Расчет водопровода

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2011 в 01:28, реферат

Описание работы

Визначення розрахункових витрат води в розглянутому прикладі проведемо для режиму максимального водоспоживання. Обрані нормативні й отримані розрахункові значення величин будемо вносити у відповідні таблиці.

Содержание

1.Вихідні дані
2.Визначення добових, годинних і розрахункових витрат води
3.Визначення середньодобових витрат води
4.Визначення максимальних добових витрат води
5.Визначення розрахункових погодинних витрат води
6.Побудова графіка водоспоживання по годинах доби для населеного пункту
7.Визначення режиму роботи насосних станцій
8.Визначення об’єму резервуарів чистої води і обсягу баку водонапірної башти
9.Визначення об’єму резервуарів чистої води
10.Визначення числа й розмірів резервуарів чистої води
11.Визначення об’єму бака водонапірної башти
12.Визначення розмірів бака водонапірної башти
13.Трасування магістральної водогінної мережі.
14.Визначення місця розташування водопровідних споруд
15.Розрахунок водогонів
16.Гідравлічний розрахунок магістральної водогінної мережі
17.Підготовка до гідравлічного розрахунку
18.Гідравлічний розрахунок
19.Побудова ліній п’єзометричних висот
20.Додатки
21.Література

Работа содержит 1 файл

типология.docx

— 128.12 Кб (Скачать)

  Dh 2 = 20,29532– 13,70309= 6,592225 м > Dh прип = 0,5 м. 

  І в тому і в іншому випадку неув'язка втрат напору перевищує припустиму неув'язку, отже, задане в першому наближенні потокорозподілення не відповідає реальності. Необхідно зробити корекцію витрат по ділянках мережі або, як говорять, ув'язування мережі.

  Ув'язування кільцевої водогінної мережі зводиться до визначення значення поправочної витрати (Dq , при внесенні якого буде знайдений реальний розподіл витрат води по ділянках мережі. Найбільше поширення одержав метод ув'язування кільцевих мереж запропонований проф. В.Г.Лобачевим. Відповідно до цього методу поправочну витрату води обчислюють по формулі: 

  Dq = Dh / 2S КАqрl (20) 

  Отримана поправочна витрата води вносять зі знаком «+» в усі ділянки того півкільця магістральної водогінної мережі, у якому сума втрат напору була менше, і, навпаки, зі знаком «-» в усі ділянки півкільця, у якому сума втрат напору була більше (перший закон Кірхгофа буде дотриманий).

  Визначимо поправочні витрати для нашого прикладу.

  Dq 1 = 0,619354 /2(0,221683+ 0,340166) = 0,173992 л/с;

  Dq 2 = 6,59/2(0,833707+ 0,448908) = 2,5 л/с.

  Відповідно до вище наведеного внесемо поправки в усі ділянки водогінної мережі. Одержимо нові розрахункові витрати води й проведемо повторний гідравлічний розрахунок водогінної мережі. Діаметри труб при цьому не міняємо (значення А залишаться попередніми). По закінченні розрахунків виконуємо перевірку на дотримання другого закону Кірхгофа: 

  Dh 1 = 4,326048– 3,831523= 0,204525м < Dh доп = 0,3 м;

  Dh 2 = 16,35– 15,85 = 0,5 м < Dh доп = 0,5 м. 

  Результати розрахунку задовольняють всім умовам. Гідравлічний розрахунок завершений. Якщо розрахунок буде незадовільним, ув'язування мережі необхідно повторити ще раз.

Побудова ліній п’єзометричних висот

  Розбір води більшістю споживачів відбувається на деякій висоті над поверхнею землі, у зв'язку, із чим у водогінній мережі повинен підтримуватися певний тиск. П’єзометрична висота, що забезпечує нормальні умови експлуатації водопроводу, носить назву вільного напору. Інакше кажучи, вільний напір - це відстань від поверхні землі до п’єзометричної лінії. Мінімальний вільний напір для населених пунктів при максимальному господарсько-питному водоспоживанні приймають [1, п.2.26]: при одноповерховій забудові не менш 10 м над поверхнею землі, при більшій поверховості на кожний поверх варто додавати 4 м. У період гасіння пожеж вільний напір у мережі повинен бути не менш 10 м, незалежно від поверховості будинків [1, п.2.30]. Максимальний напір господарсько-питного водопроводу не повинен перевищувати 60 м [1, п.2.28], у противному випадку необхідна установка регуляторів тиску або зонування системи водопостачання.

  Перед побудовою п’єзометричних ліній необхідно нанести на креслення поздовжній профіль поверхні землі по трасі водогінної мережі. Трасу водогінної мережі позначаємо від насосної станції другого підйому по водогонах і далі по півкільцю магістральної мережі до точки, що диктує (вибираємо те півкільце, де сума втрат напору більше).

  Побудова п’єзометричних ліній починаємо від кінця мережі (від точки, що диктує). Приймаємо вільний напір у точці, що диктує, рівним мінімальному. Для режиму максимального господарсько-питного водоспоживання 

  Нвіл.мін = 10 + 4(n – 1), 

  де n - кількість поверхів.

  У нашому прикладі поверховість будинків (див. завдання) дорівнює 4 поверхам.

  Нвіл.мін = 10 + 4(4 – 1) = 22 м.

  Для режиму пожежогасіння Нвіл.мін = 10 м.

  Додавши до відмітки поверхні землі в точці, що диктує, значення мінімальних вільних напорів, одержимо початкові відмітки ліній п’єзометричних висот. Рухаючись послідовно по ділянках мережі до водонапірної башти і додаючи до отриманої раніше відмітки п’єзометричних ліній втрати напору на кожній з ділянок (табл.6 і 7), будуємо дві лінії п’єзометричних висот. Вільний напір у вузлах магістральної мережі визначаємо як різницю між відмітками п’єзометричних ліній і поверхні землі. Вільний напір у точці розташування водонапірної башти (у режимі максимального господарсько-питного водоспоживання) визначає висоту вежі від поверхні землі до дна баку. Аналітично висоту водонапірної башти можна визначити з вираження: 

  НВБ = Нвіл.мін + Sh - ( С1 - Сд), 

  де: Нвіл.мін – мінімальний вільний напір у точці, що диктує, для випадку максимального господарсько-питного водоспоживання; (h - сума втрат напору від точки, що диктує, до початку кільцевої мережі (див. табл.6); С1 і Сд – відмітки поверхні землі на початку мережі й у точці, що диктує.

  Для розглянутого прикладу НВБ = 22 + 3,94 – 3,8 = 22,14 м

  У режимі максимального водоспоживання п’єзометрична лінія в створі водонапірної башти робить стрибок вверх на висоту, рівну найбільшій глибині води в баку водонапірної башти (див. п.4.3.). При пожежогасінні водонапірна башта не працює, тому п’єзометрична лінія в цьому випадку розривів не має і є безперервною. Додавши до оцінок п’єзометричних ліній у створі водонапірної башти відповідні втрати напору у водогонах (див. п.6), одержимо відмітки п’єзометричних ліній у створі насосної станції другого підйому. Різниця між цими відмітками і відміткою дна резервуарів чистої води (див. п.4.2.) визначає розрахунковий напір насосів насосної станції другого підйому. Для першого розрахункового випадку:

  Нр1 = 72,31– 39,6 = 32,71 м;

  Для другого розрахункового випадку:

  Нр2 = 77,75 – 39,6 = 38,15 м.

  На мал.9 побудовані лінії п’єзометричних висот для розглянутого конкретного прикладу і позначені розрахункові значення напорів насосної станції другого підйому і висоти водонапірної башти. 

  Таблиця 6. Гідравлічний розрахунок кільцевої магістральної мережі в режимі максимального погодинного водозабору на добу максимального водоспоживання

  Номера

  ділянок

Довжина ділянок, м Діаметр труб, мм Попередній розподіл витрат Перше виправлення Друге виправлення
      qр, л/с n, м/с К А, 10-6 КАqрl h, м qр±Dq, л/с n, м/с К h, м qр±Dq, л/с n, м/с К h, м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1-2 200 200 16,76 0,51956 1,15 8,092 0,31193 0,522795 16,93399 0,524954 1,15 0,533706 17,05566 0,528725 1,13 0,531978
2-3 150 150 14,24 0,780352 1,06 37,11 0,084023 1,196487 14,41399 0,789887 1,06 1,225904 14,53566 0,796554 1,06 1,246687
3-4 100 150 13,24 0,725552 1,085 37,11 0,05331 0,705824 13,41399 0,735087 1,07 0,714481 13,53566 0,741754 1,07 0,727501
4-5 140 150 11,72 0,642256 1,1 37,11 0,066979 0,784995 11,89399 0,651791 1,1 0,808476 12,01566 0,658458 1,1 0,8251
5-6 120 150 8,75 0,4795 1,15 37,11 0,04481 0,39209 8,923992 0,489035 1,15 0,407839 9,045657 0,495702 1,15 0,419035
6-7 400 150 2,4 0,13152 1,68 37,11 0,059851 0,143642 2,573992 0,141055 1,68 0,165225 2,695657 0,147722 1,68 0,181213
Разом: 0,340166 3,745835 Разом: 3,855631 Разом: 3,831523
7-8 120 150 2,4 0,13152 1,68 37,11 0,017955 0,043093 2,226008 0,121985 1,68 0,037071 2,104343 0,115318 1,68 0,033129
8-9 140 150 3,82 0,209336 1,41 37,11 0,027983 0,106897 3,646008 0,199801 1,41 0,097381 3,524343 0,193134 1,41 0,09099
9-10 100 200 18,26 0,56606 1,13 8,092 0,016697 0,304885 18,08601 0,560666 1,13 0,299102 17,96434 0,556895 1,13 0,295092
10-11 150 200 20,94 0,64914 1,1 8,092 0,027959 0,585455 20,76601 0,643746 1,1 0,575766 20,64434 0,639975 1,1 0,569039
11-12 200 200 23,156 0,717836 1,085 8,092 0,040661 0,941548 22,98201 0,712442 1,085 0,927452 22,86034 0,708671 1,085 0,917658
12-1 400 200 26,356 0,817036 1,06 8,092 0,090428 2,383311 26,18201 0,811642 1,06 2,351948 26,06034 0,807871 1,06 2,33014
Разом: 0,221683 4,365189 Разом: 4,28872 Разом: 4,236048
 

  Таблиця 7. Гідравлічний розрахунок кільцевої магістральної мережі в режимі максимального погодинного водоразбору і пожежогасіння на добу максимального водоспоживання

  Номера

  ділянок

Довжина ділянок, м Діаметр труб, мм Попередній розподіл витрат Перше виправлення
      qр, л/с n, м/с К А, 10-6 КАqрl h, м qр±Dq, л/с n, м/с К h, м
1-2 200 200 31,76 0,98456 1,03 8,092 0,052942 1,68145 29,21 0,90551 1,04 1,44
2-3 150 150 29,24 1,602352 1 37,11 0,162764 4,759233 26,69 1,42612 1 3,96
3-4 100 150 28,24 1,547552 1 37,11 0,104799 2,959514 25,69 1,4078 1 2,45
4-5 140 150 26,72 1,464256 1 37,11 0,138821 3,709299 24,17 1,3245 1 3,03
5-6 120 150 23,75 1,3015 1 37,11 0,105764 2,511883 21,2 1,1617 1 2,0
6-7 400 150 17,4 0,95352 1,04 37,11 0,268617 4,673936 14,85 0,81378 1,06 3,47
Разом: 0,833707 20,29532 Разом: 16,35
7-8 120 150 17,4 0,95352 1,04 37,11 0,080585 1,402181 19,95 1,09326 1,03 1,8
8-9 140 150 18,82 1,031336 1,03 37,11 0,100711 1,895376 21,37 1,1710 1 2,4
9-10 100 200 33,26 1,03106 1,03 8,092 0,027721 0,922014 35,81 1,11011 1,015 1,05
10-11 150 200 35,94 1,11414 1,015 8,092 0,044278 1,591363 38,49 1,19319 1 1,8
11-12 200 200 38,156 1,182836 1 8,092 0,061752 2,356197 40,706 1,2618 1 2,6
12-1 400 200 41,356 1,282036 1 8,092 0,133861 5,53596 43,906 1,3610 1 6,2
Разом: 0,448908 13,70309 Разом: 15,85
 

  Додаток 1 

  Питоме господарсько-питне водоспоживання в населених пунктах [1] 

Ступінь благоустрою районів житлової забудови Питоме господарсько-питне водоспоживання в населених пунктах на 1 жителя середньодобове (за рік) у л/доб
1. Забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом і каналізацією без ванн 125-160
2. Те ж, з ваннами й місцевими водонагрівачами 160-230
3. Те ж, із централізованим гарячим водопостачанням 230-350
 

  Примітки:

  Для районів забудови будинками з водокористуванням з водорозбірних колонок норму середньодобового за рік водоспоживання на одного жителя варто приймати 30-50 л/доб.

  Нормами водоспоживання враховані витрати води на господарсько-питні й побутові потреби в житлових і суспільних будинках (за винятком будинків відпочинку, санаторіїв і піонерських таборів).

  Вибір норм водоспоживання в межах, зазначених у таблиці, роблять залежно від природно-кліматичних умов, потужності джерела водопостачання, ступеню благоустрою будинків, поверховості забудови, укладу життя населення й інших місцевих умов.

  При централізованій системі гарячого водопостачання до 40% загальної витрати води подають із мереж теплопостачання. 

  Додаток 2 

  Норми витрати холодної води в суспільних будинках [2] 

 
  Найменування водоспоживача
  Одиниця

  вимірювання

Максимальна добова витрата в л/доб
  1. Гуртожиток:

  - із загальними душовими

  - з душами у всіх житлових кімнатах

  - із загальними кухнями і блоками душових

  на поверхах в житлових кімнатах у кожній

  секції будинку

  2. Готель:

  - із загальними ваннами й душами

  - з душами у всіх окремих номерах

  - з ваннами в окремих номерах, % від

  від загального числа номерів:

  до 25

  до 75

  до 100

  3. Лікарні:

  - із загальними ваннами й душовими

  - із санітарними вузлами, наближеними

  до палат

  4. Дитячі ясла-сади

  - з денним перебуванням дітей

  5. Школи-Інтернати

  - зі спальними приміщеннями

  6. Клуби

  7. Підприємства громадського харчування

 
  1 житель

  1 житель

  1 житель 

  1 житель

  1 житель 

  1 житель

  1 житель

  1 житель 

  1 ліжко

  1 ліжко 

  1 дитина 

  1 місце

  1 місце

  1 страва

 
  40

  50

  70 

  50

  90 

  100

  100

  120 

  40

  110 

  70 

  40

  7

  13,3

Информация о работе Расчет водопровода