Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 14:31, дипломная работа

Описание работы

Жақындағы он жылда қазіргі энергетикадағы техникалық прогресс бугазды технологиялармен байланысты болады. Қазіргі уақыттың өзінде олардың дүниежүзілік энергетикаға қосқан салыстырмалы үлесі жоғары, ал болашақта оның маңызы арта түспек.
Қазіргі замандағы озық бугазды қондырғыларды іске асыру үшін үнемділігі, сенімділігі және экологиялық сипаттамалары жағынан жоғарғы талаптарға сәйкес келетін газ шығырлы қондырғылар қажет.

Содержание

Кіріспе
1 бөлім. Жылулық бөлім
Газтурбиналы қондырғылар жайлы қысқаша мәлімет
1.2 Утилизатор қазаны бар бугазды қондырғының жылулық
сүлбесін есептеу
1.2.1 ГТЭ-160 газ шығырын жылулық есептеу
1.2.2 П-90 утилизатор қазанының жылулық құрамалық есептеу
1.2.3 К-150-7,7 бу шығырының жылулық сүлбесін есептеу
2 бөлім. Негізгі және көмекші жабдықтар
2.1 Негізгі және көмекші жабдықтар сипаттамасы
3 бөлім. Сумен қамтамасыздандыру
3.1 Техникалық сумен қамдау жүйесі
4 бөлім. МАЭС-тың отын шаруашылығы
4.1 Отын шарушылығы
5 бөлім. Станция жобасы
5.1 Станцияның бас жобасы және бас тұрқының үйлестірілуі
6 бөлім. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бөлімі
6.1 МАЭС-тің қоршаған ортаға әсері
6.1.1 Ауадағы зиянды қалдықтардың таралуын есептеу және
санитарлы-қорғау аумағының класын таңдау
6.1.2 Цехты жасанды жарықтандыруды жасау
7 бөлім. Экономикалық бөлім
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Работа содержит 1 файл

Дайын негізгі бөлім.docx

— 1,018.69 Кб (Скачать)

Сорғының  есептік қысымы:

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

39

                                              (2.1.36)


Қоректік  сорғының шығысы:

           (2.1.37)

 2.1.6 кесте – ПЭ-150-63 типті қоректік сорғысы

Типі

Беріс, м3/сағ

Тегеурін, м

Рұқсатты кавитациялық қор, м

Айналу жиілігі, айн/мин

Сорғының ПӘК-і, %

Салмағы, кг

ПЭ-150-63

150

700

5

3000

70

2140


 

2.1.7 кесте – Көмекші жабдықтардың түрі мен саны

Жабдық 

Типі

Саны

1

Жоғары қысымды дағыраның үздіксіз үрлеуінің кеңейткіші

СП-0,7

2 (1 резерв)

2

Төмен қысымды дағыраның үздіксіз үрлеуінің кеңейткіші

К-182482

2 (1 резерв)

3

Қоректік су газсыздандырғышы

ДП-500М

2 (1 резерв)

4

Газсыздандырғыштың күбісі

БДП-65-1-3

2 (1 резерв)

5

Шықтық сорғы

КсВ-500-150

2 (1 резерв)

6

Жоғары қысымды қоректік сорғы

ПЭ-580-180

2 (1 резерв)

7

Төмен қысымды қоректік сорғы

ПЭ-100-63

2 (1 резерв)


 

 

 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

40

2.1.8 кесте – П-90 утилизатор қазанының сипаттамасы


Көрсеткіш

Мәні

1

Жоғары қысымды будың көрсеткіштері:

  • қысым, МПа
  • температура, 0С

 

7,7

519

2

Жоғары қысымды буөндірулік, т/сағ 

242

3

Төмен қысымды будың көрсеткіштері:

  • қысым, МПа
  • температура, 0С

 

0,6

273

4

Төмен қысымды буөндірулік, т/сағ 

56

5

Қыздыру беттерінің көлденең адымы, мм

72

6

Қыздыру беттерінің бойлық адымы, мм

82

7

Қыздыру беттерінің құбырларының ішкі диаметрі, мм

32


 

2.1.9 кесте – ГТЭ-160 газ шығырының сипаттамасы

Көрсеткіш

Мәні

1

Турбина алдындағы газ температурасы, 0С

1060

2

ISO бойынша генератор шығыстарындағы  қуат, МВт

159

3

ISO бойынша газ турбиналы қондырғының  пайдалы әсер еселеуіші, %

34,4

4

Генератор шығыстарындағы қуат, МВт (сыртқы ауа температурасы t=+15 0C кезінде)

157

5

Газ турбиналы қондырғының  ПӘК-і, % (сыртқы ауа температурасы t=+15 0C кезінде)

34,1

6

Сығымдағыштағы қысым көтеру дәрежесі

11,3

7

Сығымдағыштан кейінгі ауа температурасы, 0C

345

8

Отын шығысы, кг/с (Qрн=47313 кДж/кг)

8,3

9

Турбинадан кейінгі газдар шығысы, кг/с

509


 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

41

2.1.9 кестенің  жалғасы


10

Турбинадан кейінгі газдар температурасы, 0C

554

11

NOx қалдықтары (О2 болуы 15% кезінде), мг/м3

50

12

Шу деңгейі, дБ:

  • басқару қалқанында
  • газ турбинасынан 1 м қашықтықта

 

80

91-95

13

Турбина салмағы, т

295

14

Турбина өлшемдері, мм

  • ұзындығы
  • ені
  • биіктігі

 

18100

12500

7500

15

Біліктер саны

1

16

Турбинадағы сатылар саны

7

17

Сығымдағыштағы сатылар саны

15

18

Ротордың айналу жиілігі, айн/мин

3000

19

Буөндіргіш типі

Утилиза-циялық

20

Қосу схемасы

2 ГТҚ + 1 БТҚ

21

Бугазды қондырғы құрамындағы ГТҚ  қуаты, МВт

2х157

22

Бугазды қондырғы құрамындағы БТҚ  қуаты, МВт

150

23

Бугазды қондырғының жалпы қуаты, МВт

464

24

Бугазды қондырғының пайдалы әсер еселеуіші, %

51,7


 

 

 

 

 

 

Өзг    Бет      №құжат              Қолы           Күні


Орындаған    Ерниязов

Тексерген     Бижігітов

 

Н.бақылау       Бақытжанов И.Б.

 

Бекіткен       Кибарин  А.А.

 

БЖ-5В071700-2011

 

Әдебиет   Парақ          Парақтар

       Ә        42                

3 бөлім. Сумен қамтамасыздандыру

 

АЭжБУ

ЖЭҚ кафедрасы,

ТЭСк 07-1 тобы

бөлім.  Сумен қамтамасыздандыру


 

3.1 Техникалық сумен қамдау жүйесі

 

 

Берілген  жобада сумен қамдау жүйесінің көзі болып артезиандық скважина болып  табылады және жүйе айналымды болып  келеді.

Айналымды жүйеде су салқындатқыш болады. Оның қызметін берілген жобада табиғи тартуы бар  қарсы ағынды градирнялар орындайды.

Айнымалы  сорғының қысымы градирняның қарсы  ағынды оросителді қондырғысына турбинаның шықтағыштарындағы салқындатылатын  су қыздырылып келеді. Градирняның  су таратқыш жүйесі болады, онда шашыратқыш ретінде шағылысатын пластмассалы саптамаларды қолданған жөн, олардың  шығу саңылауы 40 мм-ден төмен болмауы  керек. Қысымы 15-18 МПа-ға тең су оросителді астында жаңбыр түрінде шашыратылады және оның асбестоцементтік беттеріне  ағады. Оросителді қондырғылар бөлек  бір бөлімге жинақталған, темір-бетон  жинағынан екі деңгейлі (2х1200 мм) және беттерінің өлшемдері 1600х1200х6 мм қалқандарда орналасқан. Жатық бойынша  беттердің ара қашықтығы 25 мм болады.

Орсителдің  қабырғасынан ағаиын сулық қабықша  терезелер арқылы оросителді қондырғыға кіретін ауамен жанасқан және булану әрекетінен салқындатылады.

Мұнара  темір-бетонды гиперболоидтық пішінде  жасалған. Салқындатылған су су жинағыш  бассейнге ағады, одан турбинаның шықтағышына  қайта берілуі үшін айналмалы  сорғылар температурасы арқылы жетеді. Суландыру қондырғыға су 9-18 м биіктікке беріледі, ал су жинағыш бассейннің тереңдігі 2 м болады.

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

43

Градирняның негізгі өлшемі – суландыру қондырғының ауданы (жатық қимасындағы). Қазіргі ірі градирняларда ол 4000-6400 м2 құрайды. Шашырату ауданы 9400 м2 өте қуатты градирня жобасы жасалынған.


 Тартулық мұнараның шығу диаметріне 43, 55, және 73 сәйкесінше биіктігі 90, 110 және 150 м болады.

Градирняның жұмысының басты көрсеткіші болып шашырату тығыздығы болып табылады, қазіргі кездегі табиғи тартуы бар қарсы ағынды градирнялардың тығыздығы 9-10 м3/(м2·сағ), нәтижесінде градирня арқылы шашыратудың жалпы ауданы 4000, 6400 жэне 9400 м2 арқылы салқындату үшін 30, 52 және 100 мың м3/сағ сәйкесінше айналмалы суды беруге болады.

Градирнядағы  су булану нәтижесінде салқындатылады. Буланатын ылғалдың мөлшері ағындық жылу алмастырғыштың есебімен 1,5-2% құрайды. Нәтижесінде қосымша судың химиялық өңдеуін қолданады немесе айналу жүйесінің үрлеуін іске асырудың жіберілген шекті мәніндегі тұз концентрациясын ұстап тұру үшін айналма судың буланудағы тұз құрамы өседі. Оросителде балдырларды жою үшін айналма суды хлорлайды.

Градирняның қолданысына әсіресе  қысқы мерзімде көп көңіл бөлінеді, себебі салқындатылатын судың шығысы үш есеге дейін төмендетіледі және ауаның кіру терезесінде қату қауіптілігі туады. Бұндай жағдайларды болдырмау үшін кіретін ауалық терезелерді қалқандармен жабудан басқа градирняларды шашырату ауданымен бөлу тәсілі қолданылады. Градирнядағы ең жақсы нәтиже турбина шықтағыштарынан концентрациялық шығыршық аймақтарына судың берілуі. Қыс кезінде жылы су градирняның қатып қалуынан сақтау үшін перифериялық аймаққа беріледі.

Градирняларда бөліктік ағаш пластиналы жапқыштардан түратын су ұстағыштар қондырылған. Бұл шаралар мұнаралық тартулардағы ылғалдың гравитациялық айырғышымен қатар градирнядан тыс әкетілуін төмендетеді.

Градирнямен техникалық сумен қамдау сүлбесі МАЭС бас тұрқының машина залының негізгі кірерінде орналасқан орталық сорғылық станцияны қарастырады. Салқындатылған су градирнядан кейін темір бетонды каналдармен өздігінен ағып айналма сорғының кірісіне келеді.

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

44

Олардың қондырғысы құйын үстіндегі  жұмысты қамтиды. Шықтағыштардың құбырлық жүйесінде қақ түзілмеу үшін айналма суды қышқылдап оған гексаметафосфат ерітіндісін қосады. Сорғылы станцияларда судың қысымын 2-2,5 МПа жеткізетін ортадан тепкіш сорғылар және остік тік сорғылар қолданылады. Сонымен қоса бұл жерде станцияның көмекші жабдықтарын және май-газ салқындатқыштарын техникалық сумен салқындату үшін төменгі берісті қосымша сорғылар қондырылған (көбіне қыс мезгілінде жүйедегі судың қысымы төмендеген жағдайда).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өзг    Бет      №құжат              Қолы           Күні


Орындаған    Ерниязов

Тексерген     Бижігітов

 

Н.бақылау       Бақытжанов И.Б.

 

Бекіткен       Кибарин  А.А.

 

БЖ-5В071700-2011

 

Әдебиет   Парақ          Парақтар

       Ә            45             

4 бөлім. МАЭС-тың отын шаруашылығы

 

 

АЭжБУ

ЖЭҚ кафедрасы,

ЖЭСк 07-1 тобы

4 бөлім. МАЭС-тың отын шаруашылығы


 

4.1 Отын шаруашылығы

Отын шаруашылығы электр станцияға  келетін отынды ішкі тасымалдау және дайындау, сақтау, есепке алу үшін қызмет етеді. Газ отынында жұмыс істейтін электр станцияда ең қарапайым және арзан отын шаруашылығы болады.

Табиғи газ 0,7-1,3 МПа қысымымен  газтаратқыш станция арқылы газ  құбырының бас жолынан жер  астылық құбырлармен өндірілген жерінен электр станцияға беріледі. Оттықтықтарда 0,1-0,2 МПа деңгейінде газдың артықтық қысымы болады. Бұл мақсат үшін МАЭС аумағындағы бөлек ғимаратта орналасқан газреттегіш қондырғы қызмет етеді. ГРҚ сенімді желдеткішпен және жарылысқа қауіпсіздік шараларымен қамтылған. ГРҚ газ тазалауға арналған сүзгілермен, "өзінен кейінгі" газ қысымын автоматты түрде реттейтін реттегіштермен, газдың шығысын және қысымды өлшегіш аспаптармен, жапқыш құралмен, сақтандырғыш қақпақшалармен және үрлегіш "шырақтармен" жабдықталған.

Берілген  МАЭС-те негізгі отын газ болып  табылады, сондықтан ГРҚ өндірулігі   барлық  жұмыс  істеп   тұрған   газ   турбиналары   оттықтарының максималды газ шығысына есептеледі. ГРҚ дейінгі және кейінгі газ құбырларында электр жетекті ысырма бар. ГРҚ негізгі элементі - газ қысымын "өзінен кейінгі" реттеуші қақпақша болып табылады. Газдың қысымын жоғарылатпау үшін реттеуші қақпақшадан кейін сақтандырғыш қақпақша қойылады.

ГРҚ-да газ құбырларының жұмыстық түйіндері, газды аз қолданғанда іске қосылатын аз шығысты түйіндері, қолдың көмегімен басқарылатын қосалқы түйін бар. Жұмыстық түйіндерде және аз шығынды түйіндерде

 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

46

"өзінен кейінгі " тәсілімен  әсер ететін сақтандырғыш реттегіштер  және қысымның автоматты реттегіштері қондырылады. Сақтандырғыш реттегіштер жұмыстықпен салыстырғанда жоғары қысымға сәйкестендіреді және есептік диапозонда жұмыс істегенде толығымен ашық болады.


ГРҚ аумағында және газ турбинасы  оттықтарына дейін газ құбырлары жердің үстімен жүргізіледі. Әрбір ГРҚ-дан газ турбинасы оттықтарының бөліміне және одан оттықтарға газ беру бір түйінді болып орындалады. Газдық біріктірме газ турбинасы оттықтарының бөлімі ғимаратынан тыс салынады.

Газдық құбырларды газбен толтыру  кезінде тастанды шырақтар арқылы барлық ауа шыққанша газбен үрленуі тиіс, ал газдан босатылуы кезінде барлық газ шыққанша ауамен үрленуі тиіс. Бұл талаптар табиғи газдың ауадағы көлемдік концентрациясы 0,05 – 0,15 (5-15%) кезінде жарылғыш қоспалар түзілу себебіне байланысты орындалады. Тастанды шырақтардан газ оның тұтануына мүмкіндік болмайтын және ғимаратқа келе алмайтын жерге жіберіледі.

Информация о работе Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау