Інтегровані маркетингові комунікації

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 19:16, курсовая работа

Описание работы

Перехід до сучасних методів ведення господарювання передбачає орієнтацію на споживача. Маркетингова діяльність має бути спрямована на цільову аудиторію підприємства. Одним із інструментів, який сприяє цьому, є налагодження ефективних маркетингових комунікацій. Вони створюють необхідні умови для господарчої діяльності підприємства, ось чому питання про покращення управління маркетинговими комунікаціями є особливо актуальним для вітчизняних підприємств.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Сутність та значення інтегрованих маркетингових комунікацій
1.1. Концепція інтегрованих комунікацій і процес комунікації
1.2. Комплекс просування та характеристика його складових
Розділ 2. Розробка ефективної програми ІМК
2.1. Етапи процесу прийняття рішень в маркетингової діяльності
2.2. Фактори, що впливають на структуру комплексу просування
Розділ 3. Створення комплексу просування.
3.1. Інтегрований підхід на прикладі просування бренда «Люкс»
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

курсач ост варіант.docx

— 101.66 Кб (Скачать)

Застосування інтегрованих маркетингових комунікацій, та формування ефективних маркетингових комунікаційних стратегій сприяє приводить до економії коштів і росту прибутку; позитивно впливає на споживачів завдяки узгодженості, раціональності, консолідації іміджу бренду або організації.

Споживачі одержують можливість оволодіння необхідною інформацією, що зменшує рівень труднощів при  прийнятті рішень про вибір із різних варіантів схожої продукції, скорочуючи тривалість пошуку необхідного  товару, формує стале усвідомлення цінності бренду.

Проте, не дивлячись на вигоди від впровадження комплексного підходу до спілкування компанії з її клієнтами, багато хто з управлінців знаходять його складним для здійснення. Складність полягає у необхідності комплексного  підходу до організації, планування і управління усіма маркетинговими функціями і подоланні звичок, які роками чинять опір змінам. Лише тоді буде можлива інтеграція в маркетингу. Важливою причиною для впровадження інтегрованого підходу в діяльність компаній також є практичне підтвердження того, що інтегровані маркетингові комунікації дійсно спрацьовують.

 

 

 

Список використаної літератури:

 1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг, 8-е издание.; Пер. с англ. — М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2007. - 832 с.
 2. Бажеріна К.В. Гнітецький Є.В. Економіка. Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій для інноваційних товарів. Економіка. Управління. Інновації. 2010 - №2 (4) с. 90 - 95
 3. Бондар В.П., Гаврилко Т.О.Комунікації в сучасному маркетингу. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури Збірник наукових праць: Випуск 27. – Київ: НАУ, 2010. –   258  с.
 4. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 300 с.
 5. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление / Т.А. Гайдаенко. – М.: Эксмо, 2006. – 496 с.
 6. Головкіна Н.В. Комплексний підхід до маркетингових комунікацій з цільовими аудиторіями · Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2008 - №6 c. 67-71
 7. Григорчук Т.В. Маркетинг. Частина друга: Навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2007. - 380 с
 8. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.: СПб.: К.: Издательский дом «Вильямс», 2010.
 9. Кревенс Д. Стратегический маркетинг. – Williams, 2008. – 752 с.
 10. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-ге вид. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 534 c.
 11. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лук’янець. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 524 с.
 12. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.
 13. Мороз Л.А. Комплекс маркетингових комунікацій під час просування продуктових інновацій Вісник Національного університету. «Львівівська політехніка». – Львів, 2006. – № 570. – С. 114–119.
 14. Охріменко Г. В. Використання BTL-реклами та інтегрованих маркетингових комунікацій в рекламній стратегії просування товару на ринок // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. - 2009. - № 23. – С. 48-52.
 15. Павленко А.Ф., Вовчак А.В., Примак  Т.О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. – К.: КНТЕУ, 2005. – 408 с.
 16. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.
 17. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.
 18. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с.
 19. Руделіус В., Азарян О. М., Бабенко Н. О. та ін.; Ред.-упор. Сидоренко О. І., Макарова Л.С. Маркетинг: Підручник – 3-тє вид. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.
 20. Янковська Г.В. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник формування бренду підприємства // Економіка. Управління. Інновації. - №2. – 2010. – с. 136- 140

Информация о работе Інтегровані маркетингові комунікації