Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 13:28, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України. Оскільки основним джерелом для аналізу в Україні є бухгалтерська звітність, в першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.

Содержание

Вступ
Розділ І. Фінансовий аналіз та бухгалтерська звітність
§ 1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу
§ 2. Значення бухгалтерського балансу
§ 3. Аналіз бухгалтерського балансу
§ 4. Порівняльний аналітичний баланс
Розділ ІІ. Основні фінансові показники діяльності підприємств
§ 1 Значення та аналіз фінансової усталеності
§ 2. Аналіз ліквідності. Поняття ліквідності
§ 3. Ліквідність балансу. Характеристика показників ліквідності
§ 4. Характеристика показників рентабельності
Розділ ІII. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
§ 1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства
§ 2 Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
§ 3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
§ 4. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва
Висновки
Список використаної літератури
Додаток 1. Форма балансу промислового підприємства

Работа содержит 1 файл

Перехiд Украiни до ринкових вiдносин.doc

— 275.50 Кб (Скачать)

 

 

 

Пасив

на поч. періоду

на кінець періоду

1.Джерела власних та прирівнених до них коштів

Статутний фонд

Додатковий капітал

   в тому числі фонд індексацій балансової 

вартості  майна

Резервний фонд

Фінансування капітальних вкладень

Спеціальні фонди та цільове фінансування

Амортизаційний фонд на повне відновлення

Відстрочена податкова заборгованість

Резерви наступних витрат і платежів

Нерозподілений прибуток звітного року

ВСЬОГО по розділу 1

 

313435

2050

 

--

142714

4690

780

459

4509

14 0029

--

608 666

 

399891

6087

 

--

110851

8907

1208

1578

89 078

30 260

78 560

726 420

Пасив

на поч. періоду

на кінець періоду

2. Довготермінові пасиви

Довготермінові кредити банків

довготермінові позикові кошти

ВСЬОГО по розділу 2

 

3489

539

4 026

 

435

907

1 342

3. Розрахунки та інші пасиви

Короткотермінові кредити банків

Короткотермінові позикові кошти

Короткотермінові кредити та позики не погашені в строк

Розрахунки з кредиторами:

  за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не настав

   за товари, роботи, послуги не сплачені в строк

  по векселях виданих

  по авансах одержаних

  з податкових розрахунків

  з бюджетом

  по позабюджетних платежах

  по страхуванню

  по оплаті праці

  з іншими кредиторами

Короткотермінові пасиви

ВСЬОГО по розділу 3

 

5679

---

 

3524

 

 

8907

--

5670

8907

7806

8970

9080

15078

2890

1568

--

78079

 

14593

1790

 

38885

 

 

1256

3478

43241

12424

1976

7677

12280

46469

7805

4245

38791

234910

БАЛАНС

690 771

962 672

 

 

 

 

 

Таблиця 1.1.

 

Порівняльний аналітичний баланс

(грн.)

 

 

 

Показники

Абсолютні  величини

Часткова  вага

Зміни

 

 

 

 

початок

періоду

 

 

кінець

періоду

 

 

початок

періоду

 

 

кінець

періоду

 

 

 

в абсолютн.

величинах

 

у відносних величинах

 

у %  до

величин

на  поч.

року

 

у %  до

змін підсумку

балансу

Актив

1. Позаобігові активи

 

594 389

 

686 059

 

86,0

 

71,27

 

+ 91  670

 

- 14,73

 

+ 15,4

 

+ 33,71

2. Обігові

активи, включаючи:

Запаси і витрати

Дебіторська

заборгованість

Грошові кошти

 

96 382

 

19 828

72 644

 

2 435

 

276 613

 

53 966

196 151

 

14 593

 

14,0

 

2,9

10,5

 

0,4

 

28,73

 

5,61

20,37

 

1,51

 

+ 180 231

 

+ 34 138

+ 123 507

 

+ 12 158

 

+14,73

 

+ 2,71

+9,87

 

+1,11

 

+ 187,0

 

+ 172,2

+ 170,0

 

+ 499,3

 

+ 66,29

 

+ 12,56

+ 45,42

 

+ 4,47

БАЛАНС

690 771

962 672

100,0

100,0

+ 271 901

-

+ 39,4

100,0

Пасив

1. Власний

капітал

 

608 666

 

726 420

 

88,1

 

75,46

 

+ 117 754

 

- 12,64

 

+ 19,4

 

+43,3

2. Позиковий

капітал

включаючи:

Кредити  та займи

Кредиторська

заборгованість 

 

82 105

 

4 026

 

78 079

 

236 252

 

1 342

 

234 910

 

11,9

 

0,58

 

11,3

 

24,54

 

0,14

 

24,4

 

+ 154 147

 

- 2 684

 

+156 831

 

+ 12,64

 

- 0,44

 

+13,1

 

+ 187,7

 

-66,7

 

+200,9

 

+56,7

 

-1,00

 

+57,70

 

БАЛАНС

690 771

962 672

100,0

100,0

+ 271 901

-

+39,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

Таблиця 2.1.

Аналіз фінансової усталеності

                                                                                                                              (грн.)

 

Показники

Умовні означення

На початок періоду 01.01.

На кінець періоду 01.01.

Зміни за період

1.Джерела формування власних обігових коштів

ІрП

             

608 666

726 420

+ 117 754

2.Позаобігові активи

ІрА

594 389

689 059

+ 91 670

3. Наявність власних обігових коштів

(ряд. 1 + ряд.2)

ВОК

14 277

40 361

+ 26 084

4. Довгострокові пасиви

ІIрП

1 867

622

- 1 254

5. Наявність власних та довгострокових позикових джерел формування коштів

ВД

16 144

40 983

+ 24 839

6. Короткострокові позикові кошти

КПК

2 159

720

- 1 439

7. Загальна величина запасів (ряд.5 + ряд.6)

ЗД

18 303

41 703

+ 23 400

8.Загальна величина запасів

З

19 828

53 966

+ 34 138

9. Надлишок (+), нестача (-) ВОК

(ряд.3 - ряд.8)

 ВОК

- 5 551

- 13 605

- 8 054

10. Надлишок (+), нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів

(ряд.5 - ряд.8)

 ВД

- 3 684

- 12 983

- 9 299

10. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів

(ряд.5 - ряд.8)

 ЗД

- 1 525

- 12 263

- 10 738

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2.

 

Зміна цін на послуги фірми “Custom Office” протягом 12 періодів.

(USD)

 

періоду

місяць

митне очищення вантажів

 

(тип 1)

оформлення митних декларацій

 

(тип 2)

1

червень

$180, 00

$70,00

2

липень

$200, 00

$85,00

3

серпень

$170, 00

$50,00

4

вересень

$ 190,00

$65,00

5

жовтень

$150, 00

$55,00

6

листопад

$165, 00

$60,00

7

грудень

$200, 00

$85,00

8

січень

$170, 00

$65,00

9

лютий

$ 150,00

$45,00

10

березень

$190, 00

$75,00

11

квітень

$210, 00

$90,00

12

травень

$200, 00

$80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

 

 

Таблиця 3.1.

 

Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства

(грн.)

 

Показник

IV квартал, 1998 р.

(базисний період)

I квартал, 1999 р.

(звітний період)

% до базисного

значення

                             1

              2

             3

              4

Виручка від реалізації продукції без ПДВ

36050

45660

127

Витрати на виробництво реалізованої

продукції

25730

36419

141

Прибуток від реалізації продукції

10320

9241

90

Результат від іншої реалізації

3270

7241

221

Сальдо дохідів та витрат від

позареалізаційних операцій

+1480

-3240

x

Балансовий прибуток

15070

13242

87

Чистий прибуток, що залишається

у розпорядженні підприємства

10549

9269,4

88

Информация о работе Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства