“Формування амортизаційної політики підприємства ( на прикладі ВАТ “Червоний металіст”)

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 12:44, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є розкриття сутності амортизаційних відрахувань, їх механізму та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на прикладі ВАТ “Червоний металіст”.

Завдання :
виявити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановити відповідності величини, складу та технічного рівня засобів у виробничій програмі підприємства;
визначити рівень використання основних засобів і факторів які впливають на нього;
виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів;
дослідити та визначити найоптимальніші методи нарахування амортизації;
визначити найсуттєвіші заходи щодо вдосконалення амортизаційної політики.

Содержание

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства 5

1.1. Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання. 5

1.2. Поняття амортизації та її суть. 9

1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань. 15

РОЗДІЛ 2. Аналіз проведення амортизаційної політики на ВАТ “Червоний металіст” 18

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18

2.2. Оцінка вартості основних фондів. 21

2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань. 27

РОЗДІЛ 3. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності амортизаційної політики на підприємстві. 32

3.1. Вибір найефективнішого методу нарахування амортизації на ВАТ “Червоний металіст” 32

3.2. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

Работа содержит 1 файл

Економика курсова.doc

— 370.00 Кб (Скачать)

      Визначимо, який метод нарахування амортизації  є найбільш вигідний для підприємства. Визначаємо норму амортизації:

На - [(Ви - Вл) / (Вп х Тсл)] * 100 %,                                                             (11)

 де    На - норма амортизації.

Вп - первісна вартість ОФ (основних фондів).

Вл - ліквідаційна вартість ОФ.

Тсл - термін служби ОФ, визначений технічною документацією:

На - [(125,0 * 15,0) / (125,0 * 10)] х 100 %= 8.8 %.

1) залишковий метод визначення амортизації обладнання (табл 3.1)

А=(Ба* На)/100%,                                                                                             (12)

 де   А - сума амортизаційних відрахувань,  грн.

Ба - балансова  вартість зварувального станка на початок  звітного періоду.

Таблиця 3.1

      Визначення  амортизації обладнання залишковим методом на              ВАТ “Червоний металіст

РІК Ба, тис. грн. На, % А, тис. грн.
1 125 10 12,5
2 112,5 10 11,25
3 101,25 10 10,13
4 91,12 10 9,11
5 82,01 10 8,2
6 73,81 10 7,38
7 66,43 10 6,64
8 59,79 10 5,98
9 53,81 10 5,38
10 48,43 10 4,84
Накопичена  амортизація     81,41
 

      125,0 тис грн. -81,41 тис. грн. = 43,59 - ліквідаційна  вартість.

      2) прямолінійний метод обчислення амортизації (табл.3.2):

                                 А = Ва/Тп=(125-15)/10 = 11 (тис. грн.),                      (13)

      де  Ба - вартість, яка амортизується,

      Тп - термін корисного використання зварювального  станка. 
 

      Таблиця 3.2

Обчислення  амортизації прямолінійніш методом  на ВАТ “Червоний металіст

РІК Ба, тис.грн. А, тис. грн.
1 110 11
2 110 11
3 110 11
4 110 11
5 110 11
б 110 11
7 110 11
8 110 11
9 110 11
10 110 11
Накопичена  амортизація    110

      Таким чином, при розрахунку прямолінійним  способом ліквідаційна вартість зварювального  станка становить 15 тис.грн.

      3) метод прискореного зменшення залишкової вартості (табл.3.3):

      А=(Ба *2На)/100%.

      Таблиця 3.3

      Метод прискореного зменшення залишкової вартості зварювального станка на ВАТ “Червоний металіст”

РІК Ба, тис. грн. На, % А, тис. грн.
1 125,0 20 25
2 100,0 20 20
3 80,0 20 16
4 64 20 12,8
5 51,2 20 10,24
6 40,96 20 8,19
7 32,77 20 6,55
8 26,22 20 5,24
9 20,98 20 4,2
10 16,78 20 3,36
Накопичена  амортизація      111,58
 

      Таким чином, при розрахунку прямолінійним  способом ліквідаційнії вартість зварювального  станка становить 13,42 тис.грн..

      4) кумулятивний метод обчислення амортизації:

      а)      додаємо всі роки амортизації  об'єкта:

      1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10= 55.

      б)  утворюємо дроби: 1/55. 2/55...10/55 і множимо  їх у зворотному порядку на початкову  вартість зварювального станка (табл. 3.4):

      Таблиця 3.4

      Обчислення  амортизації кумулятивним методом  на                              ВАТ “Червоний металіст

РІК Ба, тис. грн. На, % А, тис. грн.
1 125,0 10/55 22,7 3
1 125,0 9/55 20,45
3 125,0 8/55 18,18
4 125,0 7/55 15,01
9 125,0 6/55 13,64
6 125,0 5/5 5 11,36
7 125,0 4/ 55 9,09
8 125,0 3/55 6,82
9 125,0 2 /55 4,55
10 125,0 1/55 2,27
  Накопичена амортизація       125
 

      Таким чином, ліквідаційна вартість зварювального  станка, при розрахунку кумулятивним методом, становить 0 грн.

       5) виробничий метод обчислення амортизації:

      А = фактичний місячний обсяг продукції * виробнича ставка амортизації,

      Виробнича ставка амортизації = вартість, що амортизується  / загальний обсяг продукції , який підприємство передбачає виконати за період експлуатації об'єкта.

      Виробнича ставка амортизації = 125,0 / 2000,0 = 0,0625

      А = 20 х 0,0625 = 1.25 (тис. грн.) - місячна сума амортизації

      1,25 х 12 = 15 (тис. грн.) - річна сума  амортизації

      125,0 – 90,.0 = 35 (тис. грн.) - залишилось на 2 останні роки експлуатації

      35.0 - 15.0 - 20 (тис. грн.)

      20.0 - 15.0 = 5 (тис. грн.) - ліквідаційна вартість  за даним методом.

      Таким чином, розрахувавши амортизацію обладнання різними методами, можна зробити  висновок, що найкращим методом розрахунку амортизації для здійснення оптимальної амортизаційної політики, є кумулятивний. оскільки при розрахунку цим методом обладнання повністю амортизується, тобто на час закінчення його служби вартість повністю переноситься на вартість продукції. 
 

         3.2. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики  

     Амортизаційна політика являє собою цілісну  систему економічних законів  і заходів для здійснення відтворювальних  процесів основного капіталу суб’єктами господарської діяльності різних форм власності на відносно відокремленій території. Вона є ланкою системи управління, яка забезпечує стійкість соціально-економічних відносин та їх цілісність. Сучасний стан регулювання амортизаційних процесів на підприємствах  поєднує в собі ринкове саморегулювання, державне і регіональне регулювання.

     До  регіональних важелів впливу на амортизаційну  політику підприємства, в сучасних умовах трансформації соціально-економічних  відносин в Україні належать: кредитні, податкові, інвестиційно-інноваційні, бюджетні. На основі інвестиційно-інноваційного важеля впливу запропоновано впровадження та реалізацію на практиці алгоритму стимулювання використання амортизаційного капіталу за прямим призначенням.

     З метою прискореного підвищення ефективності використання амортизаційного капіталу підприємств і з урахуванням того, що для окремо взятого підприємства існує певний розрив у часі між надходженням амортизаційних відрахувань та використанням амортизаційного капіталу на технічне оновлення виробництва, доцільним є його розміщення через використання моделі дії інвестиційно-інноваційного важеля на регіональному рівні в Україні щодо забезпечення амортизаційної політики підприємства. Створення таких колективних акумуляторів фінансових ресурсів дозволить прискорити технічний розвиток пріоритетних видів економічної діяльності регіону за рахунок збільшення швидкості обороту основного капіталу.

     Амортизаційний  капітал виступає одним із фінансових ресурсів забезпечення інноваційних програм  та проектів і сприяє використанню моделі економічного зростання, яка ґрунтується на інноваційному типі розвитку.

Информация о работе “Формування амортизаційної політики підприємства ( на прикладі ВАТ “Червоний металіст”)