Використання торгівельної площі магазину

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 00:19, курсовая работа

Описание работы

Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з питань управління організацією використання площі торгових приміщень в процесі комерційної діяльності, розробці перспективних шляхів обладнання торгових приміщень в організації і управлінні комерційною діяльністю підприємства.

Відповідно до мети поставленні наступні завдання:

дослідити теоретичні засади торгово-технологічних процесів на роздрібному підприємстві;
визначити фактори ефективного використання торговельної площі магазину;
провести аналіз надходження товарів у гіпермаркет;
надати загальну характеристику організації процесу організації торгівлі досліджуваного підприємства;
охарактеризувати організацію та технологію роздрібного продажу товарів;
надати пропозиції щодо методів активізації продажу товарів.

Содержание

Вступ 3
1. Фактори ефективного використання торгівельної площі магазину 7
2. Дослідження конкурентного середовища гіпермаркету «Comfy» 14
3. Аналіз товарної пропозиції магазину 23
4. Дослідження стану організаційного процесу продажу товарів і обслуговування покупців 28
5. Методи активізації продажу товарів 35
Висновки 38
Список використаних джерел 40

Работа содержит 1 файл

Старая курсовая.doc

— 486.00 Кб (Скачать)

     Графічне зображення аналізу структури надходжень товарів зображено на рис. 3.1, 3.2 та 3.3

     

     Рис. 3.1. Аналіз структури надходжень товарів у 2008 році

     В структурі надходжень у 2008 році найбільшу частку займають ноутбуки (15,63%), кондиціонери (14,94%) та дрібна кухонна техніка (11,52%). Зовсім незначну частку мають відеокамери (1,24%), мобільні телефони (1,37%) та дрібна комп’ютерна техніка (2,25%)

     

     Рис. 3.2. Аналіз структури надходжень товарів у 2009 році

     У 2009 році частка кондиціонерів в загальному обсязі надходжень зросла на 0,01 відсотковий пункт, а частка ноутбуків зменшилась на 0,73 в.п., що й зумовило перше місце в загальному обсязі надходжень кондиціонерів. На третьому місці як і у 2008 році залишається дрібна кухонна техніка. Майже аналогічна ситуація відбулася і за нижніми позиціями в обсязі надходжень так частка дрібної комп’ютерної техніки зменшилась з 2,25% до 1,54% , а частка мобільних телефонів зросла на 0,5 в.п., частка відеокамер теж зросла на 0,08 в.п.

     У 2010 році, як і у попередніх роках,  найбільшу частку серед окремих товарних груп займають кондиціонери, частка яких збільшилась на 1,36 в.п. і склала 16,25% %, кондиціонери, їх частка зменшилась на  1,07 в.п. і склала 13,87%  та дрібна кухонна техніка, частка яких зросла  на 2,39 в.п. і склала 12,22% (рис.3.3). Зростає частка холодильників з 9,45% до 10,51%, за рахунок зменшення частки супутніх товарів на 1,93 в.п. та пральних машин на 1,13в.п.

     

     Рис. 3.3. Аналіз структури надходжень товарів у 2010 році

     Проаналізуємо динаміку надходжень кожної товарної групи

     Таблиця 3.3

     Аналіз  динаміки надходжень товарів за товарними групами 

Товарна група Значення  по роках, млн. грн. Абсолютне відхилення, млн.грн. Відносне  відхилення, %
2008 2009 2010 2009 р. до 2008 р. 2010 р. до  2009 р. 2009 р. до 2008 р. 2010 р. до  2009 р.
Холодильники 254,8 295,4 426,2 40,6 130,8 15,93% 44,28%
Пральні машини 188,7 216,1 234,8 27,4 18,7 14,52% 8,65%
Телевізори 115,6 154,5 189,9 38,9 35,4 33,68% 22,89%
Електроплити 194,6 233,5 304,2 38,9 70,7 20,00% 30,27%
Кондиціонери 393,7 467,0 562,8 73,3 95,8 18,62% 20,51%
Ноутбуки 411,9 465,4 659,4 53,5 194,0 12,99% 41,68%
Персональні комп’ютери 118,4 161,4 205,8 43,0 44,4 36,32% 27,51%
Мобільні  телефони 36,2 58,4 79,8 22,2 21,4 61,27% 36,70%
Смартфони та КПК 223,9 298,8 385,4 74,9 86,6 33,43% 29,00%
Мікрохвильові печі 84,8 113,3 138,6 28,5 25,3 33,63% 22,31%
Дрібна  кухонна техніка 303,6 307,1 495,6 3,5 188,5 1,15% 61,38%
Дрібна  комп’ютерна техніка 59,4 48,1 45,8 -11,3 -2,3 -19,06% -4,73%
Фотоапарати 68,3 83,7 121,8 15,4 38,1 22,55% 45,52%
Відеокамери 32,8 41,2 50,4 8,4 9,2 25,63% 22,31%
Супутні товари 148,6 180,5 156,2 31,9 -24,3 21,47% -13,46%

      Отже, у 2010 відбулося зростання продажу майже за всіма товарними групами, окрім супутніх товарів, кількість продажу яких зменшилась на 13,46% , та дрібної компютерної техніки (зменшення на 4,73%).

     Проведемо аналіз надходження товарів за постачальниками

     Таблиця 3.4

     Аналіз надходження товарів за постачальниками 

Джерела надходження товарів 2008 2009 2010
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %
Підприємства-посередники 827,8 31,41 849,8 27,20 703,0 17,33
Оптові бази 648,3 24,60 596,8 19,10 799,5 19,71
Постачання  товарів з-за кордону 139,1 5,28 172,3 5,51 219,1 5,40
Підприємства-виробники 452,8 17,18 803,0 25,70 1577,4 38,88
Індивідуальні підприємці 21,6 0,82 19,2 0,61 23,9 0,59
Інші  джерела 545,8 20,71 684,2 21,90 733,8 18,09
Разом 2635,4 100,00 3124,4 100,03 4056,7 100,00
 

     Отже, найбільшу частку в загальному обсязі надходження поступово займають підприємства-виробники, витісняючи інших постачальників.

     Аналізуючи причини, що призвели до зміни питомої ваги окремих постачальників у загальному надходженні товарів, необхідно зазначити, що індивідуальні підприємства та малі підприємства-виробники змушені знизити поставки з-за конкуренції, що загострюється з боку відомих підприємств-виробників національного масштабу та іноземних постачальників. Оптові бази, маючи в своєму розпорядженні достатньої матеріально-технічною базою, здатні підвищувати рівень товарообігу без істотного зростання витрат. Багато в чому цим і пояснюється їх позитивна динаміка поставок.

 

4. Дослідження стану організаційного процесу продажу товарів і обслуговування покупців

      Гіпермаркет «Comfy» реалізує товари, які перебувають на стадіях росту чи зрілості. Саме на цих етапах, витрати на впровадження зменшуються, а прибутки від реалізації ростуть. Фірма не продає товари,  які перебувають на стадії впровадження, тому що потрібні додаткові витрати на рекламу і значно зменшується товарообіг. Але, в деяких  випадках, ризик виправдовується.

     Надходження повинно бути невеликими партіями і  від відомих постачальників, які  завжди відрізнялися добросовісністю  і готовністю до співробітництва. На стадії росту  товар пропонують багато постачальників, тому потрібно:

  • забезпечувати магазини великими партіями товару різних видів;
  • шукати нових постачальників, щоб забезпечити неперервний  завіз товару в магазини;
  • організовувати  швидкий завіз через короткі інтервали;
  • встановити надійний контроль за всіма джерелами постачання;
  • створити достатні запаси нового товару, щоб  постійно він був у наявності.

      Розрахуємо  тепер показники технологічного планування торгового залу

      Таблиця 4.1.

      Розрахунок площі окремих приміщень магазину

№ п/п Назва видів  приміщень магазину Площа приміщень, % Відхилення (+/-)
Нормативна Фактична
1 Торгові приміщення 0,5 0,55 +0,05
1.1 Торговельний  зал   0,35  
1.2. Приміщення  для торговельних послуг   0,20  
 

 

      Продовження таблиці 4.1

№ п/п Назва видів  приміщень магазину Площа приміщень, % Відхилення (+/-)
Нормативна Фактична
2. Приміщення  для зберігання та підготовки товару до продажу 0,3 0,3 0,02
3. Підсобні приміщення 0,2 0,15 -0,05
4. Службові приміщення 0,1 0,1 0
  Всього 1 1  
 

      Як  бачимо, торговельна площа магазину відповідає нормативам, і тому технологічного перепланування магазину не треба.

      Таблиця 4.2.

      Визначення  ефективності використання торгової площі  під устаткуванням та викладкою  товарів у відділі комп’ютерних деталей

Найменування  устаткування тип К-ть Розміри (см) Площа уст. Загальна  площа уст. Площа дем.
Довж. Шир.
1. Стелаж з  комплектуючими   2 250 60 1,5 3,0 15,0
2. Прилавок з  ДВД-дисками П-2 2 120 50 0,6 1,2 1,2
  Всього   4     2,1 4,2 16,2
 

      Куст = 4,2/30 = 0,14. Коефіцієнт дещо нижче нормативного, тому що залишено великі вільні проходи для покупців.

      Квис = 16,2/30 = 0,54

      Км = 16,2/4,2 = 3,86. Коефіцієнт вище нормативного за тими ж причинами, що вказано для  коефіцієнта Куст.

 

       Таблиця 4.3.

      Визначення  ефективності використання торгової площі  під устаткуванням та викладкою  товарів в відділі мобільного зв’язку

Найменування  устаткування тип К-ть Розміри (см) Площа уст. Загальна  площа уст. Площа дем.
Довж. Шир.
1. Стелаж із смартфонами та КПК   2 250 60 1,5 3,0 15,0
2. Стелаж з  мобільними телефонами   3 250 40 1,0 3,0 20,0
3. Прилавок з аксесуарами до мобільних телефонів П-3 2 120 50 0,6 1,2 1,2
  Всього   4     3,1 7,2 36,2
 

      Куст = 7,2/50 = 0,144. Коефіцієнт дещо нижче нормативного, тому що залишено великі вільні проходи для покупців.

      Квис = 30,6/50 = 0,724

      Км = 30,6/7,2 = 4,25. Коефіцієнт вище нормативного за тими ж причинами, що вказано для  коефіцієнта Куст.

Информация о работе Використання торгівельної площі магазину