Управління транспортом та зв’язком

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2011 в 16:10, реферат

Описание работы

Управління транспортом і зв'язком регулюється законами, кодексами, статутами, положеннями про окремі види транспорту і зв'язку. Організаційно-правові, економічні засади діяльності транспорту визначаються Законом України від 10 листопада 1994 р. «Про транспорт».

Транспорт України покликаний задовольняти потреби населення і суспільного виробництва в перевезеннях. Метою державного управління в галузі транспорту є: своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони держави; захист їх прав під час транспортного обслуговування; безпечне функціонування транспорту; додержання необхідних темпів і пропорцій та ін.

Содержание

Вступ
Органи управління транспортом і шляховим господарством
Управління морським і річковим транспортом
Управління залізничним транспортом
Управління автомобільним транспортом
Управління цивільним повітряним транспортом
Управління трубопровідним транспортом
Органи управління зв'язком
Державний контроль на транспорті та в галузі зв'язку
Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті та в галузі зв'язку
Література

Работа содержит 1 файл

Управління транспортом і зв.docx

— 44.16 Кб (Скачать)

 Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті та в галузі зв'язку

Транспорт є джерелом підвищеної небезпеки. Підприємства всіх видів транспорту зобов'язані забезпечувати безпеку життя і здоров'я людей, безпеку експлуатації транспортних засобів та охорону довкілля. Порушення правил безпеки таїть в собі небезпеку заподіяння шкоди людині або господарським інтересам.

Безпека руху — це унормований процес руху, експлуатації транспортних засобів, що виключає можливість заподіяння матеріальної або фізичної шкоди. Ці норми містяться в правилах експлуатації різних видів транспорту, транспортних кодексах (наприклад, Кодексі торгового мореплавства України), статутах (Статут залізниць України), правилах (Правила дорожнього руху України), інструкціях заводів-виготовлювачів тощо. Адміністративні правопорушення на транспорті поділяються залежно від виду транспорту, а за змістом це в основному порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на транспорті.

Адміністративними правопорушеннями на різних видах транспорту, за які настає адміністративна відповідальність, є: порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті; порушення правил користування засобами залізничного транспорту; порушення правил безпеки польотів; порушення правил поведінки на повітряному судні; порушення правил міжнародних польотів; порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті; порушення правил користування засобами морського транспорту; порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах; порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа; порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, правил користування річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден, правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту (ст.ст. 109-119 КпАП). Інститут адміністративної відповідальності разом з іншими видами адміністративного примусу відіграє значну роль у недопущенні порушень зазначених правил.

До числа  інших правопорушень, які за своєю  природою є однозначними, але спрямовані на різні види транспорту, належать: порушення правил пожежної безпеки на транспорті (ст. 120), а також порушення правил експлуатації транспортних засобів (ст.ст. 121,128, 133), правил проїзду залізничних переїздів (ст. 123), правил дорожнього руху (ст.ст. 133, 134 КпАП) та ін.  

За вчинення правопорушень на транспорті застосовуються такі адміністративні стягнення, як попередження, штраф, сплатне вилучення, позбавлення спеціального права.

Адміністративна відповідальність за пошкодження шляхів та порушення правил по утриманню шляхів настає за: пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення (ст. 139); порушення Правил охорони магістральних трубопроводів (ст. 138); порушення правил, норм і стандартів при утримання шляхів, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на дорогах місць провадження робіт (ст. 140); порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів (ст.141); порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів (ст. 142 КпАП). Адміністративні стягнення за ці правопорушення — штрафи, а за правопорушення, передбачені ст.ст. 141,142 КпАП, — попередження або штраф, який накладається як на громадян, так і на посадових осіб.

Адміністративна відповідальність у галузі зв'язку настає за такі правопорушення: обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу; порушення умов і правил, що регламентують діяльність у галузі зв'язку, передбачену ліцензіями; порушення правил виготовлення, придбання, реалізації, встановлення, будівництва та експлуатації радіоелектронних засобів і використання радіочастот; порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку; пошкодження таксофонів; порушення правил користування місцевим телефонним зв'язком; порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування; використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян; використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без сертифіката відповідності або без погодження з Адміністрацією зв'язку України (ст.ст. 144-1484 КпАП). На винних у вчиненні цих правопорушень накладається штраф, а в разі вчинення правопорушень, передбачених ст. 146 КпАП, застосовується, крім штрафу, й конфіскація технічних засобів і обладнання. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення законодавства про зв'язок (ст.ст. 144,145,147-1484,1887 КпАП) мають право начальник Державної інспекції електрозв'язку Адміністрації зв'язку України, начальники регіональних державних інспекцій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛІТЕРАТУРА:  

1. Коментар  до Конституцій України. —  К., 1996.

2. БахрахД.  Н. Административное право: Учебник  для вузов. - М.,1997.

3. Брэбан  Г. Французское административное  право. — М., 1988.

4. Драго  Р. Административная наука. —  М., 1982.

5. Коваль  Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.

6. Муниципальное  право. — М., 1997.

7. Овсянко  Д. М. Административное право.  — М., 1997.

8. Тихомиров  Ю. А. Публичное право. —М., 1995.

9. Тихомиров  Ю. А. Курс административного  права и процесса. - М., 1998.

10. Юсупов  В. А. Теория административного  права. — М., 1985.  

Информация о работе Управління транспортом та зв’язком