Расчет водопровода

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2011 в 01:28, реферат

Описание работы

Визначення розрахункових витрат води в розглянутому прикладі проведемо для режиму максимального водоспоживання. Обрані нормативні й отримані розрахункові значення величин будемо вносити у відповідні таблиці.

Содержание

1.Вихідні дані
2.Визначення добових, годинних і розрахункових витрат води
3.Визначення середньодобових витрат води
4.Визначення максимальних добових витрат води
5.Визначення розрахункових погодинних витрат води
6.Побудова графіка водоспоживання по годинах доби для населеного пункту
7.Визначення режиму роботи насосних станцій
8.Визначення об’єму резервуарів чистої води і обсягу баку водонапірної башти
9.Визначення об’єму резервуарів чистої води
10.Визначення числа й розмірів резервуарів чистої води
11.Визначення об’єму бака водонапірної башти
12.Визначення розмірів бака водонапірної башти
13.Трасування магістральної водогінної мережі.
14.Визначення місця розташування водопровідних споруд
15.Розрахунок водогонів
16.Гідравлічний розрахунок магістральної водогінної мережі
17.Підготовка до гідравлічного розрахунку
18.Гідравлічний розрахунок
19.Побудова ліній п’єзометричних висот
20.Додатки
21.Література

Работа содержит 1 файл

типология.docx

— 128.12 Кб (Скачать)
 

  Додаток 3 

  Питоме водоспоживання холодної води на господарсько-питні потреби на промислових підприємствах [2] 

Види цехів Норми витрати води на 1 чоловіка у зміну в л. Коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання
  У цехах з тепловиділенням більше 84 кДж на 1 м /год

  (гарячі цеха)

  В інших цехах

 
  21

  14

 
  2,5

  3

 

  Норми витрати води на технологічні потреби промислових підприємств визначають залежно від виду й технології виробництва. 

  Додаток 4 

  Нормативні дані для розрахунку витрати води на душ на промислових підприємствах [2,3]

  Годинна витрата холодної води на одну душову сітку на промислових підприємствах варто приймати рівним 230 л; тривалість користування душем - 45 хвилин після закінчення зміни.

  Кількість чоловік, що обслуговуються однією душовою сіткою приймають залежно від групи виробничого процесу і його санітарних характеристик відповідно до таблиці: 

Групи виробничих процесів Санітарні характеристики виробничих процесів Кількість чоловік на 1 душову сітку
I   а) Не визивають забруднення одягу й рук

  б) Визивають забруднення одягу й рук

  15 

  7

II   в) Із використанням води

  г) З виділенням великих кількостей пилу, або особливо забруднюючих речовин

  5

  3

 

  Додаток 5 

  Коефіцієнти нерівномірності водоспоживання [1]

  Коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання, що враховує уклад життя населення, режим роботи підприємств, ступінь благоустрою будинків, зміни водоспоживання по сезонах року і дням тижня, слід приймати рівним:

  К доб.макс = 1,1…1,3; К доб.хв = 0,7...0…0,9

  Коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання варто визначати з формул: 

  К год.макс = a макс  b макс;

  К год.мін = a хв   b хв,   

  де a - коефіцієнт, що враховує ступінь благоустрою будинків, режим роботи підприємств і інші місцеві умови, визначається:

  a макс = 1,2…1,4; aмін = 0,4…0,6

  b -коефіцієнт, що враховує кількість жителів у населеному пункті, і визначається по таблиці:

  Число жителів

  у тис.чіл.

від 4 до 6 10 20 50 100 300 1000 і більше
  b макс

  b мін

  1,4

  0,25

  1,3

  0,4

  1,2

  0,5

  1,15

  0,6

  1,1

  0,7

  1,05

  0,85

  1

  1

 

  Додаток 6 

  Режим господарсько-питного водоспоживання населення 

  Години

  доби

Розрахункові витрати води в % від максимального добового споживання при К год.макс
  1,35 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0
  0-1

  1-2

  2-3

  3-4

  4-5

  5-6

  6-7

  7-8

  8-9

  9-10

  10-11

  11-12

  12-13

  13-14

  14-15

  15-16

  16-17

  17-18

  18-19

  19-20

  20-21

  21-22

  22-23

  23-24

  3,13

  2,12

  2,10

  2,10

  2,55

  3,36

  4,83

  4,93

  5,50

  5,41

  5,03

  4,71

  4,07

  3,91

  3,74

  4,21

  4,48

  4,34

  4,60

  5,14

  5,32

  5,63

  5,23

  3,56

  2,98

  1,92

  1,91

  1,91

  2,36

  3,23

  4,90

  5,02

  5,68

  5,58

  5,14

  4,76

  4,03

  3,85

  3,66

  4,19

  4,50

  4,35

  4,63

  5,26

  5,48

  5,83

  5,37

  3,46

  2,70

  1,58

  1,57

  1,58

  2,01

  2,99

  5,02

  5,18

  6,05

  5,92

  5,34

  4,86

  3,93

  3,72

  3,49

  4,14

  4,51

  4,32

  4,69

  5,49

  5,78

  6,25

  5,63

  3,25

  2,44

  1,36

  1,26

  1,36

  1,61

  2,75

  4,13

  5,33

  6,42

  6,24

  5,52

  4,92

  3,82

  3,58

  3,32

  4,06

  4,51

  4,29

  5,72

  5,70

  6,07

  6,67

  5,88

  3,04

  2,19

  1,14

  1,02

  1,14

  1,35

  2,52

  5,21

  5,45

  6,77

  6,56

  5,68

  4,98

  3,70

  3,42

  3,14

  3,97

  4,49

  4,23

  4,74

  5,91

  6,34

  7,08

  6,13

  2,84

  1,96

  0,96

  0,83

  0,96

  1,12

  2,31

  4,28

  5,55

  7,12

  6,86

  5,82

  5,01

  4,56

  3,27

  2,96

  3,87

  4,45

  4,17

  4,75

  6,09

  6,61

  7,50

  6,35

  2,64

  1,56

  0,69

  0,53

  0,69

  0,74

  1,91

  5,36

  5,75

  7,81

  7,46

  6,07

  5,03

  3,30

  2,95

  2,60

  3,64

  4,34

  3,99

  4,69

  6,72

  7,11

  8,03

  6,77

  2,26

 

  Додаток 7 

  Режими господарсько-питного водоспоживання на промислових підприємствах 

Восьмигодинна зміна Семигодинна зміна
Години зміни   Витрати води в % від

  споживання за зміну

Години зміни Витрати води в % від споживання за зміну
    К год=2,5

  (гарячі цехи)

  Кгод=3

  (інші цехи)

    К год=2,5

  (гарячі цехи)

  К год=3

  (інші цехи)

  1-2

  2-3

  3-4

  4-5

  5-6

  6-7

  7-8

  8-9

  12,05

  12,05

  12,05

  12,05

  12,05

  12,05

  12,05

  15,65

  6,25

  12,50

  12,50

  18,75

  6,25

  12,50

  12,50

  18,75

  1-2

  2-3

  3-4

  4-5

  5-6

  6-7

  7-8

  10

  13

  18

  10

  13

  18

  18

  5,8

  12,0

  21,4

  5,9

  12,0

  21,4

  21,5

 

  Додаток 8  
 

  Режими добового водоспоживання в суспільних будинках 

Години доби Витрати води в % від добового споживання
    Гуртожитки,

  інтернати

  Лікарні,

  готелі

Їдальні Дитячі садки   Дитячі

  ясла

Клуби
  0-1

  1-2

  2-3

  3-4

  4-5

  5-6

  6-7

  7-8

  8-9

  9-10

  10-11

  11-12

  12-13

  13-14

  14-15

  15-16

  16-17

  17-18

  18-19

  19-20

  20-21

  21-22

  22-23

  23-24

  0,15

  0,15

  0,15

  0,15

  0,15

  0,25

  0,30

  30,00

  6,80

  4,60

  3,60

  2,00

  3,00

  3,00

  3,00

  3,00

  4,00

  3,60

  3,30

  5,00

  2,60

  18,60

  1,60

  1,00

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,5

  0,5

  3,0

  5,0

  8,0

  10,0

  6,0

  10,0

  10,0

  6,0

  5,0

  8,5

  5,5

  5,0

  5,0

  5,0

  2,0

  0,7

  3,0

  0,5

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  12,0

  3,0

  1,0

  18,0

  16,0

  2,0

  1,0

  1,0

  4,0

  4,0

  4,0

  6,0

  3,0

  6,0

  7,0

  10,0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5,0

  3,0

  15,0

  5,5

  3,4

  7,4

  21,0

  2,8

  2,4

  4,5

  4,0

  16,0

  3,0

  2,0

  2,0

  3,0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  5

  7

  5

  7

  3

  20

  6

  6

  6

  2

  12

  6

  1

  1

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  15

  9

  14

  10

  8

  9

  12

 

  Додаток 9 

  Час заповнення баків-акумуляторів [2]

  Запас води в баках-акумуляторах, що влаштовуються в побутових будинках і приміщеннях промислових підприємств, варто визначати залежно від часу їхнього заповнення протягом зміни, прийнятого по таблиці: 

Число душових сіток 10 - 20 21 - 30 31 і більше
Час заповнення баків-акумуляторів у годинах 2 3 4

  Додаток 10 

  Розміри типових резервуарів для води 

  Місткість,

  м3

Круглі резервуари Прямокутні резервуари
  Збірні Монолітні Збірні
  Діаметр Висота Діаметр Висота Ширина Довжина Висота
  50

  100

  150

  250

  400

  500

  600

  1000

  1500

  2000

  3000

  6

  6

  -

  9

  -

  12

  -

  18

  -

  24

  30

  1,8

  3,6

  -

  3,6

  -

  4,8

  -

  4,8

  -

  4,8

  4,8

  4,7

  6,5

  8,0

  10,0

  13,0

  -

  13,0

  19,0

  22,0

  25,4

  -

  3,5

  3,5

  3,5

  3,7

  3,7

  -

  5,0

  4,0

  4,5

  4,5

  -

  3

  6

  -

  6

  -

  12

  -

  12

  -

  18

  24

  6

  6

  -

  12

  -

  12

  -

  18

  -

  24

  30

  3,6

  3,6

  -

  3,6

  3,6

  4,8

  -

  4,8

  -

  4,8

  4,8

Информация о работе Расчет водопровода