Становлення ризик-менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2015 в 22:32, реферат

Описание работы

Для зниження збитків можливих прорахунків передбачаються спеціальні процедури, які допомагають врахувати невизначеності та ризики на всіх етапах реалізації проекту.
Перед експертом стоять такі:
-виявлення ризиків;
-оцінка ризиків;
-визначення способу зниження ризику кожному етапі реалізації проекту;
-організація роботи з управлінню ризиками.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………..3
1. Сутність, види й критерії ризику……………………………………………4
2. Зміст та призначення ризик-менеджмента…………………………………..6
3. Суб'єкти і алгоритм фінансового ризик – менеджмента……………….……9
4. Розробка рішень на умовах невизначеності та ризику……………………..13
5. Оцінка та прогнозування ризиків…………………………………………….15
6. Систему керування фінансовими ризиками…………………………………17
Висновки…………………………………………………………………………19
Список використаної літератури………………………………………………20

Работа содержит 1 файл

ризим-менеджмент 4.docx

— 61.35 Кб (Скачать)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

на тему:

«Становлення ризик-менеджменту»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала

Студентка факультету аграрного менеджменту

4 курсу 4 групи 

                                                     Воєвудська Олеся Вікторівна

 

 

 

 

Київ - 2015

 

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..3

1. Сутність, види й критерії  ризику……………………………………………4

2. Зміст та призначення  ризик-менеджмента…………………………………..6

3. Суб'єкти і алгоритм фінансового ризик – менеджмента……………….……9

4. Розробка рішень на  умовах невизначеності та ризику……………………..13

5. Оцінка та прогнозування  ризиків…………………………………………….15

6. Систему керування фінансовими  ризиками…………………………………17

Висновки…………………………………………………………………………19

Список використаної літератури………………………………………………20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Сучасний етап розвитку міжнародного фінансового співтовариства висуває проблему управління ризиками до самих пріоритетних. Понад те, не безпідставно можна стверджувати, що у постійно у  взаємозалежному світі фінансових та продуктивних шанс на успіх мають ті організації, що потенційно можуть контролювати свої ризики та ефективно ними керувати.Ризик-менеджмент необхідний працівникам казначейств, менеджерам із управління портфелем, фахівців із контролю за ризиками й управління ними. Сьогодні особливу увагу приділяють завданню управління консолідованим фінансовим ризиком, що є низкою серйозних змін, що сталися протягом останніх п'ять-десять років на світових фінансових ринках.

Кожне нове підприємство чи новий проект неминуче зіштовхується на своєму шляху з труднощами, загрозливими його існуванню. Для підприємця дуже важливо вміти передбачити подібні труднощі й заздалегідь розробити стратегії подолання. Необхідно оцінити рівень ризику виявити ті проблеми, із якими може зіштовхнутися бізнес.

Підприємництва без ризику немає. Найбільшу прибуток, зазвичай, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Однак у всім потрібна міра. Ризик обов'язково має бути розрахований до максимально припустимого краю. Як відомо всі ринкові оцінки носять багато варіантний характер. Важливо не боятися помилок у своїй ринковій діяльності, бо від них ніхто не застрахований, а головне - помилок не повторювати, постійно коригувати систему дій зі позицій максимуму прибутку. Менеджер покликаний передбачати додаткові можливості пом'якшення крутих поворотів над ринком. Головна мета менеджменту, особливо умов сьогоднішньої України, домогтися, щоб при найгіршому розкладі мова могла йтися лише про деяке зменшення прибутку, але й у жодному разі не постало питання про політичне банкрутство. Тому особливу увагу приділяється постійному вдосконаленню управління ризиком -ризик-менеджменту.

Успіх у світі бізнесу вирішальним чином від правильності й обгрунтованості обраної стратегії підприємницької діяльності. У цьому повинні враховуватися ймовірності критичних ситуацій

Загроза може йти від конкурентів, від власних прорахунків у сфері маркетингу та виробничої політики, помилок у підборі керівних  кадрів. Небезпека може становити також технічний процес, що може миттєво "зостарити" будь-яку новинку.

Для бізнесу важливим є не запобігання ризику взагалі, а передбачення його до рівня.

Для зниження збитків можливих прорахунків передбачаються спеціальні процедури, які допомагають врахувати невизначеності та ризики на всіх етапах реалізації проекту.

Перед експертом стоять такі:

-виявлення ризиків;

-оцінка ризиків;

-визначення способу зниження ризику кожному етапі реалізації проекту;

-організація роботи з управлінню ризиками.

При ринкової економіки виробники, продавці, покупці діють у умовах конкуренції самостійно. Їх фінансове майбутнє є непередбачуваним та мало прогнозованим.Ризик-менеджмент є системою оцінки ризику бракує, управління ризиком і фінансовими відносинами, виникаючими у процесі бізнесу. Ризиком можна управляти, тобто використовувати різноманітні заходи, які у певної мірі будуть прогнозувати наступ ризикового події та вживати заходів до їх зниження ступеня ризику.

Ризики надають дуже великий вплив, геть поведінка людей, отже й комерційних організацій. Тому і аналіз може допомогти в поясненні тих чи інших дій, скоєних тими чи інші суб'єктами ринкових відносин.

 

1. Сутність, види й критерії ризику

У будь-якій господарській діяльністі завжди є велика небезпека грошових втрат. Небезпека таких втрат є фінансовим ризиком.

Ризик - як економічна категорія це подія, яка може статися. Що стосується скоєння такого події можливі три економічних результати: негативний (програш, збитки); нульовий; позитивний (виграш, вигода, прибуток).

Фінансові ризики - це комерційні ризикі. Ризики бувають чисті й спекулятивні. Чисті ризики означають можливість отримання збитку чи нульового результату.Спекулятивні ризики виражаються у можливості отримання як позитивного, так і негативного результату. Фінансові ризики - це спекулятивні ризики. Інвестор, здійснюючи венчурне вкладення капіталу, наперед знає, що з нього можливі лише 2 виду результатів - прибуток або збиток. Особливістю фінансового ризику є можливість настання шкоди внаслідок проведення будь-яких операцій на фінансово-кредитної і біржовий сферах, скоєння операцій із фондовими цінними паперами, тобто. ризику, який випливає з природи операцій. До фінансових ризиків ставляться кредитний ризик, відсотковий ризик, валютний ризик, ризик упущеної фінансової вигоди та інших.

Інвестуванню капіталу завжди супроводжують вибір варіантів інвестування і соціальний ризик. Вибір різних варіантів вкладення капіталу часто пов'язаний із значною невизначеністю. Наприклад, позичальник бере позичку, повернення якого він виробляти з майбутніх доходів. Проте самі ці доходи йому невідомі. Цілком можливий випадок, що майбутніх доходів може і вистачити для повернення позички. У інвестуванні капіталу доводиться також мати визначений ризик, тобто. вибирати той чи інший рівень ризику. Наприклад, інвестор має вирішити, куди йому слід вкласти капітал: з цього приводу до банку, де ризик невеличкий, а й доходи невеликі, чи більш ризикована, але значно дохідне. Аби вирішити це завдання треба кількісно визначити величину фінансового ризику і порівняти рівень ризику альтернативних варіантів.

Фінансовий ризик, як і будь-який ризик, має математично виражену можливість настання втрати, що спирається на статистичні дані і то, можливо розрахована з досить високої точністю. Щоб кількісно визначити величину фінансового ризику, треба зазначити всі можливі наслідки якоїсь окремої дії і можливість самих наслідків. Можливість означає автоматичну можливість отримання певного результату.

Можливість наступу події може бути оцінена об'єктивним методом чи суб'єктивним. Об'єктивний метод визначення ймовірності грунтується на обчисленні частоти, з якою відбувається ця подія.

Суб'єктивний метод виходить з використанні суб'єктивних критеріїв, що грунтуються в різних припущеннях.

Розмір ризику або міра ризику вимірюється двома критеріями:

1) середнім очікуваним  значенням;

2)мінливістю можливого результату.

Середнє очікуване значення - те значення величини події, що є невизначеною ситуацією. Середнє очікуване значення є середньозваженим всіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовують у ролі частоти чи ваги відповідного значення. Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємо загалом.

Більшість ризиків незалежно від свої фізичної природи має фінансові наслідки. По фінансовим наслідках прийнято розділяти три категорії:

1) припустимий ризик - це  ризик рішення, внаслідок не виконання якого суб'єкту менеджменту загрожує втрата прибутку;

2) критичний ризик - це  ризик, у якому суб'єкту менеджменту  загрожує втрата виручки;

3) катастрофічний ризик - ризик, за якого створюється неплатоспроможність  підприємства.

Тому можливо виділити фінансових ризиків у широкому значенні - це будь-який ризик, який породжує фінансові наслідки. За такого підходу фінансових ризиків включають і комерційних ризиків, виникаючі як унаслідок фінансових ризиків (у вузькому розумінні), а й майнових, виробничих, торгових ризиків.

Майнові ризики визначаються можливої втратою майна через крадіжки, диверсії, халатності, перенапругою технічною і технологічною систем.

Виробничі ризики зв'язані зі збитками зупинкою виробництва внаслідок різних чинників, і навіть ризики, пов'язані із застосуванням у виробництві нової техніки і технологій.

Торгові ризики пов'язані зі збитками через затримку платежів, відмовитися від платежу під час транспортування товару, непоставки товару тощо.

Крім цього можна виділити й зарахувати до  комерційних ризиків ризики маркетингової стратегії.

Ризиком маркетингової стратегії умовимося називати ризик неотримання планованового прибутку при реалізації маркетингової стратегії підприємства. Це складний багатокомпонентний ризик

Новаторство - справа досить ризикована. За даними досліджень:

1) над ринком товарів  широкого споживання зазнає поразки 40% всіх запропонованих новинок;

2) над ринком товарів  промислового призначення - 20%;

3) над ринком послуг-18%.

Ризик маркетингової стратегії може постати, коли один із її елементів не що увінчується успіхом.

Фінансові ризики у вузькому розумінні взаємопов'язані з політичними і включають:

-ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей (інфляційні, валютні, ризик ліквідності);

-ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики, куди входять: ризик упущеної вигоди, ризик зниження дохідності, ризик прямих фінансових втрат).

Інфляційний ризик - це ризик , що у разі зростання інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть.

Інфляція - це процес знецінення грошей, підвищення цін. Дефляція - це процес зворотний інфляції, який породжує зростання купівельної спроможності від грошей і зниження цін.

Дефляійний ризик супроводжується погіршенням економічних умов підприємництва і тенденції зниження доходів. 

Валютні ризики є небезпечними валютних втрат, що з зміною курсу однієї іноземної валюти стосовно інший, під час проведення зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.

Кредитні ризики - небезпека несплати позичальником основного боргу та відсотків, належних кредитору.

Ризики ліквідності пов'язані із можливістю втрат при реалізації цінних паперів чи товарів зміну оцінки їхньої якості.

Інвестиційні ризики супроводжують вкладення капіталу.

Ризик упущеної фінансової вигоди - це ризик наступу непрямої (побічного) фінансовоЇ шкоди чи неотримання прибутку на результаті не здійснення якогось заходу (інвестування, хеджування та інших.)

Информация о работе Становлення ризик-менеджменту