Якісний аналіз персоналу

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 14:47, контрольная работа

Описание работы

Загальна характеристика бази практики
1) Назва організації: Державний комітет статистики України.
2) Галузева належність: є державним комітетом.
3) Форма власності: державна.
4) Загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин ):
Станом на 01.03.2002 у сфері управління Державного комітету статистики України, крім зазначених установ і підприємств, перебували 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, 659 міських, внутрішньоміських і районних відділів статистики; Луцький міський обчислювальний центр; Науково-дослідний інститут статистики; Інформаційно-видавничий центр; Інститут статистики, обліку та аудиту; 3 технікуми статистики; 9 обласних і Білгород-Дністровський навчальні центри; пансіонат "Лиман".

Содержание

Зміст:

1.Коротка характеристика бази практики (повна назва організації, галузева належність, форма власності,основні показники діяльності, загальна чисельність персоналу, завдання та функції підприємства) 3
2.1.Якісний аналіз персоналу 10
2.2.Перелік нормативно-правових документів, які застосовуються в організації в практиці менеджменту персоналу 13
2.3.Методи підбору персоналу, які застосовуються в організації 17
2.4.Методи і засоби забезпечення диференціації індивідуальних трудових доходів в організації 17
2.5.Вирішення питань розвитку соціального партнерства (колективний договір) 19
Література 24

Работа содержит 1 файл

Самостоятельная работа.doc

— 161.00 Кб (Скачать)

         Міністерство  освіти і науки  України

       Київський національний економічний  університет 

       Кафедра управління трудовими ресурсами

       Самостійна  робота з дисципліни "Менеджмент персоналу"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       студент V курсу 

       обліково-економічного факультету,

       спец. 8110/1, Шевчук С.Г.

       керівник  роботи: Кожан Т.О. 
 
 
 
 
 

            Київ 2002

 

       

          Зміст:
 

  1.Коротка  характеристика бази практики (повна  назва організації, галузева належність, форма власності,основні показники  діяльності, загальна чисельність  персоналу, завдання та функції підприємства)  3 

  2.1.Якісний  аналіз персоналу        10

  2.2.Перелік  нормативно-правових документів, які  застосовуються в організації  в практиці менеджменту персоналу    13

  2.3.Методи  підбору персоналу, які застосовуються  в організації   17

  2.4.Методи і засоби забезпечення диференціації індивідуальних трудових доходів в організації        17

  2.5.Вирішення  питань розвитку соціального  партнерства (колективний договір)           19

  Література           24 

 

        

Загальна  характеристика бази практики

    1) Назва організації: Державний комітет статистики України.

    2) Галузева належність: є державним комітетом.

    3) Форма власності: державна.

    4) Загальна чисельність  персоналу (включаючи  чисельність працівників  територіально відокремлених  частин ):

       Станом  на 01.03.2002 у сфері управління Державного комітету статистики України, крім зазначених установ і підприємств, перебували 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, 659 міських, внутрішньоміських і районних відділів статистики; Луцький міський обчислювальний центр; Науково-дослідний інститут статистики; Інформаційно-видавничий центр; Інститут статистики, обліку та аудиту; 3 технікуми статистики; 9 обласних і Білгород-Дністровський навчальні центри; пансіонат "Лиман".

       Усього  в органах державної статистики на підпорядкованих Держкомстату підприємствах на звітну дату за штатними розписами налічувалося 13,58 тис. працівників, фактично працювало 13,75 тис., з них 91,2%-жінки.

       Постановою  Кабінету - Міністрів України від 26.02.2000 № 403 було затверджено граничну чисельність працівників Держкомстату України:

Дані  та подальший їх аналіз наведено без  урахування Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, яке  на звітну дату перебувало у стадії формування, підрозділів, що утримуються  за рахунок спецкоштів, а також працівників, які залучаються до підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і публікації його підсумків. Чисельність персоналу центрального апарату - 447, територіальних органів (що утримуються за рахунок Державного бюджету України) - 12361.

       Згідно  з Законом України "Про державну службу" статус державного службовця  мають 11,6 тис. чол. (при штатній чисельності 11,4 тис.чол.), що становить 90,5% загальної  кількості працівників, зайнятих в  органах держстатистики, у т.ч. 5,5 тис. (при штаті 5,4 тис.) на обласному рівні та 5,8 тис. (при штаті 5,6 тис.) - у рай(міськ)відділах статистики.

       На 1 січня 2001 року посади керівників обіймають 2,2 тис. осіб, спеціалістів - 9,4 тис., що становить  відповідно 19,0% і 81,0% загальної кількості держслужбовців. Найчисельнішою серед керівників є п'ята категорія (46,0%), а серед спеціалістів - сьома (49,0%).

       Аналіз  структури державних службовців за статтю свідчить про те, що серед  них традиційно для органів державної статистики переважають жінки (93,6%). Посади керівників першої - третьої категорій зайняті жінками на 66,7%, п'ятої - шостої - на 82,9%.

       Процеси послідовної реалізації програми кадрового  забезпечення державної служби позитивно  вплинули на якісні показники складу держслужбовців. За останні три роки спостерігається підвищення їх освітнього рівня. На звітну дату порівняно з даними на 01.01.98 на 2,6% збільшилась кількість державних службовців з вищою освітою і становила 7,3 тис.осіб, або 63,0%. Серед керівного складу кількість працівників з вищою освітою залишилася майже без змін - це 88,6 %, щодо категорії фахівців, то цей показник зріс до 57,0% порівняно з 55,4% у 1997 р. Збільшується кількість працюючих, які мають вчені звання: на звітну дату в органах держстатистики : і на ; підпорядкованих Держкомстату підприємствах працювали 73 доктори і кандидати наук (на 01.01.98 - 59).

       За  цей же період зріс і професійно-освітній рівень працівників, які мають відповідну фахову вищу освіту: серед керівників - на 1,6% і становить 76,2%, а серед спеціалістів - на 4,1% (62,1%). Водночас 2,5 тис. держслужбовців не мають профільної фахово-освітньої підготовки. Найбільше їх серед працівників рай(міськ)відділів статистики, оскільки низький рівень заробітної плати на районному рівні не сприяє укомплектуванню фахівцями із профільною освітою. Тим більше, що згідно з законодавством для державних службовців встановлено обмеження щодо можливостей одержання додаткових доходів. Зокрема, серед керівного складу у Закарпатській області не мають відповідної фахової освіти 46,2%, Кіровоградській - 45,8%, Сумській - 41,9%, АРК - 38,7%, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях - по 37,0%. Більш як половина спеціалістів не мають відповідної освіти в Запорізькій (83,1%), Херсонській (67,2%), Сумській (66,7%), Дніпропетровській (65,3%), Кіровоградській (62,3%), Закарпатській (56,7%) та Чернігівській (50,8%).

       Із  загальної чисельності держслужбовців питома вага працівників у віці до 30 років становить 15,7% (керівників 0,5%, спеціалістів 15,2%). На обласному рівні - 16,7% (відповідно керівників і спеціалістів 0,5% і 16,3%), на районному рівні - 14,3% (керівників - 0,5%, спеціалістів - 13,7%). Продовжується тенденція до зменшення кількості працюючих державних службовців - пенсіонерів (зі 107 чол. на 01.01.99 та 88 на 01.01.2000 до 31 чол. на 01.01.2001). З урахуванням рекомендацій колегії Держкомстату зменшено потік клопотань щодо продовження терміну перебування на державній службі працівникам територіальних органів. Водночас протягом 2000 року до Держкомстату надійшли 33 клопотання обласних управлінь статистики, з яких задоволено лише 12. Варто додати, що в центральному апараті немає жодного працівника, який би мав продовження терміну перебування на держслужбі.

       Серед державних службовців жінок у віці 50-54 років та чоловіків у віці 55-59 років налічується 1802 особи, або 15,5%, з них 480 - керівники, це 21,7% їх кількості, та 1322 - спеціалісти, або 14,0%. *

       Для органів держстатистики характерним  є досить стабільний кадровий склад. Кожен третій керівник та кожен восьмий спеціаліст перебувають на державній службі понад 20 років. При цьому 90,6 % керівного складу та 72,2% спеціалістів мають стаж державної служби понад 5 років.

       У минулому році на посади державних  службовців прийнято 940 осіб, що на 0,6 % менше порівняно з попереднім. Із загальної їх кількості 89,7% призначено на конкурсній основі. З випробувальним терміном до шести місяців прийнято 54 особи, або 6,4% усіх призначених. Після двомісячного стажування зараховано 21 особу (2,2%). Із державної служби звільнено 964 чол., з них 208 займали посади керівників, 756 - спеціалістів. Кожного п'ятого звільнено у зв'язку з досягненням граничного віку. перебування на державній службі чи за скороченням. З інших причин вибули 492 працівники, або 4,2%, що на 0,1% більше порівняно з попереднім роком.

5) Показники діяльності: Основною продукцією Держкомстату є інформація, яка надається користувачам безкоштовно ( переважно органи державної влади, міністерства, відомчі установи та ін.) або на комерційній основі ( у вигляді спеціальних досліджень або продажу друкованих видань і інформації у електронному вигляді).Серед основних друкованих видань Держкомстату такі:

 1. Журнал "Статистика України"
 2. Короткий статистичний збірник "Україна в цифрах"
 3. Статистичний щорічник України
 4. Буклет "Україна за 2001 рік"
 5. Бюлетень обстеження ділової активності підприємств України

Видається також багато збірників по окремим  галузям економіки.

6) Завдання та функції  Держкомстату України

     Основними завданнями є:

реалізація  державної політики в галузі статистики; збирання, опрацювання, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті України та її регіонів, зокрема про проведення економічних реформ, рівень життя та - соціальний захист населення, формування багатоукладної економіки та її структурну перебудову, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, хід приватизації та земельної реформи; розроблення і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях; забезпечення переходу національної системи обліку та статистики на міжнародні стандарти; забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації; забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних згідно із законодавством.

Держкомстат України відповідно до покладених на нього  завдань:

 1. бере участь у формуванні та реалізує державну політику в галузі статистики;
 2. розробляє і реалізує цільові перспективні програми реформування та розвитку статистики;
 3. складає національні рахунки, міжгалузеві та інші макроекономічні баланси;
 4. бере участь у формуванні державної економічної політики, підготовці загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку, розробленні проекту закону про Державний бюджет України; організовує і здійснює статистичні спостереження за соціально-економічними процесами в Україні, її регіонах та галузях економіки;
 5. забезпечує розроблення інформаційної бази для прогнозування тенденцій та закономірностей соціально-економічного розвитку і бере участь у їх прогнозуванні;
 6. здійснює статистичні спостереження за ходом виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з економічних і соціальних питань;
 7. організовує і забезпечує збирання державної статистичної звітності, обстеження бюджетів сімей за їх згодою, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових монографічних, інтегрованих та інших обстежень;
 8. організовує статистичні спостереження за динамікою цін і тарифів на товари (продукцію) і послуги, здійснює розрахунки індексу інфляції, паритетності цін на сільськогосподарську продукцію і продукцію та послуги інших галузей економіки, вивчає громадську думку з найгостріших проблем суспільно-політичного життя України;
 9. бере участь в обчисленні соціальних нормативів;

   10) забезпечує формування статистики зовнішньої торгівлі товарами на базі митної статистики, яка розробляється Державною митною службою України, а також збирання державної статистичної звітності щодо зовнішньої торгівлі послугами і товарами, що не проходять митний контроль, надає Національному банку України інформацію для складання платіжного балансу України;

   11) здійснює аналіз структурної  перебудови економіки, формування її багатоукладності, ходу приватизації та земельної реформи, фінансового становища та інвестиційних процесів, становлення ринкових відносин, розвитку міждержавних і міжрегіональних зв'язків, формування ринку праці, цінних паперів та товарного ринку, ефективності суспільного виробництва та його технічного переоснащення, розвитку соціальної сфери, рівня життя та соціального захисту населення, стану довкілля, інфляційних та інших процесів;

   12) забезпечує створення та функціонування  загальнодержавної інтегрованої комп'ютерної мережі органів державної статистики;

   13) забезпечує здійснення єдиної  технічної політики збирання, розроблення і передавання статистичної інформації, організовує опрацювання державної статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасної інформаційної технології, створює банки даних;

   14) розробляє, вдосконалює і впроваджує  методологію національного рахівництва, системи статистичних показників для висвітлення процесів соціально-економічного розвитку України, її регіонів і галузей економіки;

   15) запроваджує в практику державної  статистики систему міжнародних статистичних стандартів;

   16) забезпечує методологічне керівництво  та підготовку документів для здійснення уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами негосподарського обліку в сільських населених пунктах;

   17) затверджує форми, програми та  інструкції державних статистичних спостережень і типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення, узгоджує форми державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення, які затверджують органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на замовлення відповідних місцевих органів виконавчої влади;

   18) розробляє і затверджує загальний  табель (перелік) форм державної статистичної звітності для підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також узгоджує табелі форм державної статистичної звітності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і об'єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що належить до державної власності;

Информация о работе Якісний аналіз персоналу