встановлено зв’язки між ними, вибрані у кожній таблиці первині ключі. Створено необхідні форми, звіті, запити. Розроблена головна форма АРМу і панель інструментів.

Даний АРМ значно спростить  роботу заступника начальника виробництва, дасть йому змогу швидкого доступу  до потрібної інформації, можливість проведення різного роду аналітики.

 

Перелік використаних джерел

1. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Бази даних / Худож.-оформлювач А.С.Юхтман.―Харків:Фоліо; М.:ВАТ “Видавництво   АСТ”, 2002. ― 504 с. ―( Навчальний курс).

2. К.Дж.Дейт. Введення в системи баз даних, 6-е вид.: Перев. з англ. ―Видавничий дім “Вільямс”, 2005. ― 844 с.

3. Конноллі Томас, Бег Каролін. Бази даних :Проектування, реалізація та супровід. Теорія та практика,4-е вид.: Перев. з англ. ―Видавничий дім “Вільямс”, 2006. ― 1200 с.

4. Крёнке Д. Теория  и практика построения баз  данных, 8-е изд. Издано: 2003, «Питер», ISBN: 5-94723-275-8, Твердый переплет, 800 стр.

5. Кузнецов С.Д. Введение  в системы управления базами  данных //СУБД. - 1995. - №1,2,3,4, 1996. - №1,2,3,4,5.

6. Мейер М. Теория  реляционных баз данных. - М.: Мир, 1987. - 608 с.

7. Послед Б. Access 2003. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. – К: ДиаСофт. – 2000, -512 с.

 


Информация о работе Створення АРМ заступника начальника виробництва фриз ТОВ «Вінісін»