Відповідальність за порушення патентних прав в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 21:55, курсовая работа

Описание работы

Однією з найважливіших галузей сучасного українського законодавства є інститут патентного права. Патентне право регулює особисті немайнові і майнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

Содержание

Вступ
І. Поняття порушення патенту
ІІ. Встановлення факту порушення патенту
ІІІ. Відповідальність за порушення патентних прав.
3.1 Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав
3.2 Адміністративний порядок захисту патентних прав
3.3. Кримінальна відповідальність за порушення патентних прав
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Відповідальність за порушення патентних прав в Україні.docx

— 41.81 Кб (Скачать)

3.3. Кримінальна відповідальність  за порушення патентних прав

 

 

 Поряд з цивільно-правовою  українське законодавство передбачає  кримінально-правову відповідальність  за деякі порушення патентних  прав Так. згідно з частиною першою ст. 177 КК України злочином є незаконне використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі. За їхнє вчинення винний карається штрафом від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.

 Частина друга ст. 177 КК України передбачає відповідальність  за незаконне використання винаходу, корисної моделі чи промислового  зразка, якщо воно вчинене повторно  або завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Покарання за цей злочин — штраф від 200 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі до двох років, із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.

 Матеріальна шкода  вважається завданою у великому  розмірі, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великому розмірі — якщо вона у тисячу і більше разів перевищує вказаний неоподатковуваний мінімум.

 

 Незаконне використання  винаходів, корисних моделей і  промислових зразків охоплює  будь-яке не санкціоноване патентово-лодільцем  виготовлення і (або) введення  в цивільний оборот виробу  із застосуванням винаходу, корисної  моделі чи промислового зразка, а також застосування способу,  що охороняється патентом на  винахід. Конкретними видами введення  зазначеного виробу в цивільний  оборот є такі дії, як його  застосування, ввезення, збереження, .. продаж тощо.

 Склад даних злочинів матеріальний. Це означає, що незаконне використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка має заподіяти матеріальну шкоду у великому або особливо великому розмірі. Крім того, між діями винного і завданою шкодою має існувати причинний зв'язок.

 Суб'єктивна сторона  злочину характеризується прямим  умислом. Особа, яка незаконно  використовує чужі винаходи, корисні  моделі чи промислові зразки, усвідомлює суспільне небезпечні наслідки цього і бажає їхнього настання. Особа вважається невинною поки її вина не буде встановлена судом. Порушення кримінальної справи за ст. 177 КК України можливе лише за скаргою потерпілого.

 

 Висновки

 

 

1. Порушенням патенту  визнається несанкціоноване використання  запатентованого винаходу, корисної  моделі  промислового зразка за  умови, що таке використання  не підпадає під дію законодавства України, яке дозволяєтаке використання.

2. Порушення права авторства  полягає в присвоєнні результатів  чужої творчої праці і спробі  видати їх за власну розробку. Найчастіше воно пов'язане з порушенням інших прав, наприклад права на одержання патенту і права на винагороду, оскільки на праві авторства базуються всі інші права авторів. Інколи право авторства порушується відокремлено.

3. Патентні закони України  містять перелік спорів щодо  порушення прав на об'єкти промислової власності, що розглядаються в судовому порядку. Отже, істотним недоліком чинного законодавства України про промислову власність є відсутність у ньому конкретних санкцій за ті чи інші порушення. Як правило, патентні закони містять норми про відповідальність, які мають надто загальний характер.

4. Аналіз цивільно-правового  захисту права інтелектуальної  власності свідчить про істотні розбіжності у нормах чинного законодавства України. Це не робить захист названого права більш ефективним. Швидше — навпаки. Тому зазначені недоліки, безперечно, мають бути усунені. Найкращий спосіб — розроблення і прийняття єдиної системи захисту права інтелектуальної власності. Найбільш детально розроблена система захисту авторського права і суміжних прав, яка з відповідними поправками може бути поширена на захист прав на всі об'єкти інтелектуальної власності.

5. Підводячи підсумки дослідження, слід зазначити, що розглянута тема є дуже багатогранною, та має надто велику значущість.

 

 Список використаної  літератури.

 

1.    Конституція  України. Харків "ФОЛИО" 1998 р.

2.    Цивільний кодекс  України. Офіційний текст із  змінами та доповненнями за  станом на 15.11.2004 року. // Кодекси України. - 2004.

3.    Закон України  Про охорону прав на промислові зразки // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 34 

4.    Закон України  Про охорону прав на винаходи і корисні моделі // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32

5.    Вешневский Л.М.  и др. Формула приоритета : Возникновение и развитие авторского и патентного права. : Наука. 1990.

6.    Емельянов В.П.  Гражданское право Украины. - Киев : Изд. “Консум”. 1996

7.    Загальна теорія  цивільного права / Підр. за ред. О.А. Підопригори і Д.В. Бобрової. - К.: Вища шк., 1992.

8.    Мельник О.  Цивільно-правовий захист патентних  прав: проблемні питання // Право  України, 2003, № 2

9.    Охорона інтелектуальної  власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та  ін. – К.: Форум, 2002

10.    Підопригора О.А., Бобров Д.В. Цивільне право. . Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів -К.: Вентурі 1997р.

11.    Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів. - К: Юрінком Інтер, 1998р.

12.    Проблеми охорони  інтелектуальної власності в  Україні (Аналітична доповідь  УЦЕПД) // Національна безпека і  оборона. — 2001. — № 10. — С. 2—46.

13.    http://www.ukrpat.com.ua/.


Информация о работе Відповідальність за порушення патентних прав в Україні