Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КП “Костопількомуненергія”

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 19:07, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є вивчення матеріалу щодо аналізу майна та джерел коштів, основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, показників рентабельності та їх впливу на результати господарської діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Організація та методика економічного аналізу", закріплення навичок практичної роботи з обліковою документацією, а також аналізу на прикладі результатів здійснення господарської діяльності підприємства.

Содержание

Вступ………...……………………………………………………………………………3
Аналітична характеристика підприємства КП „Костопількомуненергія"…….
1.1. Загальна організаційно - економічна характеристика КП „Костопількомуненергія" ….............................................................................................5
1.2. Характеристика галузі діяльності КП „Костопількомуненергія" ………………………………………………………………………………………….…8
2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності КП „Костопількомуненергія"
2.1. Аналіз майна та джерел коштів підприємства………………………………...………………………………………….10
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………………………………………………....29
2.3. Шляхи вдосконалення фінансового стану КП „Костопількомуненергія" та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності………………………………………………………………………………..38
Висновки…………………………………………………………………………….41
Список використаних джерел…………………………...………………………....45

Работа содержит 1 файл

KURSOVA_EA.doc

— 982.00 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет  водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 з дисципліни 

„Організація та методика економічного аналізу”

на тему:

„Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі

КП “Костопількомуненергія” ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка ФЕіП

спец. „Облік і аудит”

4-го курсу, 4 групи

Мельник М.М.

 

Перевірила:

Солодка Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне- 2011

 

 

                                                Зміст

 

Вступ………...……………………………………………………………………………3

 1. Аналітична характеристика підприємства КП „Костопількомуненергія"…….

1.1. Загальна організаційно  - економічна характеристика КП „Костопількомуненергія" ….............................................................................................5

1.2. Характеристика галузі  діяльності КП „Костопількомуненергія" ………………………………………………………………………………………….…8

2. Аналіз фінансового  стану та фінансових результатів  діяльності КП „Костопількомуненергія"

2.1. Аналіз майна та  джерел  коштів підприємства………………………………...………………………………………….10

2.2. Аналіз фінансових  результатів діяльності підприємства…………………………………………………………………………....29

2.3. Шляхи вдосконалення  фінансового стану КП „Костопількомуненергія" та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності………………………………………………………………………………..38

Висновки…………………………………………………………………………….41

Список використаних джерел…………………………...………………………....45

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Вступ

 

Важлива особливість  аналізу як системи внутрішньовиробничого  управління полягає в тому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних  розрахунків і зорієнтована на створення  організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування фірми загалом.

Аналіз проводиться  на базі комунального підприємства КП «Костопількомуненергія» Предметом дослідження є виробничо-фінансова діяльність КП «Костопількомуненергія» Об’єктом дослідження є фінансові, виробничі, економічні, трудові процеси діяльності КП «Костопількомуненергія»

Особливістю аналізу  як системи внутрішньовиробничого  управління є те, що він заснований на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтований на створення організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування суб’єкта господарської діяльності загалом.

Аналіз передбачає широкий  пошук, творчий підхід до вирішення  конкретних завдань виробничої діяльності, а кінцевою його метою є розробка аналітичних програм, що є вихідним пунктом, передумовою планування виробництва, оскільки вони дають змогу визначити оптимальну структуру і ефективність виробництва.

Метою даної роботи є  вивчення матеріалу щодо аналізу майна та джерел коштів, основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, показників рентабельності та їх впливу на результати господарської діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Організація та методика економічного аналізу", закріплення навичок практичної роботи з обліковою документацією, а також аналізу на прикладі результатів здійснення господарської діяльності підприємства.

Завданням даної курсової роботи є:

 • перевірити вміння застосовувати знання, набуті під час вивчення курсу "Організація та методика економічного аналізу" для аналізу господарської діяльності підприємства;
 • складання техніко-економічної характеристики підприємства;
 • вивчення особливостей організації, змісту і методики аналізу на підприємстві;
 • ознайомлення з джерелами інформації для аналізу;
 • надання критичної оцінки практиці оперативного і перспективного аналізу, що здійснюється за основними показниками роботи підприємства;
 • виробити навички самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу;
 • розробка конкретних пропозицій щодо покращення організації, змісту і методики аналізу КП «Костопількомуненергія» з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.

Інформаційною базою  дослідження є органічно-економічні документи, фінансова та статистична звітність підприємства, а також джерела літератури та статистичної інформації, описані у списку використаної літератури.

Дослідження у курсовій роботі проводяться за допомогою  побудови аналітичних таблиць, використання методів факторного аналізу для кількісного визначення причин і наслідків зміни результуючих показників та для формування конкретних заходів по нейтралізації негативно діючих факторів. 

Дана робота складається  зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі висвітлюється  мета та завдання курсової роботи, об’єкт, предмет  методи  та інформаційна база дослідження.

У першому розділі  висвітлюється загальна організаційно-економічна  характеристика КП «Костопількомуненергія», аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності даного підприємства, які порівнюються з показниками по галузі.

У другому розділі  аналізується фінансовий стан, що включає дослідження майна та джерел коштів підприємства, проводиться детальний аналіз фінансових результатів та показників рентабельності, на основі якого висвітлюються шляхи вдосконалення фінансового стану досліджуваного підприємства та заходи щодо  оптимізації фінансових результатів його діяльності.

У висновках узагальнюються результати дослідження та пропозиції щодо покращення фінансових результатів  діяльності підприємства.

Список використаної літератури містить перелік основних джерел інформації, на базі яких написана дана курсова робота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Аналітична характеристика підприємства КП "Костопількомуненергія"

 

1.1 Загальна  організаційно - економічна характеристика  КП "Костопількомуненергія" 

 

      Комунальне  підприємство "Костопількомуненергія", засноване відповідно до рішення  сесії Костопільської міської  ради №68 від 17 грудня 2002 р., находиться  в м.Костопіль, в центрі міста.

Статут підприємства затверджено рішенням Костопільської міської ради № 68 від 17.12.2002 року. Державну реєстрацію змін до установчих документів у зв'язку із збільшенням розміру статутного фонду здійснено Державним реєстратором: за № 370 від 01.12.2004 р.; за № 15981051050001000103  від 14.02.2005 р.; за № 1598106 від 30.12.2005 р.

Підприємство створено з метою задоволення суспільних потреб у роботах і послугах. Предметом  діяльності підприємства є:

 • виробництво, транспортування та розподіл теплової енергії на опалення і гаряче водопостачання об’єкта житлово-комунального, соціально-технічного та  іншого призначення;
 • видача технічних умов на опалення та гаряче водопостачання;
 • виконання робіт по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту котелень, теплових мереж, вузлів обліку та інших споруд;
 • встановлення, ремонт, наладка, підготовка до повірки приладів обліку теплової енергії та інших вимірювальних  приладів;
 • газомонтажні роботи;

інші види діяльності.

Майно підприємства є  власністю територіальної громади  міста Костополя, і закріплено за КП „Костопількомуненергія" на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, підприємство, відповідно до мети своєї діяльності, володіє, користується та розпоряджається майном. Воно не може списувати з балансу, здавати в оренду, передавати іншим особам майно без згоди Засновника. Однак у Статуті підприємства чітко не визначено, який орган є Засновником, а який - органом, уповноваженим від імені власника здійснювати управління підприємством.

Статутний фонд підприємства зафіксовано у Статуті під  час внесення змін в установчі документи у грудні 2005 року. На момент державної реєстрації він складав 4 182 288,24 гривень.

КП "Костопількомуненергія" є юридичною особою, має самостійний  баланс, розрахунковий та інші види рахунків в установах банків. Відповідно до п.3.3. Статуту, рахунки у банках відкриваються за наказом Засновника .

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях у межах  закріпленого за ним майна , згідно із Статутом і діючим законодавством. Підприємство здійснює ведення обліку відповідно до вимог Закону України та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. В обліковому процесі підприємство керується обліковою політикою, яку систематично удосконалює, відповідно до змін, що відбуваються у законодавчо-нормативній базі (прийняття нових і зміни діючих П(С)БО) та організаційно-господарських процесах, і затверджує своїми наказами. Фінансова звітність складається на основі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними первинними документами, даними поточного обліку і оборотно-сальдового балансу з використанням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На підприємстві складається  наступна фінансова та статистична  звітність :

1- форма № 1 « Баланс  підприємства « - складається  поквартально ( до 25 числа ) та річна  ( до 20 лютого )

2 – Форма № 2  « Звіт про фінансові результати « - складається поквартально ( до 25 числа ) та річна ( до 20 лютого )

3 -  Форма № 5 «Звіт  про власний капітал « -  річна до 20 лютого

4 -  Форма № 4 «  Звіт про рух грошових коштів  «  - річна до 20 лютого

5 – Примітки до річної фінансової звітності  - річна  до 20 лютого

6 – « Звіт про  фінансові результати і дебіторську  та кредиторську заборгованість  «  - щомісячно до 20 числа

7- « Звіт про капітальні  інвестиції « - щоквартально до 25 числа та річна  не пізніше 20 лютого

8 – Звіт про наявність  та рух основних засобів, амортизацію(  знос ) – річна  до 20 лютого

9 – « Звіт про  основні показники діяльності  підприємства « - річна  до 20 лютого 

Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність (управління технологічними процесами, матеріально-технічне та кадрове забезпечення тощо). Підприємство самостійно складає виробничу програму та розраховує тарифи на послуги централізованого теплопостачання, подає їх на розгляд та затвердження виконкому міської ради. Підприємство самостійно укладає договори із споживачами послуг.

         На КП “Костопількомуненергія”  застосовується паперовий спосіб  та автоматизований спосіб  обробки  інформації, тобто облік не є  повністю автоматизованим, що  значно підвищує ризик контролю.

Для того, щоб у загальному дізнатися, на якому рівні працює досліджуване підприємство, проведемо  аналіз основних техніко-економічних  показників його діяльності у наступній  таблиці.

Таблиця 1.1

Основні техніко  – економічні показники діяльності КП “Костопількомуненергія”за 2009 – 2010 роки

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

темп росту, (%)

Середньооблікова чисельність  працюючих, чол.

78

74

-4

94,87

Обсяг фактично виготовленої продукції, тис. грн.

10375

12270

1895

118,27

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

10375

12270

1895

118,27

Продуктивність праці, тис. грн./чол.

133,01

165,81

32,8

124,66

Фонд оплати праці, тис. грн.

1512,2

1910,5

398,3

126,34

Середньорічна заробітна  плата, тис. грн./чол.

19,39

25,82

6,43

133,16

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці  та середньорічної заробітної плати

 

х

0,94

Вартість майна підприємства, тис. грн.

9406

11295

1889

120,08

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

3907

4965,5

1058,5

127,09

Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

2,66

2,47

-0,19

92,86

Операційні витрати, тис. грн.

108

67

-41

62,04

Питомі витрати на 1 грн., грн./грн.

0,01

0,005

-0,095

5

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

2130

2557

427

120,05

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

440

1822

1382

414,09

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

151

-

-

-

Информация о работе Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КП “Костопількомуненергія”