Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 13:45, курсовая работа

Описание работы

Орють під соняшник на глибину 27-30 см. Плугами з грунтопоглиблювачами або щілюють, тобто після глибокої зяблевої оранки нарізують щілини через 0,7-0,9 м. одна від одної на глибину 50-60 см. Для цього застосовують виноградникову машину ПРВН-2,5А або універсальну раму КЗУ-0,3 із щілинорізами. Завдяки щілюванню в грунті більше нагромаджується вологи, посилюються мікробіологічні процеси, глибше розгалужується коренева система й підвищується врожайність насіння.

Содержание

Вступ 3
Загальна характеристика господарства 5
Кліматичні умови 6
Грунтові умови 7

Особливості біології культури 8
Вимоги до вологи 8
Вимоги до тепла і світла 10
Вимоги до елементів мінерального живлення і грунту. 11
Особливості росту і розвитку культури. 12

---
Технологія вирощування культури 13
Місце в сівозміні 13
Обробіток грунту 15
Система добрив 19
Характеристика рекомендованих до посівів сортів 22
Підготовка насіння до сівби 27
Сівба 28
Догляд за посівами 31
Збирання і післязбиральна доробка врожаю 35
Операційна технологія 37
Економічна ефективність вирощування культури 38

Висновки і пропозиції виробництву 39
Список використаної літератури.

Работа содержит 1 файл

Курсовой 2.doc

— 440.50 Кб (Скачать)

         3.3. Система добрив

         З органічних добрив на врожай соняшника найбільше впливає  гній. У сівозміні ним можна удобрювати безпосередньо цю культуру, але краще  рекомендовану дозу (20т/га) вносити за допомогою 1РМГ-4 або КСО-9 під попередник – озиму пшеницю або кукурудзу. При такому застосуванні добрива одержують вищий урожай насіння, ніж при внесенні його безпосередньо під соняшник.

         Врожай підвищує до посівне внесення мінеральних  добрив. Склад їх залежить від ґрунтових особливостей. Так, у степу на чорноземі глибокому вилугуваному, заданими Українського науково-дослідного інституту рослинництва селекції і генетики ім.. В.Я. Юрьєва, в середньому за  1072-1978 рр. приріст урожаю насіння від внесення N30 P60 K60   становив  2,8 ц/га. На чорноземах мало гумусних середньо глибокий урожай підвищується головним чином від  фосфорних добрив.  Так, при внесенні P60   урожай насіння у середньому за  три роки підвищується на 4,1 ц/га. Під соняшник краще застосовувати фосфорні добрива в поєднанні з азотними або повне мінеральне.  Так, при внесенні N30 P60  урожай його підвищується в середньому на 2,6 ц/га, а N60 P60 K40 - на 3,4 ц/га..

         Кращі результати одержують  переважно від фосфорних добрив сумісно з азотними в умовах  південного Степу

         Дози добрив для  до посівного внесення у всіх грунтово-кліматичних  умовах помірні -  N30-40 P40-60 K30-40. Слід зазначити, що застосовуючи такі дози, кращі результати одержують переважно при співвідношенні між азотом, фосфором і калієм як  1: 1,5 – 2 :1.

         Перевагу віддають внесенню добрив восени під оранку. Для цього застосовують 1РМГ-4 або  КСА-3. Навесні добрива під соняшник краще вносити не врозкид перед культивацією, а локально – стрічками з відстанню між ними 35 см. І на глибину 13-12 см. Культиватором-рослинопідживлювачем КРН-4,2 або КРН-5,6 під час культивації зябу. При локальному застосуванні порівняно  з розкидним ефективність добрив підвищується на 10-20%.

         Під час сівби  в рядки вносять мінеральні добриваа малими дозами. Так, при внесенні  N10 P20 в рядки приріст урожаю становить 2,3 ц/га.

         Для внесення в рядки  поряд з простими використовують складні добрива – амофос і діамофос у дозах по фосфору 10 кг/га., вони за ефективністю рівноцінні гранульованому суперфосфату.

         Вплив добрив на урожайність  соняшника,

         т/га (в  середньому за три  роки)

                                                 (Агафонов Е.В.,1995 р.)

Схема добрив Врожайність добавка до контролю
т/га %
Контроль 0,32 - -
P30 0,37 0,05 15,6
N25 P30 0,4 0,08 25
N25 P30 K30 0,42 0,1 31,3
N25 P30 K30 +P10* 0,42 0,1 31,3
N25 P30 K30 +N25 P30* 0,4 0,08 25
N50 P60 0,38 0,06 18,8
N50 P60 K60 0,42 0,1 31,3
N50 P60 K60 +P10* 0,41 0,09 28,1
N50 P60 K60 +N25 P30* 0,39 0,07 21,9
N180 P240 0,36 0,04 12,5
* - внесення при сівбі
 

         Зробимо розрахунок норми добрив на запланований врожай за формулою:

         H = У   х    Н1     х    k

         В цій формулі:

         Н – норма азоту, фосфору, калію в кг/га діючої речовини, запланованого   врожаю.

         У – планова врожайність ( ц/га)

         Н1  -   нормативні затрати поживних речовин

         k -  поправний коефіцієнт визначається за формулою :

          К=   Сср. ,     мг/100 гр. грунту

                 Сфакт           мг/100 гр. грунту

         1). Визначаємо ґрунтовий коефіцієнт за таблицею 3:

                 3,6

         К=   3,2    = 1,125 - N

                 11,7

         К=      8    = 1,462 – Р2 О5

                           10,9

         К=       12,7  =  0,858 – К2 О

         2). Розрахуємо мінеральні  добрива в туках на плошу  посіву:

         Суперфосфат (Р2 О5) – 20%

                                                                             Нn = 60 кг. д. р./га

         Калійна сіль (К2 О) – 40%

         Аміачна селітра  – N H4 N O3 – 34 %,       

         (NH 4NO3)    100%    -  34%

                                 х         -  114,1            х = 335,6  туки

         P2 O5 - 100% - 20 %           

                        х      -  168,9             х = 844,5 туки

         K2  O  - 100% - 40%

                           х    -  87,09           х = 217,7 туки

         3).  Розраховуємо норму добрив:

         N)  H = 35 ц/га   х 2,9   х  1,125 = 114,1 кг/га

         P2 O5) = 35 ц/га  х 3,3   х 1,462  = 168,9 кг/га

         K2 O)  =  35 ц/га  х 2,9   х 0,858  =  87,09 кг/га

         Таким чином розрахунок показує, що  потреба  в аміачній селітрі складає – 114,1 кг/га, суперфосфаті – 168,9 кг/га,  калійній солі – 87,09 кг/га

         4). Розрахуємо  орієнтовані  затрати на купівлю мінеральних  добрив, знаючи, що ціна  складає: (NH 4NO3) - 550 грн, P2 O5 - 980 грн, K2  O  - 500 грн.

         N H4 N O3 = 335,6  х    35 ц/га х 0,55 грн./кг.  =  6460,3 грн.

         P2 O5   =  844,5 х 35 ц/га х 0,98 грн./кг =  28966,3 грн.

         K2  O  =  217,7 х 35 ц/га х 0,5 грн./кг =3809,7 грн.

         Розрахуємо загальну суму на закупку мінеральних добрив

         6460,3 грн. +28966,3 грн.+3809,7  грн. =39236,3 грн.

         Розрахуємо потребу  в коштах для закупівлі насіння  на всю площу:

         На 1 га потрібно – 5,1 кг/га  ( 3 кг/га х (73 %)- страхова надбавка)

         5,1 кг/га х 35 га = 178,5 кг/га х 55 грн. (1 ц.) = 98,2 грн.

         3.4. Характеристика рекомендованих  до посівів сортів

         Одним з важливих шляхів збільшення виробництва соняшника є вирощування високоякісного насіння районованих сортів. На 1977 р. по Україні районовані такі сорти:  Армавірський 3497 поліпшений, Армавійський 14, ВНИИМК 1646 поліпшений, ВНИИМК 6540 поліпшений,  Восход, Зеленка 368 поліпшена, Маяк,  Передовик поліпшений, Харківський 10.

         Сортооновлення соняшника проводять щорічно. Господарство одержує еліту й вирощує на насінних посівах І репродукцію, яку використовує для сівби на всій площі товарних посівів. При сівбі насінням нижчих репродукцій знижуються врожай насіння та його олійність

         Щоб одержати високий  урожай соняшника з великим вмістом  олії, необхідно висівати добре виповнене, ваговите, вирівняне насіння І  репродукції із схожістю та енергією проростання, близько до 100 %. Для  одержання такого високоякісного насіння  запроваджуються  спеціальні агротехнічні заходи.

         Одними з самих  кращих і найновіших сортів є гібрид  соняшнику:

         З  Г О Д А 

         Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут УААН (м. Одеса)

         Автори: Бурлов В.В., Крутько В.І., Лібенко М.О., Сербай Р.М., Анжело М.Г.

         Згода – простий між лінійний гібрид соняшнику, створено в 1989 р. на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС).

         Гібрид має генетично  обумовлену стійкість до вовчка та несправжньої борошнистої роси (НБР). Відноситься до групи середньо ранньостиглих  гібридів з вегетаційним періодом 112-1125 днів

         Технологічний, вирівняний по висоті стебла і фенофазах розвитку. Висота стебла до нахилу кошика (h) складає 120-150 см, повна висота (H) 140-170 см., а їх відношення (h/H) – 0,75-0,80, що характеризує високий рівень технологічності. Кошик тонкий, діаметром 18-24 см., швидко висихає.

         Маса 1000 сім”янок 55-70 г., олійність насіння 49-56 %, доля лузги  – 22-25%. 

         Трьох річне станційне  конкурсне випробування гібриду  показало високий його потенціал  по врожайності насіння – 5,5 т/га, а за 3 роки – 4,5 т/га. У виробничих умовах, навіть у посушливі 1997-1998 рр. врожайність гібриду становила 2,4-3,2 т/га.

         Високі результати одержано на сортодільницях України, що дозволило занести гібрид 3года за результатами двохрічного випробування до Реєстру сортів рослин України з 1996р. в якості національного стандарту. Рекомендується для умов Степу. Оптимальна густота стояння рослин на період збирання  - 50-55 тис. на 1 га.

         О Д Е С Ь К  И Й 249

         Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут УААН

         Автори:  Бурлов В.В., КрутькоВ.І., Лібенко М.О., Сербай Р.М., Анжело М.Г.

         Одеський 249 – потрійний  між лінійний гібрид створений на основі цитоплазматичної чоловічої  стерильності (ЦЧС) в 1990 р., у  якого  материнська форма – простий  стерильний гібрид.

         Гібрид має генетично  обумовлену стійкість до вовчка та несправжньої борошнистої роси (НБР).

         Відноситься до групи  ранньостиглих гібридів з вегетаційним періодом 100-110 днів.

         Технологічний, вирівняний по висоті стебла і фенофазах розвитку. Висота стебла до нахилу кошика складає 120-150 см., повна висота – 140-180 см..,  а їх відношення - 0,70-0,82, що  характеризує високий рівень технологічності. Кошик тонкий, дещо вигнутий, діаметром 19-22 см., швидко висихає.

         Потенційний урожай гібриду 2,8-3,2 т/га, збір олії 1,6-2,0 т/га. Маса 1000 сім”янок 55-70 г., об”ємна маса 420-460 г., олійність 50-57 %, доля лузги – 21-23 %.

         В процесі трьохрічного станційного випробування в умовах ДГ „Дачне” Одеської області Одеський 249 дозрів на 2-3 дні раніше національного  стандарту Одеський 122, перевищував його на 1-2 % по вмісту олії і не поступався урожайністю.

Информация о работе Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”