Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 13:28, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України. Оскільки основним джерелом для аналізу в Україні є бухгалтерська звітність, в першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.

Содержание

Вступ
Розділ І. Фінансовий аналіз та бухгалтерська звітність
§ 1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу
§ 2. Значення бухгалтерського балансу
§ 3. Аналіз бухгалтерського балансу
§ 4. Порівняльний аналітичний баланс
Розділ ІІ. Основні фінансові показники діяльності підприємств
§ 1 Значення та аналіз фінансової усталеності
§ 2. Аналіз ліквідності. Поняття ліквідності
§ 3. Ліквідність балансу. Характеристика показників ліквідності
§ 4. Характеристика показників рентабельності
Розділ ІII. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
§ 1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства
§ 2 Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
§ 3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
§ 4. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва
Висновки
Список використаної літератури
Додаток 1. Форма балансу промислового підприємства

Работа содержит 1 файл

Перехiд Украiни до ринкових вiдносин.doc

— 275.50 Кб (Скачать)

 

 

 

                                                                                                                                            Таблиця 3.2.

Розподіл прибутку по факторам 

              ( грн.)

 

Складові прибутку

 

По базису

По базису на фактично реалізовану продукцію

 

Фактичні дані по звіту

Фактичні дані з корегуванням на зміну цін

Реалізація продукції у відпускних цінах підприємства

36050

40370

45660

40370

Повна собівартість продукції

25730

31450

36419

29719

Прибуток

10320

9220

9241

10651

 

 

Таблиця 3.3.

Таблиця  для  розрахунку рівняння сукупних витрат

(грн.)

 

Місяць

Кількість вироблених буклетів (Q) (шт.)

Сукупні витрати на виробництво буклетів (C) (грн.)

Q2

Q*C

Січень

8000

3500

64000000

28000000

Листопад

9000

3900

81000000

35100000

Березень

8500

3650

72250000

31025000

Квітень

9500

4050

90250000

38475000

Травень

10000

4100

100000000

41000000

Червень

11000

4250

121000000

46750000

Разом:

56000

23450

528500000

220350000

 

 

Таблиця 3.4.

Таблиця  для  розрахунку рівняння попиту

(грн.)

Місяць

Кількість вироблених буклетів (Q) (øò.)

Ціна одного буклету (Р) (грн.)

Q2

P*Q

Січень

8000

1,35

64000000

10800

Листопад

9000

1,3

81000000

11700

Березень

8500

0,92

72250000

7820

Квітень

9500

0,8

90250000

7600

Травень

10000

0,7

100000000

7000

Червень

11000

0,7

121000000

7700

Разом:

56000

5,77

528500000

52620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Білик М. Державні підприємства як об’єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки// Український журнал “Економіст”. - 1999. -№1. -  C. 62.

[2] Anand G. Shetty and others. Finance. An Integrated  Global  Apporach. N.Y.: Richard D.Irwin, Inc.1995.- P.17.

 

 

[1] Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ.-  М.: ДИС, 1997.- С.12.

[1] Коментар нового положення “Про бухгалтерську звітність підприємств”// Галицькі контракти. - 1999. №7 - С.24

[2] Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.-  К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999. - С.26.

[2]1 Бандурка О.М., Коробов М.Я\. та ін.    Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”, 1998. - С.28

[1]2Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С.  Методика финансового анализа. -  М.: Инфра-М, 1996 С.46.

[2]3 Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1997 С.12.

[4] Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996,  С. 45

[1] Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1997. - С.16.

[1] Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. -  М.: Финансы, 1997. - С. 117.

 

 

[1] Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - С. 75.

[3] Артеменко В.Г., Беллендир М.В.  Финансовый анализ.-  М:.1997.- С.67

[1]  Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін.    Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”. 1998. - С.118.

[2] Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти. - 1999. №18 - С.12

[1] Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ “БОРИСФЕН-М”, 1996. С.133

[1] Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін.    Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”. 1998. - С. 122

[1] Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту. -  К.: Молодь, 1994.  C.140.

[1] Шеремет  А.Д., Сейфулин Р.С.  Методика финансового анализа  М.: Инфра-М, 1996 С.33.

[2] Geraldine F.Dominiak and Joseph G. Louderback. Managerial  Accounting.  N.Y.: PWS-KENT Publishing Company. - P.78.


Информация о работе Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства