Інформація в системі маркетингу

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 22:04, курсовая работа

Описание работы

Ми щоденно приймаємо якісь рішення. Вони можуть бути простими чи складними, буденними чи відповідальними. Рішення про покупку жувальної гумки — просте, буденне. Рішення абітурієнта та його батьків щодо вибору вищого навчального закладу — важливе та відповідальне. При цьому не важко помітити, що чим відповідальніше рішення необхідно прийняти, тим більше значення приділяється вивченню ситуації, отриманню необхідної інформації. Так, абітурієнти та їх батьки відвідують дні відкритих дверей у Вищіх Навчальних Закладах, заходять та дзвонять до приймальних комісій, відшукують "досвідчені" джерела інформації — викладачів та співробітників Вищіх Навчальних Закладів, а також тих, хто вже навчається в ньому.

Содержание

План
Вступ
1.Маркетингова інформація
1.1. Інформація в маркетингу
1.2. Типи маркетингової інфомації та її джерела
1.3. Маркетингові інформаційні системи
2.Методи дослідження маркетингової інформації
2.1. Основні правила і напрями досліджень у маркетингу
2.2. Проблеми достовірності первинної інформації
2.3. Організація вибіркових досліджень
3.Проведення маркетингових досліджень
3.1. Планування процесу маркетингових досліджень
3.2. Принципи та етапи маркетингових досліджень
3.3. Маркетингове дослідження підприємства
3.4. Обробка, передавання та використання результатів дослідження
Висновок
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word (3).doc

— 289.00 Кб (Скачать)

Міжнародний науково-технічний  університет

  ім. Академіка Ю.Бугая  (м.Київ)

Полтавський інститут бізнесу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсова робота 

з дисципліни «Маркетинг»

на  тему:

Інформація  в системі маркетингу 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                        Виконала студентка

                                                                                                            ІІ курсу групи МОз-21

                                                                                                                 заочної форми навчання

                                                                                               Парасочка В.С. 
 

                                                                                                         Науковий керівник:

                                                                                                                      Старший викладач

                                                                                            Жорник С.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава 2011 
 
 

План

Вступ

1.Маркетингова інформація

    1.1. Інформація в маркетингу

    1.2. Типи маркетингової інфомації та її джерела

    1.3. Маркетингові інформаційні системи 

2.Методи  дослідження маркетингової інформації

   2.1. Основні правила і напрями досліджень у маркетингу

   2.2. Проблеми достовірності первинної інформації

   2.3. Організація вибіркових досліджень 

3.Проведення маркетингових досліджень

   3.1. Планування процесу маркетингових досліджень

   3.2. Принципи та етапи маркетингових досліджень

   3.3. Маркетингове дослідження підприємства

   3.4. Обробка, передавання та використання результатів дослідження 

Висновок

Список  використаної літератури 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................4

Розділ 1. Маркетингова інформація...................................................................5

                1.1. Інформація в маркетингу..............................................................5

                1.2. Типи маркетингової інформації  та її джерела............................7

                1.3. Маркетингові інформаційні системи..........................................11

Розділ 2. Методи дослідження маркетингової  інформації...............................13

                2.1. Основні правила і напрями  дослідження у маркетингу............13

                2.2. Проблеми достовірності первинної  інформації.........................16

                2.3. Організація вибіркових досліджень............................................18

Розділ 3. Проведення маркетингових досліджень............................................21

                3.1. Планування процесу маркетингових досліджень......................21

                3.2. Принципи та етапи маркетингових  досліджень.........................23

                3.3. Маркетингове дослідження підприємства..................................28

                3.4. Обробка, передавання та використання

                       результатів дослідження...............................................................29

Висновок...............................................................................................................32

Список  використаної літератури........................................................................33 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

    Ми  щоденно приймаємо якісь рішення. Вони можуть бути простими чи складними, буденними чи відповідальними. Рішення про покупку жувальної гумки — просте, буденне. Рішення абітурієнта та його батьків щодо вибору вищого навчального закладу — важливе та відповідальне. При цьому не важко помітити, що чим відповідальніше рішення необхідно прийняти, тим більше значення приділяється вивченню ситуації, отриманню необхідної інформації. Так, абітурієнти та їх батьки відвідують дні відкритих дверей у Вищіх Навчальних Закладах, заходять та дзвонять до приймальних комісій, відшукують "досвідчені" джерела інформації — викладачів та співробітників Вищіх Навчальних Закладів, а також тих, хто вже навчається в ньому.

    Інформація, дійсно, відіграє значну роль у нашому житті. Вона необхідна, у багатьох випадках її якість — повнота, достовірність, своєчасність — мають дуже важливе  значення. Це виявляється, по-перше, в тому впливі, який вона здійснює на наші рішення, а по-друге, в тому, яким у підсумку виявиться прийняте рішення — вдалим чи ні.

    Додамо  до цих роздумів ще й ту обставину, що інформаційні технології, напевно, є сьогодні лідером науково-технічного прогресу. Динамічно створюються нові можливості формування, передачі, накопичення та обробки інформації. Недаремно сучасне суспільство вже називають інформаційним суспільством.

    Будь-яка  організація повинна цілеспрямовано та систематично отримувати інформацію щодо стану зовнішнього середовища її діяльності. Джерела успіху або невдачі комерційної організації потрібно шукати насамперед у зовнішньому ринковому середовищі. Прибутки або збитки компанії, її розвиток або деградація залежать від її здатності бути адекватною до вимог ринкового середовища. Однією з умов такої відповідності є формування необхідної маркетингової інформації, на основі якої приймаються маркетингові рішення.

    У данній роботі буде розглянуто питання маркетингової інформаційної системи організації, проведення маркетингових досліджень, у тому числі їх особливості за такими важливими напрямами як дослідження підприемства та поведінки споживачів. 

    РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1.Інформація в маркетингу

    Деякі підприємці виявилися сьогодні не готовими до самостійної роботи в ринкових умовах. Щоб не мати справи з посередниками, а працювати з виробниками або постачальниками сировини та матеріалів, треба завжди знати стан ринку, його суб’єктів. Отже, потрібні маркетингові дослідження достовірної своєчасної інформації. Саме кваліфікована обробка такої інформації дасть змогу визначити споживчий попит, з’ясувати, яку продукцію, хто, по якій ціні, в якій кількості купуватиме; вона допоможе виявити конкурентів і знайти партнерів по бізнесу, сприятиме визначенню і використанню ефективних каналів і методів просування продукції на ринки.

    Однією  з головних проблем маркетингу є  проблема інформаційного забезпечення. І залежно від того, якого типу ця інформація, якими є джерела  інформації, які засоби збирання, передавання, дослідження та тлумачення результатів, вирішуються питання використання її менеджерами компаній. За допомогою обґрунтованих маркетингових рішень фірма пристосовує свою продукцію та послуги до потреб споживачів. Ефективність цього процесу залежить від організації зворотного інформаційного зв’язку від ринку до фірми. Він дає змогу оцінити існуюче становище фірми та можливості і напрями його поліпшення.

    Одержати  достовірну і достатню для прийняття  рішення інформацію дасть змогу налагоджений механізм роботи з інформацією. Один з таких механізмів запропонував А. М. Яновський [с.33] .Суть його полягає у такому: формулюються характеристики інформації та вимоги до неї (тобто її специфікації), а потім визначається послідовність процедур аналізу та використання її.

    Характеристики інформації і вимоги до неї:

  • вірогідність — наближеність інформації до першоджерела або точність передавання її. Треба враховувати, що джерело інформації може помилятися, знаючи лише ту інформацію, що йому доступна;
  • об’єктивність — інформація, позбавлена суб’єктивних викривлень психологічного плану, а також тих, що виникли під час передавання;
  • однозначність — навіть достовірну та об’єктивну інформацію варто повторно перевірити;
  • своєчасність — інформація необхідна у конкретний момент, відповідний моментам формування, передавання, надходження, обробки, прийняття управлінських рішень, оскільки вона застаріває;
  • релевантність — ступінь відповідності інформації розв’язуваній проблемі, необхідність її та здатність сприяти вирішенню проблеми;
  • пертинентність — придатність інформації (за формою, змістом, з мінімальною обробкою) безпосередньо брати участь у вирішенні проблеми;
  • актуальністьважливість інформації в конкретний момент часу, у прийнятті конкретного рішення;
  • повнотаінформація без пробілів за всіма характеристиками, необхідна і достатня для прийняття рішення з управління маркетинговими процесами, тобто для досягнення поставленої мети;
  • цінність (значимість)ціннісна характеристика інформації для вирішення конкретного завдання;
  • економічністьмінімізація усіх витрат, пов’язаних з отриманням маркетингової інформації у повному обсязі для забезпечення потреб управління фірмою.

Механізм роботи з інформацією такий:

       Перевірка інформації. Найбільш надійний і поширений метод перевірки інформації — порівняльний аналіз, тобто одержання однозначної відповіді на одне й те саме питання з різних джерел. Якщо інформація не підтвердилася одним або декількома джерелами чи отримано суперечливі відомості, необхідно поставити під сумнів усю отриману інформацію і підтвердити або спростувати припущення про її помилковість. Така неузгоджена інформація є неякісною і непридатною для прийняття рішення.

       Обробка інформації. По закінченні перевірки інформації на вірогідність відбувається аналіз її та формування (синтезування) виводу, тобто узагальнення, що пояснює усі встановлені факти. Після того, як сформульовано виводи, переходять до рекомендацій. Щоб підготувати вмотивовані виводи та рекомендації, необхідно дотримуватися двох обов’язкових умов: щоб з інформацією працював професіонал і щоб він був досить обережний, обґрунтовуючи рекомендації для керівництва фірми.

         Відсіювання надлишкової інформації. Інформація не тільки полегшує і забезпечує швидке обґрунтоване прийняття рішень у будь-якій галузі діяльності з мінімальним ризиком, а й, якщо вона є надлишковою, паралізує аналіз інформації. Прийняття рішення в такій ситуації досить сумнівне, бо виявити ключову інформацію дуже складно, не говорячи вже про можливість отримання дезинформації.

    Результати  дослідження надаються керівництву  організації, яке й визначає їх подальшу долю. Використання представлених результатів  є процесом практичного вимірювання  їх цінності для організації. При  цьому може виявитися, що навіть дослідження, проведене на високому рівні, не дасть суттєвих позитивних змін для організації після використання його результатів. Причинами цього можуть бути недостатній рівень організації щодо провадження результатів, динамічні зміни в маркетинговому середовищі тощо. Тобто навіть якісно проведені маркетингові дослідження не є гарантією ринкових успіхів. Вони, скоріше за все, створюють нові ринкові шанси для організації, роблять "більш правильним" ринкове мислення менеджерів, створюють певні передумови для прийняття ефективних управлінських рішень.

1.2. Типи маркетингової  інфомації та її  джерела

        Світова практика останніх десятиліть показала, що електронна інформація перетворилася на найважливіший компонент сучасної ринкової інфраструктури. Вільний доступ до економічної та соціальної інформації розглядається як одна з базисних умов ефективного функціонування ринкової економіки на перехідному етапі. Будь-який суб’єкт ринку повинен мати інформацію про інших виробників, про можливих споживачів його продукції, про постачальників сировини, комплектування і технологій, необхідних йому для виробництва чи реалізації, про ціни, про стан на товарних ринках і ринку капіталу, про ситуацію в діловій сфері, про укладені контракти, функціонування компаній і фірм, відносини між ними, про загальну економічну і політичну кон’юнктуру в країні і світі, про довгострокові тенденції розвитку економіки, перспективи розвитку науки і техніки, про правові умови господарської діяльності та ін.

Информация о работе Інформація в системі маркетингу