Аналіз рівня урожайності картоплі

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 12:54, курсовая работа

Описание работы

Овочеві культури куди належить і картопля відносяться до високоурожайних культур. При оптимальних умовах технології їх вирощування вони здатні давати урожайність в межах від 150 до 500 ц/га. Проте в Україні овочі мають урожайність на рівні картоплі культур в межах від 25 до 100 ц/га. Така низька урожайність овочевих культур пов’язана з їх загальною збитковістю в більшості господарств, Вінниччини зокрема. Основну овочеву продукцію на ринки міста постачає приватний товаровиробник при тому, що деякі с.-г. підприємства для громадських столов овочі також на ринках, вважаючи їх вирощування в межах власних господарств нерентабельним.

Содержание

Вступ
Розділ 1.Огляд літературних джерел
Розділ 2. Статистичний аналіз урожайності картоплі
2.1 Аналіз рівня та факторів методом аналітичного групування
2.2 Кореляційний аналіз
2.3 Динаміка урожайності картоплі
2.4 Індексний аналіз
Розділ 3. Прогнозування урожайності картоплі
Висновки та пропозиції
Список використаної літератур

Работа содержит 1 файл

курсова_аналіз_рівня_урожайності.doc

— 991.50 Кб (Скачать)

 

Відобразимо кореляційне поле графічно (рис2.21.)

 

Рис. 2.2.1 Кореляційне поле

 

Проаналізувавши графік ми бачимо, що вимальовується майже прямолінійна залежність між затратами праці  на 1га і урожайністю.

Розрахунковий коефіцієнт кореляції свідчить про те, що між  показниками врожайності та розміром затрат на 1 га існує в даному випадку  середній зв'язок.

Чим ближче значення до 1 тим зв'язок між ознаками тісніший.

Коефіцієнт детермінації показує що на 22,3% результативна ознака y змінюється і залежить від впливу факторної ознаки x.

2.3 Динаміка  урожайності

 

Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища за часом  і встановлення його напрямку, характеру  цієї зміни і вияв закономірності розвитку. Для оцінювання властивостей динаміки у статистиці застосовуються взаємопов’язані показники, або  аналітичні показники.

У процесі аналізу динаміки суспільних явищ визначають абсолютний приріст, темпи зростання, приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. За базу порівняння беруть попередній, або початковий рівень динаміки.

Абсолютній приріст показує на скільки одиниць підвищився або зменшився поточний рівень порівняно з базисним, тобто за той чи інший період часу.

 

 

де П – абсолютний приріст  за t-у одиниць часу;

уi - порівнюваний рівень;

yi-t - базисний рівень.

Якщо за базу порівняння взяти попередній рівень, матимемо таку формулу ланцюгових абсолютних приростів:

 

 

де yі-1 - рівень попереднього періоду відносно порівнюваного.

Темп зростання показує, у скільки  разів збільшився порівнюваний рівень відносно базисного.

 

 

Якщо за базу порівняння взяти попередній рівень, дістаємо ланцюгові темпи  зростання.

 

 

Між ланцюговими і базисними  темпами зростання, вираженими у  вигляді коефіцієнтів, є певний взаємозв'язок. Добуток послідовних ланцюгових темпів зростання дорівнює базисному  темпу зростання за відповідний  період і, навпаки, поділивши наступний базисний темп зростання на попередній, матимемо відповідний ланцюговий темп зростання. [14, с. 212-214]

Темп приросту становить  відношення абсолютного приросту до базисного рівня 

 

 

Темп приросту можна  визначити також відніманням від темпів зростання величини 100 або 1.

Абсолютне значення 1% приросту дорівнює відношенню абсолютного приросту до темпу приросту за той самий  період.

 

 

де А – абсолютна  величина 1% приросту.

Всі розраховані показники  ряду динаміки занесемо в таблицю 2.3.1

 

Таблиця 2.3.1

Показники ряду динаміки картоплі

Роки

Урожайність, ц/га

Абсолютний  приріст

Коефіцієнт  росту

Темп росту, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення 1% приросту

Базисний

Щорічний

Базисний

Щорічний

Базисний

Щорічний

Базисний

Щорічний

1998

72

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

1999

82

10

10

1,14

1,14

113,89

113,89

13,89

13,89

0,72

2000

95

23

13

1,32

1,16

131,94

115,85

31,94

1,96

6,62

2001

66

-6

-29

0,92

0,69

91,67

69,47

-8,33

-46,38

0,63

2002

75

3

9

1,04

1,14

104,17

113,64

4,17

44,16

0,20

2003

82

10

7

1,14

1,09

113,89

109,33

13,89

-4,30

-1,63

2004

98

26

16

1,36

1,20

136,11

119,51

36,11

10,18

1,57

2005

85

13

-13

1,18

0,87

118,06

86,73

18,06

-32,78

0,40

2006

77

5

-8

1,07

0,91

106,94

90,59

6,94

3,85

-2,08

2007

34

-3

6

0,91

1,21

91

121

-9

21

0,28

2008

39

2

5

1,054

1,14

105,4

114

5,4

14

0,36


 

Відобразимо динамічний ряд графічно (рисунок 2.3. 1):

 

Рис. 2.3.1 – Фактичний  рівень ряду динаміки

 

Для узагальнення характеристики вихідних рівнів та розрахункових величин  ряду динаміки слід визначити середні показники:

Середній рівень інтервального  ряду з рівним інтервалом розраховують за формулою:

 

 

,

 

Де n – загальне число  рівнів ряду динаміки;

Середній абсолютний приріст  розраховується за формулою середньої арифметичної простої:

 

,

 

Середній коефіцієнт обчислюється за формулою:

 

,

 

Для визначення основної тенденції розвитку в рядах динаміки є кілька способів їх обробки.

Укрупнення періодів – найпростіший спосіб обробки рядів динаміки. Суть його полягає в тому, що дані динамічного ряду об’єднують у групи за періодами (триріччя, п'ятиріччя, десятиріччя) тощо.

Прийом укрупнення періодів та згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої.

 

Таблиця 2.3.2

Аналіз ряду динаміки методом  періодів та ковзної середньої

Роки

Урожайність, ц/га

Період

Суми по трьох  роках

Середнє по трьох  роках

Період

Суми по трьох  роках

Середні ковзні

1998

72

1998-2000

249

83

-

-

-

1999

82

1998-2000

249

83

2000

95

1999-2001

243

81

2001

66

2001-2003

223

74,33

2000-2002

236

78,67

2002

75

2001-2003

223

74,33

2003

82

2002-2004

255

85

2004

98

2004-2006

260

86,67

2003-2005

265

88,33

2005

85

2004-2006

260

86,67

2006

77

2005-2007

224

74,67

2007

62

2007-2008

126

63

2006-2008

203

67,67

2008

64

-

-

-


 

Рис. 2.3.2 – Вирівнювання ряду динаміки методом укрупнення періодів

 

 

Рис. 2.3.3 - Вирівнювання ряду динаміки методом ковзної середньої

 

Проведемо вирівнювання ряду динаміки по середньому абсолютному приросту та по середньому коефіцієнту росту. Для початку розрахуємо значення абсолютного приросту.

Знайдемо середній коефіцієнт зростання 

 

К= =

 

Вирівнювання  ряду динаміки за середнім абсолютним приростом. На основі середнього абсолютного приросту можна провести вирівнювання ряду динаміки за формулою:

 

,

 

де  - вирівняні рівні;

- початковий рівень розподілу;

- середній абсолютний приріст;

t – порядковий номер  року.

 

Таблиця 2.3.3

Аналіз ряду динаміки методом  вирівнювання за середнім абсолютним приростом

Роки

Порядковий  номер року

Урожайність, ц/га

Вирівнювання  за середнім абсолютним приростом

Відхилення  фактичного рівня від розрахункового

t

1998

0

72

72

0

1999

1

82

71,2

10,8

2000

2

95

70,4

24,6

2001

3

66

69,6

-3,6

2002

4

75

68,8

6,2

2003

5

82

60

14

2004

6

98

67,2

30,8

2005

7

85

66,4

18,6

2006

8

77

65,6

11,4

2007

9

62

64,8

-2,8

2008

10

64

64

0


 

Рис. 2.3.4 – Вирівнювання динамічного ряду за середнім абсолютним приростом

 

Вирівнювання ряду динаміки за середнім коефіцієнтом зростання  обчислюється за формулою:

 

 

Занесемо дані в таблицю 2.3.4

 

Таблиця 2.3.4

Аналіз ряду динаміки методом вирівнювання за середнім коефіцієнтом росту

Роки

Порядковий  номер року

Урожайність, ц/га

Вирівнювання  за середнім коефіцієнтом зростання

Відхилення  фактичного рівня від розрахункового

t

1998

0

72

72

0

1999

1

82

71,73

10,27

2000

2

95

71,47

23,53

2001

3

66

71,2

-5,2

2002

4

75

70,94

4,06

2003

5

82

70,68

11Ю32

2004

6

98

70,42

27,58

2005

7

85

70,16

14,84

2006

8

77

69,9

7,1

2007

9

62

69,64

-7,64

2008

10

64

69,38

-5,38


 

Рис. 2.3.5 – Вирівнювання ряду динаміки за середнім коефіцієнтом зростання

 

Вирівнювання динамічного  ряду за способом найменших квадратів:

Спосіб найменших квадратів  – знаходження такої математичної лінії, ординати точок якої були б найближчі до фактичних значень ряду динаміки.

Для прояву тенденції ряду можна використати рівняння прямої:

 

 

,

 

Де  , - невідомі параметри рівняння,

t – порядковий номер  року

Спочатку необхідно  скласти систему з двох нормальних рівнянь:

 

 


 

Але для розрахунку ці рівняння можна спростити, оскільки :

 

;

 

Знаходять коефіцієнт , .[5, с. 87-93]

 

Таблиця 2.3.5

Фактичний і розрахунковий  рівень динамічного ряду способом найменших квадратів

Роки

Урожайність, ц/га

Відхилення  від року, який займає центральне положення

Розрахункові  величини для визначення параметрів рівняння

Приріст розрахований по рівнянні прямої

Відхилення  фактичного приросту від розрахованого по рівнянню прямої

y

t

yt

 

1998

72

-5

25

-360

83,14

-11,14

124,02

1999

82

-4

16

-328

82,11

-0,11

0,01

2000

95

-3

9

-285

81,08

13,92

193,72

2001

66

-2

4

-132

80,05

-14,05

197,53

2002

75

-1

1

-75

79,03

-4,03

16,22

2003

82

0

0

0

78,00

4,00

16,00

2004

98

1

1

98

76,97

21,03

442,15

2005

85

2

4

170

75,95

9,05

81,98

2006

77

3

9

231

74,92

2,08

4,33

2007

62

4

16

248

73,89

-11,89

141,39

2008

64

5

25

320

72,86

-8,86

78,56

Информация о работе Аналіз рівня урожайності картоплі