Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 13:45, курсовая работа

Описание работы

Орють під соняшник на глибину 27-30 см. Плугами з грунтопоглиблювачами або щілюють, тобто після глибокої зяблевої оранки нарізують щілини через 0,7-0,9 м. одна від одної на глибину 50-60 см. Для цього застосовують виноградникову машину ПРВН-2,5А або універсальну раму КЗУ-0,3 із щілинорізами. Завдяки щілюванню в грунті більше нагромаджується вологи, посилюються мікробіологічні процеси, глибше розгалужується коренева система й підвищується врожайність насіння.

Содержание

Вступ 3
Загальна характеристика господарства 5
Кліматичні умови 6
Грунтові умови 7

Особливості біології культури 8
Вимоги до вологи 8
Вимоги до тепла і світла 10
Вимоги до елементів мінерального живлення і грунту. 11
Особливості росту і розвитку культури. 12

---
Технологія вирощування культури 13
Місце в сівозміні 13
Обробіток грунту 15
Система добрив 19
Характеристика рекомендованих до посівів сортів 22
Підготовка насіння до сівби 27
Сівба 28
Догляд за посівами 31
Збирання і післязбиральна доробка врожаю 35
Операційна технологія 37
Економічна ефективність вирощування культури 38

Висновки і пропозиції виробництву 39
Список використаної літератури.

Работа содержит 1 файл

Курсовой 2.doc

— 440.50 Кб (Скачать)
 
 
 

            
 

          2.Загальна  характеристика господарства СТОВ „Вікторія”

          Основною складовою  рослинництва є впровадження  інтенсивної  технології вирощування  культурних рослин. Одна з провідних  культур  – є соняшник. Віддають перевагу у вирощуванні якого, працівники СТОВ „Вікторія”.

          Дане господарство СТОВ „Вікторія” Солонянського району  Дніпропетровської області розміщене в 12 км. від районного центру, центральна садиба с. Широке.  Село  сполучене з районним центром шосейною дорогою з твердим покриттям.

           Станом на 1.07.03 р. господарство має сільськогосподарських угідь -  4168,1 га  земель,. З них  орних  земель  -  4044,1 га.   Під зерновими зайнято – 1627 га, соняшник – 1207 га,  під кукурудзу  (силос, зелений корм) – 178 га. , 100 га -  багаторічні трави,  кормові культури – 351 га., 925 га – пар. В 2003 році урожайність соняшника становить 35 ц/га.

      2.1.Кліматичні умови

          Клімат Дніпропетровської області помірно-контенентальний. Головною особливістю клімату області являється нерівномірний розподіл на її території водних і теплових ресурсів.

          По середньорічним даним Павлоградської метерологічної станції сума річних опадів становить - 320 мм., із них 30% припадає на літні місяці. На вегетаційний період припадає 266 мм.

                                                                                                             Таблиця 2.1.

          Кількість атмосферних опадів і розподіл їх по місяцях (дані Павлоградської метерологічної станції)

роки Місяці Сума  за рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 19,4 8,2 10,6 20,4 - 0,8 28 2,3 83,5 - 11,7 7,0 191,9
2001 5,0 12,1 32,4 1,5 24,4 10,4 11,7 1,0 40,9 - 1,7 18,1 158,2
2002 16,1 7,4 13,4 15,2 22,8 25,8 10,8 1,5 6,2 18,4 17,6 18,1 173,3

              По даних таблиці 1 можна зробити висновок, що найбільш інтенсивні опади спостерігаються в вересні місяці – 83.5 мм. в 2000 році. А найменша кількість опадів  0,8 мм.  в 2000 році. В жовтні 2000-2001 років опадів не було зовсім, що негативно  вплинуло на схожість ярих культур.

                                                                                                             Таблиця 2.2.

Середньомісячна і середньорічна температура  повітря, о (Дані

Павлоградської  метерологічної станції)

роки Місяці Середня за рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 -6,7 -5,5 -1,2 -7,2 11,8 15,6 16,2 14,1 10,2 4,2 2,3 -4,5 8,2
2001 -6,2 -3,2 -1,4 4,6 10,4 21,4 23,4 18,4 14,6 7,6 -0,8 -5,1 9,7
2002 -6,0 -6,1 -6,0 7,6 15 18 20 20 15 10 - -4,0 10,5

            Середньорічна температура повітря становить +7 – 9оС з коливанням по місяцях від  -6 – 3оС (січень) до  24.8 (липень). Абсолютно мінімальна температура повітря  - 28оС, максимум +37оС.

          Сума температур  за період с температурю більше 10оС становить 2800 -3100оС (Таблиця 2)

          Тривалість без  морозного періоду середня – 191 день,  найменша – 147 днів, найбільша  – 199 днів. Послідуюче направлення вітрів південно-східних вітрів цього напрямку приніс пересушені маси  повітря, що сприяло частому повтору засухи.

          2.2. Грунтові умови

          На території СТОВ „Вікторія” сформувались чорноземи  звичайні середні  і мало гумусні. Запаси гумусу  437 (373-495) т/га – це один з самих родючих грунтів  в районі. Середній запас гумусу в гумусовому горизонті (H)  складає  4,7  ( з варіюванням від 3,8 до 5-6 %), в перехідному горизонті (H P)  - 2,9 (2,7-3,0).  Забезпеченість поживними речовин ами  середня (чорноземи звичайні мало гумусні, середні і мілко гумусні).  Зі зменшенням на 47 мм  атмосферних опадів (544 – 497), підвищенням температури на 0,2оС  (8,3-8,1) і теплозабезпеченність за рік на 73оС  потужність  гумусного профілю зменшилась на 10-12см. запас гумусу на 91 ( 73-124) т/га .

                                                                                                             Таблиця 2.3.

Агрохімічна характеристика грунтів господарства.

( дані  з СТОВ „Вікторія”) 

Горизонт грунту, см Зміст гумусу % Зміст рухомих  форм, мг/100г грунту Щільність грунту, г/см.3 рH
N P2O5 K2 O    
1.Чорнозем звичайний мало гумусний (35-38) 3,6 3,2 8,0 12,7 28,0 7,4
2. Чорнозем звичайний мало гумусний слабоеродований (30-35) 4,0 7,4 9,2 10,6 27,0 7,5
3.Чорнозем  звичайний мало гумусний середньоміцний (37-42) 3,6 3,6 11,7 10,9 2,5 6,8

                 Порівнюючі  дані таблиці 3 з даними таблиці стандарту ( додаток 3 /Вміст поживних речовин в грунті, мг/100г), можна зробити висновок, що вміст N в чорноземах звичайних мало гумусних високий (8,0). Вміст P2 O5 низький, K2 O високий. Чорнозем звичайний мало гумусний слабо еродований N -  7,4 (дуже високий),  P2O - 9,2 (середній),       K2 O – 10,6 (підвищений). Чорнозем звичайний мало гумусний середньоміцний N – 3,6 (висока),     P2O5    - 11,7 (підвищена),         K2 O – 10,9 (середня).

         З вищеперечисленого  видно, що N в грунті висока, це свідчить, що грунт має високий вміст  азоту. Вміст P2O5  в грунті поступово змінюється до відвищеного,   вміст K2 O – високий ,  це говорить про те, що грунт добре забезпечений.

         Аналізуючи грунти даного господарства зробимо висновки, що вміст рухомих форм добре забезпечений. Що стосується гумусу, то вміст його підвищений.

            

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

         3. Технологія вирощування  культури

         3.1. Місце в сівозміні

         Практика господарства  свідчить про можливість підвищення врожаю насіння соняшника, якщо розміщувати  його після кращих попередників. Наприклад, у середньому за попередні десять років урожай соняшника після озимої пшениці становив 22,8 ц/га, після кукурудзи був на 2,2 ц/га нижчий, після ячменю – нижчий на 1,3 ц/га.  Ячмінь також виявився гіршим попередником соняшника, ніж кукурудза.

         Озима пшениця –  добрий попередник соняшника і в  умовах виробництва. Так, в середньому за останні чотири роки врожай після парової озимини становив 23,6 ц/га, другої озимини – 20,7 ца/га, в середньому за п”ять років після озимої пшениці – 22,1, а після кукурудзи менше – на 1,2 ц/га. В господарстві 50 %  посівів соняшника розміщують після озимої пшениці, 25 – кукурудзи і 25 % - після інших попередників.

         Врожай  і вміст олії в насінинах соняшника в залежності

         від  попередніх культур

         (І.Петров, Г.Борисов, книга Кушнарьова А.С.,1981 р.)

Попередні культури Врожай  насіння Вміст олії, %
  т/га %  
 Озима  пшениця 2,25 100,0 44,5
Ячмень 2,18 96,8 44,5
Квасоля 2,17 96,4 44,3
Кукурудза 1,98 88,0 45,2
Цукровий буряк 1,78 79,1 42,7
Соняшник 1,78 79,1 43,6

                  За даними таблиці видно, що кращім попередником соняшника є озима пшениця, врожай насіння складає (100,0 %, вміст олії 44,5%),  а гіршим попередником – соняшник, цукровий буряк ( 79,1%, вміст олії 43,6%, )

         У нашій степовій зоні з кращим водним  режимом  грунту в бурякових сівозмінах, в  яких вносять більше добрив, соняшник дає непогані врожаї насіння після ярих зернових  культур, озимини, що висівалися після непарових попередників, кукурудзи тощо.

         Сіяти соняшник на тому самому полі треба не раніше як через 8-10 років. Сівба з меншим інтервалом призводить до зниження врожаю не тільки його, а й інших культур сівозміни. Так, на Ерастівській дослідній станції в 9-пільній сівозміні з одним полем соняшника врожай його насіння становив 21,4 ц/га, при сівбі на тому самому полі через три роки – 13,2 , а при щорічні сівбі на четвертому році – 9,2 ц/га, в різко посушливому році урожай соняшника при поверненні на те саме поле через дев”ять років одержали 16,5 ц/га, через шість – 14,8, через три – 12,2, а при щорічній сівбі на сьомому році – 9,2 ц/га. Рослини, уражені вовчком,  при розміщенні соняшника на тому самому полі  через дев”ять років було  6%. Через три – 27, а в беззмінних посівах на четвертому році – 57,2%.

         Після соняшника  висівають різні культури, але  після нього недоцільно розміщувати  озиму пшеницю. Доцільно розміщувати  після соняшника кукурудзи на силос, гороху на зерно, культур на зелений корм.

Информация о работе Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”