Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 14:31, дипломная работа

Описание работы

Жақындағы он жылда қазіргі энергетикадағы техникалық прогресс бугазды технологиялармен байланысты болады. Қазіргі уақыттың өзінде олардың дүниежүзілік энергетикаға қосқан салыстырмалы үлесі жоғары, ал болашақта оның маңызы арта түспек.
Қазіргі замандағы озық бугазды қондырғыларды іске асыру үшін үнемділігі, сенімділігі және экологиялық сипаттамалары жағынан жоғарғы талаптарға сәйкес келетін газ шығырлы қондырғылар қажет.

Содержание

Кіріспе
1 бөлім. Жылулық бөлім
Газтурбиналы қондырғылар жайлы қысқаша мәлімет
1.2 Утилизатор қазаны бар бугазды қондырғының жылулық
сүлбесін есептеу
1.2.1 ГТЭ-160 газ шығырын жылулық есептеу
1.2.2 П-90 утилизатор қазанының жылулық құрамалық есептеу
1.2.3 К-150-7,7 бу шығырының жылулық сүлбесін есептеу
2 бөлім. Негізгі және көмекші жабдықтар
2.1 Негізгі және көмекші жабдықтар сипаттамасы
3 бөлім. Сумен қамтамасыздандыру
3.1 Техникалық сумен қамдау жүйесі
4 бөлім. МАЭС-тың отын шаруашылығы
4.1 Отын шарушылығы
5 бөлім. Станция жобасы
5.1 Станцияның бас жобасы және бас тұрқының үйлестірілуі
6 бөлім. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бөлімі
6.1 МАЭС-тің қоршаған ортаға әсері
6.1.1 Ауадағы зиянды қалдықтардың таралуын есептеу және
санитарлы-қорғау аумағының класын таңдау
6.1.2 Цехты жасанды жарықтандыруды жасау
7 бөлім. Экономикалық бөлім
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Работа содержит 1 файл

Дайын негізгі бөлім.docx

— 1,018.69 Кб (Скачать)

 

1.2.2.5 кесте – Газдардың изобаралық жылусыйымдылықтары

t

Cp(H20)

Cp(N2)

Cp(С02)

Cp(АУА)

0C

ккал/(кг·0С)

0

0,4441

0,2461

0,1946

0,2397

100

0,4515

0,2469

0,2182

0,2413

200

0,4635

0,2491

0,2371

0,2447

300

0,4778

0,2532

0,2524

0,2495


 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

31

1.2.2.5 кестенің  жалғасы


400

0,4931

0,2584

0,2652

0,2552

500

0,5092

0,2641

0,2758

0,2609

600

0,5258

0,2697

0,2847

0,2663

700

0,5429

0,2749

0,2921

0,2712

800

0,5601

0,2796

0,2984

0,2758

900

0,5769

0,2838

0,3037

0,2795

1000

0,5929

0,2874

0,3081

0,2829

1100

0,608

0,2907

0,3119

0,2859


 

 

1.2.3. К-150-7,7 бу шығырының жылулық сүлбесін есептеу.

Газсыздандырғыштың  жадығаттық теңестік теңдеуі:

                       

                                                     (1.2.3.1)

Газсыздандырғыштың  жылулық теңестік теңдеуі:

                 

                                        (1.2.3.2)

                        

                           (1.2.3.3)

 

Жұмыс істейтін бу ағындары арқылы бу турбинасының қуаты  анықталады:

   

                 (1.2.3.4)

                        (1.2.3.5)

Бу турбинасындағы бу ағындарының қосынды қуаты:

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

32

                                                         (1.2.3.6)


Бу турбинасының жылулық қуаты:

    (1.2.3.7)                           

Бу турбинасының пайдалы әсер еселеуіші:

          

                                                         (1.2.3.8)

Утилизатор  қазанының жылулық қуаты:

  

     (1.2.3.9)

Бу құбырларының пайдалы әсер еселеуіші:

                        

                                              (1.2.3.10)

БГҚ-ның таза пайдалы әсер еселеуіші:

            

                           (1.2.3.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өзг    Бет      №құжат              Қолы           Күні


Орындаған    Ерниязов

Тексерген     Бижігітов

 

Н.бақылау       Бақытжанов И.Б.

 

Бекіткен       Кибарин  А.А.

 

БЖ-5В071700-2011

 

Әдебиет   Парақ          Парақтар

       Ә           33              

2 бөлім.Негізгі  және көмекші жабдықтар

 

АЭжБУ

ЖЭҚ кафедрасы,

ТЭСк 07-1 тобы

2 бөлім. Негізгі және көмекші жабдықтар


 

2.1 Негізгі және көмекші жабдықтар  сипаттамасы

 

 

450 МВт бугазды  құрама қуаты 150 МВт бу шығырынан (К-150-7,7), қуаты 160 МВт 2 газ шығырынан (ГТЭ-160)  және бу көрсеткіштері P1=7,7 МПа, t1=519 0C,  P2=0,7 МПа, t2=270 0C, бу өндіруліктері D1=242 т/сағ, D2=56 т/сағ 2 утилизатор қазанынан (П-90) тұрады.

Қуаты 150 МВт  К-150-7,7 бу шығыры P1=7,5 МПа, t1=517,  P2=0,6 МПа, t2=270 0C, бу көрсеткіштерімен жұмыс істейді. Бу шығырының негізгі көрсеткіштері 6-кесде көрсетілген.

 

2.1.1кесте – К-150-7,7 бу шығырының сипаттамасы

№№

Көрсеткіш

Мәні

1

Номиналды қуаты, МВт

150

2

Контурлар саны

2

3

Жоғары қысымды будың көрсеткіштері:

  • қысым, МПа
  • температура, 0С

 

7,5

517

4

Жоғары қысымды будың шығысы, т/сағ

462

5

Жоғары қысымды будың көрсеткіштері:

  • қысым, МПа
  • температура, 0С

 

0,6

270

6

Төмен қысымды будың шығысы, т/сағ

102


 

 

 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

34

2.1.1 кестенің  жалғасы


   7

Турбинаның құрылмалық схемасы

ЖҚЦ+ТҚЦ

        8

Салқындататын судың номиналды шығысы, м3/сағ

28000

9

Салқындататын судың есептік температурасы, 0С

27

10

Шықтағыштағы будың қысымы, кПа

6

11

Қоректік судың номиналды температурасы, 0С

36

12

Турбина салмағы, т

440

13

Шықтағыш салмағы, т

230


 

Көмекші жабдықтар таңдалу есебі:

Бастапқы  мәліметтер:

-Жоғары қысымды  дағырадағы қысым – 8 МПа;

-Төмен қысымды  дағырадағы қысым – 0,7 МПа;

-Жоғары қысымды  будың шығысы – 67,22 кг/с;

-Төмен қысымды  будың шығысы – 15,55 кг/с;

-Үрлеу шамасы  буөндіруліктен – 1% 
-Жоғары қысымды будың үздіксіз үрлеу кеңейткішіндегі

қысым – 0,6 МПа;

-Төмен қысымды  будың үздіксіз үрлеу кеңейткішіндегі 

қысым – 0,6 МПа;

-Үздіксіз  үрлеу кеңейткішінің булық көлемінің  кернеуі – 1000 м33;

 

Үздіксіз  үрлеудің кеңейткіштерін таңдау

1. Жоғары  қысымды будың үздіксіз үрлеу  кеңейткішін таңдау

Үрлеу шамасы:

                  

                                         (2.1.1)

Айыру еселеуіші:

 

                                            (2.1.2)

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

35


Үздіксіз  үрлеу кеңейткішінде түзілетін  бу мөлшері:

             

                                 (2.1.3)

 

Үздіксіз  үрлеу кеңейткішінде түзілетін  бу көлемі:

                  

                                    (2.1.4)

Кеңейткіштің  қажетті көлемі:

         

                                                (2.1.5)

 

СП-0,7 типті  үздіксіз үрлеу кеңеткіші таңдалынады.

Корпусының  сыртқы диаметрі – 630 мм

 

2. Төмен қысымды  будың үздіксіз үрлеу кеңеткішін  таңдау

Үрлеу шамасы:

                 

                                         (2.1.6)

Айыру еселеуіші:

 

                                        (2.1.7)

 

Үздіксіз  үрлеу кеңейткішінде түзілетін  бу мөлшері:

                

                            (2.1.8)

 

Үздіксіз  үрлеу кеңейткішінде түзілетін  бу көлемі:

         

                                                 (2.1.9)

 

Кеңейткіштің  қажетті көлемі:

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

36

                                                      (2.1.10)


К-182482 типті  үздіксіз үрлеу кеңеткіші таңдалынады.

Корпусының  сыртқы диаметрі – 478 мм

3. Қоректік  судың газсыздандырғышын таңдау

Қоректік  судың ең үлкен шығысы:

(2.1.11)

2.1.2 кесте – ДП-500 типті қоректік судың газсыздандырғышының сипаттамасы

Типі

Номиналды өндірулік, кг/с

Жұмыстық қысым, МПа

Жұмыстық температура, 0С

Көлем, м3

ДП-500

220

0,6

158

65


 

4. Газсыздандырғыштың  күбісінің ең аз пайдалы сыйымдылығы:

                 

                      (2.1.12)

2.1.3 кесте – БДП-65-1-3 типті газсыздандырғыштың күбісі

Типі

Орнатылған газсыздандырғыш типі

Көлем, м3

БДП-65-1-3

ДСП-500М-2

78


 

5. Шықтың  сорғыны таңдау

Жұмыстық  шықтық сорғының берісі:

         (2.1.13)

               

                 (2.1.14)

Шықтық сорғының тегеуріні:

(2.1.15)

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

37

2.1.4 кесте – КСВ-500-150 типті шықтық сорғысы


Типі

Беріс, м3/сағ

Тегеурін, м

Рұқсатты кавитациялық қор, м

Айналу жиілігі, айн/мин

Сорғының ПӘК-і, %

Салмағы, кг

КсВ-500-150

500

150

1,6

1500

75

3800


 

6. Жоғары  қысымды қоректік сорғыны таңдау

           (2.1.16)

             

                                        (2.1.17)

    

                                     (2.1.18)

                     

                                   (2.1.19)

                 

                                     (2.1.20)

   

                               (2.1.21)

                   

                                      (2.1.22)

Сорғыға кірудегі қысым:

  

                     (2.1.23)

               

                                              (2.1.24)

Сорғының  есептік қысымы:

        

                                      (2.1.25)

Қоректік  сорғының шығысы:

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

38

             (2.1.26)


2.1.5 кесте – ПЭ-580-180 типті қоректік сорғысы

Типі

Беріс, м3/сағ

Тегеурін, м

Рұқсатты кавитациялық қор, м

Айналу жиілігі, айн/мин

Сорғының ПӘК-і, %

Салмағы, кг

ПЭ-580-180

500

1975

15

3000

78

10850


 

7. Төмен қысымды  қоректік сорғыны таңдау

          (2.1.27)

             

                                    (2.1.28)

         

                                     (2.1.29)

                

                                       (2.1.30)

         

                                   (2.1.31)

 

                            (2.1.32)

          

                                              (2.1.33)

Сорғыға кірудегі қысым:                    (2.1.34)

                           

                                 (2.1.35)

Информация о работе Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау