Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 14:31, дипломная работа

Описание работы

Жақындағы он жылда қазіргі энергетикадағы техникалық прогресс бугазды технологиялармен байланысты болады. Қазіргі уақыттың өзінде олардың дүниежүзілік энергетикаға қосқан салыстырмалы үлесі жоғары, ал болашақта оның маңызы арта түспек.
Қазіргі замандағы озық бугазды қондырғыларды іске асыру үшін үнемділігі, сенімділігі және экологиялық сипаттамалары жағынан жоғарғы талаптарға сәйкес келетін газ шығырлы қондырғылар қажет.

Содержание

Кіріспе
1 бөлім. Жылулық бөлім
Газтурбиналы қондырғылар жайлы қысқаша мәлімет
1.2 Утилизатор қазаны бар бугазды қондырғының жылулық
сүлбесін есептеу
1.2.1 ГТЭ-160 газ шығырын жылулық есептеу
1.2.2 П-90 утилизатор қазанының жылулық құрамалық есептеу
1.2.3 К-150-7,7 бу шығырының жылулық сүлбесін есептеу
2 бөлім. Негізгі және көмекші жабдықтар
2.1 Негізгі және көмекші жабдықтар сипаттамасы
3 бөлім. Сумен қамтамасыздандыру
3.1 Техникалық сумен қамдау жүйесі
4 бөлім. МАЭС-тың отын шаруашылығы
4.1 Отын шарушылығы
5 бөлім. Станция жобасы
5.1 Станцияның бас жобасы және бас тұрқының үйлестірілуі
6 бөлім. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бөлімі
6.1 МАЭС-тің қоршаған ортаға әсері
6.1.1 Ауадағы зиянды қалдықтардың таралуын есептеу және
санитарлы-қорғау аумағының класын таңдау
6.1.2 Цехты жасанды жарықтандыруды жасау
7 бөлім. Экономикалық бөлім
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Работа содержит 1 файл

Дайын негізгі бөлім.docx

— 1,018.69 Кб (Скачать)

28. Ортаның қабылдаған жылулығы

Δi

кДж/кг

ii'' - ii'

233,8

2050,9

278,4

289,2


 

1.2.2.2 кесте  – Жылуөтуді есептеу

Көрсеткіш атауы

Белг-нуі

Өл-шемі

Кейіптеме

ЖҚ 

БАҚ

ЖҚ

Б

ЖҚ 

ҮН 2

ЖҚ 

ҮН 1

1. Газдардың орташа температурасы

υорт

0C

i''+υi')/2

502,5

410

345

236,5

2. Ортаның орташа қысымы

Рорт

МПа

i''+Рi')/2

7,8

8,2

8,7

8,95

3. Ортаның орташа температурасы

tорт

0C

(ti''+ti')/2

408,5

296,5

221,5

147,5

4. Будың орташа меншікті көлемі

Vорт

м3/кг

[5] қараңыз

0,0361

0,0013

0,0011

0,0011

5. Газдар мен орта қозғалысының  өзара бағыты 

қарсы ағынды

қарсы ағынды

қарсы ағынды

қарсы ағынды


 

 

 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

25

1.2.2.2 кестенің  жалғасы


6. Газ жолының басындағы газдар  мен орта температурала-рының  арасындағы айырмашылық

Δtб

0C

υi' - ti''

35

153

96

78

7. Газ жолының соңындағы газдар  мен орта температурала-рының  арасындағы айырмашылық

Δtс

0C

υi'' - ti'

153

74

151

100

8. Температуралық тегеурін

Δt

0C

(Δty –Δtk)/ ln(Δty/Δtk)

79,99

108,75

121,43

88,54

9. Газдар жылдамдығы

Wi

м/с

Қабыл-данған

13

12,5

12

11,5

10. Газдардан қабырғаға жылуберу еселеуіші

α1

Вт/м2·0С

[6], номограм-ма 12, 13

111,65

109,32

107

105

11. Бу жылдамдығы

Wбу

м/с

Қабыл-данған

15

15

15

15

12. Қабырғадан буға жылу беру  еселеуіші

α2

Вт/м2·0С

[6], номо-грамма 15

1861

3489

3962

3974


 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

26

1.2.2.2 кестенің  жалғасы


13. Жылуөту еселеуіші

k

Вт/м2·0С

[4], П-8 кесте

89,53

90,09

93,76

92,06

14. Қажетті қыздыру беті

Н'

м2

(QT·Be·

103)/

(k·Δt)

6286,27

 

10020

 

2811,6

 

1586,9

             

15. Газдардың орташа температурасы

υорт

0C

i''+υi')/2

312,5

276

236,5

196

16. Ортаның орташа қысымы

Рорт

МПа

i''+Рi')/2

0,675

0,755

0,825

0,81

17. Ортаның орташа температурасы

tорт

0C

(ti''+ti')/2

220,5

169

147,5

70,5

18. Будың орташа меншікті көлемі

Vорт

м3/кг

[5] қараңыз

0,3656

0,2577

0,00108

0,00102

19. Газдар мен орта қозғалы-сының өзара бағыты

қарсы ағынды

қарсы ағынды

қарсы ағынды

қарсы ағынды


 

 

 

 

 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

27

1.2.2.2 кестенің  жалғасы


20. Газ жолының басындағы газдар мен орта температурала-рының арасындағы айырмашылық

Δtб

0C

υi' - ti''

48

136

78

120

21. Газ жолының соңындағы газдар мен орта температурала-рының арасындағы айырмашылық

Δtс

0C

υi'' - ti'

136

78

100

131

22. Температу-ралық тегеурін

Δt

0C

(Δty –Δtk)/ ln(Δty/Δtk)

84,49

104,32

88,54

125,41

23. Газдар жылдамдығы

Wi

м/с

Қабылданған

11,5

11

10,5

10

24. Газдардан қабырғаға жылуберу еселеуіші

α1

Вт/м2·0С

[6], номограмма 12, 13

103,5

101,2

98,27

95,37

25. Бу жылдамдығы

Wбу

м/с

Қабылданған

12

12

12

2

26. Қабырғадан буға жылу беру еселеуіші

α2

Вт/м2·0С

[6], номограмма 15

208

248

279

12560


 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

28

1.2.2.2 кестенің  жалғасы


27. Жылуөту еселеуіші

k

Вт/м2·0С

[4], П-8 кесте

62,19

64,68

65,40

85,18

28. Қажетті қыздыру беті

Н'

м2

(QT·Be·

103)/

(k·Δt)

691,76

4725,86

747,56

2240,82


 

1.2.2.3  кесте – Геометриялық өлшемдерді есептеу

Көрсеткіш атауы

Белгі-

ленуі

Өлшемі

Кейіптеме

ЖҚ БАҚ

ЖҚ Б

ЖҚ ҮН 2

ЖҚ ҮН 1

1. Стандартты секциялардың жалпы  саны

n

H'/646,72 (646,72 – бір стандартты секцияның қима ауданы, м2)

10

16

5

3

2. Қыздыру бетінің ауданы

H'

м2

Жылуөтуді есептеуден

5155,705

2622,49

7556,586

9347,06

3. Құбырдың ішкі диаметрі

di

мм

Қабылданған

32

32

32

32

4. Көлденең адамы

S1

мм

Қабылданған

72

72

50

50

5. Бойлық адамы

S2

мм

Қабылданған

85

85

75

75


 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

29

1.2.2.3 кестенің  жалғасы


6. Газдар өту үшін қима ауданы

Fr

м2

ГТҚ есептеуден

Gг/(ρухг.т. ·Wг)

43,86

45,62

47,52

49,59

7. Бусулы жұмыстық дене өту үшін  қима ауданы

Fбусу

 

м2

(Di·Vорт)/Wбу

0,1617

0,0058

0,0049

0,0049

8. Стандартты секциялардың жалпы саны

n

 

 

H'/646,72 (646,72 – бір стандартты секцияның  қима ауданы, м2)

2

8

2

4

9. Қыздыру бетінің ауданы

H'

 

м2

Жылуөтуді есептеуден

41939,2

5213,7

27930,79

5929,23

10. Құбырдың ішкі диаметрі

di

 

мм

Қабылданған

32

32

32

32

4. Көлденең адамы

S1

 

мм

Қабылданған

72

72

50

40

5. Бойлық адамы

S2

 

мм

Қабылданған

80

80

75

54

6. Газдар өту үшін қима ауданы

Fг

 

м2

ГТҚ есептеуден

Gг/(ρухг.т. ·Wг)

49,59

51,84

54,31

57,02


 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

30

1.2.2.3 кестенің  соңы


7. Бусулы жұмыстық дене өту үшін  қима ауданы

Fбусу

 

м2

(Di·Vорт)/Wбу

0,4737

0,3339

0,0014

0,0422


 

1.2.2.4 кесте – Жану өнімдерінің қажыры

T

(cυ)CO2

(cυ)N2

(cυ)H2O

(cυ)АУА

Iг0

Iауа0

I

0C

ккал/м3

кДж/кг

100

40,6

31

36

31,6

2048

1757

6078

200

85,4

62,1

72,7

63,6

4134

3537

12244

300

133,5

93,6

110,5

96,2

6271

5350

18539

400

184,4

125,8

149,6

129,4

8472

7196

24974

500

238

158,6

189,8

163,4

10729

9087

31566

600

292

192

231

198,2

13027

11023

38302

700

349

226

274

234

15392

13014

45232

800

407

261

319

270

17830

15016

52261

900

466

297

364

306

20319

17018

59341

1000

526

333

412

343

22850

19075

66590

1100

587

369

460

381

25388

21189

73974

1200

649

405

509

419

27943

23302

81375

Информация о работе Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау