Электронное правительство

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 19:15, реферат

Описание работы

Сьогоднішня криза не має аналогів. Усі порівняння з попередніми кризами некоректні, прогнози недоречні, рецепти неприйнятні. Це криза загальної ефективності. Критерії розвитку, спрямовані на отримання прибутків та надприбутків, призвели до розладу ринкових відносин і дискредитували себе. Директивні методи управління лише уповільнюють або в кращому випадку стабілізують темпи поширення кризи, а ринкові методи управління в умовах фінансової кризи не працюють. Збільшується відстань між громадянами та чиновниками.

Работа содержит 1 файл

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ.doc

— 92.50 Кб (Скачать)

         Щоб забезпечити сумісність різних систем, що використовуються органами державної влади для автоматизації внутрішнього документообігу і для обміну електронними документами через центр обміну документами із Секретаріатом Кабінету Міністрів та іншими органами державної влади, 2005 року наказом Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України затверджено технічні умови ТУ У 30.0-33240054-001:2005 «Система електронного документообігу органу виконавчої влади» . 

         Згідно із Законом України «Про електронний цифровий підпис» створено національну інфраструктуру електронного цифрового підпису. Центральний засвідчувальний орган, згідно з положенням про нього, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України 2004 року, здійснює акредитацію центрів сертифікації ключів електронного цифрового підпису. Станом на кінець 2008 року перелік акредитованих центрів сертифікації ключів налічує вісім установ, що надають послуги державним органам*. 

Третій етап характеризує поява повноцінної інтерактивності — можливості здійснювати операції (сервіси) в режимі онлайн (наприклад, сплатити штраф, замовити паспорт, продовжити дію деяких ліцензій і патентів тощо). Така конкретизація роботи електронного управління, що полягає вже не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні, припускає створення спеціальних сайтів для підтримки цих сервісів не тільки для центральних, але і для міських і навіть районних органів влади. 

Четвертий етапстворення об’єднаних порталів різних відомств і служб, через які можна здійснювати будь-які види трансакцій, для яких раніше було потрібно звертатися безпосередньо в державний орган. Через регіональні портали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення фінансових документів, легалізація іноземних документів тощо. З’являються регіональні портали, що поєднують у собі як увесь спектр державних послуг, так і послуги недержавного сектору — підключаються системи електронної комерції, інтернет-банкінгу. 

На  п’ятому етапі відбувається створення електронної системи державного управління на основі єдиних стандартів, а також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх послуг — і для громадян, і для бізнесу. Більшість фахівців вважає, що найвищим ступенем розвитку електронної демократії є запровадження електронної системи волевиявлення (електронного голосування). 

         Незважаючи на суттєві зрушення  у сфері впровадження проектів  е-урядування в Україні, водночас  спостерігається деяке уповільнення  темпів їх реалізації останніми  роками, що можна пояснити такими причинами: 

 • екстенсивний  розвиток елементів е-урядування не дає нової якості послуг;
 • залишається високим рівень витрат праці на впровадження, супроводження та удосконалення інформаційно-аналітичних систем;
 • рівень комп’ютерної грамотності користувачів недостатній;
 • автоматизуються недосконалі бізнес-процеси;
 • володіння програмним продуктом потребує значних витрат.
 

         Серед недоліків можна констатувати  також те, що надання державних  послуг громадянам органами влади  через власні веб-ресурси в  основному обмежується інформаційними послугами, тобто наданням відомостей про діяльність державного органу, контактних даних стосовно посадовців, до яких потрібно звертатися з питань отримання тих чи інших послуг, наведенням переліків та зразків документів, що повинен підготувати заявник, тощо. 

         Сьогодні здійснюються лише перші  кроки щодо впровадження адміністративних  інтерактивних послуг, які передбачають  звернення до державних органів  в електронному вигляді з використанням  електронного цифрового підпису. Наприклад, Державна податкова адміністрація України отримує електронну звітність від платників податків. Станом на листопад 2008 року частка платників ПДВ (юридичних та фізичних осіб), які подали податкові звіти в електронному вигляді із цифровим підписом, у цілому по Україні перевищила 60 %. 

         Якими мають бути наступні  кроки е-урядування в Україні? 

 1. По-перше, перетворення та вдосконалення процесів надання державних послуг на основі досвіду автоматизації традиційних  технологій.
 2. По-друге, трансформація та спрощення програмних систем автоматизації удосконалених процесів.
 3. По-третє, прийняття нормативно-правових актів, що закріплюють нові засади надання державних послуг.
 4. По-четверте, відмова від паралельного супроводження нових технологій традиційними і використання виключно безпаперових технологій.
 

Упровадження  елементів електронного урядування в Головдержслужбі  України 

На сьогодні е-урядування в Головдержслужбі  України – це: 

 • удосконалення веб-сайтів (внутрішнього й офіційного – українською, англійською та російською мовами);
 
 • інтеграція  веб-сайтів територіальних органів  до порталу Головдержслужби на єдиній технології з доступом через геоінформаційну  систему;
 
 • упровадження  інтегрованого електронного документообігу між територіальними органами Головдержслужби, центрального апарату та Секретаріату Кабінету Міністрів України з використанням спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи та електронного цифрового підпису;
 
 • створення й уведення Національної бази електронних  особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування України;
 
 • розроблення й застосування ідеології «електронний державний службовець» з використанням  ІР-телекомунікаційної інфраструктури.
 

 

Информация о работе Электронное правительство