Інвентаризація майна

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 22:58, дипломная работа

Описание работы

Ринок продуктів харчування відрізняється від інших ринків найбільшою стабільністю попиту, а також тим, що споживачами його товару є всі без винятку. Хлібопекарська галузь є однією з найперспективніших галузей.

Работа содержит 1 файл

делаю.docx

— 314.27 Кб (Скачать)

 

ВСТУП

Ринок продуктів харчування відрізняється  від інших ринків найбільшою стабільністю попиту, а також тим, що споживачами  його товару є всі без винятку. Хлібопекарська галузь є однією з найперспективніших галузей. Хлібопекарський ринок - один з найпривабливіших і таких, що динамічно розвиваються на Україні разом з м'ясомолочним, кондитерським та іншими сегментами харчової промисловості.

Найважливішою складовою процесу  оцінювання вартості майна підприємства є інвентаризація, здійснювана з  урахуванням вимог Положення  про інвентаризацію майна. Головна  мета інвентаризації — визначити  наявність і стан майна за даними бухгалтерського обліку, урегулювати  інвентаризаційні різниці та відбити  результати інвентаризації в передавальному(розподільному)балансі. Провести економічний аналіз та запропонувати заходи по їх вдосконаленню на збільшення прибутку та правильного його використання.

          Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку, його постійного вдосконалення, впровадження міжнародногообліку. 
Отже, з допомогою інвентаризації встановлюється наявність основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, грошових коштів та документів, визначаються обсяги незавершеного виробництва в натурі і перевіряється їх відповідність даним бухгалтерського обліку. Основні завдання інвентаризації визначені п.7 Інструкції № 69 з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків є:

а) виявлення фактичної наявності  матеріальних запасів, нематеріальних активів, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, обсягів  незавершеного виробництва в  натурі;

б) підрахунок лишку або нестачі  запасів і коштів шляхом зіставлення  фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

в) виявлення запасів, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також  матеріальних цінностей, що не використовуються;

г) перевірка дотримання умов та порядку  збереження запасів та грошових цінностей, а також ефективності експлуатації основних засобів;

 

Посада

Прізвище,ініціали

Підпис

Дата

 

Вступ

Номер сторінки

Студент

Стрельнікова Д.О.

   

Науковий керівник

Татарчук М.І.

   

Завідувач кафедри

Чернелевський Л.М.

       


Методика та організація  обліку і контролю операційних витрат, що застосовуються у хлібопекарській галузі, не у повній мірі відповідають вимогам. Серед численних проблем можна виділити:

  • вибір методу оцінки запасів;
  • недосконалість форм облікової документації;
  • вибір методів обліку витрат кондитерської продукції;
  • недосконалість інформаційного забезпечення системи управління виробництвом;
  • вибір методики аналізу, планування і прогнозування витрат; недосконалість системи мотивації структурних підрозділів та їх керівників результатах роботи.

Хлібопекарські підприємства у діяльності використовують застаріле обладнання,інструменти і методичними матеріалами з обліку витрат. Отже, лише відповідна методика та організація синтетичного і аналітичного обліку можуть забезпечити виконання бухгалтерською службою вимог, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і відповідними нормативними документами.

Метою дипломної роботи є дослідження особливостей фінансового обліку операційних витрат, удосконалення практики обліку, аналізу та контролю інвентаризації майна підприємств хлібопекарської галузі за допомогою сучасних облікових систем, форм і методик.

Об’єктом дослідження вибрана система обліку, інвентаризація в контролі за збереженням майна та ефективність його використання на підприємстві ДП ВАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат».

Предметом дослідження є процес організації обліку, аналізу та аудиту інвентаризації майна підприємства.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • розгляд економічного змісту, визнання та класифікації майна ;
 • перевірка достовірності даних обліку і звітності про запаси підприємства
 • вивчення первинного, синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві;
 • зробити оцінку динаміки загального обсягу та їх структури;
 • виявити недоліки та переваги принципів та методик, що застосовуються на підприємстві;
 • проведення аналізу техніко-економічних показників ДП ВАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат» за 2010-2011рр.
 • вивчення особливостей економічного аналізу ДП ВАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат»;
 • розкриття організації і методики проведення аудиту нестач та лишків діяльності;
 • зробити висновки та запропонувати обгрунтовані пропозиції щодо обліку та внутрішнього контролю на підприємстві.

Інформаційною базою виконаного дослідження є законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вчених-економістів, література, статистична інформація, дані бухгалтерського обліку і звітності досліджуваного підприємства.

Для досягнення поставлених  в роботі задач були використані методи економічної статистики, бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу та економіко-математичні методи. Обробка даних, наведених у дипломній роботі, здійснювалася із застосуванням методів техніко-економічних розрахунків, аналітичних групувань, структурного аналізу, обчислення середніх та відносних величин тощо.

 

Історична довідка  ДП ВАТ «Київхліб» Фастівський хлібокомбінат»

Фастівський  хлібокомбінат  розташований  в Київській області , у місті Фастів на вул. Соборна . Знаходиться  поблизу  центра  міста , неподалік від головної  автомагістралі  Фастів-Київ, з іншого боку Фастів – Біла Церква .Територіально  хлібокомбінат межує з північного боку швейною фабрикою , магазином , з східного та  західного боку – з міським ринком  та житловими  будинками , з південної частини  – автомагістраль , тому перспективи  розвитку  існує лише з економічної  точки зору .

   У місті  Фастів на 1 січня 2008 р. за даними   Головного управління статистики  у Київській області , чисельність  населення  становить 49,1 тис. осіб. Станом на перше січня  2008 року – у Фастівському районі чисельність населення  становила 33.2 тис.    осіб . Фастівський хлібокомбінат  є основною  хлібопекарською  базою міста  та району , однак  Київські підприємства  також постачають  свою продукцію на ринок торгівлі .

   Фастівський   хлібокомбінат існує  з дореволюційного часу. За період свого існування  із кустарної пекарні  хлібокомбінат перетворився у виробництво, що відповідає  умовам часу. На підприємстві проведено реконструкцію в 1958 р., 1963 р., 1975 р., 1983 р., 2000-200 1 роках по темничному переобладнання, збільшень потужностей.. розширенню підприємства . В результату хлібокомбінат перейшов у режим безтарного приймання та зберігання борошна , впровадив механізована лінія по виробництву хліба та хлібобулочних виробів.  В 2001 році придбано  й освоєно обладнання по випуску булочних виробів листового тіста. Минулого року на  підприємстві для покращення контролю за використанням  та зменшенням витрат енергоносіїв встановлено прилади та освоєна комп’ютерна програма трьохзонному обліку електроенергії .Встановлено автоматичний блок конденсаторних батарей , що дало змогу знизити використання реактивної  енергії. Автоматизована  і облік  використання  природного газу. Також були проведенні роботи по капітальному  ремонту топок  хлібопекарських  печей . А для економічного використання води , для охолодження  компресорів стислого повітря  придбано і змонтовано  градирню. В 2001 р. встановлено мiнi котельню. В 2002 р. проведено капiтальний ремонт виробничих приміщень, складських, адмінуправлінського корпусу. Почато освоєння виробництва кондитерських та макаронних виробів.

   В 1 кв. придбано ротаційну електропіч та організовано дільницю виробництва дрiбноштучних булочних та кондитерських виробiв.

   3 2002 р. проходить комп’ютеризація вiддiлiв підприємства, всього на пiдприемствi: 13 комп’ютерiв. За 2002-2003 рр. придбано 8 комп’ютерiв, необхiдне обладнання для створення комп’ютерної мережі підприємства.

Освоєні програми:

 ­ обмiну витрат  електроенергії по 3-х денному  тарифу;

-обмiну використав природного  газу;

- відпуску готової продукцій  з експедиції,

- частково введена в  дiю i продовжує освоюватись програма 1 С на пiдприемствi.

Розрахункова потужність підприємства 51 ,2 т. у формовому хлібі , i  3,6 тонни т. в асортименті .

Використання потужності за 2007 р. 24.8.%.

Форма  господарювання підприємства .Схема  керування .

Дочiрне  підприємство АТ “Київ Фастiвсьой хлібокомбінат”, створене згідно з Законом України  про господарські товариства” знаходиться  у мiстi Фастiв, по вул. Соборна, 43.

Підприємство, є юридичною  особою, яка зареєстрована Виконавчим комітетом міської ради м.Фастова 08.08.1996 року.  Рішення 444.

Сировинна    база підприємства і її характеристика

Найменування  сировини

Джерела  постачання

Борошно

Фастівський комбінат хлібопродуктів, ПП БГФ –Агро, ПП Всесвіт -продукт

Цукор

ТОВ“Шар”

Сіль

ПП “Афродіта”

Яйця

Кожухівська  птахофабрика

Маргарин

ПП “КАМЗ”

Дріжджі

ТОВ “Хліб Києва”

Олія  соняшникова

ТОВ “Хліб Києва””

Повидло

МСП “Алсет”

Молоко сухе знежирене

ДП “Агроснаб”

Прянощі

ПП “Агросоюз”


 

Виробнича структура

  Перелік структурних підрозділів.

До складу підприємства входять 2 виробничих цехи:

 • хлібобулочний;
 • кондитерський;

Допоміжні підрозділи:

 • механічна майстерня;
 • склад сировини;
 • матеріальний склад;
 • автотранспортна дільниця;
 • торгівельна мережа.

Хлібобулочний цех має 3 технологічних  ліній. Основний асортимент:

 • хліб орільський формовий ;
 • хліб київський заварний;
 • хліб соборний ;
 • хліб печерський;
 • хлібці з еламіном;
 • хлібці  висівкові;
 • батон  унавський ,батон бутербродний та інші ;
 • булка  з маком ;
 • плетінка з маком;

  Кондитерський цех має 1 технологічних ліній. Асортимент кондитерського цеху складає :

 • витушки листові;
 • кекси;
 • паски;
 • короваї;
 • пряники;
 • бісквіти.

 

2.Історія підприємства.

2.1.Хлібокомбінат існує  з дореволюційного часу. За період  свого існування із кустарної  пекарні перетворився у виробництво,  що відповідає умовам часу. На підприємстві проведено реконструкцію в 1958 р., 1963 р., 1975 р., 1983 р., 2000-2001 роках по технічному переобладнанню, збільшенню потужностей, розширенню підприємства. В результаті хлібокомбінат перейшов у режим безтарного приймання та зберігання борошна, впровадив механізовані лінії по виробництву хліба та хлібобулочних виробів. Почато освоєння виробництва кондитерських виробів.

В 2001 р. встановлено міні котельню. В 2002 р. проведено капітальний  ремонт виробничих, складських приміщень, адмінуправлінського корпусу, придбано ротаційну електропіч та організовано дільницю виробництва дрібноштучних  булочних та кондитерських виробів. З 2002 р. проходить комп’ютеризація  відділів підприємства.

В 2007 р. – було проведено модернізацію хлібопекарної лінії №1 – встановлено дві ротаційні печі Мусон-ротор, це дало можливість суттєво поліпшити якість батонів та збільшити обсяги їх збуту більше, ніж в 2 рази.

2.2.Форма власності –  приватна.

2.3. Засновником ДП “Фастівський  хлібокомбінат” є ВАТ “Київхліб” (04071, м.Київ, вул.Щекавицька,55).

Информация о работе Інвентаризація майна