Расчет водопровода

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2011 в 01:28, реферат

Описание работы

Визначення розрахункових витрат води в розглянутому прикладі проведемо для режиму максимального водоспоживання. Обрані нормативні й отримані розрахункові значення величин будемо вносити у відповідні таблиці.

Содержание

1.Вихідні дані
2.Визначення добових, годинних і розрахункових витрат води
3.Визначення середньодобових витрат води
4.Визначення максимальних добових витрат води
5.Визначення розрахункових погодинних витрат води
6.Побудова графіка водоспоживання по годинах доби для населеного пункту
7.Визначення режиму роботи насосних станцій
8.Визначення об’єму резервуарів чистої води і обсягу баку водонапірної башти
9.Визначення об’єму резервуарів чистої води
10.Визначення числа й розмірів резервуарів чистої води
11.Визначення об’єму бака водонапірної башти
12.Визначення розмірів бака водонапірної башти
13.Трасування магістральної водогінної мережі.
14.Визначення місця розташування водопровідних споруд
15.Розрахунок водогонів
16.Гідравлічний розрахунок магістральної водогінної мережі
17.Підготовка до гідравлічного розрахунку
18.Гідравлічний розрахунок
19.Побудова ліній п’єзометричних висот
20.Додатки
21.Література

Работа содержит 1 файл

типология.docx

— 128.12 Кб (Скачать)

  Таблиця 1. Визначення розрахункових добових витрат води

  Найменування

  водоспоживачів

Одиниці вимірювання   Норма

  споживання,

  л/добу

  Кількість

  споживачів,

  чол

Qдоб.ср Qдоб.max
        м3/ діб
А. Жилий і комунальний сектор 1 житель 180 10700 1926 2118,6
Готель 1 житель 90 1000 90 99
Дитячий садок 1 дитина 70 500 35 38,5
Гуртожиток 1 житель 70 2100 147 161,7
Школа 1 дитина 10 700 7 11
Університет 1 студент 10 2200 22 24,2
ПТУ 1 студент 10 1000 10 11
Житловий сектор       1615 1773,2
Б.Промисловий сектор       230,5 230,5
  Хоз.питні потреби

  Гарячі цехи

  1 зміна

  2 зміна

  3 зміна

  Інші цеха

  1 зміна

  2 зміна

  3 зміна

1 працюючий  
  21

  21

  21 

  14

  14

  14

 
  300

  300

  300 

  800

  800

  700

 
  6,3

  6,3

  6,3 

  11,2

  11,2

  9,8

 
  6,3

  6,3

  6,3 

  11,2

  11,2

  9,8

  Технологічні потреби

  1 зміна

  2 зміна

  3 зміна

  Одиниця

  продукції

 
  100

  100

  100

 
  500

  500

  500

 
  50

  50

  50

 
  50

  50

  50

Витрата води на душ   1 душова

  сітка

230 57 29,4 29,4
Усього по населеному пункту А + Б 2156,5 2349,1
 

  К год..макс = a макс.   b макс., (5) 

  де a макс - коефіцієнт, що враховує ступінь благоустрою споруд, режим роботи підприємств і інші місцеві умови. Згідно [1] (Додаток 5) a макс = 1,2…1,4. Для заданого ступеню благоустрою споруд (централізоване гаряче водопостачання приймемо a макс = 1,2. b макс - коефіцієнт, що враховує кількість жителів у населеному пункті, прийнятий по додатку 5. У нашому випадку, для населеного пункту із числом жителів 10 тисяч чоловік коефіцієнт b макс = 1,3. 

  К год..макс = a макс.   b макс.= 1.2   1,3 = 1,56. 

  Для інших водоспоживачів відповідно до норм величини К год..макс вважають постійною і не розраховують.Режими водоспоживання для різних категорій водоспоживачів наведені в додатках 6...8. Вони показують розподіл води по годинах доби від максимальної добової витрати у відсотках. Тоді погодинну витрату води за добу можна визначити по формулі: 

  Qгод.. = Qдрб.макс  р / 100, (6) 

  де р - відсоток добового споживання для конкретної години доби.

  Режим споживання води на технологічні потреби підприємства вважаємо рівномірним протягом зміни. Не забудемо, що перша зміна починається в 8 годин ранку.

  Запас води на душ створюємо за рахунок нагромадження води в баку-акумуляторі. Час заповнення бака-акумулятора приймаємо рівним 4 годинникам протягом кожної зміни (додаток 9). Тоді годинна витрата води на поповнення запасу води на душ буде дорівнювати:

  Q душгод.. = Q душ доб.макс / (nсм. ґ t) = 29,4 / (3ґ4) = 2,45 м3/год. (7) 

  Заповнення баків - акумуляторів будемо проводити в години що не співпадають за часом з максимальними відборами води з мережі.

  Всі розрахунки зводимо в табл.2. У графі 27 обчислені обсяги води, що витрачаються населеним пунктом, за наростаючим підсумком. Ці дані нам будуть потрібні при визначенні регулюючого обсягу бака водонапірної башти.

  Підсумовуючи по горизонталі витрати всіх водоспоживачів, одержимо розподіл максимальної добової витрати населеного пункту по годинах доби. Виділимо рядок, у якій годинна витрата населеного пункту максимальна. Година, якій відповідає цей рядок (з21 до 22 годин), буде розрахунковим, а всі витрати, що входять у цей рядок, називаються розрахунковими витратами. По цих витратах роблять гідравлічний розрахунок магістральної водогінної мережі населеного пункту. Однак, максимальні годинні витрати окремих споживачів можуть бути більше розрахункових. Тому для окремих споживачів крім розрахункових витрат води варто визначати максимальні витрати, за якими підбирають діаметри труб відгалужень, що подають воду з магістральної мережі безпосередньо до споживача.

  Отримані розрахункові й максимальні витрати зведемо в табл.3. 

  Таблиця 2. Визначення розрахункових годинних витрат на добу максимального водоспоживання

  Години

  доби

  Житловий

  сектор

Готель Дитячий садок Гуртожиток
         
         
Година % м3/год % м3/год % м3/год % м3/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-1 2,44 43,26 0,2 0,19 - - 0,15 0,24
1-2 1,36 24,11 0,2 0,19 - - 0,15 0,24
2-3 1,26 22,34 0,2 0,19 - - 0,15 0,24
3-4 1,36 24,11 0,2 0,19 - - 0,15 0,24
4-5 1,61 28,55 0,5 0,49 - - 0,15 0,24
5-6 2,75 48,76 0,5 0,49 - - 0,25 0,41
6-7 4,13 73,23 3,0 2,97 5,0 1,92 0,30 0,48
7-8 5,33 94,51 5,0 4,95 3,0 1,15 30,0 48,51
8-9 6,42 113,83 8,0 7,92 15,0 5,77 6,80 11,00
9-10 6,24 110,65 10,0 9,9 5,5 2,11 4,60 7,43
10-11 5,52 97,88 6,0 5,94 3,4 1,31 3,60 5,82
11-12 4,92 87,24 10,0 9,9 7,4 2,85 2,00 3,23
12-13 3,82 67,74 10,0 9,9 21,0 8,08 3,00 4,85
13-14 3,58 63,48 6,0 5,94 2,8 1,08 3,00 4,85
14-15 3,32 58,87 5,0 4,95 2,4 0,93 3,00 4,85
15-16 4,06 71,99 8,5 8,41 4,5 1,73 3,00 4,85
16-17 4,51 79,97 5,5 5,44 4,0 1,54 4,00 6,47
17-18 4,29 76,07 5,0 4,95 16,0 6,16 3,60 5,82
18-19 5,72 101,42 5,0 4,95 3,0 1,15 3,30 5,34
19-20 5,70 101,07 5,0 4,95 2,0 0,77 5,00 8,09
20-21 6,07 107,63 2,0 1,98 2,0 0,77 2,60 4,20
21-22 6,67 118,27 0,7 0,69 3,0 1,15 18,6 30,07
22-23 5,88 104,26 3,0 2,97 - - 1,60 2,59
23-24 3,04 53,90 0,5 0,49 - - 1,00 1,61
Разом 100 1773,2 100 99 100 38,5 100 161,7
 
  Години

  доби

Університет ПТУ Школа
Година % м3/год % м3/год % м3/год
11 12 13 14 15 16 17
0-1 0,1 0,02 0,1 0,01 0,15 0,01
1-2 0,1 0,02 0,1 0,01 0,15 0,01
2-3 0,1 0,02 0,1 0,01 0,15 0,01
3-4 0,1 0,02 0,1 0,01 0,25 0,02
4-5 0,1 0,02 0,1 0,01 0,3 0,03
5-6 0,25 0,06 0,5 0,06 0,5 0,05
6-7 0,3 0,7 0,7 0,08 0,5 0,05
7-8 25 6,05 21 2,31 0,6 0,06
8-9 6,8 1,65 11,86 1,30 0,6 0,06
9-10 4,6 1,11 10,3 1,13 4,0 0,4
10-11 3,6 0,88 7,25 0,8 7,0 0,78
11-12 2,25 0,54 5,63 0,61 20,5 2,26
12-13 11,5 2,8 12,65 1,39 25,0 2,75
13-14 11,0 2,66 12,01 1,32 10,02 1,10
14-15 3,5 0,84 5,0 0,55 10,0 1,1
15-16 3,0 0,72 4,75 0,52 9,8 1,08
16-17 4,0 0,96 2,05 0,22 4,0 0,44
17-18 8,6 2,08 1,35 0,15 3,0 0,33
18-19 3,3 0,8 1,25 0,14 1,39 0,15
19-20 5,0 1,21 0,7 0,08 1,39 0,15
20-21 3,2 0,77 0,7 0,08 0,3 0,03
21-22 1,6 0,38 0,6 0,07 0,2 0,02
22-23 1,0 0,24 0,6 0,07 0,1 0,01
23-24 1,0 0,24 0,6 0,07 0,1 0,01
Разом 100 24,2 100 11 100 11
 
  Години

  доби

Промислове підприємство   (Q

  попер.

  Витрата

  на

  душ

  (Q

  остаточ.

W
  Гос.питні потреби   Техн.

  потреби

       
  Гар. цехи Інші цехи          
Година % м3/год % м3/год м3/год м3/год м3/год м3/год м3
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0-1 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 51,42 - 51,42 51,42
1-2 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 32,93 2,45 35,38 86,8
2-3 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 31,16 2,45 33,61 120,41
3-4 12,05 0,76 18,75 2,01 6,25 33,61 2,45 36,06 156,47
4-5 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 37,03 2,45 39,48 195,95
5-6 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 58,18 - 58,18 254,13
6-7 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 87,78 - 87,78 341,91
7-8 15,65 0,98 18,75 2,01 6,25 166,78 - 166,78 508,69
8-9 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 149,22 - 149,22 657,91
9-10 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 141,08 - 141,08 798,99
10-11 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 121,76 - 121,76 920,75
11-12 12,05 0,76 18,75 2,01 6,25 115,65 - 115,65 1036,4
12-13 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 105,2 2,45 107,65 1144,05
13-14 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 88,78 2,45 91,23 1235,28
14-15 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 80,44 2,45 82,89 1318,17
15-16 15,65 0,98 18,75 2,01 6,25 98,54 2,45 100,99 1419,16
16-17 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 102,73 2,45 105,18 1524,34
17-18 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 103,91 2,45 106,36 1630,7
18-19 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 122,3 2,45 124,75 1755,45
19-20 12,05 0,76 18,75 2,01 6,25 125,34 - 125,34 1880,79
20-21 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 123,15 - 123,15 2003,94
21-22 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 159 - 159 2162,94
22-23 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 118,49 - 118,49 2281,43
23-24 15,65 0,98 18,75 2,01 6,25 65,56 2,45 68,01 2349,1
Разом 300 18,90 300 32,2 150   29,4 2349,1  

Информация о работе Расчет водопровода