Рефераты по информатике

Історія виникнення Internet

20 Апреля 2012, доклад

Слово Інтернет походить від слова Internet англійського походження (Interconnected Networks — об’єднані мережі). В першу чергу Інтернет — це система, яка поглинає практично весь світ, і якою користується практично кожна людина, і котра якби добровільно об’єднує комп’ютерні мережі. Ця система побудована на маршрутизації пакетів даних і використанні IP протокола. Та в простій звичайній буденності під словом Інтернет розуміється Всесвітнє павутиння і всім без винятку доступна інформація в цьому «павутинні».

Історія виникнення ЕОМ

09 Марта 2013, дипломная работа

Неможливо точно відповісти на питання, хто саме винайшов комп'ютер. Річ у тому, що комп'ютер не є винаходом однієї людини. Він увібрав у собі ідеї та технічні рішення багатьох вчених та інженерів. Розвиток обчислювальної техніки стимулювався потребою у швидких та точних обчислюваннях і тривав сотні років. У процесі розвитку обчислювальна техніка ставала дедалі більш досконалою. Цей процес триває і в наш час. [9]

Історія розвитку корпорації Microsoft

18 Марта 2012, реферат

Уїльям Генрі Гейтс III народився в 1955 році в місті Сіетлі в родині юриста і шкільної вчительки. Доля помістила Білла в престижну приватну школу, де відкрилася його схильність до математики і відповідні неабиякі здібності. Там же відбулося знайомство з Полом Аленом - і той, і іншої захоплювалися фантастикою. Трохи пізніше в місцевому обчислювальному центрі утворився дитячий гурток, у який негайно записалися Пол і Білл.

Історія розвитку та становлення сучасних комп’ютерних мереж

14 Марта 2013, контрольная работа

З появою персональних комп'ютерів питання обміну даними взяли глобальний характер. Завдяки спеціальним програмних і апаратних засобів стало можливим організувати взаємодію між людьми, відокремленими один від одного на відстань у десятки тисяч кілометрів.
Створення комп'ютерних мереж викликане потребою спільного використання інформації на віддалених один від одного комп'ютерах. Мережі надають ПК можливість не тільки обміну інформацією, але також спільного використання обладнання одночасної роботи з документами.

Історія створення і можливості IBM

22 Ноября 2011, реферат

Велика депресія 1930-х років завдала істотної шкоди і корпорації IBM. Незважаючи на спад виробництва, Уотсон продовжував фінансувати наукові розробки, оплачував вимушені відпустки співробітників. У результаті до 1935, коли уряду США знадобилися системи автоматизованого обліку зайнятості на 26 млн. чоловік, IBM була готова виконати це замовлення в найкоротші терміни. З цього часу корпорація IBM постійно виконує замовлення на поставку обладнання для урядових установ. У тому ж 1935 інженери IBM створили першу електричну друкарську машинку.

Історія створення інтернету

24 Апреля 2013, реферат

Непрямим поштовхом створення Інтернет став запуск Радянським Союзом у 1957 році першого штучного супутника Землі. На той час уже почалася Холодна війна і Сполучені Штати, розуміючи, що супутник - це ще не вершина радянських наукових досліджень у військовій галузі, побачили для себе загрозу використання ракет СРСР як ядерної зброї. У цьому ж 1957 році при департаменті оборони США було створене Агентство дослідницьких проектів особливої складності - ARPA. Одним із напрямків роботи Агентства стало створення комп'ютерних технологій для військових цілей, зокрема для зв'язку.

Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel

14 Февраля 2013, лабораторная работа

Щоб створити дану таблицю, я ввела в комірку А1 текст «Зараз». Установила маркер на комірку В1 та викликала майстер функцій за допомогою кнопки fx на панелі інструментів. Розпочався діалог майстра функцій. У лівому вікні я обрала категорію « Дата и время», а у правому – функцію «ТДАТА».Натиснула кнопку ОК. Ознайомившись з властивостями цієї функції натиснула кнопку «ОК». Тепер у комірці В1 є формула « = ТДАТА()» і я бачу поточну дату та час. Перенесла копію цієї формули у комірки В2 та С2. Змінила формат комірки В2 (за допомогою опції Формат ячеек), щоб було видно тільки місяць та рік, а С2 – тільки години,хвилини та секунди. Потім натиснула клавішу F9 для пере обчислення формул, поточний час у комірках змінився.

Автоматизація сервісно-виробничого процесу

20 Января 2012, реферат

Для швидкого і безпомилкового контролю операцій, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування , тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих систем управління.

Автоматизации учета труда и его оплаты

17 Октября 2011, курсовая работа

Формирование рыночных отношений, смена экономических и политических приоритетов, интеграция отечественной экономики в мировую систему хозяйствования приводит к усилению роли бухгалтерской информации в управлении хозяйственной деятельностью организаций. Возникают новые требования к бухгалтерскому учету и отчетности, обусловленные сближением отечественной учетной практики с международно признанной практикой.

Автоматизация работы турфирмы

01 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – изучить и охарактеризовать теоретические и практические аспекты процесса автоматизации работы туристического агентства.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
- изучить и описать основные офисные программы, необходимые для автоматизации работы турфирмы;
- охарактеризовать сущность и содержание процесса автоматизации турфирмы;
- охарактеризовать процесс автоматизации турфирмы на примере турфирмы «Магазин Путешествий» (г.Астрахань).

Автоматизация анализа себестоимости продукции в ОАО "Лам мебель"

13 Марта 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы состоит в анализе конкурентоспособности продукции АО «Ламмебель» на основе теоретических разработок и с использованием компьютерной программы MS Exel. Рассматриваются теоретические сведения о себестоимости,о принципах ее формирования,а также практические сведение о применении анализа себестоимости

Автоматизация биржи труда

14 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков при решении конкретних задач по разработке информационного и программного обеспечения объектов автоматизации.
Задачами данной курсовой работы является обучение методам концептуального, логического и физического проектирования баз данных, углубление знаний по исследованию систем управления базам данных (СУБД) для реализации концептуальной, логической и физической моделей.
Данная предпроектная работа выполняется средой разработки Microsoft
Access 2007. Программа Access позволяет обеспечить ввод данных в таблицы базы данных, их хранение и сопровождение, а также получать из совокупности этой информации нужные данные.

Автоматизация бухгалтерского учета в России. Программа 1С:Бухгалтерия

06 Ноября 2011, реферат

Прикладное программное обеспечение представляет собой набор программ на машинных носителях и соответствующей, прежде всего руководств для пользователей, содержащих сведения о корректной работе с конкретными программами, которые применяются для решения задач определенной проблемной области.

Автоматизация ввода текста с помощью создания и ввода элементов автотекста и автозамены. Автоформатирование документа

08 Января 2012, курсовая работа

В наши дни жизнь без компьютера многим людям тяжело представить. ЭВМ взяли на себя огромное количество работы в самых различных областях, начиная с бухгалтерии и заканчивая управлением космическими аппаратами. Компьютер необходим всем, начиная от учащихся начальных классов и заканчивая учеными. Основная часть работы на компьютере заключается в работе с текстовыми редакторами и электронными таблицами. Самыми распространенными и востребованными из них являются программы из пакета Microsoft Office – текстовый редактор Word и табличный процессор Excel. Очень часто документы выполняются по одному образцу или имеют очень много повторяющихся фрагментов, поэтому автоформатирование документа и автоматизация ввода текста необходимы для облегчения работы с документами и ускорения процесса. В настоящей работе рассмотрены возможности автоформатирования и автоматизации ввода текста с помощью создания элементов автотекста и автозамены.

Автоматизация выдачи талонов амбулаторного лечения

10 Ноября 2011, курсовая работа

Автоматизация поликлиники или стационара значительно упрощает ряд рабочих процессов и повышает их эффективность. Контроль, учет и планирование в единой системе в результате приведут к улучшению условий работы и качества предоставляемых услуг, а также повышению конкурентоспособности ЛПУ на рынке.
В данной курсовой работе будет рассмотрена автоматизация выдачи в регистратуре талонов на прием к врачу. Для этого рассмотрим следующие задачи:
описание предметной области;
бизнес-процес при ручном выполнении работы;
бизнес-процес при автоматизированном выполнении работы;
описание базы данных;
пошаговое выполнение работы.

Автоматизация выдачи талонов амбулаторного лечения

11 Ноября 2011, курсовая работа

Автоматизация поликлиники или стационара значительно упрощает ряд рабочих процессов и повышает их эффективность. Контроль, учет и планирование в единой системе в результате приведут к улучшению условий работы и качества предоставляемых услуг, а также повышению конкурентоспособности ЛПУ на рынке.

В данной курсовой работе будет рассмотрена автоматизация выдачи в регистратуре талонов на прием к врачу. Для этого рассмотрим следующие задачи:
описание предметной области;
бизнес-процес при ручном выполнении работы;
бизнес-процес при автоматизированном выполнении работы;
описание базы данных;
пошаговое выполнение работы.

Автоматизация деловых процессов в офисной деятельности

19 Декабря 2011, контрольная работа

В настоящее время развитие информационных технологий привело к появлению методов и средств, обеспечивающих интегрированные решения по автоматизации офиса, позволяющие автоматизировать ручные операции и поиск документов, автоматически передавать и отслеживать перемещение документов и контролировать выполнение поручений, связанных с документами.
Цель данной контрольной работы – кратко рассмотреть современное состояние и тенденции развития методов и средств, направленных на совершенствование решений в области информационных технологий офисной автоматизации.

Автоматизация деятельности фирмы «Квартирка»

09 Января 2011, практическая работа

Информационные системы можно классифицировать по целому ряду различных признаков. По типу хранимых данных ИС делятся на фактографические и документальные. Фактографические системы предназначены для хранения и обработки структурированных данных в виде чисел и текстов. Над такими данными можно выполнять различные операции. В документальных системах информация представлена в виде документов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и текстов. Поиск по неструктурированным данным осуществляется с использованием семантических признаков. Отобранные документы предоставляются пользователю, а обработка данных в таких системах практически не производится.

Автоматизация деятельности отдела сбыта

05 Ноября 2011, контрольная работа

Все информационные системы реализованы на основе базы данных, и поэтому освоение принципов их реализации является важнейшим элементом учебного процесса.

Автоматизация информационных процессов в корабельных системах управления

12 Октября 2011, контрольная работа

1 . Информационная модель процесса управления оружием и техническими средствами корабля.

2. Взаимодействие информационных потоков в ходе управления.

3. Идеология автоматизированного решения задачи. Задачи, решаемые на основе информационной технологии.

Автоматизация кассовых операций

13 Декабря 2011, курсовая работа

В курсовой работе подробно рассмотренытехнологии обработки данных в кассовых операциях с помощью автоматизированной информационной технологии (АИТ). Преобразование исходной информации рассмотрено на примере программы «1С: Бухгалтерия».

Автоматизация офиса

09 Февраля 2013, реферат

В системах делопроизводства доля информации, представленной на бумажных носителях, в последнее время сократилась благодаря интенсивному развитию:
• современных технологий работы с документами;
• средств автоматизированного ввода документов (в том числе и рукописных) в компьютер;
• текстового и даже графического видов обработки документов, позволяющих просто и оперативно вносить в них изменения;
• систем электронной транспортировки;
• доступа к справочной информации через базы данных и др.

Автоматизация офиса

02 Апреля 2013, реферат

В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации о положении и деятельности фирмы на высший уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями фирмы осуществляются на базе современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи.

Автоматизация процесса расчета показателя рентабельности собственного капитала

09 Ноября 2011, курсовая работа

Целью моей курсовой работы является написание методики автоматизирован
ного расчета показателя рентабельности собственного капитала.

Автоматизация рабочего места

07 Декабря 2011, контрольная работа

Одной из самых сложных задач для фирмы, занимающейся торговой деятельностью, является точный и упорядоченный учет материальных средств. При очень большом обороте первичных документов становится очень сложным их упорядочивание. Как правило, многие фирмы до сих пор, при таком стремительном развитии компьютерной техники и программного обеспечения, не имеют четко отлаженного компьютерного учета.

Автоматизация расчёта заработной платы по табельным номерам

05 Апреля 2012, контрольная работа

Выполнить расчет начисления сдельной заработной платы по табельным номерам. Расчет выполняется путем умножения количества изготавливаемыхдеталей на расценку за одну деталь.
Входная информация: код цеха, табельный номер, код профессии, код операции, код детали, вид оплаты, количество принятых деталей, расценка за одну деталь.

Автоматизация расчета основных показателей

02 Декабря 2011, курсовая работа

Существую эффективные методы поиска решений для моделей оптимизации с линейными ограничениями. Модели с линейными ограничениями называются моделями линейного программирования.

Автоматизация решения задач пользователя

11 Апреля 2012, контрольная работа

Главными целями контрольной работы являются:
• изучение целей и задач офисной деятельности, возможностей современного электронного офиса.
• рассмотрение этапов решения задач пользователей на ЭВМ. Рассмотреть каждый этап, где решаются свои специфические вопросы, определяющие, в конечном счете, общий результат алгоритмизации решаемой задачи.

Автоматизация системы премирования

25 Ноября 2011, курсовая работа

оль премирования в условиях рыночной экономики очень важна. Так как премии являются стимулом для повышения производительности труда.
Премия – это поощрение работника за труд выше ожидаемого результата.
Особый интерес представляет то, что выплата премий выгодна не только работнику, но и работодателю. Здесь прослеживается прямопропорциональная зависимость – чем выше результативность труда рабочих, мотивированных премией, тем больше прибыли получит предприятие от произведённой продукции.
Система премирования не является федеральным законом, так как в условиях рыночной экономики работодатель устанавливает её самостоятельно. Существуют различные подходы к выплатам премий: по результатам работы, за принятие активного участия в освоении новых профессий, за недопущение аварий на предприятии, за недопущение порчи продукции и т.д.

Автоматизация современного офиса

08 Декабря 2011, реферат

Электронным офисом называется программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обработки документов и автоматизации работы пользователей в системах управления. В состав электронного офиса входят следующие аппаратные средства:
· персональные компьютеры, объединенные в сеть;
· печатающие устройства;
· средства копирования документов;