Рефераты по информатике

Microsoft Access

22 Февраля 2013, реферат

Microsoft Access программасы жоғарғы оқу орындарындағы студеттер үшін кеңінен пайдалану да бірнеше ұтымды жақтары бар. Оқу процесінде білімін жетілдіру, ақпарат құралдарын енгізу, есте сақтау операциялары бойынша барлық мағлұматтарды енгізіп отыру, есептеу, сараптау, т. б. жүйелер үшін тиімді.
Microsoft Access программасы көбінесе, баспа қызметерінде, жоба жасау, типографиялық және топографиялық, жалпы инженерлік саланың бәрін де қызмет етеді. Сонымен қоса конструктілік тәсілдердерді орындау, кестелермен жұмыс жасау салаларын да қамтиды

Microsoft Dynamics CRM

10 Мая 2012, курсовая работа

В данной работе в широком понятии объектом исследования является массовый продукт, а именно спорт (внедрение современных технологий в работу спортивной организации во взаимоотношениях с клиентами). В наши дни футбол постепенно превращается в игру коммерческую, но, к счастью, не в ущерб зрелищности. Цель курсовой работы – Рассмотреть и структурировать процесс системы управления взаимоотношений с болельщиками с помощью программы Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Excel

19 Февраля 2013, реферат

Microsoft Excel - бұл құжаттарды тез арада таблица түрінде дайындауға арналған программа.
Ол математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді жеңілдету үшін қолданылады. Осы кестедегі мәліметтер негізінде әртүрлі диаграммалар тұрғызып, мәліметтер базасын даярлауға болады.

Microsoft Excel

04 Марта 2013, реферат

Microsoft Еxcel - IBM және Macintosh компьютерлерінде жұмыс істейтін, ең озық үлгілерді ала отырып, бүгінгі заман талабына сай жасалған, электрондық кесте құрастыратын қолданбалы программа. Excel-дің соңғы нұсқаларында график тұрғызу, күрделі функциялар арқылы есеп-қисап жүргізу және бірнеше жұмыс кітаптарымен қатар жұмыс атқару сияқты мүмкіндіктер кеңінен қолданылады. Кестелік құрылымды құжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеу үшін негізделген.

Microsoft Excel программасы

03 Марта 2013, контрольная работа

Microsoft Excel — бұл құжаттарды тез арада таблица түрінде дайындауға арналған программа.Ол математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді жеңілдету үшін қолданылады. Осы кестедегі мәліметтер негізінде әртүрлі диаграммалар тұрғызып, мәліметтер базасын даярлауға болады. EXCEL программасын іске қосу үшін «Пуск» менюінің «программы» тобынан «Microsoft Excel» таңдаңыз. Excel терезесі ашылады. Excel: 1- меню жолынан тұрады, яғни «Файл», «Вставка», «Правка», «Вид» және т.б. 2- Стандартты аспаптар тақтасы 3- Форматтау аспаптар тақтасы. Excelде құжатымызды сақтау, жаңа құжат ашу, қағазға басып шығару, қате тексеру т.б операциялар үшін стандартная аспаптар тақтасы, ал құжатымызды өндеуге және көрнекті қылдырып көрсету үшін форматирование аспаптар тақтасы қолданылады немесе меню командалары қолданылады.

Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер енгізу

01 Марта 2013, контрольная работа

Кестелік құрылымдықұжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel болып табылады. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеу үшін негізделген. Бұл тарауда біз Microsoft Office 2000 программасының құрамына кіретін Microsoft Excel 2000 электрондық кестенің алғашқы ұғымдарымен және жұмыс істеу тәсілдерімен танысамыз. Excel жай ғана программа емес, оны көптеген математкалық амалдрды, күрделі есептерді жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде түрлі-түсті диаграмммалар тұрғызып, жүргізуді қамтамасыз ете алады. Excel мүмкіндігінің көпжақтылығы тек экономика саласында ғана емес, ғылыми зерттеу, әкімшілік жұмыстарында да кеңінен қолданылады.

Microsoft Office

03 Января 2011, творческая работа

презентация по теме МС офис.

Microsoft Operations Framework

18 Ноября 2011, реферат

Microsoft Operations Framework, или, кратко, MOF, — это коллекция наилучших практик, принципов и моделей, которая дает исчерпывающее техническое руководство для достижения надежности, доступности, поддержки и управления решениями и сервисами производственных систем, построенных на продуктах и технологиях Microsoft

Microsoft PowerPoint

31 Марта 2013, реферат

Microsoft PowerPoint – Microsoft Office-тің құрамындағы, презентациялық материалдар дайындауға арналған программа. Бұл программа кодоскоптарға және 35 мм-лік мөлдір қабыршақтарға арналған слайдтарға, қағазға үлестірілетін материалдар, компьютер экранында анимациялық көріністерді бейнелей алатын презентация дайындау мүмкіндігін береді. Microsoft PowerPoint программасында баяндама немесе мекеменің салтанатты ашылуы т.с.с. әртүрлі материалдарды оның дыбыстық және мультимедиялық мүмкіндіктерін пайдаланып жандандырып жіберуге болады.

Microsoft visio

13 Марта 2012, курсовая работа

В докладе на конференцию КИИ‑2004 была представлена первая версия графического конструктора объектных моделей на основе Microsoft Visio. Этот инструмент позволял строить изображения объектных моделей (точнее, изображения фрагментов больших, т.е. состоящих из большого количества объектов, моделей, а изображения небольших моделей – целиком) в виде диаграмм MS Visio и сохранять их в документах специального XML‑языка. Последние могли передаваться в приложения, поддерживающие работу с соответствующими им моделями.

Microsoft VISIO

03 Марта 2013, реферат

Во все времена человек стремился упростить свой труд, разрабатывая различные средства автоматизации. Благодаря научно-техническому процессу, происходят внедрение средств автоматизации в различные области производств. Для работы с системами автоматизации необходимо иметь обширные знания в математике, химии, теории автоматического управления, электроники, гидравлики, инженерной компьютерной графики. Инженер по автоматизации может работать практически в любой области жизнедеятельности человека, так как автоматизация используется во всех отраслях промышленности, энергетике, транспорта, связи и.т.д.

Microsoft Windows

22 Ноября 2010, реферат

Все началось в прошлом веке, в далеком 1975 году, когда Пол Ален и Билл Гейтс, прочитав опубликованную 1 января 1975 г. в журнале "Popular Electronics" статью о новом персональном компьютере Altair 8800, разработали для него интерпретатор языка Basic. Через месяц, 1 февраля 1975 года, было подписано лицензионное соглашение с компанией Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), производителем этого ПК, об использовании Basic в составе ПО для Altair. В этом же году Билл Гейтс в письме к Алену предложил название для их компании -Micro-Soft (с написанием через дефис

Microsoft Word

16 Февраля 2013, контрольная работа

В работе выполнено шесть упражнений и в теоретической части описана программа Microsoft Word

Microsoft Word редакторы

02 Апреля 2013, реферат

MS WORD-мәтiндiк құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Windows жүйесiнiң қосымша бағдарламасы. Ол-мәтiндiк және графикалық ақпараттарды өңдеу барысында жүзден аса операцияларды орындай алатын кеңінен тараған мәтiн редакторының бiрi.

Microsoft аccess программасы

15 Февраля 2013, курсовая работа

Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді. Білімнің адамның жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі

Microsоft Excel

24 Октября 2011, курсовая работа

С каждым годом резко сокращается число предприятий и организаций, не имеющих компьютерной базы. Современные руководители, менеджеры и экономисты уже не представляют, как можно выполнять работу, не имея в своем распоряжении пакета офисных программ, электронной почты и Интернета. И это не случайно. Ведь в условиях конкуренции только эффективное ведение бизнеса позволяет выжить на рынке и добиться успеха.

MS Access

11 Ноября 2011, реферат

MS Access ақпаратты көрсету және сақтау үшін пайдаланылатын жеке компоненттерден тұрады. Олар: кесте, форма, есеп беру, сұраныстар, деректерге мүмкіндік беретін беттер, макростар және модульдер. Формалар мен есептерді құру үшін конструкторлар қолданылады, сондықтан бұл компоненттер конструкторлық объектілер деп аталады. Конструкторлық объектілер басқару элементтері деп аталатын едәуір кіші объектілерден тұрады (олар: өріс, батырмалар, диаграммалар, жақтаулар, және т.б.).

MS Access

19 Ноября 2011, реферат

MS Access ақпаратты көрсету және сақтау үшін пайдаланылатын жеке компоненттерден тұрады. Олар: кесте, форма, есеп беру, сұраныстар, деректерге мүмкіндік беретін беттер, макростар және модульдер. Формалар мен есептерді құру үшін конструкторлар қолданылады, сондықтан бұл компоненттер конструкторлық объектілер деп аталады. Конструкторлық объектілер басқару элементтері деп аталатын едәуір кіші объектілерден тұрады (олар: өріс, батырмалар, диаграммалар, жақтаулар, және т.б.).

MS Access

24 Ноября 2011, реферат

MS Access ең кең таралған деректер қорын басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) бірі болып табылады.
MS Access ақпаратты көрсету және сақтау үшін пайдаланылатын жеке компоненттерден тұрады. Олар: кесте, форма, есеп беру, сұраныстар, деректерге мүмкіндік беретін беттер, макростар және модульдер. Формалар мен есептерді құру үшін конструкторлар қолданылады, сондықтан бұл компоненттер конструкторлық объектілер деп аталады. Конструкторлық объектілер басқару элементтері деп аталатын едәуір кіші объектілерден тұрады (олар: өріс, батырмалар, диаграммалар, жақтаулар, және т.б.).
Кесте деректер қорының негізі болып табылады. MS Access-те бүкіл ақпарат кестелерде беріледі.
Формалар- форма терезесінде кестелерді енгізу мен көру үшін қолданылады. Олар экранда бейнеленген ақпараттың көлемін шектеуге мүмкіндік береді және оны тиісті түрде көрсетеді. Шебердің көмегімен форманы, оған алдын-ала құрылған шаблонның біріне сәйкес орналастырып берілген кестенің өрістерін енгізе отырып, құруыңызға болады. Форманың конструкторы көмегімен кез-келген күрделі дәрежедегі формаларды құрасыз.

MS Access деректер базасы. Деректер базаның құрылымы

28 Февраля 2013, реферат

Қызметтің кез келген саласында жиі деректердің үлкен көлемдерімен жұмыс жасау қажет. Бұл кездегі негізгі операциялар – бұл ақпаратты жинау, оны өңдеу (қажет деректерді іздеу, сұрыптау және т.б.), деректерді қарап шығуға және баспаға шығаруға арналған формаларды құрастыру болып табылады. Осы барлық функцияларды қамтамасыз ететін ең таңымалды программалық құрал MS Access деректер базасын басқару жүйесі болып табылады.

MS DOS жүйесінің BIOS және объем DOS бөлімдері

22 Ноября 2012, реферат

Программа – магниттік мәлімет сақтауышта (дискіде) файл түрінде жазылып сақталып, жұмыс істеуші адамның командасы бойынша компьютер жадына жүктеліп орындалатын машина тіліндегі нұсқаулар жиыны. Көптеген есептер бір-бірімен бірігіп отырып жұмыс істейтін программалар жиыны арқылы шығарылады.
Компьютердің жұмысы операциялық жүйе (ОЖ) арқылы басқарылатыны, ал пайдаланушының машинада түрлі информацияны өңдеу үшін арнайы дайындалған програмаларды пайдалануы тиіс екені көрсетілген болатын. Оларды бірге қосып компьютерді программалық қамтамасыз ету, не қамтамасыз дандыру программалары деп атайды.
Практикада берілгендермен оларды өндеу үшін құралған программалардың түрлері көп. Мысалы, студенттердің мәліметтік тізімдері, оларды дискіде сақтап, өндеу: бухгалтерияда айлық және стипендия ақпарат тізімдерін дайындау: статистикалық, ғылыми есептерді шешу программалары т.б. Оларды қолданбалы программалар деп, бір мақсатта пайдаланылатын программалар жиынтығын қолданбалы програмалар пакеті деп атайды.

MS DOS операциялық жүйесі

03 Ноября 2012, реферат

MS DOS - Microsoft фирмасы шығарған комьютерді қосқанда жүктелетін дискідегі операциялық жүйе болып табылады.
Оның IBM PC компьютерлеріне арналған алғашқы нұсқасы 1981 жылы Microsoft
фирмасында жасалған. Ал MS DOS 3.3 нұсқасы 1987 жылы жасалды да, келесі 3- 4 жылға стандарт болып саналды. Қазіргі кезде ең қуатты компьютерлерде оның 4.0, 6.2, 7.0 нұсқасы қолданылады.

MS Excel

21 Января 2012, реферат

В повседневной жизни человек постоянно использует таблицы: дневник в школе, расписание электричек, расписание занятий и т.д. Персональный компьютер расширяет возможности использования таблиц за счёт того, что позволяет не только представлять данные в электронном виде, но и обрабатывать их. Класс программного обеспечения, используемый для этой цели, называется табличными процессорами или электронными таблицами. Основное назначение табличных процессоров – обработка таблично организованной информации, проведение расчётов на её основе и обеспечение визуального представления хранимых данных и результатов их обработки в виде графиков, диаграмм.

MS Word

14 Января 2012, реферат

MS WORD - мәтіндік құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша программасы.Ол-мәтіндік және графикалық информацияларды өңдеу барсында жүзден аса операциялды орындай алатын ең кең тараған мәтін редакторының бірі.

MS Word

20 Февраля 2013, реферат

MS WORD - мәтіндік құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша программасы.Ол-мәтіндік және графикалық информацияларды өңдеу барсында жүзден аса операциялды орындай алатын ең кең тараған мәтін редакторының бірі.
Қазіргі компьютерлік технологияларда орындауға болатын кес келген операция бұл ортада жүзеге асырыла береді. Мысалы, басқа ортада дайындалған мәтіндік фрагменттер, кестелер, суреттер сияқты неше түрлі объектілерді байланыстыра отырып осы ортаға енгізуге болады.

MS-DOS операциялық жүйесі

24 Октября 2011, реферат

Микрософт

MS-DOS операциялық жүйесі

17 Февраля 2013, курсовая работа

Әр модульды жазуда әуелі модуль элементтері (константтар, ауыспалы, типтер, ішкі бағдарламалар) туралы келтіріледі де, сосын ішкі бағдарламалардан қысқаша сипаттамасы беріледі. Turbo Pascal 7.0 ортасында құрылатын бағдарламада, әрбір стандартты ішкі бағдарламада тікелей қолдануға болатын көп санды мысалдарды қосқанда көмектін жақсы дамыған жүйесі бар, онда оның тақырыбы ғана, тағайындалуы, басқа ішкі бағдарламаларымен байланысы, егер соңғысы болса, өлшемдері мен авариялық жағдайлар жазбасы келтіріледі.

MS-DOS операциялық жүйесі

24 Октября 2013, реферат

Кітапханалық модуль әр түрлі бағдарламаларда пайдаланылуы мүмкін жазбалар мен бағдарламалар тобын құрайды. Жиі орындауға тура келетін әрекеттерді жүзеге асыратын жағдайда модуль құрамына ішкі бағдарламаны қосуға негіз болады. Мұндай ішкі бағдарламаны бір рет жазып, сақтап қоюға және де жиі қолдануға болады. Бұл бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау процесін жеделдетуге мүмкіндік береді. Модульді құрайтын файл модульдің атымен сәйкес келетін ат алуға міндетті.

Neural networks

07 Февраля 2013, аттестационная работа

Neural Networks mimic the pattern of human learning to solve many difficult tasks of data management and pattern recognition. By configuring virtual neural networks that function like the human brain, computers can perform tasks at greater speeds and with increased flexibility of application. These networks are capable of offering invaluable insights into the vast information stockpiles that are common today.

Norton Commander

05 Декабря 2010, лекция

Содержимое окон – панелей системы Norton Commander. Функции функциональных клавиш в среде Norton Commander. Моделирование: симплексный метод решения задач.