Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 13:45, курсовая работа

Описание работы

Орють під соняшник на глибину 27-30 см. Плугами з грунтопоглиблювачами або щілюють, тобто після глибокої зяблевої оранки нарізують щілини через 0,7-0,9 м. одна від одної на глибину 50-60 см. Для цього застосовують виноградникову машину ПРВН-2,5А або універсальну раму КЗУ-0,3 із щілинорізами. Завдяки щілюванню в грунті більше нагромаджується вологи, посилюються мікробіологічні процеси, глибше розгалужується коренева система й підвищується врожайність насіння.

Содержание

Вступ 3
Загальна характеристика господарства 5
Кліматичні умови 6
Грунтові умови 7

Особливості біології культури 8
Вимоги до вологи 8
Вимоги до тепла і світла 10
Вимоги до елементів мінерального живлення і грунту. 11
Особливості росту і розвитку культури. 12

---
Технологія вирощування культури 13
Місце в сівозміні 13
Обробіток грунту 15
Система добрив 19
Характеристика рекомендованих до посівів сортів 22
Підготовка насіння до сівби 27
Сівба 28
Догляд за посівами 31
Збирання і післязбиральна доробка врожаю 35
Операційна технологія 37
Економічна ефективність вирощування культури 38

Висновки і пропозиції виробництву 39
Список використаної літератури.

Работа содержит 1 файл

Курсовой 2.doc

— 440.50 Кб (Скачать)

         При значній кількості  жуків піщаного медляка, кравчика, гусениць озимої совки, лучного метелика та інших  посіви обробляють 16%-ною емульсією  гексахлорану, 20%-ною емульсією метафосу чи 80%-ним хлорофосом у дозі 2 кг/га або 50%-ною емульсією метатіну – 1,5 кг/га. При з”явлені на посівах соняшника вовчка його необхідно виполювати до цвітіння.

         3.8. Збиральня і післязбиральна  доробка врожаю в СТОВ „Вікторія”

          В СТОВ „Вікторія” соняшник починають збирати, коли  побуріють і стануть сухими кошики не менше як у 75-80% рослин, а в решти будуть жовто-бурими й жовтими. В цей час вологість насіння становить 12-13%. Запізнення із збиранням призводить до зниження врожаю і засміченням поля падалицею. За даними ВНДІКу, при збиранні через два тижні  після того, як у 50-60% рослин побуріли краї кошиків, урожай насіння у середньому за 1986-1987, 1989 знизився на 2,3 ц/га.

         У насіння високо олійних сортів соняшника 50% і більше олії. В його плодовій оболонці багато вуглеводів ліпоїдів і азотовмісних речовин, які є добрим субстратом для мікроорганізмів. Посилений їх розвиток на плодовій оболонці з підвищеною вологості в багатьох випадках призводить до самозігрівання, псування насіння і зниження якості олії. Тому врожай не слід збирати, коли вологість насіння становить більше 20%, бо у воросі воно починає псуватися вже через кілька годин, а сушіння його витрачається багато праці й коштів.  Соняшник необхідно збирати своєчасно в стислі строки – за 8-10 днів.

         Зібране комбайном  насіння очищають, висушують і  підправляють на заготівельні пункти.

         В останні роки науково-дослідними установами доведено, що зниження вологості  соняшника на пні можна прискорити обприскуванням його посівів десикантами. За даними ВНДІКу, обробка посівів хлоратом магнію, коли побуріють краї кошиків у 50-60% рослин (приблизно через 40-45 днів після масового цвітіння), зменшує вологість насіння за 10-12 днів з 23 до 8%.  Для десикації 15-20кг/га хлорату магнію розчиняють у 200-400л води при наземному обприскування або в 100 л. Авіаобприскування.

          Збирають  соняшник в СТОВ „Вікторія” зерновими комбайнами „Колос” або „Нива”, обладнаними спеціальними пристроями 34-103 або ПСП-1,5, при швидкості 4-5 км/год. Жатку встановлюють так, щоб стебло підіймачі були на 10-15 см. нижче від пониклих кошиків, а платформа займала горизонтальне положення, бо нахил її вперед призводить до значних втрат насіння.

         У перші дні збирання мотовило встановлюють у передньому крайньому положенні, а по висоті так, щоб отвір між нижньою кромкою лопатей і бортами стебло підіймачів був не менше як 3 см. В міру підсихання рослин винос мотовила необхідно зменшити, а отвір збільшити до 5-6 см. Для  повного вимолочування насіння з найменшим його подрібненням частота обертання молотильного барабана повинна становити 400-550 об/хв.. 

         Збиральна і після  збиральна доробка врожаю. 

  Найменування  робіт Строки проведення Агротехнічні  вимоги
  Скошування Остання декада серпня- перша декада вересня Біологічно  стиглий врожай
  До  очистка
  Доочистка на току
  Сушка
 
 

         Післязбиральна доробка  врожаю складається з трьох основних прийомів – це очистка, сушка, сортування.

         Очистка насіння  соняшника  в СТОВ „Вікторія”  проводиться на очисних машинах  за допомогою підбору решет ( в залежності від засміченості).

та за допомогою повітря. В господарстві  примінюють такі очисні  машини  БСХ-100 СТ та передвижні  ОВС-2Т. Чистота насіння повинна бути не нижче 93%, а їх  пошкодження не більше 1,5 %.

         Очищене насіння  повинно відповідати базисним кондиціям: сміттєва суміш -1, масляна суміш – 3%, вологість – 13 %. Очищене насіння зразу відправляють на заготівельні пункти або сушку.

         Перед сушінням все  сушильне обладнання  очищене від  сміття і насіння других рослин.  Пошкодження насіння соняшника сушильним обладнанням не перевищує 1 %. Сушка насіння проводиться на сушилках типу ДСП-50, ДСП-31, ДПС-10. При цьому враховується, що вологість насіння повинна становити до 6-7 %. Нагрівається насіння при сушці в рухомому шарі не більше  50-60о С, на барабанних  і пневмобарабанних – 55-85о С, а при сушці в нерухомому шарі – 45-55о С. Сортування насіння соняшника проводиться на сортоочисних машинах по фракціях (І,ІІ,)  на посів під врожай наступного року.

         На довгострокове зберігання закладається  насіння, яке не перевищує допустимі рівні встановлені Медико-біологічними вимогами і санітарним нормам якості  продовольчої сировини і харчових продуктів Мінздраву № 5061 від 01.08.89 р.

          Насіння його  містить до 50 % олії. При переробці  насіння одержують близько 35% макухи від його  ваги. Вона – цінний концентрований  корм для худоби. Крім того,  соняшник – добра медоносна культура. 1 га посіву його під час цвітіння дає до 40 кг. меду.

         Операційна  технологія

Найменування  робіт Строк проведення Агротехнічні  вимоги
1). Лущення стерні Після збирання врожаю на 6-8 см. Проводиться багатолемішниками, важкими дисковими боронами, паровими культиваторами, культиваторами проскорізними
Внесення  добрив Після лущення  Фосфорно-калійні (РК)
2).Оранка Після лущення  через 3-5 днів на глибину 22-32 см. Технічні засоби для цих робіт: плуги з передплужниками
Внесення  гербіцидів Після оранки  
Культивація    
Внесення  добрив Після культивації Фосфорні
Культивація    
3).Внесення гербіцидів Під передпосівну культивацію N30-40 P40-60 K30-40
4). Сівба Температура грунту на глибину  10 см. 10-12о  
Способи обробітку грунту    
     1.міжрядний    
2.прополювальні борони    
3. ротаційні диски    
4. загортачі    
5). Перва  культивація Після 2-3 пар  листочків На 10-12 см.
6). Друга  культивація Через 6-7 днів після І культивації На глибину 6-7 см.
7).Збирання  врожаю Після побуріння  і коли кошики стануть сухими, при  вологості насіння 12-13% За 8-10днів . Збирають зерновими комбайнами „Колос”, „Нива” при швидкості 4-5 км/год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         4. Економічна ефективність вирощування культури

                           (дані СТОВ „Вікторія”) 

Показники 2000 2001 2002 2002 в %
2001 2000
Плоша посіву, га 678 639 700 109 103
Валовий збір, т 1043,7 548,3 1212,0 221 116
 Повна  собівартість продукції 214 552,7 381,0 68,9 178
Прямі затрати праці 10 49 37 75,5 370
Виручка від реалізації продукції 571 547,6 946,5 173 166
Собівартість  реаліз.пр. т.грн. 512 613,1 390,0 64 76
Реалізац.прордукц.,т. 1024,6 654,5 1115,4 170 109
Врожайність 15,4 8,6 17,3 201 112
Собівартість 2050 100,80 31,44 31 153
Затрати праці          
1 ц.,чол..... 0,001 0,09 0,003 3 300
1 га, чол...... 0,01 0,08 0,05 63 500
Ціна  продав.продук. 1 ц. 55,73 83,67 84,86 101 152
Одержано  прибутку Всього 59,0 -65,5 556,5 850 943
Одержано  прибутку 1 га. 0,09 -0,10 0,80 800 889
Рівень  рентабельності 11,5 -10,7 142,7 1334 1241
 

         Проаналізувавши таблицю  економічна ефективність вирощування  соняшнику в господарстві можна  зробити слідуючі висновки. Соняшник економічно вигідна культура. Хоча за три попередні роки рівень рентабельності різний.  Якщо в 2001 р. - 10,7, то в 2000 р – 11,5,  в 2002 р. – 142,7. При врожайності більше 9 ц/га  соняшник  рентабельний. При собівартості 31,44  рівень рентабельності 142,7. З цього робимо висновок, що соняшник набагато рентабельніший за інші сільгоспкультури.

         Загальний розрахунок на закупку мінеральних добрив.

         (N H3 N O3) – 11,746   х 550,0 грн.  =  6460,3

         (P2 O5 ) – 29,557  х 550,0 грн.  =  16256,35

         (K2 O) – 7919,5  х 550,0 грн. = 43557,25

          6460,3 + 16256,35 + 43557,25 = 66273,9  - загальні затрати на всі мінеральні добрива. 
 
 
 
 
 

         Висновки  і пропозиції

         На підставі аналізу  технології вирощування соняшника  в СТОВ „Вікторія” можна зробити  слідуючі висновки:

 1. Господарство має непогану матеріально-технічну базу і хороші природно-кліматичні умови, добре забезпечене трудовими ресурсами.
 2. Додержання агротехнічних вимог при вирощуванні соняшника:

                а) додержання сівозміни;

          б) застосування  першокласного, сортового насіння;

          в) внесення  мінеральних добри і застосування гербіцидів в боротьбі з бур”янами;

          г) застосування  інтенсивної технологія вирощування  культури

  1. Своєчасне і якісне збирання врожаю.

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

          Список  використаної літератури:

         1. Агафонов Є.В,  Д.А.Батаков, Ф.И. Горбаченко  Застосування

добрив  на участках гібридизації соняшника 1995 р.

         2. Борисонік З.Б., І.С. Годулян, Г.В. Грищенко, О.М.  Борсук, Рекомендації по вирощуванню  високих врожаїв соняшника „Урожай”     1987р. 

Информация о работе Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”