Рефераты по информатике

Windows XP операциялық жүйесі

12 Сентября 2013, курсовая работа

WindowsXP - Microsoft ұсынған операциялық жүйе. Бұл жүйеде бұрын бөлек болған W9x мен NT екеуін біріктіру жоспарланған. Алғашқыда бұл проект Whisler деп аталған. Бірақ сосын ол екіге бөлінді. WindowsXP W9x пен W2kPro-ні ауыстыруға және WindowsNET NT Server-ді алмастыруға бағыттанған. Атауларының түрлі болуына қарамастан олардың барлығы Windows2000-дің тікелей мұрагерлері және WindowsNT тізбегін жалғастырушылары болып табылады. Бұл WindowsXP-дің негізгі ерекшеліктерін анықтайды.
WindowsXP-дің тыңнан қосылған қабылеттері болса негізінен істетушілерге әзірленген, сыртқы көрініс көп дәнекерлік қабылеттерімен торап, қабылеті жағындағы ерекшеліктері болып, өткендегі меңгеру жүйелер барлық қабілет ерекшеліктерімен өз бойына сіңіріп, өзінің кемелденген қабілеттері арқылы алға шыққан.

Windows жүйесіндегі терезелерді пайдалану

08 Февраля 2013, курсовая работа

Windows жүйесіндегі терезелерді пайдалану
Терезелермен орындалатын негізгі операциялар
Бұған дейін айтылғандай , Windows жүйесіндегі кез келген программа терезе ішінде орындалады, сол себепті тереземен атқарылатын амалдарды (көлемін өзгерту, экран бетінде жылжыту, терезені үлкейту және кішірейту) орындай білу қажет.
Терезенің аумағын өзгерту
Терезенің көлемін кез келген бағытта өзгерту мүмкіндігі бар. Тышқан курсорын терезенің төрт жақтауының кез келгеніне орналастырғанда, ол тілсыздық күйіне келеді.Тышқан курсоры өзінің сыртқы бейнесін өзгертісімен, яғни екі жақты көлденең тілсыздыққа айналысымен, терезенің енін өзгерте аламыз. Тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, терезенің тік жақтауын солға не оңға жылжыту («ал да, тасы» принципі бойынша) керек. Тышқанның батырмасын жіберсеңіздер, терезе енінің өзгергенін көресіздер.Ал терезенің ұзындығы мен енін қатар өзгерту үшін, тышқан курсорын терезенің төрт бұрышының біріне, яғни қабырға сызықтары қиылысқан жеріне алып бару керек. Бұл сәтте курсор екі жақты көлбеу тілсызық түріне келеді де, ол өз кезегінде терезе аумағын алдыңғы айтылған тәсілмен бірдей екі бағытта өзгерту мүмкіндігін береді.
Терезенің орнын ауыстыру
Терезенің экран бетімен жылжытып, оның орнын ауыстіыру үшін курсорды тақырып жолына алып барамыз. Мұндайда курсордың сыртқы пішіні өзгермеу тиіс, бірақ бағыттауыш тілсыздық ұшы көк тіктөртбұрышқа түскенде ғана операцияны орындауға болады. Ол үшін тышқан батырмасын басып, оны сол басулы күйінде жібермей ұстап тұрып, «ал да, тасы» принципі бойынша курсорды жаңа орынға жылжытамыз. Курсорды жіберген сәтте терезе жылжып барған жаңа орында бекітіліп сақталып қалады.

Windows жүктелмесі кезінде копьютер жұмысы баяулағандағы ақаулықтард болдырмау

31 Октября 2011, доклад

Мақсаты: студенттер өз бетімен Windows жүктелмесі кезінде компьютер жұмысы баяулағандағы ақаулықтарды болдырмау үшін әрекеттер жасауға үйрену.

Сіз өз компьютерініңізді қосасыз, бірнеше қысқа дыбыс сигналдарын естисіз, экранда бірнеше хабарламалар шығады – содан кейін бітті. Сідің компьютеріңіз жүктеле бастағанда жұмысы тоқтап қалды, мұндай жағдайда әдетте компьютеріңіздің құрылғысынан немесе осы құрылғыны реттейтін BIOS – тан қарайды.

Жауап іздейміз: көзбен және тыңдап.

Windows ОЖ

21 Февраля 2013, реферат

Операциялық жүйе кез кедген компьютердің ең қажетті құрамдас бөлігі және ол компьютерді басқаруға, ақпаратты сақтауға , оған қосылған барлық құрылғылардың жұмысын ұйымдастыруға арналған программалардың жиыны болып табылады.
Операциялық жүйе адам мен компьютер арасындағы өзара байланысты қамтамассыз етеді.

Windows операциялық жүйе

09 Января 2012, реферат

Операциялық жүйе кез кедген компьютердің ең қажетті құрамдас бөлігі және ол компьютерді басқаруға, ақпаратты сақтауға , оған қосылған барлық құрылғылардың жұмысын ұйымдастыруға арналған программалардың жиыны болып табылады.
Операциялық жүйе адам мен компьютер арасындағы өзара байланысты қамтамассыз етеді.

Windows операциялық жүйесі. Негізгі объектілер. Сілтеуіш (Проводник) программасы

12 Апреля 2013, лекция

Windows – IBM PC платформалы компьютерлерге арналған алғашқы графикалық операциялық жүйелердің бірі. Мұндағы ең қарапайым және негізгі басқару құрылғылары болып тышқан және пернелік тақта есептеледі. Windows жүйесінің көмегімен компьютерді басқара отырып, шағын локальдық желінің қызметін ұйымдастыруға болады және мұнда Интернет желісімен кіріктірілу мүмкіндігі де қарастырылған.

Windows-тың анықтамалық жүйесі

11 Марта 2012, реферат

Windows-тағы анықтама жүйесі пайдаланушыға амалдық жүйемен жұмыс істеу жөнінде туындайтын сұрақтардың көпшілігі бойынша анықтама беру қызметі болып табылады. Оның құрылымы жүйелі, тілдесуі өте ыңғайлы.

WinRAR

20 Октября 2011, курсовая работа

Архивация файлов - это упаковка файлов путем сжатия хранимой в них информации.
Архивация (упаковка) - помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом или несжатом виде
Сжатие информации - это процесс преобразования информации, хранящейся в файле, к виду, при котором уменьшается избыточность в ее представлении и соответственно требуется меньший объем памяти для хранения.
Архивный файл - это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию об именах файлов, дате, и времени их создания или модификации, размерах и т. п.

Word мәтіндік процессоры. құжатқа суреттер,графиктер обьектілерін орнату

25 Октября 2011, реферат

MS WORD - мәтіндік құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша программасы.Ол-мәтіндік және графикалық информацияларды өңдеу барсында жүзден аса операциялды орындай алатын ең кең тараған мәтін редакторының бірі.

Word, Excel, FineReader

21 Марта 2012, реферат

В наш век прогресса, знание компьютера, как минимум на уровне пользователя, просто необходимо. Операционная система Windows, офисные приложения, такие как Microsoft Word, Microsoft Excel, ABBY FineReader – неотъемлемая часть программного обеспечения любого современного компьютера. А значит, для работы с компьютером каждый человек просто обязан знать эти программные продукты, уметь ими пользоваться, при надобности установить и настроить ту или иную программу.

WORDPAD МӘТІНДІК РЕДАКТОРЫ

24 Октября 2011, реферат

WORDPAD МӘТІНДІК РЕДАКТОРЫ

WordPad мәтіндік редакторының қосымша мүмкіндіктері

02 Апреля 2013, реферат

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды WordPad мәтіндік редакторының қосымша мүмкіндіктерімен таныстыру. Алмасу буферімен жұмыс істеуді, мәтінге графикалық объектілерді және графикаға мәтінді енгізуді үйрету;
Сабақтың түрі: Аралас-практикалық сабақ
Сабақта қолданылатын көрнекті құралдар: компьютер, оқулық, жұмыс дәптері.

«Базы данных»: Домашний архив

12 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является создание работающей посредством конкретной СУБД базы данных. При этом будут рассмотрены все этапы создания БД.

«С++ тілінде программалау» пәні бойынша

22 Декабря 2011, курсовая работа

С++ тілінде ішкі файлдың аналогы болып ағын саналады. С++ де ағынға тип сәйкестендірілмейді. Ағын- енгізу,шығару процесінде берілетін байттық тізбек. Ағын қандай да бір сыртқы құрылғымен немесе дискідегі файлмен байланысты болу керек. С++ терминологиясында ол былайша айтылады: ағын қандайда бір құрылғыға немесе файлға бағытталуы қажет.
Курстық жұмыстың тақырыбы өте ауқымды болып келеді. Курстық жұмысты жазу барысында келесідей негізгі файлдарды ашу және жабу, файлдармен жұмысты ұйымдастыру, файлда форматты енгізу, шығару, символдарды енгізу, файлдың атын өзгерту тақырыптары қозғалмақшы.

«Хранилище данных» и его использование в корпоративных информационных системах.

26 Марта 2012, реферат

В настоящее время совершенствование корпоративного управления становится ключевой стратегической задачей развития и жизнедеятельности любого предприятия. В силу того, что практически все экстенсивные способы совершенствования управления исчерпаны, единственным способом выживания в конкурентной борьбе остаются интенсивные способы улучшения управления. Одним из таких способов является информатизация корпоративного управления за счет внедрения информационных технологий.

Ідентифікація

31 Марта 2013, курсовая работа

Маючи справу з системою, нам необхідна будь-яка схема співвідношення між собою, що характеризують систему змінних. В широкому розумінні ми будемо називати моделлю сукупність зв‘язків між сигналами, що спостерігаються. Очевидно, що моделі можуть приймати різноманітну форму і записуватись з різною степінню математичної деталізації. Вибір того рівня складності, який робить модель корисною, визначається запланованим використанням.

Інтелектуальний аналіз даних у зовнішньоекономічній діяльності

04 Декабря 2011, лекция

Технологія Data Mining.
Нейронні мережі.
Генетичні алгоритми.
Експертні системи.
Панелі ключових індикаторів ефективності міжнародного бізнесу. Збалансовані системи показників ЗЕД.

Інтернет

30 Ноября 2011, курсовая работа

Мета курсової роботи – охарактеризувати поняття «електронна пошта» та визначити структуру роботи користувача з електронною поштою.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:
• визначити технологію передачі даних;
• розглянути відмінність між e-mail і web-mail;
• встановити переваги та недоліки електронної пошти.
Об’єктом дослідження є електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет».
Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою.
Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, e-mail, web-mail.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, кожен з яких повною мірою розкриває тему дослідження, а також висновків та списку використаних джерел.

Інформатика як компонент початкової освіти

03 Апреля 2013, отчет по практике

зниження віку першого знайомства дитини з комп’ютером;
поява і поширення мобільних пристроїв, підключених до Інтернету;
наявність певних вмінь використання ІТ для особистих потреб;
потреба дітей у зміненні підходів до подання нової інформації на уроці;
наявність значної кількості додатків та пристроїв, які завжди можуть допомогти школяреві;

Інформатика як наука та навчальний предмет у початковiй школi

26 Февраля 2012, курсовая работа

Мета даної роботи: дослідити роль і місце пропедевтичного курсу інформатики в навчальному процесі загальноосвітньої школи.
Об’єкт: навчальний процес в початковій школі.
Предмет: навчання інформатиці в початковій школі.
Методи: аналіз педагогічної і методичної літератури, бесіда.

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

11 Февраля 2013, контрольная работа

Інформаційна система - це взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.
У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:
1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо.

Інформаційні системи та технології в фінансах

22 Ноября 2011, контрольная работа

Інформаційна система – система, яка організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери. З позиції ділового бачення інформаційна система – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз та банків даних, методів процедур обробки даних, персоналу управління, які організовують процес збирання, передавання, оброблення і накопичування інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень.

Інформаційні технології

02 Апреля 2013, реферат

Вважаючи інформаційні технології "двигуном" інформаційного бізнесу, сконцентруємо увагу на зміст і роль інформаційних технологій в бізнесі.
Інформаційна технологія включає в себе "козирні карти" сучасного інформаційного бізнесу: комп'ютери, термінали, комп'ютерне обладнання, оптичну апаратуру, мікрофільми, лазерні диски, друкарське обладнання та ксерокопіювання. Це всі базові елементи інфраструктури, що визначають основні стратегічні цілі розвитку бізнесу, тому вибір не є випадковим.

Інформаційна безпека в Intranet

31 Августа 2012, реферат

Архітектура Intranet має на увазі підключення до зовнішніх відкритих мереж, використання зовнішніх сервісів і надання власних сервісів зовні, що висуває підвищені вимоги до захисту інформації.

Інформаційна культура як основа формування та розвитку інформаційного суспільства

22 Марта 2012, реферат

Інформаційне суспільство - щабель в розвитку сучасної цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням долі інформаційних комунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті (ВВП), створенням глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх соціальних і особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах.

Інформаційне обслуговування та технічне забезпечення процесу документації управління навчальним закладом

18 Октября 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, набутих при вивченні дисципліни «Інформаційне обслуговування та технічне забезпечення процесу управління» на прикладі аналізу інформаційної системи віртуального навчального закладу (школи).
Поставлені задачі:
Проаналізувати значення інформаційного обслуговування процесу управління для організаційної системи навчального закладу.
Визначити та дослідити шляхи автоматизації інформаційної системи управління навчального закладу на прикладі школи.
Побудувати мережну модель за допомогою ППЗ MS Project та здійснити її оптимізацію з метою заощадження ресурсів.
Проаналізувати технічне та програмне забезпечення навчального закладу та дослідити в ньому АРМ секретаря-референта.

Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом

07 Февраля 2013, дипломная работа

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні пріоритетності інформаційних технологій як засобу модернізації управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Історія інформатизації суспільства

24 Февраля 2013, реферат

Інформаційне суспільство - соціологічна концепція, що визначає
головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання
науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного суспільства
є різновидом теорії постіндустріального суспільства, засновниками якої були
З.Бжезинський, О.Белл, О.Тоффлер. При розгляді розвитку суспільства як
"зміну ступенів", прибічники теорії інформаційного суспільства пов'язують
його становлення з домінуванням "четвертого",

Історія і структура Інтернет

14 Марта 2012, доклад

Інтернет - всесвітня мережа дальніх зв'язків, яка з'єднує мiльйони користувачів комп'ютерів в великій кількості країн. Спочатку нічого не говорило у користь того, що Інтернет стане комп'ютерною мережею загального користування. Як і всі інші великі ідеї, "мережа-мереж" виникла з проекту, який був призначений для зовсім інших цілей.

історія інтернету

30 Марта 2013, доклад

Інтернет народився в США наприкінці 60-х років із проекту мережі з комутацією пакетів ARPANetAdvanced Research Project Agency Network). Інтернет розроблявся з метою забезпечення взаємодії віддалених комп'ютерів і задумувався як децентралізована територіальне розподілена мережа з безліччю альтернативних пунктів збереження і шляхів поширення інформації. Передбачалося, що це дозволить забезпечити надійну взаємодію комп'ютерів Міністерства оборони США, навіть у випадку, якщо частина мережі вийде з ладу унаслідок воєнних дій, наприклад, ядерних вибухів.