Інтенсифікація виробництва свинини і шляхи підвищення її економічної ефективності

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2012 в 13:17, курсовая работа

Описание работы

Метою курсового проекту є аналіз можливосте підвищення економічної ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації. Для досягнення даної мети визначено такі основні завдання:
– дослідити та узагальнити теоретичні підходи до аналізу підвищення ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації;
– оцінити економічний стан свинарства в ВП «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»;
– оцінити загальний стан справ на підприємстві та основні показники ефективності виробництва;
– визначити яким шляхом розвивається підприємство (інтенсивним чи екстенсивним);
– обґрунтувати основні напрями та розробити пропозиції, спрямовані на підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації свинини на основі інтенсифікації.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………….3
Розділ І. Наукові основи інтенсифікації свинарства………………………….6
1.1. Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва………………6
1.2. Основні положення методики вивчення інтенсифікації свинарства……9
Розділ ІІ. Економічна ефективність розвитку свинарства на базі інтенсифікації……………………………………………………………………12
2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання……………………12
2.2. Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності виробництва свинини..18
2.3. Економічна ефективність інтенсифікації виробництва свинини. ……20
Розділ ІІІ. Перспективні напрями і рівень інтенсивності свинарства та її економічна ефективність………………………………………………………23
3.1. Обґрунтування перспективного рівня інтенсивності та економічної ефективності виробництва свинини………………………………………….23
3.2. Розвиток кормової бази та підвищення рівня годівлі свиней…………..25
3.3. Поглиблення спеціалізації і впровадження комплексної механізації виробництва……………………………………………………………………….31
Висновки і пропозиції……………………………………………….35
Список використаної літератури……………………………………37

Работа содержит 1 файл

Курсова Стапасюк.doc

— 297.50 Кб (Скачать)

             

Аналізуючи дані наведені у таблиці, можна зробити висновок, що підприємство неефективно використовує основний капітал, оскільки за три роки  вартість основних фондів збільшилася майже у 2,5 рази, а прибуток підприємства не тільки скоротився а взагалі зник. Якщо у 2007 році підприємство мало хоч і малу норму прибутку 0,18%, то у наступні 2 роки прибуток зник зовсім.  Це може бути зумовлено зниженням капіталовіддачі, так як у 2007 році вона складала 1,207 грн. а у 2009 році вже тільки 0,49, тобто зменшилася майже у 2 рази.

             

Таблиця 4. Структура грошових надходжень від реалізації продукції.

Агропродукція

2007 р.

2008 р.

2009 р.

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

Зерно

1526,3

21,55

1013,8

14,20

1641,3

22,41

Цукрові буряки

111,8

1,58

-

-

-

-

Картопля

17,9

0,25

16,30

0,23

24,6

0,34

Соняшник

-

-

-

-

-

-

Овочі відкритого ґрунту

40,5

0,57

61,20

0,86

24,3

0,33

Інша продукція рослинництва

253,7

3,58

60,20

0,84

71,7

0,98

Всього по рослинництву

1950,2

27,54

1151,5

16,13

1761,9

24,06

Продукція скотарства

5037,1

71,13

5781,3

80,99

5506,8

75,20

у т.ч. молоко

4344,7

61,35

4459,1

62,47

4085,9

55,79

приріст ВРХ

692,4

9,78

1322,2

18,52

1420,9

19,40

Продукція свинарства

84,8

1,19

149,6

2,1

50,3

0,69

Продукція вівчарства

-

-

2

0,03

0,5

0,01

в т.ч. вовна

-

-

-

-

-

-

вівці та кози

-

-

-

-

-

-

Продукція птахівництва

-

-

-

-

-

-

в т.ч. яйця

-

-

-

-

-

-

приріст птиці

-

-

-

-

-

-

Інша продукція тваринництва

9,7

0,14

54,1

0,76

3,1

0,04

Всього по тваринництву

5131,6

72,46

5987,0

83,87

5560,7

75,94

Всього по підприємству

7081,8

100

7138,5

100

7322,6

100

              Аналізуючи вищенаведені дані, можна сказати. Що досліджуване підприємство має молочно-зернову спеціалізацію, про що свідчать частки грошових надходжень від реалізації молока та зернових, а саме у 2009 р. вони становили 55,79% та 22,41% від загальної суми грошових надходжень відповідно. Також вагому частку займає виробництво продукції скотарства, яке склало 19,4 % у 2009 р. Також можна сказати, що якщо частка зернових впродовж трьох років знаходилася приблизно на однаковому рівні, то частка надходжень від молока має тенденцію до зменшення від 61,35% у 2007 році до 55,79% у 2009 році, в той час як частка надходжень від реалізації яловичини збільшилася з 9,78% до 19,4% за той же період. Це дає нам змогу вважати, що підприємство може змінити спеціалізацію у майбутньому на зерново-яловичинну.

              Таблиця 5. Результати господарської діяльності підприємства.

Показник

2007 р.

2008р.

2009 р.

2009р. у % до 2007р.

Вартість валової продукції, грн..

7781019

7736817

7428958

95,48

     на 1 га с.-г. угідь

2628,72

2613,79

2509,78

95,48

     на 1 середньорічного працівника

35857,23

37018,26

38492,01

107,35

     на 1 грн. виробничих витрат

1,20

1,15

0,91

75,83

Операційний прибуток, грн..

1197600

487000

366000

30,56

     на 1 га с.-г. угідь

404,59

164,53

123,65

30,56

     на 1 середньорічного працівника

5518,89

2330,14

1896,37

34,36

Рівень рентабельності підприємства, %

0,38

-7,27

-22,63

-

              Вищенаведені показники вказують на загальний економічний занепад досліджуваного підприємства. Так вартість валової продукції за три роки скоротилася на 4,52%, операційний прибуток  на 69,44%, а рівень рентабельності підприємства у 2009 році склав -22,63%, що вказує на його неприбутковість.

              Всі вищенаведені дані свідчать про негативні тенденції що проявляються у процесі діяльності даного підприємства, що призводить до зниження рентабельності виробництва та як наслідок до втрати прибутку, що робить підприємство нежиттєздатним.

              2.2. Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності виробництва свинини.

              Для аналізу рівня інтенсивності і продуктивності виробництва свинини важливим є такий показник як поголів’я свиней, річні виробничі витрати та витрати кормів.

              Таблиця 6. Показники для аналізу інтенсивності та продуктивності виробництва свинини на підприємстві.

Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009р. у %

до 2007р.

Поголів’я свиней, гол.

582

503

558

95,88

Річні виробничі витрати,  грн..

138600

145900

89000

64,21

Витрати кормів, ц

4833

4165

4614

95,47

в тому числі кормові буряки

87

75

86

98,85

зелені корми

2059

1775

1966

95,48

концентровані корми

2687

2315

2562

95,35

Витрати кормів на 1 голову, ц

8,3

8,28

8,27

99,64

              Дані показники свідчать про скорочення поголів’я свиней у 2009 році порівняно із 2007 роком на 4,12%. Це стало однією з причин скорочення річних виробничих витрат по свинарству на 35,79%. Витрати кормів також скоротилися на 4,53%. Так як відсоток скорочення поголів’я та відсоток скорочення витрат кормів майже однакові, то можна зробити висновок, що раціон впродовж трьох років залишався незмінним.

              Для більш детального аналізу потрібно визначити структуру стада. Це дасть змогу визначити напрям свинарства на даному підприємстві.

              Таблиця 7. Структура стада свиней.

Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009р. у %

до 2007р.

Поголів’я свиней, гол.

582

503

558

95,88

Поросята 0-2 міс

150

130

144

96,0

Поросята 2-4 міс

138

118

131

94,9

Свині на відгодівлі

257

222

247

96,1

Свиноматки ос.

34

29

32

94,1

Хряки основні

3

4

4

133,33

              Дивлячись на вищенаведені дані можна легко помітити, що підприємство намагається зберегти дану структуру стада, при збільшенні або зменшенні поголів’я свиней.

              При інтенсифікації виробництва важливу роль відіграє рівень комплексної механізації виробничих процесів на підприємстві. Встановлено, що рівень механізації на досліджуваному господарстві є недостатнім для здійснення ефективної діяльності у даній галузі. На підприємстві механізовані тільки окремі виробничі процеси, а ні про яку комплексну механізацію не має й мови. Це зумовлено застарілим обладнанням, спорудами, стан яких не дозволяє їх переобладнання більш новими агрегатами та недостатнім фінансуванням. Так використовуються лише такі агрегати: ОСМ-60-ІІ для годівлі свиней сухими кормами (обладнання для годівлі вологими кормовими сумішами відсутнє), та соскові автонапувалки ПСБ-1А (для свиноматок) і ПБП-1А (для поросят).

              Динаміку результатів інтенсифікації свинарства характеризують також такі показники:

 

Таблиця 8. Показники динаміки інтенсифікації свинарства.

Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009р. у %

до 2007р.

Вихід приплоду на одну свиноматку, гол.

8,4

8,6

8,6

102,38

Вартість валової продукції з розрахунку на 1 гол. худоби, грн..

656,1

689,23

484,43

73,83

Вироблено продукції на 1 голову, ц

0,65

0,68

0,48

73,85

Вироблено продукції на 1 голову свиней на відгодівлі, ц

1,48

1,55

1,09

73,65

Информация о работе Інтенсифікація виробництва свинини і шляхи підвищення її економічної ефективності