Еклого- економічне обґрунтування проектних рішень

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2014 в 15:56, курсовая работа

Работа содержит 1 файл

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (УНТИЛО Г.Ю.) печать.docx

— 164.73 Кб (Скачать)

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………

1 Підготовчі роботи  ……………………………………………………………..

1.1 Загальні відомості  про землекористування ( вирахування  площ контурів)

1.2. Природно кліматичні  умови території (землекористування)……………….

1.3 Рельєфні умови землекористування  ………………………………………..

1.4 Характеристика грунтового покриву території …………………………….

 

2 Аналіз і  оцінка  земельного фонду землекористування…………….....

2.1 Структура земельних  угідь землекористування ……………………………

2.2 Агроекологічна типізація  земель…………………………………………….

2.3 Організація земельних  угідь землекористування …………………………..

2.4 Виробнича програма  з тваринництва ………………………………………..

2.5 Кормовиробництво. Розрахунок потреби в кормах ………………………..

 

3 Впорядкування  території орних земель ………………………………

3.1 Проектування системи  сівозмін в господарстві ……………………....

3.2 Розміщення полів сівозмін  ……………………………………………….

3.3 Аналіз варіантів організації  території сівозмін ………………………..

3.4 Інженерно біологічне облаштування території ……………………….

 

4 Еклого - економічне обґрунтування проектних рішень ……………..

4.1 Впровадження природоохоронних  заходів ……………………………..

4.2 Економічна ефективність  проектних рішень …………………………..

4.3 Екологічна ефективність  проектних рішень …………………………….

 

Висновки ………………………………………………………………….

Список використаної літератури……………………………………..

 

Графічні матеріали

  1. Калька контурів землекористування ( сільськогосподарського підприємства )
  2. Картограма стрімкості схилів
  3. Картограма агроекологічної  придатності
  4. Проект землеустрою щодо обґрунтування та впорядкування сівозмін сільськогосподарського підприємства ( в 2-х варіантах)

Вступ

 

Земля — незамінне і неоціненне багатство будь-якого суспільства. Вона є основним природним ресурсом, матеріальною умовою життя і діяльності людей, основою для розміщення і розвитку всіх галузей народного господарства, головним засобом виробництва в сільському і лісовому господарствах. Тому ефективний розвиток економіки неможливий без організації раціонального використання й охорони землі. Важливу роль у цьому процесі відіграє землеустрій який дає змогу за допомогою системи правових, інженерно-технічних, економічних і юридичних заходів організувати екологічно й економічно доцільне використання земель, забезпечити ефективну організацію території та розміщення виробництва. Перед суспільством стоїть складне завдання: організувати використання земель так, щоб, з одного боку, зупинити процеси деградації ґрунтів, відновити і поліпшити їх, а з другого, — забезпечити підвищення ефективності виробництва за рахунок організації раціонального землеволодіння і землекористування. Воно може бути розв’язане тільки в ході землеустрою, головна мета якого полягає в організації раціонального використання і охорони землі, створенні сприятливого екологічного середовища, поліпшенні природних ландшафтів і реалізації земельного законодавства. З метою раціонального використання  та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів Земельним кодексом передбачається проведення землеустрою, моніторингу земель, державного земельного кадастру та економічного стимулювання. Охорона земель спрямована на збереження родючості ґрунтів, підвищення продуктивності землі, використання земельних ресурсів у відповідності з їх цільовим призначенням, недопущення забруднення землі шкідливими речовинами та інше. Охорона земель здійснюється на основі комплексного підходу до угідь як до складових природних утворень (екосистем) з урахуванням цілей і характеру їх використання, зональних і регіональних особливостей. Система раціонального використання земель повинна мати природоохоронний, ресурсозберігаючий,    відтворювальний  характер   і   передбачати збереження ґрунтів, обмеження негативного впливу на них, а також рослинний і тваринний світ, геологічні породи, водні джерела та інші компоненти навколишнього середовища. Щоб установити господаря на землі для її правильного використання в Земельному кодексі прийнятому 25 жовтня 2001 року вказано, що земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності. Розпоряджаються землею відповідні ради, які в межах своєї компетенції передають землі у власність або надають у користування та вилучають їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Підготовчі роботи

1.1 Загальні відомості  про землекористування ( вирахування  площ контурів)

Смолянська сільська рада Кодимського району розташована  на крайньому північному заході Одеської області в південній лісостеповій частині Подільської височини. Район межує на сході з Балтським, на півдні — з Котовським районами Одеської області, на заході — з Молдовою, на півночі — з Вінницькою областю.

Проект внутрішньогосподарського впорядкування проходить ряд стадій. Однією з них є підготовчі роботи. В результаті цих робіт  збираємо і систематизуємо статистичні, картографічні матеріали, які характеризують територію Смолянської сільської ради. По результатам підготовчих робіт вивчаємо вихідні картографічні матеріали а саме: план землекористування, картограма стрімкості схилів, карта ґрунтів.

Для більш зручного використання картографічного матеріалу «План існуючого використання»  створюємо по ній по контурну відомість, де виділяємо за площею різні типи угідь.

Таблиця 1.1.1

Поконтурна відомість

 

Рілля

пасовище

Господарські

двори

лісосмуги

Польові

дороги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

га

га

га

га

га

1

10.9

3

2.5

14

3.0

0,5

0,2

2

14

17

6.3

3.0

0,7

0,2

4

42.6

31.3

   

0,6

0,2

5

25.5

ліс

автошляхи

0,8

0,3

   

       

6

9.4

га

га

0,8

0,8

8

23.3

7

10.3

13а

1

0,5

0,6

9

11.6

19

10.7

10а

1,7

1

0,2

Продовження таблиці 1.1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

16.3

21.0

11б

0,6

0,7

0,3

11

26.1

Населений пункт

32а

2,07

24а

0,6

0,2

   

           

12

35.3

га

35а

1,6

26в

0,4

10б

0,5

13

25.8

 

198.4

26б

0,4

21а

17,5

11а

0,5

15

25

198.4

7,37

22б

0,3

13б

0,1

16

23.82

       

22в

0,3

19а

0,3

18

10.2

       

23г

0,5

22а

0,3

20

17.3

       

26а

0,8

23а

0,2

21

9.8

       

37б

0,4

23б

0,3

22

19.5

       

38а

2,43

24а

0,4

23

17.6

       

41а

1,8

24б

0,2

24

30.4

       

42б

0,5

25а

0,2

25

18.5

       

31,13

25б

0,2

26

52.8

           

26а

0,8

27

25.4

           

29а

0,3

28

9.7

           

29б

0,2

29

13.8

           

32б

0,1

30

66.4

           

34а

0,4

31

13.8

           

36а

0,3

32

30.6

           

37а

0,3

33

6.6

           

38б

0,3

34

14.5

           

39а

0,2

35

25.3

           

39б

0,2

676.03

           

39в

0,2

               

41в

0,3

               

42а

0,2

               

43а

0,2

               

44а

0,3

               

44б

0,5

               

11


 

 

 

 

 

1.2. Природно кліматичні  умови території (землекористування)

 

За кліматичними умовами територія Смолянської сільської ради характеризуються помірно – континентальним кліматом

Весна починається з переходом середньодобової температури через 00, в другій декаді березня і продовжується приблизно 2 місяці. Умови зволоження і прогрівання ґрунтів на різних елементах рельєфу неоднакові.

Перехід добової температури через +5° починається в першій декаді квітня. Зростання середньодобової температури проходить різко і сприятливі умови для вегетації рослин весною наступають швидко. Температура +5° і вище закінчується в кінці жовтня. Таким чином, вегетаційний період у середньому становить 208 днів і характеризується сумою температури 2658 – 2800° С.

Взимку панують північно – східні вітри. Абсолютний мінімум температури за багаторічними даними становить мінус 22 - 26°.

Важливим фактором у характеристиці кліматичних умов є температура ґрунту. Нормативна глибина промерзання ґрунту становить 0.9 м.

В окремі роки сума опадів відхиляється від середньорічних величин від 300 – 400 до 850 – 900 мм. Сніговий покрив нестійкий і характеризується незначною товщиною 11 – 20 см., рідко перевищує 30 см. Зима не стійка.

 

1.3 Рельєфні умови  землекористування

 

Смолянська сільська рада як вже нагадувалось являється частиною Кодимського району.

Поверхня району являє собою хвилясту степову рівнину, порізану ярами і балками. Згідно з географічним положенням території характеризується помірним континентальним кліматом. Територія району — 81,844 тис. га., у тому числі сільськогосподарські угіддя — 60,49 тис. га, з них: рілля — 43,6 тис. га., багаторічні насадження — 2,138 тис. га, сіножаті — 3,189 тис. га, пасовища — 9,13 тис. га, перелоги — 2,54 тис. га.

В районі протікає 10 річок: Кодима — впадає в Південний Буг, річка Білочі бере початок в с. Серби впадає в Дністер, Савранка — протікає через села Пиріжна, Івашково, річка Гонорівка протікає в с. Баштанково, Майстриха — с. Загнітково, Рибниця — с.Мала Слобідка, Молокиш, Сухий Молокиш — с.Шершенці. Є також 51 водоймище загальною площею 184 га, 45 струмків загальною довжиною 137 км.

На території району створено ландшафтний заказник місцевого значення «Березівський».

 

1.4 Характеристика  грунтового покриву території

 

Найбільш характерні грунту - чорноземи південні і звичайні, середньо-і малогумусні; на Півночі переважають чорноземи малогумусні та опідзолені. У приморській частині області - чорноземи південні солонцюваті. По долинах і балках повсюдно поширені чорноземно-лугові солончаковатиє грунту і солончаки.

    В результаті  польового обстеження і камеральної  обробки на території господарства проведено агро виробниче групування ґрунтів.

Таблиця 1.4.1

Експлікація агровиробничих груп ґрунтів

 

Шифр

Назва агро виробничих груп ґрунтів

1

2

41е

Чорноземи слабореградовані важкосуглинкові

49е

Чорноземи опідзолені і слабореградовані слабозмиті важкосуглинкові

50е

Чорноземи слабореградовані середньозмиті  важкосуглинкові  

93в

Чорноземи на пісках середньо та сильно змиті супіщані

1

2

139е

Мочалисті і мочарні незасолені важко суглинкові грунти заплав

87е

Чорноземи не солонцюваті і слабо солонцюваті на щільних грунтах сильно змиті важко суглинкові.

85е

Чорноземи не солонцюваті і слабо солонцюваті на щільних глинах слабо змиті важко суглинкові.

86е

Чорноземи не солонцюваті і слабосонцюваті на щільних грунтах середньо змиті важкосуглинкові

209е

Чорноземи намиті і лучно-чорноземні важко суглинкові грунти.


 

 

Таблиця 1.4.2

Експлікація сільськогосподарських угідь за еродованістю грунтів

 

Назва

угідь

Площа ,га

Ступінь еродованості

Не

еродовані

Слабо еродовані

Середньо

еродовані

Сильно

еродовані

Намиті

Обмеженого

використання

Рілля

676.03

321.33

205.5

28.5

32.5

15.9

72.3

пасовище

31.3

-

3.2

18.3

-

-

9.8

Всього

707.33

321.33

208.7

46.8

32.5

15.9

82.1


 

 

На основі даних останньої таблиці можна сказати що переважна територія  Смолянської сільської ради покрита не еродованими та слабо еродованими грунтами. Це пояснюється тим що на території переважає рівнинна територія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Аналіз і  оцінка  земельного фонду землекористування

2.1 Структура земельних  угідь землекористування

 

Аналіз і оцінка земель проводяться з метою визначення і встановлення характеру використаняя земельного фонду, виявлення недоліків. Оцінка проводиться на основі картограми стрімкості схилів і експлікації угідь. Для даного проектування аналізуємо сучасний стан використання земель в межах Смолянської сільської ради для того шоб пізніше визначитися з організацією угідь.

Головною задачею основної частини проекту організації  угідь є встановлення раціонального співвідношення угідь на перспективу, що забезпечують необхідні умови для високоінтенсивного використання та охорони землі.

За результатами  поконтурної  відомості та експлікації земельних угідь складаємо слідуючі таблиці:

Таблиця 2.1.1

Структура  земельних угідь землекористування

Земельні угіддя

Площа,га

Структура земель,%

1

2

3

  1.Рілля

676.030

69.03

  2.Пасовище

31.3

3.19

Сільськогосподарських угідь -всього

707.6

72.23

  3.Під господарськимми дворами

3.0

0.30

  4.Лісосмуги

31.3

3.19

  5.Під господарськими шляхами і прогонами

11.0

11.22

Сільськогосподарські землі

45.3

4.62

  6.Ліси

21

2.14

  7.Магістралі

7.37

0.75

Продовження таблиці 2.1.1

1

2

3

  8.Населений пункт

198.4

20.25

Всього несільськогосподарських угідь

226.77

23.14

Всього земель в межах господарства

979.67

100

Информация о работе Еклого- економічне обґрунтування проектних рішень

Описание работы

Земля — незамінне і неоціненне багатство будь-якого суспільства. Вона є основним природним ресурсом, матеріальною умовою життя і діяльності людей, основою для розміщення і розвитку всіх галузей народного господарства, головним засобом виробництва в сільському і лісовому господарст¬вах. Тому ефективний розвиток економіки неможливий без організації ра¬ціонального використання й охорони землі.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………
1 Підготовчі роботи ……………………………………………………………..
1.1 Загальні відомості про землекористування ( вирахування площ контурів)
1.2. Природно кліматичні умови території (землекористування)……………….
1.3 Рельєфні умови землекористування ………………………………………..
1.4 Характеристика грунтового покриву території …………………………….
2 Аналіз і оцінка земельного фонду землекористування…………….....
2.1 Структура земельних угідь землекористування ……………………………
2.2 Агроекологічна типізація земель…………………………………………….
2.3 Організація земельних угідь землекористування …………………………..
2.4 Виробнича програма з тваринництва ………………………………………..
2.5 Кормовиробництво. Розрахунок потреби в кормах ………………………..
3 Впорядкування території орних земель ………………………………
3.1 Проектування системи сівозмін в господарстві ……………………....
3.2 Розміщення полів сівозмін ……………………………………………….
3.3 Аналіз варіантів організації території сівозмін ………………………..
3.4 Інженерно біологічне облаштування території ……………………….
4 Еклого- економічне обґрунтування проектних рішень ……………..
4.1 Впровадження природоохоронних заходів ……………………………..
4.2 Економічна ефективність проектних рішень …………………………..
4.3 Екологічна ефективність проектних рішень …………………………….
Висновки ………………………………………………………………….
Список використаної літератури……………………………………..