Організація та аналіз депозитних операцій банку

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 12:56, дипломная работа

Описание работы

Метою даної дипломної роботи є систематизація, розширення та закріплення теоретичної підготовки з приводу організації депозитних операцій банку. на основі проведеного дослідження сформувати основні висновки та напрями вдосконалення механізмів залучення вкладів до банківських установ.
Виходячи з поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
дати загальну характеристику депозитних операцій банку;
визначити законодавчу базу здійснення депозитних операцій банку;
дати економічну характеристику та проаналізувати фінансовий стан АТ «Фінанси і кредит»;
проаналізувати технологію залучення коштів;
описати страхування депозитів як метод підвищення успішного функціонування банку;
розглянути основні проблеми організації депозитних операцій банку;
описати закордонний досвід в сфері організації депозитних операцій банку;
запропонувати заходи щодо підвищення ефективності організації залучення коштів.

Работа содержит 1 файл

диплом.docx

— 115.01 Кб (Скачать)

4 Внукова Н.М., Куликов П.М., Череватенко В.А. Ощадна справа: Навч. посібник. – Харків: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2005. – 480 с.

5 Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, ін. Юре, 2001. – 680 с.

6 Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 243 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

7 Васюренко, О. В. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О. В. Васюренко; Вища освіта ХХI століття. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2000. – 243 с.

8 Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами : [Електронний ресурс]. – Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 516. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1256-03.

9 Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

10 Страхование депозитов: обор сложившейся практики и наиболее оптимальных практических решений / Подготовлен Жиллиан Г. Х. Гарсия. Международный валютный фонд. Рабочий документ МВФ. – 1999.

11  Забезпечення фінансової стійкості систем страхування депозитів  

валерій Іванович огієнко,

12 Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», № 2740-ІІІ від 20.09.2001 р.

13 Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», № 2740-ІІІ від 20.09.2001 р

14 Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза та канд. екон. наук, доц. М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.


Информация о работе Організація та аналіз депозитних операцій банку