Інформаційні ресурси бібліотеки

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 14:21, курсовая работа

Описание работы

Об’єктом курсового дослідження є Олександрійська бібліотека ім. О.С.Пушкіна в Кіровоградській області.
Предметом курсового дослідження є інформаційні ресурси бібліотеки.
Мета нашого дослідження полягає у проведенні аналізу інформаційних ресурсів в бібліотеці.
Відповідно до мети курсового дослідження, вирішимо такі основні задачі:
- роль та місце інформаційних ресурсів в удосконаленні бібліотечної справи в Україні;
- визначити нормативно-правову та методичну базу установи, яка регламентує інформаційне забезпечення;
- аспект застосування інформаційних ресурсів;
- проаналізувати склад інформаційних ресурсів бібліотеки;
- розробити рекомендації щодо вдосконалення організації роботи з інформаційними ресурсами в бібліотеці.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УДОСКОНАЛЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
1.1. Правові та науково-методичні засади використання інформаційних ресурсів бібліотек України
1.2. Стратегія розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства
1.3. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек України
РОЗДІЛ 2. АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
2.1. Зміст та засоби інформаційних ресурсів
2.2. Інформаційно-бібліотечний ресурс
2.2.1. Бібліотечний фонд
2.2.2. Електронний каталог
2.2.3. Засоби відбору документів
2.2.4. Електронні варіанти (копії) документів
2.2.5. Комплектування фонду
2.2.6. Обробка документів
2.2.7 Бібліографічна діяльність
2.2.8. Книговидача
2.2.9. Доступність ресурсу та інформаційні технології
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.С. ПУШКІНА М. ОЛЕКСАНДРІЇ
3.1. Олександрійський інформаційно-ресурсний центр ім.О.С. Пушкіна
3.2. Рекомендації щодо покращення роботи бібліотеки у використанні інформаційних ресурсів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

Курсова робота.doc

— 590.00 Кб (Скачать)

      Ресурс  не може вважатись доступним якщо відповідна система управління ресурсом чутлива до збоїв, пошкоджень та блокувань, інакше кажучи, ненадійна. Надійність системи забезпечується на кількох рівнях. По-перше, система має бути захищена від втрат інформації з причин збоїв та виходу з ладу технічних засобів локальної мережі. По-друге система має бути позбавлена необхідності ручного втручання в роботу, наприклад, при блокуваннях. По-третє, система повинна мінімізувати можливість втрат інформації внаслідок некоректних дій на робочих місцях локальної мережі, в тому числі, у зв’язку з появою на робочих місцях некоректно працюючих застосувань або вірусів. По-четверте, система повинна забезпечити захист від несанкціонованого доступу.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Розділ 3 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ  РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ

      ІМ  О.С. ПУШКІНА М. ОЛЕКСАНДРІЇ

  1. Олександрійський інформаційно-ресурсний центр

ім. О.С. Пушкіна   

      Сучасні бібліотеки - це не тільки сховища паперових  документів, а й власники змішаних - традиційних і нових електронних  ресурсів. Проте, на відміну від традиційних фондів, які створюються повільніше, електронні ресурси створюються значно швидше і вже сьогодні виникає проблема не їх накопичення, а їх зберігання і спільного використання. Насправді, жодна бібліотека не мріє мати все, що видається в світі, будь то традиційні книги чи електронні видання. Розуміючи утопічність цієї задачі, бібліотеки намагаються встановити зв'язок один з одним і використовувати те, що є у інших. Бібліотека нового типу - це віртуальна бібліотека, де читач знаходить не тільки те, що складає фонд даного сховища, але й має змогу миттєво отримати будь-яку інформацію із будь-якої бібліотеки світу. Таку можливість і дає бібліотекам Internet.    

       Internet - це глобальна система, що  об'єднує понад 100 тис. локальних,  корпоративних і відомчих мереж, більш 10 млн. комп'ютерів і 200 млн. користувачів. Інформаційні ресурси зберігаються в Internet на WWW-серверах, а програмна продукція на FTP-серверах. Для встановлення місцезнаходження потрібної інформації в Internet створено понад 200 спеціалізованих пошукових серверів, які можна розглядати як каталоги ресурсів глобальних комп'ютерних мереж. В Україні понад 1100 серверів. Це досить велика цифра для України.   

        Сучасні інформаційні Internet-техноглогії  розвиваються у бібліотеках за  двома напрямками:

 • надання доступу до корпоративних каталогів бібліографічних даних;
 • створення інформаційних Web-сайтів.
 

    Ці напрямки  автоматизації бібліотечних процесів  спираються на два варіанти  рішень:

 • автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів, пов'язаних з технологічним циклом традиційної роботи бібліотеки з паперовими джерелами - замовлення, обробка, зберігання, видача літератури користувачам;
 • автоматизація процесів, орієнтованих на створення повнотекстових електронних документів, їх зберігання, пошук і видача безпосередньо в електронній формі.
 

    Крім того, Internet-технології, які використовуються  при створенні сайтів, суттєво  розширюють бібліотечний сервіс, поєднуючи пошук по внутрішнім  ресурсам бібліотек з відсилкою  користувача до інформації, яка  знаходиться безпосередньо в Intertet. По суті сучасна бібліотека починає функціонувати одночасно, як зовнішня і внутрішня електронна бібліотека. 
    За допомогою Internet користувач може отримати наступні послуги:

 • дізнатися, які книги знаходяться у будь-якій бібліотеці світа і замовити їх;
 • ознайомитися з усіма книгами, що вийшли по видавничим ЕК;
 • ознайомитися з повним бібліографічним описом видання в електронній бібліографії або у будь-якому каталозі центрів бібліографічної обробки видань;
 • користуватися багаточисельними тематичними базами даних, які акумулюють інформацію з усіх сфер практичної і наукової діяльності;
 • переглядати, а при необхідності і імпортувати на свої комп'ютери файли повнотекстових БД оцифрованих документів;
 • обмінюватись звуковою і мультимедійною інформацією;
 • брати участь в телеконференціях (що звучить просто фантастично).

         Все це можливо мати просто зараз, завдяки використанню основних режимів Internet. В першу чергу до них відносяться базові програмні засоби:

 • електронна пошта (використовується бібліотеками для відсилки і отримання кореспонденції, доставки електронних видань в операціях МБА, в електронних конференціях);
 • віддалений доступ, який дозволяє місцевому комп'ютеру підключатися до віддаленого комп'ютера, також підключеного до Internet в якості термінала (бібліотеки користуються їм для підключення до чужих каталогів, баз даних і громадських мереж);
 • передача файлів, або FTP (використовується бібліотеками для електронної доставки документів, «анонімного» розповсюдження інформації і передачі каталогізаційних записів).
 

    Олександрійський  інформаційно-ресурсний центр (ІРЦ) «Мережа громадянської освіти» почав працювати у листопаді 2001 року. ІРЦ розташований на базі міської центральної універсальної бібліотеки ім. О.С.Пушкіна. Цей центр був створений завдяки участі Обласної жіночої інформаційної служби у проекті «Мережа громадянської освіти», підтриманим Національним Фондом Демократії (США).

      На  буденну свідомість обрушився великий  потік інформації. І тільки через деякий час вдалося звикнути до нової реальності. Першою сервісною послугою Internet, яку освоїли працівники бібліотеки, була, звичайно, електронна пошта. Нарешті бібліотека отримала можливість щоденного спілкування з колегами із різних куточків України, і не тільки.

        Сьогодні центральна бібліотека ім. О.С. Пушкіна вже звикла до оперативного обміну поточною кореспонденцією і бібліографічними списками.   

        Крім цього, електронну пошту  працівники використовуємо у комплектуванні бібліотеки. По E-mail отримують прес-релізи, електронні каталоги підписки періодичних видань, відправляють замовлення на літературу в книготоргові фірми і організації. Електронна пошта використовується для отримання інформаційних і бібліотечних розсилок Міжнародного фонду Відродження.

      Впроваджуючи Internet-технології в свою роботу, центральна бібліотека пережила ті ж самі труднощі і проблеми, які зазнає кожний, опановуючи нові технології. В першу чергу необхідно взяти в штат професійного мережного адміністратора і навчити телекомунікаційний штат, який буде здатний і працювати із різноманітними операційними системами і підтримувати функціонування технічних засобів та програмного забезпечення. Крім того, робота в Internet потребує кардинальної перебудови всіх традиційних бібліотечних служб, і в першу чергу інформаційно-бібліографічного відділу та підрозділів аналітичної обробки інформації, а з часом вплив Internet відіб'ється на технології традиційних бібліотечних процесів - каталогізації і зберіганні. Бібліотека зобов'язана не тільки мати спеціально підготовлені кадри, які орієнтуються у багато чисельних каталогах і БД, що представлені в Internet, але й здатних навчити роботі в Мережі будь-якого читача.

      Інформаційно-ресурсний  центр є невід'ємною складовою  ЦБС. Співробітники виконують роботу в центрі поряд з виконанням своїх  основних посадових обов'язків. В роботі центру задіяні 2 працівники.

      Інформаційно-ресурсний  центр забезпечує своїх користувачів доступною та безкоштовною інформацією  шляхом популяризації літератури громадсько-правової тематики та використання новітніх технологій.

      В першу чергу центр орієнтується на обслуговування соціально-незахищених  та малозабезпечених верств населення, а також забезпечує пріоритетне  інформаційно-бібліографічне обслуговування лідерів громадських організацій, представників керівних органів  місцевого самоврядування, державних службовців за їх запитами.

      Інформаційно-ресурсний  центр гарантує доступність інформаційних  ресурсів всім категоріям користувачів. З початку існування центру і  до березня 2008 року в ІРЦ зареєстровано 1560 абонентів. З них послугами Інтернет користуються 329 користувачів, фондом правової літератури центру — 978.

      Тематичні напрямки запитів користувачів —  різноманітні:

   -   правова охорона у сфері рекламної діяльності;

 • про державний бюджет України;
 • контракти у підприємницькій діяльності;
 • правила торгівлі примірниками аудіовізуальних творів;
 • медичні огляди (постанови Кабінету Міністрів України);
 • оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;
 • порядок оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації;
 • адміністративні правопорушення;
 • фінансові санкції за порушення законодавства про авторське право;
 • складання цивільно-процесуальних актів у кримінальних справах;
 • інтернет-довідки з питань освіти, культури, медицини, підприємницької діяльності та інші.

      Облік роботи інформаційно-ресурсного центру ведеться в читацьких формулярах.

      З метою реклами ІРЦ та допомоги своїм користувачам в користуванні електронними інформаційними ресурсами  видано буклети: «Правила користування інформаційно-ресурсним центром», «Інформаційно-ресурсний центр — читачам», а також розроблено практичні поради «Інтернет — громадським організаціям» та «С Интернетом — на ты».

      Між Олександрійською міською ЦБС та Олександрійською міською радою  укладено двохсторонню угоду про  забезпечення бібліотек інформацією з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Таким чином, бібліотека отримує всі документи, нормативні акти, які приймаються та видаються міською радою і не є державною таємницею. Вся ця інформація представлена на спеціальному стенді «Влада — інформує». На нашу думку, таке співробітництво сприяє реалізації принципу відкритого суспільства, а також є реальною можливістю по-новому побудувати відносини бібліотеки з органами місцевої, влади. Крім того, хотілось би відзначити, що бібліотеки вперше почали надавати такого роду інформацію населенню, сприяючи таким чином прозорості влади, розвитку місцевого самоврядування.

      В плані створення бази даних громадських  організацій регіону співробітниками  ІРЦ підготовлено «Довідник громадських організацій м.Олександрії» та «Перелік легалізованих об'єднань громадян по м.Олександрії». Інформаційно-ресурсний центр підтримує зв'язки з наступними громадськими організаціями:

   - жіноча асоціація «Олександійка»;

   - молодіжна громадська організація «Імперія молоді»;

   - міська організація товариства Червоного Хреста України;

   - центра стратегічного партнерства «Прозорість»;

   - «Центр громадського менеджменту»;

   - асоціація по захисту ошуканих громадян м. Олександрії.

      З березня 2002 року в бібліотеці діє комп'ютерна правова, довідково-інформаційна система «Ліга: Закон», яка дає змогу оперативно вивчати і використовувати правову інформацію.

      Згідно  розпорядження міського голови від 16 липня 2003 року №з-203р «Про організацію у публічних бібліотеках збору, зберігання та надання у користування інформації з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» при ЦБ ім. О.С. Пушкіна діє публічний центр регіональної інформації.

      Основна діяльність центру спрямована на інформування населення про всі важливі рішення органів влади, передусім, Олександрійської міської ради та її виконавчого комітету. Фонд рішень Олександрійської міської ради постійно поповнюється новими документами:

 • рішеннями виконавчого комітету;
 • рішеннями міської ради;
 • розпорядженнями міського голови;
 • інформаціями прес-секретарями міської ради;
 • інформація керуючого справами виконкому.

      Бібліотека  постійно проводить рекламу ІРЦ  через засоби масової інформації. В червні місяці 2003 року відбулася радіопередача на радіо «Кур'єр» — «Зустрічайте — інформаційно-ресурсний центр». «Інтернет безплатно, но в порядке очереди», таку назву мала стаття в газеті «Городской курьер» від 10 червня 2003 року.

      В лютому місяці 2004 року створено телепрограмму «Всесвіт знань», в якій розповідається про роботу центру, співпрацю з органами місцевого самоврядування.

Информация о работе Інформаційні ресурси бібліотеки