Аналіз рівня урожайності картоплі

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 12:54, курсовая работа

Описание работы

Овочеві культури куди належить і картопля відносяться до високоурожайних культур. При оптимальних умовах технології їх вирощування вони здатні давати урожайність в межах від 150 до 500 ц/га. Проте в Україні овочі мають урожайність на рівні картоплі культур в межах від 25 до 100 ц/га. Така низька урожайність овочевих культур пов’язана з їх загальною збитковістю в більшості господарств, Вінниччини зокрема. Основну овочеву продукцію на ринки міста постачає приватний товаровиробник при тому, що деякі с.-г. підприємства для громадських столов овочі також на ринках, вважаючи їх вирощування в межах власних господарств нерентабельним.

Содержание

Вступ
Розділ 1.Огляд літературних джерел
Розділ 2. Статистичний аналіз урожайності картоплі
2.1 Аналіз рівня та факторів методом аналітичного групування
2.2 Кореляційний аналіз
2.3 Динаміка урожайності картоплі
2.4 Індексний аналіз
Розділ 3. Прогнозування урожайності картоплі
Висновки та пропозиції
Список використаної літератур

Работа содержит 1 файл

курсова_аналіз_рівня_урожайності.doc

— 991.50 Кб (Скачать)

 

 

Виходячи з правила, що в групі  повинно бути не менше 3 підприємств, укрупнимо 2, 3 групу, об’єднавши 2, 3 і 1 групи. В результаті отримаємо перегрупований ряд розподілу підприємств за урожайністю кормових культур (табл. 2.1.4).

 

Таблиця 2.1.4

№ групи

Межі груп за врожайністю картоплі, ц/га.

 

Кількість підприємств  в групі

I

119,77 – 124,428

3

II

124,428 – 138,402

24

III

138,402 – 143,06

3


 

Перегрупований інтервальний ряд розподілу підприємств за врожайністю картоплі

Після побудови інтервального ряду зобразимо його графічно у вигляді гістограми, в якій на осі абсцис відкладемо розмір інтервалів за врожайністю картоплі, а на ординаті – кількість підприємств у групі (рис. 2.1.2).

 

Рис. 2.1.2 – Інтервальний ряд розподілу підприємств за врожайністю картоплі.

 

На основі отриманих  даних побудуємо таблицю зведеного  результативного групування за такими показниками: посівна площа картоплі (га), валовий збір картоплі (ц), внесено мінеральних добрив всього на посівну площу (ц), прямі затрати праці всього (люд.-год.) (таблиця 2.1.5).

 

Таблиця 2.1.5

Зведені дані результативного  групування урожайності картоплі

Показники

Групи підприємств  за урожайністю картоплі, ц / га

Всього

І від 119,77 до 124,43

ІІ від 124,43 до138,4

ІІІ від 138,4 до 143,06

Шифри підприємств

18, 25, 9

12, 20, 19, 24, 3, 30, 6, 28, 10, 1, 7, 16, 23, 13, 26, 29, 5, 21, 11, 22, 14, 15, 8, 2

4, 27, 17

30

Посівна картоплі, га

5544

30388,6

3690,2

39622,8

Валовий збір, ц

676600

4132600

518200

4650800

Внесено мінеральних  добрив всього, ц

7614,8

43154,7

5457,8

56227,3

Затрати на 1 га всього, грн.

575300

5606700

706600

6888600

Прямі затрати  праці всього, люд.-год.

231900

1731200

5457800

7420900


 

 

На основі зведених даних  результативного групування знайдемо залежність урожайності картоплі від впливу окремих факторів (таблиця 2.1.6).

 

Таблиця 2.1.6

Залежність урожайності  кормових культур від впливу окремих факторів

Показники

Групи підприємств  по урожайності кормових культур, ц/га

В середньому

І від119,77 до 124,428

ІІ від 124,428 до 138,402

ІІІ від 138,402 до 143,06

Кількість господарств

3

24

3

10

Урожайність кормових культур, ц/га

121,981

136,026

140,206

132,738

Внесено мінеральних  добрив на 1 га

30,471

44,585

46,217

40,425

Розмір затрат на 1 га, грн..

103,770

184,500

1679,905

656,058

Прямі затрати  праці на 1 продукції, люд.-год.

42,233

65,004

64,067

57,101


 

За результатами результативного  групування найкраще прослідковується залежність урожайності картоплі з розміром затрат на 1 га посіву, дана залежність є прямою, оскільки при збільшенні факторної ознаки збільшується результативна, тому для факторного групування виберемо саме цю ознаку.

Для проведення результативного групування потрібні наступні дані: кількість груп розподілу в сукупності та довжина інтервалу.

Для визначення кількості  груп використаємо таку формулу:

 

n =3,322lg N;

 

Кількість підприємств , що використовуються в роботі – 30.

Отже, кількість груп:

n = 5

Довжину інтервалу визначаємо за формулою:

 

h = (X max – X min) / n = 37,88

 

Ранжирований ряд для  показника врожайність картоплі має вигляд представлений в таблиці 2.1.7 та графічно у вигляді огіви  Гальтона (рис. 2.1.3).

 

 

Таблиця 2.1.7

Ранжирований ряд підприємств  за затратами на 1 га посіву картоплі

№ пор.

Шифр підприємства

затрати праці  на 1 га, грн

№ пор.

Шифр підприємства

затрати праці  на 1 га, грн

1.

7.

106,97

16.

21.

165,54

2.

25.

118,05

17.

20.

167,71

3.

15.

123,38

18.

2.

172,52

4.

6.

126,89

19.

14.

187,47

5.

3.

132,36

20.

24.

192,48

6.

18.

133,28

21.

8.

206,67

7.

9.

139,57

22.

29.

207,02

8.

10.

141,48

23.

23.

208,12

9.

17.

148,56

24.

28.

212,38

10.

12.

149,94

25.

27.

215,52

11.

4.

150,31

26.

26.

230,87

12.

16.

150,96

27.

5.

236,82

13.

22.

152,8

28.

19.

244,91

14.

30.

153,37

29.

11.

258,87

15.

1.

157,83

30.

13.

296,4


 

Результати ,отримані з  таблиці 2.1.7., відобразимо графічно

 

Рис. 2.1.3 – Розподіл підприємств  за затратами на 1 га посіву картоплі, грн

 

Складемо інтервальний ряд розподілу підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі і  відобразимо його в таблиці 2.1.8.

 

Таблиця 2.1.8

Інтервальний ряд розподілу  підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі

Номер групи

Межі груп за затратами на 1 га посіву картоплі

Кількість підприємств  в групі

I

106,97 – 144,85

8

II

144,85 – 182,73

10

III

182,73 – 220,61

7

IV

220,61 – 258,5

4

V

258,5 – 296,4

1


 

Виходячи з правила, що в групі повинно бути не менше 3 підприємств, укрупнимо 2, 3 групу, об’єднавши 4 і 5 групи. В результаті отримаємо  перегрупований ряд розподілу підприємств  за затратами на 1 га посіву картоплі (табл. 2.1.9).

 

Таблиця 2.1.9

Перегрупований ряд  розподілу підприємств за затратами  на 1 га посіву картоплі

Номер групи

Межі груп за затратами на 1 га посіву картоплі

Кількість підприємств  в групі

I

106,97 – 144,85

8

II

144,85 – 182,73

10

III

182,73 – 220,61

7

IV

220,61 – 296,4

5


 

Після побудови інтервального ряду розподілу зобразимо його графічно у вигляді гістограми, в якому  на осі абсцис відкладемо розмір інтервалів за врожайністю картоплі, а на ординаті – кількість підприємств у  групі (рис. 2.1.4)

 

 

Рис. 2.1.4 – Інтервальний ряд розподілу підприємств за затратами на 1 га.

 

На основі отриманих  даних побудуємо таблицю зведеного  факторного групування (таблиця 2.1.10).

 

Таблиця 2.1.10

Зведені дані факторного групування затратами на 1 га посіву картоплі

Показники

Групи підприємств  за затратами на 1 га посіву, грн

Всього

І від 106,97 до 144,85

ІІ від 144,85 до 182,73

ІІІ від 182,73 до 220,61

IV від 220,61 до 296,4

 

Шифри підприємств

7, 25, 15, 6, 3, 18, 9, 10,

17, 12, 4, 16, 22, 30, 1, 21, 20, 2

14, 24, 8, 29, 23, 28, 27,

26, 5, 19, 11, 13

30

Посівна площа  картоплі га

11946,9

12727,1

8503,8

6445

39622,8

Валовий збір, ц

1546400

1742800

1161800

876400

5327400

Внесено мінеральних  добрив всього, кг

15840,9

16998,1

12186,9

11201,4

56227,3

Затрати на 1 га всього, грн.

1530800

1993800

1734900

1629100

6888600


 

На основі зведених даних  факторного групування знайдемо залежність урожайності картоплі від впливу окремих факторів (таблиця 2.1.11).

 

 

Таблиця 2.1.11

Зведені дані факторного групування затратами на 1 га посіву картоплі

Показники

Групи підприємств  за затратами на 1 га посіву, грн

В середньому

І від 106,97 до 144,85

ІІ від 144,85 до 182,73

ІІІ від 182,73 до 220,61

IV від 220,61 до 296,4

30

Кількість господарств

8

10

7

5

8

Урожайність кормових культур, ц/га

130,67

136,91

136,67

136,01

135,06

Розмір затрат на 1 га, грн..

127,75

153,85

198,09

237,40

179,27


 

Отже, в цілому можна  зробити висновок, що на врожайність  картоплі найбільш впливає рівень затрат на 1 га площі картоплі. Слід також  відмітити, що внесення мінеральних добрив на 1 га також визначає в певній мірі урожайність картоплі, судячи з результатів зведеного факторного групування. З таблиці 2.1.11 можна зробити висновок, що зі збільшенням внесених мінеральних добрив на 1 га посівів урожайність реагує по різному спочатку вона зростає, а потім зменшується, це пояснюється тим, що кількість внесення добрив має бути науково обґрунтованою і перевищення норми внесення може негативно вплинути на урожайність.

2.2 Кореляційний аналіз

 

Кореляційний аналіз широко застосовується в статистиці для аналізу зв’язків між явищами. Застосування його є одним з обов’язкових елементів статистичного аналізу показників.

Більшість показників с.-г. виробництва вказується мають складні  характери залежностей проте  найбільш широкого використання набув парний метод кореляційного аналізу (лінійна залежність). [14, с. 212-214]

Кореляційний зв'язок на відміну від функціонального  виявляється не в кожному окремому випадку, а в середньому, в цілому для багатьох випадків.

За напрямом зв’язок між корелюючими величинам може бути прямим і зворотним. При прямому зв’язку факторна ознака змінюється в тому самому напрямі, що й результативна. Якщо із збільшенням факторної ознаки результативна ознака зменшується або, навпаки, із зменшенням факторної ознаки результативна ознака збільшується, то такий зв’язок називають зворотним.

За формою розрізняють  прямолінійний і криволінійний  кореляційний зв’язок. Прямолінійний  кореляційний зв’язок характеризується рівномірним збільшенням або  зменшенням результативної ознаки під впливом відповідної зміни факторної ознаки. При криволінійному кореляційному зв’язку рівним змінам середніх значень факторної ознаки відповідають нерівні зміни середніх значень результативної ознаки. Аналітично криволінійний зв’язок визначають за рівнянням кривої лінії. [17, с. 320-325]

В економічних дослідженнях часто доводиться мати справу з прямолінійною  формулою зв'язку, яка визначається рівнянням прямої.

 

,

 

де - ординати шуканої прямої;

а і b – параметри прямої.

Параметри рівняння прямої лінії визначаються способом найменших  квадратів. Суть його полягає у складанні  і розв’язанні системи двох рівнянь  з двома невідомими.

 

 


 

де n – кількість членів у кожному з двох рядів, що порівнюються.

Розв’язавши цю систему, дістаємо:

 

 

Для того щоб встановити ступінь кореляційної залежності міх  ознаками, користуються показниками  щільності зв'язку: коефіцієнтом кореляції, кореляційним відношенням.]

При лінійній кореляційній залежності щільність зв'язку визначають за формулою коефіцієнта кореляції:

 

 

де  - лінійний коефіцієнт кореляції;

- коефіцієнт регресії в рівнянні  зв’язку; 

- середнє квадратичне відхилення  ознак х і у.

Лінійний коефіцієнт кореляції можна визначати також за іншими формулами:

 

 або

 

Підставивши в рівняння знайдені параметри і фактичні значення, дістанемо теоретичні значення результативної ознаки.

 

;

 

Підставляємо в рівняння:

 

;

 

Коефіцієнт кореляції:

 

;

;

;

;

;

 

Коефіцієнт детермінації:

 

 

 

Таблиця 2.

Вихідні та розрахункові дані для обчислення кореляційного  рівняння зв’язку та визначення коефіцієнта  кореляції

Шифр підприємства

Вихідні дані

Розрахункові дані

Урожайність, ц/га

Прямі затрат прапор на 1 га (люд.-год.)

y

х

xy

1.

135,64

76

5776

18398,2096

10308,64

137,112

2.

137,9

93

8649

19016,41

12824,7

139,866

3.

135,33

55

3025

18314,2089

7443,15

133,71

4.

138,39

68,8

4733,44

19151,7921

9521,232

135,95

5.

136,32

68,9

4747,21

18583,1424

9392,448

135,962

6.

135,51

71

5041

18362,9601

9621,21

136,302

7.

135,72

64

4096

18419,9184

8686,08

135,168

8.

137,6

64,8

4199,04

18933,76

8916,48

135,298

9.

123,37

49,2

2420,64

15220,1569

6069,804

132,77

10.

135,62

48

2304

18392,7844

6509,76

132,58

11.

136,67

92,5

8556,25

18678,6889

12641,975

139,785

12.

134,57

51

2601

18109,0849

6863,07

133,062

13.

136

65

4225

18496

8840

135,33

14.

137,07

59

3481

18788,1849

8087,13

134,358

15.

137,21

62

3844

18826,5841

8507,02

134,844

16.

135,78

56

3136

18436,2084

7603,68

133,872

17.

143,06

46

2116

20466,1636

6580,76

132,252

18.

119,74

38

1444

14337,6676

4550,12

130,956

19.

135,02

73,5

5402,25

18230,4004

9923,97

136,707

20.

134,8

81,3

6609,69

18171,04

10959,24

137,97

21.

136,61

63,1

3981,61

18662,2921

8620,091

135,02

22.

136,88

54,2

2937,64

18736,1344

7418,896

133,58

23.

135,92

58

3364

18474,2464

7883,36

134,196

24.

135,31

59,3

3516,49

18308,7961

8023,883

134,41

25.

122,84

38,7

1497,69

15089,6656

4753,908

131,069

26.

136,04

53,4

2851,56

18506,8816

7264,536

133,45

27.

139,17

77,3

5975,29

19368,2889

10757,841

137,322

28.

135,58

58,2

3387,24

18381,9364

7890,756

134,22

29.

136,08

79

6241

18517,7664

10750,32

137,598

30.

135,449

53

2809

18346,4316

7178,797

133,386

Всього

4051,2

1877,2

122968,04

547725,8051

254392,86

4048,11

Информация о работе Аналіз рівня урожайності картоплі