Статистичне моделювання квартальних бюджетів

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2012 в 20:47, дипломная работа

Описание работы

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – розподіл доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і жоден із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Содержание

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОНАННЯ І ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ТРАНСОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 8
1.1. Теоретико – суттєва характеристика місцевих бюджетів 8
1.2. Джерела та порядок формування доходів місцевих бюджетів в Україні 14
1.3. Сутність та загальна характеристика видатків місцевих бюджетів України 22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ, ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СМТ. СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА У КВАРТАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ ЗА 2009 – 2011 РР. 31
2.1. Організація і структура Станично-Луганської селищної ради 31
2.2. Аналіз структура і динаміки доходів місцевого бюджету смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009 – 2011 рр. 36
2.3.Аналіз структури і динаміки видатків місцевого бюджету смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009 – 2011 рр. 42
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СМТ. СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА 46
3.1. Характеристики та особливості застосування сучасних методів прогнозування 46
3.2. Прогнозування динаміки дохідної та видаткової частини бюджету смт. Станиця Луганська 53
3.3. Побудова імітаційної моделі аналізу бюджету 66
РОЗДІЛ 4. ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАД 73
4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці 73
4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика 76
ВИСНОВОК 80
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84
ДОДАТКИ 87

Работа содержит 1 файл

Дипломная работа.doc

— 1.07 Мб (Скачать)


РЕФЕРАТ

 

Загальний обсяг  дипломної роботи складає 86 аркуш, робота містить 21 рисунок, 8 таблиць, 30 літературних джерел, 12 додатків.

Ключові слова : БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, БЮДЖЕТ, МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ, ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ.

Об’єкт дослідження  – місцевий бюджет смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009-2011 роки.

Мета роботи  –  аналіз джерел формування, динаміки надходження та використання коштів та розробка комплексу моделей прогнозування динаміки надходження та використання коштів місцевого бюджету смт. Станиця Луганська.

Методи дослідження  – методи економічного аналізу, математичної статистики, системний підхід.

Основні результати дослідження: визначено теоретико-суттєву  характеристику місцевих бюджетів; проведено  ґрунтовний аналіз на базі використання системи логічних, економічних, математичних методів щодо виконання місцевих бюджетів; визначено механізм фінансового забезпечення реалізації бюджетної політики, ефективність підходу щодо виконання місцевих бюджетів; застосовано математичні моделі та методику її розв’язання з використанням комп’ютера та спеціалізованої програми.

Практичне значення одержаних результатів полягає  в тому, що вони можуть бути використані  на практиці на різних стадіях бюджетного процесу.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОНАННЯ І ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

8

1.1. Теоретико  – суттєва характеристика місцевих  бюджетів

8

1.2. Джерела та порядок формування доходів місцевих бюджетів в Україні

14

1.3. Сутність  та загальна характеристика видатків  місцевих бюджетів України

22

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ, ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СМТ. СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА У КВАРТАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ ЗА 2009 – 2011 РР.

31

2.1. Організація і структура Станично-Луганської селищної ради

31

2.2. Аналіз структура  і динаміки доходів місцевого  бюджету смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009 – 2011 рр.

36

2.3.Аналіз структури  і динаміки видатків місцевого  бюджету смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009 – 2011 рр.

42

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СМТ. СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА

46

3.1. Характеристики  та особливості застосування сучасних методів прогнозування

46

3.2. Прогнозування  динаміки дохідної та видаткової частини бюджету смт. Станиця Луганська

53

3.3. Побудова  імітаційної моделі аналізу бюджету 

66

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО  ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

73

4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних  умов праці

73

4.2 Техніка безпеки  та протипожежна профілактика

76

ВИСНОВОК

80

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

84

ДОДАТКИ

87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів  місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі  нашої держави. Важлива роль відводиться  місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки на соціальний захист населення.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – розподіл доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і жоден із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Метою дипломної роботи є аналіз джерел формування, динаміки надходження та використання коштів та розробка комплексу моделей прогнозування динаміки надходження та використання коштів місцевого бюджету смт. Станиця Луганська.

Основними завдання дипломного дослідження були:

- теоретичний аналіз сутності бюджету як фінансової категорії та законодавчі основи бюджетного устрою України;

- теоретичний аналіз джерел та порядок формування доходів місцевого бюджетів України;

- теоретичний аналіз складу та структури видатків місцевих бюджетів;

- практичний аналіз структури та динаміки надходження коштів в місцевий бюджет смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009 – 2011 рр.;

- практичний аналіз структури та динаміки видатків з місцевого бюджету смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009 – 2011 рр.;

- прогнозування динаміки дохідної та видаткової частини бюджету смт. Станиця Луганська;

- побудова імітаційної моделі аналізу бюджету смт. Станиця Луганська.

Предметом дипломної  роботи є теоретичні та практичні  аспекти оцінки формування доходної і видаткової частини місцевого бюджету смт. Станиця Луганська.

Об’єктом дослідження  дипломної роботи є місцевий бюджет смт. Станиця Луганська у квартальному розрізі за 2009-2011 роки.

Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів (Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування”, Закони України про Державний бюджет України у 2009-2011 роках), інформаційну – дані квартальних звітів Станично-Луганської селищної ради за 2009-2011 роки.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі  та нормативні акти з питань реалізації фінансово-бюджетної політики в Україні, матеріали Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, органів державної влади та місцевого самоврядування, Інституту бюджету та соціально - економічних досліджень, вітчизняна та зарубіжна література.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані на практиці на різних стадіях бюджетного процесу.

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОНАННЯ І  ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 

 

1.1 Теоретико - суттєва характеристика місцевих бюджетів

 

Бюджетна  система України – це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правові засади бюджетної  системі становлять Конституція  України, виданий на її основі Закон “Про бюджетну систему України”, інші законодавчі акти.

Бюджетна  система України складається  з державного бюджету України, республіканського  бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Структура бюджетної системи наведена у додатку А.

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів. Місцеві бюджети є також найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни, вони відіграють важливу роль у перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні державних видатків, перш за все, соціальної спрямованості.

Місцеві бюджети  здійснюють безпосередній вплив  на задоволення різноманітних потреб населення, стан та якість надання державних  послуг. Видатки місцевих бюджетів найбільш яскраво віддзеркалюють їх значення у функціонуванні місцевого господарства, утриманні об'єктів соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, здійсненні соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища.

Стосовно визначення поняття „місцеві бюджети” в економічній літературі немає єдиної точки зору.

В перші роки організації бюджетної системи  місцеві бюджети розглядались як сукупність завдань, доручених місцевим органам, і сукупність коштів, якими вони володіють для їх задоволення.

Н.А. Ширкевич так  визначає сутність місцевих бюджетів: „це частина основного річного фінансового плану країни – державного бюджету, крім того, місцеві бюджети утворюють централізований фонд грошових коштів місцевих рад, яким вони розпоряджуються з метою здійснення заходів, які щорічно передбачаються планом економічного і соціального розвитку ”[30] .

Деякі вчені  за основу визначення місцевих бюджетів приймають територіальний принцип, розглядаючи їх як бюджети окремих адміністративно-територіальних одиниць. Ряд економістів характеризують місцеві бюджети як економічні відносини. Наприклад, І.Н. Ходорович характеризує місцеві бюджети як „сукупність економічних відносин, що забезпечують фінансову базу місцевих Рад щодо розвитку і утримання головним чином галузей господарства, які безпосередньо спеціалізуються на підвищенні добробуту населення ” [8] .

В офіційних  документах, зокрема в Бюджетному Кодексі України дається таке визначення бюджету: „Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду ” [5].

Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об’єктивно обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення – задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.

Сутність бюджету  реалізується через його функції. Основних, чітко структурованих функцій є дві – розподільна і контрольна.

Через розподільну  функцію держава зосереджує у  своїх руках усі джерела бюджетних  надходжень, щоб потім використати  їх з найбільшою ефективністю. Сфера  дії розподільної функції досить значна. Це пояснюється тим, що в бюджетних відносинах беруть участь практично всі члени суспільства. Основою бюджетного розподілу є чистий дохід, який утворюється у суспільстві.

Сутність контрольної  функції полягає в тому, що суспільство в особі специфічних державних або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл. Виконання контрольної функції сприяє оптимальному рухові бюджетних ресурсів як в частині їх зберігання, так і розподілення.[15]

Функціонування  бюджету здійснюється у взаємодії двох його особливих форм – доходів і видатків, кожна з яких має специфічне суспільне призначення.

За рахунок  доходів формується фінансова база діяльності держави, а за рахунок  видатків забезпечуються економічні та соціальні потреби всіх членів суспільства.

Плановість  бюджету є однією з його основних ознак. В Україні, яка трансформує  свою соціально-економічну систему, здійснює перехід до ринкових умов господарювання, бюджет (як загальнодержавний, так і  його місцеві частини) виконує роль основного регулятора цих процесів. Як фінансовий план він має передбачати виконання всіх функцій держави на загальнодержавному і місцевих рівнях – економічної, соціальної, управлінської, військової, міжетнічної, судової, міжнародної тощо.

Сутність бюджету, його економічну природу відображають певні економічні відносини. Учасниками цих відносин є держава, суб’єкти господарювання всіх форм власності та населення [26].

Останніми роками приблизно 60-70% бюджетних ресурсів зосереджується саме у Державному бюджеті України, відповідно у місцевих бюджетах акумулюється від 30 до 40%. Спрямування достатньо значних коштів у місцевих бюджетах відповідає їх місцю в складі бюджетної системи і завданням, які покладені на місцеві бюджети, у фінансуванні державних видатків і забезпеченні функціонування органів місцевого самоврядування [6].

Провідне місце  в системі регулювання економіки  держави, створення сприятливого фінансового  середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету.

Бюджет є  невід’ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики. Бюджет як одна з ланок фінансової системи  відображає виробничі відносини, відтворює  відносини розподілу і перерозподілу, опосередковує рух грошової маси.

Бюджету належить важлива роль у фінансовій системі  держави. Через бюджет здійснюється фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що мають  загальнодержавне значення, а також  стосуються міждержавних відносин. За його допомогою перерозподіляється частина фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. Бюджет є важливим інструментом держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому[20].

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної  влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду[1].

Информация о работе Статистичне моделювання квартальних бюджетів