Рефераты по информатике

Delphi тілінің негізгі компоненттері

30 Апреля 2013, лабораторная работа

Delphi7 программалау ортасын іске қосыңыз: Пуск/Программы/Borland Delphi7/ Delphi7
Форма терезесінің тақырыбын өзгерту керек: Form1-ден Привет сөзіне. Объектілер инспекторы (Object Inspector) терезесінің Properties (қасиет) бөлімінде Caption қасиеті үшін Привет сөзін енгізіңіз.
Форма түсін өзгерту үшін объектілер инспекторы терезесінде Color қасиетінің мәнін clAqua деп өзгертіңіз.
Қосымшаны орындаңыз: Run мәзірінен Run командасын орындаңыз немесе F9 батырмасын басыңыз.

Delphi-дің қолданылуы мен тағайындалуы

28 Апреля 2012, курсовая работа

Программалар, деректерді архивтеуге арналған жетекші программа,Интернетте жұмыс істеуге арналған жасаушы немесе Windows-тың операциондық жүйесі болса да бір немесе бірнеше программалау тілінде жазылган. Қазіргі таңда программа құру үшін кеңінен қолданылатын 400 дей программалау тілі бар және бұдан басқа қазіргі кезде ұмытылып кеткен мыңнан астам түрі бар. Программалау тілі кілтті сөздердің жіне әртүрлі көмекші сөздердің көмегімен алгаритімді сипаттауға мүмкіндік береді. Кілтті сөздерді (олар бұйрықтар немесе операторлар деп аталады) қолдана отырып программист берілген тапсырманы шешу үшін компьютер орындайтын іс-әрекетттің дәлме-дәл ретін анықтай алады. Міне сондай тілдердің бірі Delphi 7. Delphi 7. программалау тілі жайлы тоқтала кетсек...

Delphі ортасымен танысу

30 Декабря 2011, курсовая работа

Borland корпорациясы аз ғана мерзім ішінде Delphі-дің 7 негізгі версиялары мен бірнеше модификацияларын шығарды. Delphі 7 версиясында өте көп өзгерістер енгізілген. Программалармен қамтаматсыз етудің тиімді өңдеу құралдарын қажет ету “жылдам жасау” ортасы деп аталатын программалау жүйелерінің пайда болуына алып келді. Мұндай ортаға мысал ретінде Borland Delphі жатады. Жылдам жасау RAD – жүйесіне “Rapіd Applіcatіon Development” жүйесінің негізі визуалды жобалау және оқиғаны өңдеуді программалар технологиясы жатады, оның мағынасы өңдеу үнемсіз жұмыстың көп бөлігін өзіне алады да, программистке сұхбат терезелерді және оқиғаны өңдеу функциясын құрастыру жұмыстары қалады.

ERP - системы (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия

20 Февраля 2013, реферат

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности.

ERP-система

17 Апреля 2013, контрольная работа

Основными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам являются: централизация данных в единой базе, близкий к реальному времени режим работы, сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей, поддержка территориально-распределенных структур, работа на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.
Целью настоящей работы является описание структуры, механизмов использования и перспектив развития ERP-сис

ERP-система как инструмент развития дистрибьюторского бизнеса

09 Февраля 2011, реферат

Основными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам являются: централизация данных в единой базе, близкий к реальному времени режим работы, сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей, поддержка территориально-распределенных структур, работа на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.

Целью настоящей работы является описание структуры, механизмов использования и перспектив развития ERP-систем

Excel электрондық кестесі

27 Февраля 2012, реферат

Excel электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу
Кестелік құрылымдықұжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel болып табылады. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеу үшін негізделген. Бұл тарауда біз Microsoft Office 2000 программасының құрамына кіретін Microsoft Excel 2000 электрондық кестенің алғашқы ұғымдарымен және жұмыс істеу тәсілдерімен танысамыз. Excel жай ғана программа емес, оны көптеген математкалық амалдрды, күрделі есептерді жеңілдету үшін пайдалануға болады.

Flash MX-те жұмыс жасау мүмкіндігі

23 Октября 2013, реферат

Flash техналогиясының негізгі векторлық графикалық форматынан Shockwave Flash (SWF) құрылды. Бірақ бұл ең алғаш векторлық формат емес, SWF құрушылары ойдағыдай тапқан графиканың бейнелеу мүмкіндігі арасындағы үйлесімді, онымен жұмыс жасайтын инструментальді құралдар және қорытындысында Web – парақтарының қосылуының механизмі. SWF қосымшасының артықшылығы оның жеңіл тасымалдауында, яғни бұл формат әртүрлі аппараттық – программалық платформада қолданылады (сонымен қатар, ОЖ – сі Mac OS Macintosh компьютерлер және Windows ОЖ – мен жабдықталған IBM компьютерлері). Тағы бір SWF – тың ерекшелігі: құрылған негізгі бейнелер тек анимацияланып ғана қоймай, сонымен қатар олар қосымша интербелсенді элементтер мен аудио құрылғылардың болуына мүмкіндік туғызады. Интербелсенді мультимедиялық қосымшалардың тасымалдауы мен құру мүмкіндігінің күрт өсуі танымал SWF форматының Web – дизайнерлердің ортасында орындалады. Сондықтан бұл форматтың пайда болуы Macromedia фирмасында Plug_In компонентінің қоса салынған 2 негізгі желі браузері үшін құрылған: Internet Explorer және Nestcape Communicator. SWF форматының тарауына Бүкіләлемдік компьютерлік желі көп әсерін тигізді.

FTP клиент

11 Ноября 2010, курсовая работа

Информационная сеть — сеть, предназначенная для обработки, хранения и передачи данных. Информационная сеть состоит из:

- абонентских и административных систем;

- связывающей их коммуникационной сети.
В зависимости от расстояния между абонентскими системами, информационные сети подразделяются на глобальные, территориальные и локальные. Различают универсальные и специализированные информационные сети.
Одной из самых часто используемых в повседневной жизни программ продвинутого пользователя – FTP-клиент. Закачать html-странички на сервер, слить warez с сервака, качнуть фильмов в локалке – работа FTP клиента.

HASP: назначение, функционал, виды

06 Декабря 2011, курсовая работа

Цель проекта – познакомиться с платформой по защите программного обеспечения с помощью электронных ключей.
Задачей данного проекта является описать назначение, функции, разновидности и принципы работы такого средства защиты программного обеспечения как Sentinel HASP.

HTML

23 Февраля 2013, курсовая работа

Первый в мире сайт info.cern.ch появился в 1990 году. Его создатель, Тим Бернерс-Ли, опубликовал на нём описание новой технологии World Wide Web, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URI и языке гипертекстовой разметки HTML. Сайт стал и первым в мире интернет-каталогом, так как позже Тим Бернерс-Ли разместил на нём список ссылок на другие сайты.Все инструменты, необходимые для работы первого сайта, Бернерс-Ли подготовил ещё раньше — в конце 1990 года появились первый гипертекстовый браузер WorldWideWeb с функционалом веб-редактора, первый сервер на базе NeXTcube и первые веб-страницы.«Отец» веба считал, что гипертекст может служить основой для сетей обмена данными, и ему удалось претворить свою идею в жизнь.

ICQ-клиент

08 Апреля 2012, курсовая работа

В первые годы существования Всемирной паутины пользователи общались преимущественно через электронную почту, но отправлять письма было неудобно и даже нерационально, если оба собеседника одновременно находились в Интернете. Все изменилось, когда появились первые программы мгновенного общения или, менее официально, мессенджеры или интернет-пейджеры.

Internet

22 Декабря 2010, реферат

Internet - найбільша глобальна комп'ютерна мережа, що зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Щомісяця її поширеність зростає на 7-10%. Internet утворює немовби ядро, яке забезпечує, взаємодію інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі. Якщо раніше вона використовувалася виключно як середовище для передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні вирішуються більш складні завдання, які підтримують функції мережного пошуку та доступу до розподілених інформаційних ресурсів й електронних архівів. Таким чином, Internet можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір.

Internet explorer

05 Ноября 2012, реферат

В группе «Домашняя страничка» записывается адрес, который будет загружаться первым при запуске обозревателя IE. Здесь желательно указать страничку, имеющую ссылки на те сайты, которые Вы обычно посещаете, или часто используемый сервер. Часто в качестве домашней страницы указывают сервер провайдера или свою личную страничку.
Если Вы не хотите выводить на экран домашнюю страницу при загрузке обозревателя, то нажмите на кнопку «С пустой».

Internet желісі. Web бет. Электрондық пошта

02 Ноября 2012, реферат

Internet - əлемдегі ең үлкен компьютерлік байланыс желілерінің бірі. Алғаш АҚШ Қорғаныс министрлігі үшін жасалған бұл жүйенің қолданушылары саны санаулы ғана болған, қазір саны күннен-күнге көбеюде. Internet сөзі қазақша халықаралық желі деген мағынаны білдіреді (International халықаралық, network - желі). Мұнда пайдаланушы өзін қызықтыратын мəселелері бойынша желідегі дүние жүзі компьютерлерімен байланыс жасай алады.Компьютерлік желі деп екі немесе одан да көп компьютерлердің бірігуін айтамыз. Барлық компьютерлік желілерін қолданудағы негізгі мақсат – олардың ортақ ресурстарға бірлесіп қатынауын қамтамасыз ету.

Internet-магазин: Товары

28 Октября 2012, лабораторная работа

Цель: Научиться осуществлять поиск информации по заданной теме

Задание: В соответствии с индивидуальным вариантом, используя поисковые системы, тематические каталоги и другие средства сети Internet, осуществить поиск необходимых информационных материалов для разработки индивидуального варианта информационной системы (ИС).

IP адресация

17 Февраля 2013, реферат

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Деление IP-адреса на поле номера сети и номера узла - гибкое, и граница между этими полями может устанавливаться весьма произвольно. Узел может входить в несколько IP-сетей. В этом случае узел должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. Таким образом IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.

IP телефония

06 Декабря 2011, курсовая работа

В настоящее время наблюдается бурное развитие сети Интернет, других сетей, основанных на протоколе IP, в том числе сетей IP – телефонии. Глобальная сеть Интернет прочно входит в жизнь людей, предоставляя множество услуг: от новостей и почты до многопользовательских конференций и виртуальных магазинов.
На данном этапе трудно представить успешную работу какой-либо ганизации, использующей компьютерную технику для ведения своих дел, без локальной сети. Крупные компании создают свои сети, располагающиеся в нескольких зданиях или даже городах.

IP-телефония

12 Марта 2012, реферат

Целью данной работы является изучение IP-телефонии.

IP-телефония: преимущества использования и сравнительные характеристики операторов услуг

06 Апреля 2011, курсовая работа

Моя курсовая работа называется «IP-телефония: преимущества использования и сравнительные характеристики операторов услуг». В данной работе я ставлю перед собой следующую цель – узнать, что же такое IP-телефония, найти ее преимущества и сравнить различные операторы услуг. Почему я выбрала именно эту тему? На мой взгляд, это достаточно интересно и увлекательно, а также IP-телефония является неотъемлемой частью жизни современного человека. В мире новейших технологий очень важно не оказаться на обочине прогресса. Умение вовремя заметить и применить новую технологию или техническое решение, это не просто дань моде. Это, зачастую, вариант найти более удобный способ решения своих задач и, самое главное, возможность уменьшить свои затраты.

IT технологии в управлении качеством продукции

22 Ноября 2012, реферат

EMC Documentum — полнофункциональная платформа, предназначенная для управления неструктурированной информацией предприятия (текстовые документы, инженерные чертежи, документы XML, образы отсканированных бумажных документов, аудио и видеофайлы, и многих другие типы и форматы файлов).

IT-проект в МОУДОД «Правобережный центр дополнительного образования детей города Магнитогорска»

27 Февраля 2012, отчет по практике

РПроизводственная практика проходила в Правобережном Центре дополнительного образования детей г.Магнитогорска, который организует работу детских творческих объединений (кружков, секций, клубов, учебных групп, ансамблей, студий и др.) для воспитанников 6-18 лет. Работают детские творческие объединения по восьми образовательным направленностям: научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, культурологической, естественно-научной.

Linux ОЖ

11 Декабря 2012, реферат

Linux–те инструменттердің жинағы қамтамасыздандырылған, осы инструменттер арқылы, сіз өзіңіздің жеке қолданбаларыңызды, құжаттарыңызды, WEB парақтарыңызды, презентацияларыңызды, сызбаларды, ойындарды және де компьютерлік графиктерге дейінде қатынас құра аласыз. Интернетте Linux жүйесі персоналды компьютерлерде жұмыс жасайтындарға негізгі тірек болып табылады. Интернетте жүріп саяхаттаудан тыс, Linux операциялық жүйесі интернет тораптарын және FTP – серверлерін құруға рұқсат береді. Осының арқасында басқа қолданушылар (мысалы, модемі компьютерге қосылған, сіздің достарыңыз) сіздің Linux жүйеңізге көп пайдаланушылар режимінде қосыла алады.

Linux операциялық жүйесі

01 Ноября 2011, реферат

Еркін бағдарламалық қамтама (ЕБҚ) біртіндеп күш жинауда. Егер бұрын ол тек тәжірибесі бар адамдармен қолданылып, кәдімгі пайдаланушылар үшін күнделікті қолдануға жарамаса, қазір осы жағдай өзгерген. ЕБҚ-ға өткен адамдар саны күннен-күнге өсіп келе жатыр, олардың арасында басқа операциялық жүйелер туралы естімеген адамдар да бар. Осы мақалалар сериясы осыған байланысты жазылған. Одан сіз бірнеше терминдерді, дистрибутивті қалай таңдау, таңдалған дистрибутивті қалай орнатып-баптауды, көмекті қайдан іздеу және не оқу керек туралы біле аласыз.

Linux у роботі вчителя

19 Марта 2013, курсовая работа

Метою мого дослідження було краще вивчити операційну систему Linux та створення лабораторних робіт для вивчення її в школах. На мою думку цю систему можна використовувати в роботі вчителя без будь яких перешкод оскільки вона повністю безкоштовна та всі дистрибутиви до неї також.
UNIX - одна з найпопулярніших в світі операційних систем завдяки тому, що її супроводжує і розповсюджує велике число компаній. Спочатку вона була створена як багатозадачна система для мінікомп'ютерів і мейнфреймів в середині 70-их років, але з тих пір вона виросла в одну з найбільш поширених операційних систем, незважаючи на свій часом, обескураживающий інтерфейс і відсутність централізованої стандартизації.

Logistics SystemsOffice Word

22 Декабря 2012, доклад

Logistics Systems являются набор продуктов для управления информацией и почтовых потоков по всей почтовой процесса логистики, с многоканальным доступом к службе доставки.

Lotus Organizer

16 Декабря 2011, реферат

Изначально органайзерами называли небольшую книгу, содержащую календарь, адресную книгу и блокнот для записей. Сейчас в современном компьютерном мире бумажные органайзеры всё чаще стали заменяться компьютерными аналогами.
Преимуществом компьютерных органайзеров является практически неограниченный объём вводимых данных. В наше время очень популярны компьютерные программы-органайзеры. Причем они могут совмещать и другие дополнительные функции. Одной из самых полезных функций электронных видов органайзеров является то, что можно осуществлять защиту информации. Большинство электронных органайзеров имеют функции защиты паролем и даже шифрования. Теперь в случае утери вашего электронного помощника вы хотя бы не допустите попадания ценной информации в чужие руки.
Рассмотрим данный вид программ на примере Lotus Organizer, созданной компанией Lotus Software, ныне входящей в состав компании IBM.

Macromedia Flash программасы туралы негізгі түсінік

12 Декабря 2012, курсовая работа

Бұл курстық жұмыста Macromedia Flash 5 программасының ортасы жайында қарастырамын. Macromedia Flash 5 программасының қолайлы мүмкіндіктерін пайдалана отырып, көптеген танымдық және қызықты жұмыстар жасауға болады. Ол үшін ең алдымен Macromedia Flash 5 программасы туралы қысқаша мәлімет берейік. Қазіргі техникалық жетістіктердің арқасында Macromedia Flash 5 программасының құрылымы күннен-күнге күрделіленуде. Flash 5-тің жұмыс ортасы бүгінгі графиктік WEB-беттер дизайнерлері үшін өте тиімді және меңгерілуі жеңіл болғандықтан бүкіл дүние жүзінде кеңінен таралған. INTERNET-желісіне кірген болсаңыз ондағы фильмдер, WEB-сайттардың көбісі осы программада жасалғандығын байқауға болады.

Microsoft Access

17 Декабря 2010, реферат

Данная курсовая работа посвящена применению системы управления базами данных Microsoft Access. СУБД (система управления базами данных) Microsoft Access является системой управления реляционной базой данных, включающей все необходимые инструментальные средства для создания локальной базы данных, общей базы данных в сети с файловым сервером или создания приложения пользователя, работающего с базой данных на SQL-сервере. В работе будут рассмотрены основные характеристики и возможности данной СУБД, сравнение с другими системами подобного класса.

Целью работы является определение сферы применения MS Access и круга решаемых ею задач. Необходимо определить, в какой области применение Access позволяет достичь максимальной эффективности. Для этого в работе будут решены такие задачи, как: рассмотрение возможностей MS Access, изучение факторов, влияющих на выбор СУБД, степень реализации в MS Access функциональных потребностей пользователей разного уровня. На основании этих данных будут указаны такие примеры применения этой СУБД, где она имеет максимальную эффективность.

Microsoft Access

08 Января 2012, реферат

Целью работы является определение сферы применения MS Access и круга решаемых ею задач. Необходимо определить, в какой области применение Access позволяет достичь максимальной эффективности. Для этого в работе будут решены такие задачи, как: рассмотрение возможностей MS Access, изучение факторов, влияющих на выбор СУБД, степень реализации в MS Access функциональных потребностей пользователей разного уровня. На основании этих данных будут указаны такие примеры применения этой СУБД, где она имеет максимальную эффективность.
В большинстве существующих источников по MS Access, упор сделан либо на подробное изучение функций и меню, либо на автоматизацию конкретной задачи, либо на сравнение с другими СУБД. Новизна данной работы заключается в том, что в ней Access будет рассмотрена с точки зрения применимости к тем или иным задачам.
Это актуально в данное время, так как рынок программного обеспечения постоянно изменяется, стремительно развивается компьютерная техника, и нужно иметь представление, какие возможности предоставляет то или иное программное обеспечение.
Практическое применение данная работа может найти при выборе средства для решения какой-либо задачи в бизнесе или управлении.