Қызыл кірпіш жартылай құрғақ әдіспен жасайтын зауытының өндірістік құрылым схемасын сызу. Өнімділігі 15 млн дана жылына

Автор: j******@inbox.ru, 24 Ноября 2011 в 20:48, курсовая работа

Описание работы

Қызыл кірпіш саздың күйдірілуі мен қалыптасуы нәтижесінде жасалынған, өз бойымен бұйымдар болып табылады. Кез келген қызыл кірпіштің құрамы саздан тұрады. Ежелгі адамның өзі кірпішті пайдалануды үйренген, күйдіріліп жасалған саз бұйымдары адамның даму этапының барлық кезеңінде кездеседі. Қазіргі уақытта қызыл кірпііштер барлық құрылыста қолданылады. Керамикалық құрылыс материалдары мен бұйымдары жартылай кристалды, құрамдары қыш өнерінің ертедегі шеберлері негіздеген материалға жатады.

Содержание

Жобалауға берілген тапсырмалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І. Есептік түсіндірме жазба
1. Кіріспе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Өндіріс туралы мағлұмат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Технологиялық бөлім . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Бұйымның номенклатурасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Технологиялық схеманың жазбасы және схемасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Кәсіпорынның, цехтың жұмыс істеу режимі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Берілген процесті есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Негізгі техникалық, көліктік қондырғыларды таңдау және есептеу . . . . . .
4. Дайын өнім сапасын және технологиялық процесті қадағалау. . . . . . . . . . . . .
5. Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Қолданылған әдебиеттер тізімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІ. Графикалық бөлім:
Технологиялық схема;

Работа содержит 1 файл

КУРСТЫК ЖОБА АЛМАС.doc

— 217.50 Кб (Скачать)

3.3. Кәсіпорынның, цехтың  жұмыс істеу режимі 

    1. Цехтың жұмыс істеу  режимі:

    1.     1 жыл                                                          365 күн

    2.     Мейрам күндерінің саны                          11 күн

    3.    Ауысым                                                      1 тәулік ішінде 3 ауысым

    4.     Ауысым ұзақтылығы                                 8 сағат

    5.     Жоспарлы жөндеу жұмыстары                18 тәулік

    6.     Төтенше жағдай                                         1%

    7.     Қондырғының тазалау және жөндеу       0,5 сағ/ауысым

    Қондырғының жұмыс уақытының жылдық фонды:

    (365 – 11 - 18) · (24 – 1,5) · (100 – 1/100) = 7484, 4сағат

      2. Қалыптау, кептіру және күйдіру цехтарының  жұмыс істеу режимі:

    1.   1 жыл                                                            365 күн

    2.   Мейрам күндерінің саны                            11 күн

    3.   Ауысым                                                        1 тәулік ішінде 3 ауысым

    4.   Ауысым ұзақтылығы                                  8 сағат

    5.   Жоспарлы жөндеу жұмыстары                  18 тәулік

    6.   Төтенше жағдай                                           1%

    7.   Қондырғының тазалау және жөндеу         0,5 сағ/ауысым

    Қондырғының жұмыс уақытының жылдық фонды: 

      (365 – 11 - 18) · (24 – 1,5) · (100 – 1/100) = 7484, 4сағат 
 
 
 
 
 
 

    3.4. Берілген процесті  есептеу

Бастапқы берілгендер:

Зауыт қуаттылығыжылына  – 15 000 000 дана кірпіш

Бір бұйымның орташа салмағы – 3,5 кг

Шығындар:

Артық өлшеу  – 2%

Күйдіру кезіндегі шығын - 3%

Күйдіру кезіндегі  бұйымның өзгеріске ұшырауы – 0,5%

Кептіру кезіндегі  шығын – 2%

Кептіру кезіндегі  бұйымның өзгеріске ұшырауы – 0,5%

Қалыптау – 0,5% (қайтып оралғаны)

Шихта – 0,2%

Араластыру – 0,05%

Майдалау – 1%

Себу (дүрсіл,сито-бурат)– 0,2%

Ұсақтау (щековая,балға  уатқыштар)– 0,8%

Тас бөлгіш вальцы – 0,1%

Көлемді мөлшерлеу (жәшікті қоректендіргіш) – 0,1%

Транспортировка – 0,02%

Ағаш жаңқаларды қайта өңдеу – 1%

Бумен дымқылдау  – 0,4%

Кептіруден кейін  кірпіште қалған ылғал – 6%

Саздың ылғалдылығы – 21%

Шамот ылғалдылығы  – 9%

Ағаш жаңқаларының ылғалдылығы – 30%

Қалыптау кезіндегі  ылғалдылық – 21%

Сазды қыздыру  кезінде кеткен шығын – 6,94%

Шихтаның құрамы:

Саз – 81%                                  саздың тығыздығы – 1,8 т/м3 

Ағаш жаңқалар – 11%              ағаш жаңқалар тығыздығы – 0,5 т/м3

Шамот – 8 %                             шамот тығыздығы – 2,3 т/м3

  1. Көлемдік пайызы массалық пайызға өзгерту:

    1 м3 – та 81 % тығыздығы 1,8 т/м3 : 0,81 · 1,8 = 1,458 т саздан тұрады.

    1 м3 – та 11 % тығыздығы 0,5 т/м3 : 0,11 · 0,5 = 0,055 т опилкілерден тұрады.

    1 м3 – та 8 % тығыздығы 2,3 т/м3 :0,08 · 2,3= 0,184 т шамоттан тұрады.

Барлығы : 1м3 1,697 т бар.

Яғни:

Саз 1,458 · 100/1,697 = 85,92%, W = 21% болады.

Ағаш жаңқалар 0,055 · 100/1,697 =3 ,24%, W=30% болады.

Шамот 0,184 · 100/1,697 = 10,84%, W = 9% болады.

2. Шихтаны қыздыру  кезіндегі шығын:

Шихта 100 кг құрғақ компоненттерден тұрады.

Саз 85,92 · 79/100 = 67,88 кг

Ағаш жаңқалар 3,24 · 70/100 = 2,27 кг

Шамот 10,84 · 91/100 = 9,86 кг

Барлығы 100 кг құрғақ масса 80 кг шихтадан тұрады.

Саз 67,88 · 100/80 = 84,85%

Ағаш жаңқалар 2,27 · 100/80 = 2,83%

Шамот 9,86 · 100/80 = 12,32%

Яғни, массаның қыздыру кезіндегі шығыны (қ.к.ш.)

84,85 · 6,94/100 + 2,83 · 100/100 = 8,72% 

Есептеу

1. Зауыт қуаттылығы:

  15 000 000 · 3,5 = 52 500 000кг/жыл = 52500 т/жыл

2. Қоймаға түсетін  кірпіштің массасы:

    52 500 ·  100/100 - 2 = 53 571,42 т/жыл 
 

Қоймадағы шығындар 53 571,42  – 52 500 = 1 071,42 т/жыл

3. Күйдіруге  кететін кірпіш массасы (шығынды  есепке алғанда):

    1 071,42 · 100/100 - 3 = 1104,55 т/жыл

Күйдіру кезіндегі  шығын  1104,55 - 1 071,42  = 33,13 т/жыл

4. Кептіруден  кейінгі кірпіш массасы:

   33,13  ·  100/100 - 6 = 35,24 т/жыл

Күйдіру кезіндегі  ылғал шығыны 35,24  - 33,13   = 2,11 т/жыл

5. Қыздыру  кезіндегі шығынды есепке ала отырып күйдіруге түсетін кірпіш массасы:

35,24  · 100/100 - 8,72 = 38,60 т/жыл

Қыздыру кезіндегі  шығын  38,60 -  35,24  = 3,36 т/жыл

6. Жарамсыздарды  есепке алғанда кептіруге түсетін  кірпіш массасы:

38,60  · 100/100 - 0,5 = 38,79

Күйдіру вагонеткаларына жіберілген кездегі шығын:

38,79- 38,60   = 0,19 т/жыл

7. Жарамсыздарды  есепке алғанда кептіруге түсетін  кірпіш массасы:

38,79 · 100/100 –  2 = 39,58 т/жыл

Кептіру кезіндегі  жарамсыздар 39,58  - 38,79  =0,79 т/жыл

8. Қалыптау  ылғалдылығын есепке алғанда  кептіруге түсетін кірпіш массасы:

39,58  · (100-6)/100 – 21 = 47,09 т/жыл

Кептіру кезіндегі  ылғал шығыны  47,09 -  39,58  = 7,51 т/жыл

9. Жарамсыздарды  есепке алғанда кептіруге түсетін  кірпіш массасы:

47,09 · 100/100 - 0,5 = 468545,5 т/жыл

Кептіру вагонеткаларына жіберілген кездегі шығын

468545,5  - 47,09   = 468498,41т/жыл

10. Жарамсыздарды  есепке алғанда қалыптауға түсетін  шихта массасы:

468545,5 · 100/100 - 0,5 = 470 900 т/жыл

Қалыптау кезіндегі  жарамсыздар  470 900 - 468545,5   = 2354,5 т/жыл

11. Ылғалдылықты есепке алғанда араластыруға кететін шихта массасы: 

468545,5  · (100 - 21)/100 - (21 - 0,4) = 466185,06 т/жыл

Ылғалдандыруға  кететін су 468545,5  -  466185,06 = 2360,44 т/жыл

Шығынды есепке алғанда 466185,06  · 100/100 - 0,05 = 466418,26 т/жыл

Араластыру кезіндегі шығындар 466418,26 -466185,06    = 232,2 т/жыл

12. Шығынды  есепке ала отырып вальцыға  келетін шихта массасы:

466418,26  · 100/100 – 1 = 471 129,55 т/жыл

Шығындар 471 129,55  - 466418,26   = 4711,29т/жыл

13. Шығынды есепке  алғанда мөлшерлеуге түсетін  шихта массасы:

471 129,55  · 100/100 - 0,1 = 471601,15 т/жыл

Шығындар 471601,15 - 471 129,55    = 471,6 т/жыл

14. Қалыпқа  келтіруге түсетін шихта массасы:

471601,15  · 100/100 - 0,2 = 472546,24 т/жыл

Қалыпқа келтіру  кезіндегі шығын 472546,24  -  471601,15  = 945,09 т/жыл

15. Ылғалдылықты  есепке алғандағы сазараластырғышқа  түсетін шихта массасы:

472546,24  · (100 - 20,6)/100 - (20,6 - 0,4) = 470177,58 т/жыл

Ылғалдандыруға кететін су 472546,24   -  470177,58 = 2368,66т/жыл

Шығынды есеаке алғанда 470177,58  · 100/100 - 0,05 = 470412,78 т/жыл

Араластыру кезіндегі  шығын 470412,78  - 470177,58   = 235,2 т/жыл

16. Шығынды  есепке алғанда жұмсақ валкалы  вальцыға түсетін шихта массасы:

470412,78 · 100/100 - 1 = 475164,42 т/жыл

Шығын  475164,42 -  470412,78 = 4751,64 т/жыл

17. Шығынды  есепке алғанда майдалауға түсетін  шихта массасы:

475164,42 · 100/100 –  1 = 479964,06 т/жыл

Шығындар  479964,06 -475164,42   = 4799,64 т/жыл

18. Шығынды  есепке алғанда тас бөлгіш  валдарға түсетін шихта массасы:

479964,06 · 100/100 - 0,1 = 480444,50 т/жыл

Тас бөлінген кездегі  шығындар480444,50   - 479964,06  = 480,44 т/жыл

19. Шығынды  есепке алғанда дозалауға түсетін  шихта массасы: 

480444,50 · 0,8592 · 100/100 - 0,1 = 413211,12 т/жыл

Шығындар 413211,12  - 5563,66 =407647,46 т/жыл

20. Шығынды  есепке алғанда қопсытқышқа түсетін  саз массасы:

413211,12  · 100/100 - 0,05 = 413417,82 т/жыл

Саз сақтау бөліміне түсетін саз массасы 413417,82  -413211,12    = 206,7 т/жыл

21. Тасымалдау  шығындарын есепке алғанда саз  массасы:

413417,82 · 100/100 - 0,02 = 413500,52 т/жыл

Тасымалдаудағы  шығындар 413500,52 -413417,82  = 82,7 т/жыл

Саз сақтау бөліміне түсетін саз массасы 413500,52  т/жыл

22. Шығынды  есепке алғанда дозалауға түсетін ағаш жаңқаларының массасы:

480444,50 · 0,0324 ·  100/100 - 0,1 = 15581,98 т/жыл

Дозалау кезіндегі  шығындар 15581,98 – 209,8= 15372,18 т/жыл

23.  Шығынды  есепке алғанда тордан өткізуге  түсетін ағаш: жаңқаларының массасы

15581,98 · 100/100 - 0,2 = 15613,20т/жыл

Өткізу кезіндегі  шығындар15613,20т -15581,98  = 31,22т/жыл

24. Қалдықтарды  есепке алғанда ағаш жаңқаларының  массасы:

15613,20· 100/100 –  1 = 15770,90 т/жыл

Қалдықтар 15770,90 -15613,20 = 157,7 т/жыл

25. Шығынды  есепке алғанда дозалауға түсетін ағаш жаңқаларының массасы:

15770,90 · 100/100 - 0,1 = 15786,68 т/жыл

Дозалау кезіндегі  шығындар 15786,68 - 15770,90 = 15,78 т/жыл

26. Тасымалдау  шығындарын есепке алғанда ағаш  жаңқаларының массасы:

15786,68 · 100/100 - 0,02 = 15789,83 т/жыл

Тасымалдау кезіндегі шығындар 15789,83 -15786,68  = 3,15 т/жыл

Бункерде сақтауға түсетін ағаш жаңқаларының массасы 15789,83 т/жыл

27. Шығынды  есепке алғанда дозалауға түсетін  шамот массасы:

480444,50 · 0,1084 ·  100/100-0,1=52132,31 т/жыл

Дозалау кезіндегі  шығындар 52132,31 - 701,93 = 51430,38 т/жыл 

28. Шығынды  есепке алғанда тордан өткізуге  түсетін шамот массасы:

52132,31 · 100/100 - 0,2 = 52236,78 т/жыл

Өткізу кезіндегі  шығындар 52236,78 -52132,31  = 104,47 т/жыл

29. Шығынды  есепке алғанда майдалауға түсетін шамот массасы:

52236,78 · 100/100 - 0,8 = 52 658,04 т/жыл

Майдалау кезіндегі  шығындар 52 658,04 - 52236,78 = 421,26  т/жыл

30. Шығынды  есепке алғанда майдалауға түсетін  шамот массасы:

52 658,04 · 100/100 - 0,8 = 53082,70 т/жыл

Майдалау кезіндегі  шығындар 53082,70  -52 658,04  = 424,66 т/жыл

31. Шығынды  есепке алғанда дозалауға түсетін  шамот массасы:

53082,70 · 100/100 - 0,1 = 53135,83 т/жыл

Дозалау кезіндегі  шығындар 53135,83 - 53082,70 = 53,13 т/жыл

Информация о работе Қызыл кірпіш жартылай құрғақ әдіспен жасайтын зауытының өндірістік құрылым схемасын сызу. Өнімділігі 15 млн дана жылына