Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 13:45, курсовая работа

Описание работы

Орють під соняшник на глибину 27-30 см. Плугами з грунтопоглиблювачами або щілюють, тобто після глибокої зяблевої оранки нарізують щілини через 0,7-0,9 м. одна від одної на глибину 50-60 см. Для цього застосовують виноградникову машину ПРВН-2,5А або універсальну раму КЗУ-0,3 із щілинорізами. Завдяки щілюванню в грунті більше нагромаджується вологи, посилюються мікробіологічні процеси, глибше розгалужується коренева система й підвищується врожайність насіння.

Содержание

Вступ 3
Загальна характеристика господарства 5
Кліматичні умови 6
Грунтові умови 7

Особливості біології культури 8
Вимоги до вологи 8
Вимоги до тепла і світла 10
Вимоги до елементів мінерального живлення і грунту. 11
Особливості росту і розвитку культури. 12

---
Технологія вирощування культури 13
Місце в сівозміні 13
Обробіток грунту 15
Система добрив 19
Характеристика рекомендованих до посівів сортів 22
Підготовка насіння до сівби 27
Сівба 28
Догляд за посівами 31
Збирання і післязбиральна доробка врожаю 35
Операційна технологія 37
Економічна ефективність вирощування культури 38

Висновки і пропозиції виробництву 39
Список використаної літератури.

Работа содержит 1 файл

Курсовой 2.doc

— 440.50 Кб (Скачать)

         Гібрид занесено до Державного Реєстру сортів рослин України на 1998 р. для степових та лісостепових регіонів.

         СОРТ  ЗАПОРІЗЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ

         Автори: Нікітчин Д.І,  ТолмачовВ.В., Горбаченко Ф.І.

         Високопродуктивний  великоплідний сорт соняшнику середньостиглої  групи, тривалість вегетаційного періоду  – 120 днів.

         Висота рослини  – 180-210 см., діаметр кошика – 30-35 см.

         Середня врожайність  сорту – 29 ц/га, максимальна – 47 ц/га одержана на Драбівській дослідній станції інституту землеробства. Маса 1000 шт. насінин – понад 100 г.

         Сорт толерантний  до вовчка, несправжньої борошнистої  росит. Для одержання гарантованого  врожаю рекомендована густота стояння  рослин на період збирання врожаю – не більше 35-37 тис. шт./га.

         Сорт призначений  для кондитерської промисловості.

         Рекомендований для  вирощування в умовах степової зони України.

         Сорт Запорізький  кондитерський занесений до Реєстру  сортів рослин України з 1998 року.

         СОРТ   П Р О М Е Т Е Й

         Автори: Нікітчин Д.І,  ТолмачовВ.В., Бігун М.С., Лебідь З.І.

         Високопродуктивний  сорт соняшнику, який відноситься до скоростиглої групи, з тривалістю вегетаційного  періоду 80-82 дні. Висота рослин – 140 см., Діаметр кошика – 18-22 см. Маса 1000 ст. насінин – 65-70 г.

         Середня врожайність  – 25-27 ц/га. Олійність насіння – 50-51%.

         Сорт посухотривкий, слабо обсипається при перестоюванні.

          Стійкий проти  вовчка, несправжньої борошнистої  роси, іржі. Густота стояння рослин  на період збирання врожаю  – 50-53 тис. шт../га.

         Позитивно реагує на вирощування за інтенсивною технологією, на внесення добрив.

         Рекомендований для  вирощування в посушливих умовах півдня України і Лісостепу.

         Сорт Прометей занесений  до Реєстру сортів України на 2001 рік.

         гібрид    З А П О Р  І З Ь К И Й 16

         Автори: Рябота О.М., Щербань С.В., Щербань НІФ., Кутіщева Н.М., Лісовий М.П., Парфенюк А.І

         Простий між лінійний гібрид соняшника, середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 99 днів.

         Висота рослин – 160-180 см., кошик 7 типу.

         Середня врожайність  за роки випробувань становила 30,8 ц/га., максимальна – 36,2 ц/га. Олійність насіння – 48,7 %.

         Гібрид стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси,  толерантний до гнилі..

         Агротехніка вирощування  – згідно з рекомендаціями для  даної зони.

         Рекомендована густота  стояння рослин на період збирання врожаю – 45-50 тис. шт../га.

         гібрид     С Л О В” Я Н И Н

         Автори: Нікітчин Д.І., Толмачов В.В., Бочковий А.Д., Бігун М.С., Лебідь З.І., Шаповалові Л.Г.

         Трилінійний гібрид відноситься до  середньостиглої групи. Перший високо олеїновий гібрид соняшнику.

         Тривалість вегетаційного періоду 100 днів. Маса 1000 шт. насінин – 65-70 г. Діаметр кошика – 20-25 см.

         Середня врожайність  становить 25-30 ц/га Високий вміст оленоїної кислоти (понад 85%). Олія завдяки цьому має високу стійкість проти згіркнення при зберіганні.

         Гібрид стійкий  проти вовчка, несправжньої борошнистої роси,  іржі.

         Густота стояння  рослин на період збирання врожаю – 45-50 тис. шт./га. Активно реагує на внесення добрива, високу культуру землеробства.

         Гібрид Слов”янин рекомендований для вирощування в умовах Степу України.

         Сорт Слов”янин  занесений до Реєстру сортів України  на 1999 ріку.

         гібрид   С У Л А

         Автори: Рябота О.М., Щербань С.В., Щербань Н.Ф., Нікітчин Д.І., Драган Шкорич, Мірослав Міхальтович, Сі ніша Йосич

         Сула – простий  між лінійний гібрид седердньостиглої групи з тривалістю вегетаційного  періоду 95-98 днів Кошик злегка пониклий , 7-9 типу.

         Середня врожайність  за роки випробування становила  30,2 ц/га., потенційна продуктивність – 34 ц/га.  Олійність насіння – 49,8%.

         Гібрид має комплексну стійкість захворювань та шкідників. Посухотривкий, технологічний.

         Позитивно реагує на внесення добрив та вирощування за інтенсивною технологією

          Густота стояння  рослин на період збирання  врожаю – 50 тис. шт../га.

         Рекомендований для  вирощування в посушливих умовах Степу та Лісостепу України.

         Сорт Сула занесений до Реєстру сортів України на 2001 рік.

         3.5. Підготовка насіння  до сівби

         Одним з важливих шляхів збільшення виробництва соняшника  є вирощування високоякісного насіння районованих сортів.

         Сортооновлення соняшника  проводиться щорічно. Господарство одержує еліту  й вирощує на насінних посівах І репродукцію, яку використовує для сівби на всій площі товарних посівів. При  сівбі насінням нижчих репродукцій знижується врожай насіння та його олійність.

         В господарстві застосовують важливий захід підготовки насіння  до сівби – протруювання, для боротьби із збудниками бактеріальних та грибкових захворювань.

         Щоб одержати високий  урожай соняшника з великим вмістом олії, висівають добре виповнене, ваговите, вирівняне насіння І репродукції із  схожість та енергію проростання, близькими до 100%. Для одержання такого високоякісного насіння треба запроваджувати спеціальні агротехнічні заходи.  

         Головне завдання до посівного обробітку зябу під  соняшник – ретельна розробка посівного  шару, що забезпечує рівномірне загортання насіння на необхідну глибину, сприяє  збереженню вологи, знищенню бур”янів , посилює мікробіологічну діяльність у грунті, завдяки чому поліпшується умови живлення рослин, особливо на початку вегетації.

         Рано на весні  зяб боронують важкими боронами (БЗЖ-1,0), в один-два сліди у перші  дні польових робіт впоперек або  навкіс напрямку оранки.

         До посівний обробіток  повинен складатися з двох культивацій: першої – слідом за боронуванням на глибину 10-12 см.,  другої – після масового проростання бур”янів  перед сівбою соняшника на глибину загортання насіння. Якщо рано навесні стоїть вітряна  й посушлива погода, доцільно застосовувати коткування (ЗККШ-6) після першої культивації. Внаслідок цього менше висихає верхній шар грунту й поліпшується його прогрівання, що прискорює проростанню бур”янів, які потім знищують передпосівною культивацією.

         Останнім часом  Всесоюзний науково-дослідний інститут олійних культур рекомендує зменшувати кількість до посівних обробітків зябу під соняшник, тобто застосовувати тільки одну культивацію перед сівбою. Так, на Ерастівській дослідній станції при проведенні тільки однієї передпосівної культивації урожай насіння знизився  в 1982 р. – на 1,3, в 1983 р. – на 2,4 і в 1984 р. – на 2 ц/га. Дослідженнями виявлено, що першу глибоку ранньовесняну культивацію можна не проводити тільки в окремі роки, якщо грунт не ущільнений і з малими запасами вологи, весна настає пізно, з швидким підвищенням температури і період між сівбою ранніх культур і соняшника зменшується, а поле відносно чисте від бур”Янів. У таких випадках можна обмежитись ранньовесняним боронуванням в один-два сліди важкими боронами та передпосівною культивацією

         3.6. Сівба в СТОВ „Вікторія”

         Доведено, що дуже рання  сівба високо олійних ростів соняшника  части призводить до несвоєчасних і  зріджених сходів. У таких випадках частина насіння іноді зовсім гине, поле заростає бур”янами  і  значні площі доводиться пересівати. Це зумовлюється тим, що набубнявіле, але непроросле насіння внаслідок низьких температур витрачає запасні поживні речовини на дихання і при тривалому перебуванні в грунті знижує польову схожість. Встановлено, що найкращі результати дає сівба соняшника при температурі грунту на глибині 10 см. 10-12о. Починаючи сівбу соняшника треба так, що закінчити її до початку сівби кукурудзи. Цим створюються реальні можливості для очищення поля від значної частини ранніх бур”янів у передпосівний період.

         Кількість днів від посіву до сходів в

         залежності  від середньодобової температури повітря.

         (діаграма  1)

Середньодобова  температура  оС Кількість днів від посіву до всходів.
10 Більше 25
11 19,4
12 15,4
13 13,9
14 12,6
15 11,5
16 10,6
17 9,9
18 9,3
19 8,8
20 8,4
21 8,1
22 7,9
23 7,8
24 7,7
24 7,6

                По даних таблиці можна зробити висновок, що посів соняшника краще проводити при середньодобовій температурі повітря  24оС, в цей період проростання проходить в найменші строки.

         Співвідношення між глибиною посадки насіння і схожістю приведені в діаграмі 2.

         Сіють соняшник  квадратно-гніздовим  способом, а на чистих від бур”янів полях – пунктирним. Якщо правильно їх застосовувати, врожайність насіння буває практично однаковою.

         При пунктирному  способі сівби знижуються затрати праці на догляд за посівами, але боротьба з бур”янами   механічним способами залишається більш трудомісткою, ніж при квадратно-гніздовій сівбі.  Тому в пунктирних посівах застосовують, крім механічних, ще й хімічні способи боротьби з бур”янами.

         За сприятливих  умов насіння загортають на глибину 5-6 см., а при швидкому висиханні  верхнього шару – на 8-9 см. Насіння  соняшника проростає  й при  глибшому загортанні, але при цьому  сходи затримуються, бувають ослабленими  і части зрідженими. Негативно впливає на схожість насіння також мілке загортання його в шар грунту з непостійним зволоженням.

         Сівба соняшника  на оптимальну глибину зумовлюється високоякісною до посівною підготовкою  грунту й регулюванням сівалок на задану глибину висіву. Науково-дослідними установами й передовою практикою встановлено, що найвищі врожаї соняшник дає, коли перед збиранням врожаю буде приблизно така густота насадження: у районах південного Степу 30-35 тис./га, 

         Для забезпечення необхідної густоти рослин без ручного проривання, по-перше, висівають каліброваним ваговитим насінням із схожістю й енергією проростання близько до 100%, по-друзе, старанно підбирають висівні диски, які забезпечують висів заданої кількості насінин у гніздо й на 1 пог.м., по-третє, сівалки на висів заданої кількості насіння встановлювати з урахуванням його польової схожості,можливого пошкодження сходів знаряддями під час обробітку посівів, а також шкідниками й хворобами.

         При сівбі соняшника  квадратно-гніздовим способом за схемою 70 х70 см. Використовують начіпні сівалки СКНК-6 аюо СКНК-8, а пунктирним –СПЧ-6.  Сівалки СКНК-6 і СКНК-8 обладнують спеціальним пристроєм СКВ-34 для точного висіву заданої кількості насіння. Висівні диски встановлюють відповідно до розмірів насінин. Остаточно правильність добору дисків ф фактичну норму висіву перевіряють на сівалці в роботі. При встановлені норми висіву треба враховувати, що польова схожість насіння на 15-30% менша, ніж лабораторна. Крім того, під час боронування пошкоджується ще до 15% рослин. Отже, норму висіву необхідно відповідно збільшувати. Наприклад, у районах центрального Степу рекомендують висівати 3,2-3,5 насінини в гніздо при квадратно-гніздовому способі сівби з міжряддями 40 см. І 5-6 насінин на 1 пог.м. при пунктирному, що буде дорівнювати не менше як 70 шт на 1 га. Якщо допустити, що  не зійде  20 % насіння і під час боронування пошкодиться 15 % рослин, то на 1 га їх залишиться близько 45 тис. Тому відпадає необхідність у проріджуванні рослин 

Информация о работе Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”