Інтенсифікація виробництва свинини і шляхи підвищення її економічної ефективності

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2012 в 13:17, курсовая работа

Описание работы

Метою курсового проекту є аналіз можливосте підвищення економічної ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації. Для досягнення даної мети визначено такі основні завдання:
– дослідити та узагальнити теоретичні підходи до аналізу підвищення ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації;
– оцінити економічний стан свинарства в ВП «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»;
– оцінити загальний стан справ на підприємстві та основні показники ефективності виробництва;
– визначити яким шляхом розвивається підприємство (інтенсивним чи екстенсивним);
– обґрунтувати основні напрями та розробити пропозиції, спрямовані на підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації свинини на основі інтенсифікації.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………….3
Розділ І. Наукові основи інтенсифікації свинарства………………………….6
1.1. Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва………………6
1.2. Основні положення методики вивчення інтенсифікації свинарства……9
Розділ ІІ. Економічна ефективність розвитку свинарства на базі інтенсифікації……………………………………………………………………12
2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання……………………12
2.2. Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності виробництва свинини..18
2.3. Економічна ефективність інтенсифікації виробництва свинини. ……20
Розділ ІІІ. Перспективні напрями і рівень інтенсивності свинарства та її економічна ефективність………………………………………………………23
3.1. Обґрунтування перспективного рівня інтенсивності та економічної ефективності виробництва свинини………………………………………….23
3.2. Розвиток кормової бази та підвищення рівня годівлі свиней…………..25
3.3. Поглиблення спеціалізації і впровадження комплексної механізації виробництва……………………………………………………………………….31
Висновки і пропозиції……………………………………………….35
Список використаної літератури……………………………………37

Работа содержит 1 файл

Курсова Стапасюк.doc

— 297.50 Кб (Скачать)

Зараз у свинарстві існує деяка різноманітність схем архітектурно-планувальних і конструкторсько-технологічних рішень. Останніми роками набуто досвід будівництва і експлуатації широкогабаритних та багатоповерхових приміщень для утримання свиней, які значно економніші від традиційних павільйонних будівель. У майбутньому знайдуть використання конвеєрні установки для утримання свиноматок, а також приплоду від періоду опоросу матки і до зняття свиней з відгодівлі. При цьому в 2-3 рази збільшується місткість приміщень і відповідно знижується вартість скотомісця, особливо при відгодівлі свиней в ярусних кліткових батареях; за рахунок скорочення інженерних комунікацій, обсягу робіт по благоустрою та обладнанню під’їзних шляхів витрати на будівництво знижується на 20-30 %.

Згідно з рекомендованими технологіями утримання свиней обґрунтовані комплекти машин і обладнання для механізації та автоматизації виробничих процесів на фермах і комплексах різних виробничих напрямків (репродукція поголів’я, відгодівля молодняку, племінна справа тощо) і типорозмірів підприємств. Раціональне застосування існуючих, розробка і впровадження нових технічних засобів створюють передумови суттєвого підвищення ефективності галузі свинарства. При цьому на підприємствах, які функціонують на покупних кормах, планові затрати праці становлять 2,3 люд.-год., а витрати кормів — 4,3 ц к. од. на 1 ц приросту, на фермах та комплексах з власною кормовою базою відповідно 5,3-9,9 люд.-год. та 4,5-5,3 ц к. од.

Станкове обладнання ССД-2, ОСМ-1М, ОСМ-60-І та СОС-Ф-35-ІІ призначене для механізації виробничих процесів при годівлі тварин вологими кормовими сумішками, а ОСМ-60-ІІ та СОС-Ф-35-І — при годівлі сухими кормами. Станкове обладнання призначене для проведення опоросу і утримання свиноматок з приплодом до 2-місячного віку поросят (у варіантах із станками СОС-Ф-35 до 28 днів).

Обладнання ОСМ-1М комплектується за чотирма варіантами залежно від кількості свиноматок. До складу обладнання входять станки для опоросу свиноматок ССД-2, соскові автонапувалки ПСБ-1А (для свиноматок) і ПБП-1А (для поросят), універсальні годівниці, установки для опромінення й обігріву поросят ИКУФ-1М.

Комплект обладнання ОСМ-60 обслуговує 60 свиноматок. Залежно від фізіологічного стану свиноматки та віку поросят внутрішні перегородки станків можна переставляти в кілька положень. Завдяки цьому в станках можна формувати три зони: відпочинку поросят, їх годівлі та для свиноматки. Металомісткість обладнання 247–255 кг на одну свиноматку. Обладнання ОСМ-60Б порівняно з базовим варіантом ОСМ-60 має перегородку, якою можна відокремлювати зону опоросу свиноматки від зони відпочинку поросят, що дозволяє використовувати обладнання для утримання поросят за однофазною технологією їх вирощування. Зменшено металомісткість обладнання до 130 кг на одну свиноматку.

Станкове обладнання з піднятою підлогою СОС-Ф-35 поставляють блоками по вісім станків. Технологічне оснащення (годівниці, напувалки, установка для обігрівання та опромінювання) в усіх перелічених комплектах аналогічне. Вологі кормові сумішки роздають електрифікованим координатним роздавачем КСП-0,8, а сухі комбікорми — по трубопроводу канатно-шайбовим роздавачем.

Для комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів при вирощуванні відлучених та інтенсивному дорощуванні поросят протягом 90-110 днів на спеціалізованих фермах і комплексах призначені групові клітки з піднятою підлогою КГО-Ф-10 та КГО Ф 25, а також двох’ярусні кліткові батареї БКП-2 та БКВ-Ф-2. Комплекти технологічного обладнання забезпечують роздавання кормів, напування тварин, видалення гною і створення мікроклімату, а у варіантах двоярусних батарей — також посадку і висадку тварин.

Станок для миття і дезинфекційної обробки кнурів та свиноматок СОХ-Ф-1 — стаціонарний одномісний. Його пропускна здатність складає 15 голів за годину. Обслуговує один працівник, встановлена потужність 2,5 кВт, маса — 850кг.

Установка для активного моціону свиней УМС-80 сприяє підвищенню плодючості свиноматок, активності кнурів-плідників, знижує рівень їх вибракування, забезпечує краще збереження і вищу масу поросят.

Все вищеперераховане обладнання може покращити ефективність виробництва свинини на господарстві, але потрібно пам’ятати, що тільки комплексна механізація може забезпечити найбільший ефект для виробництва, а впровадження окремих агрегатів не дасть максимального ефекту і тому термін його окупності може бути довшим. Також установка нового обладнання неможлива через поганий стан будівель. Не буде зайвим зазначити, що дана галузь, виробництво свинини, не є основною на підприємстві, що зумовлює недостатність фінансування і її технологічну відсталість. [10, c.26]

 

 

 

Висновки

              Провівши детальний аналіз всіх економічних показників діяльності підприємства, природно-кліматичні умови в яких розташоване господарство, окремо проаналізувавши показники досліджуваної галузі, та провів деякі додаткові розрахунки можна зробити такі висновки:

-                            господарство розташовано в сприятливій природно-економічній зоні для ведення свинарства;

-                            підприємство має власну кормову базу, що є позитивним при веденні будь-якого виду тваринництва;

-                            галузь свинарства не є основною на підприємстві, що зумовлює її технологічну відсталість і недофінансування;

-                            негативним є те що підприємство розвивається екстенсивним шляхом, що є неефективним при сучасних умовах ведення господарства

-                            галузь свинарства є неприбутковою, оскільки рівень рентабельності у останньому 2009 році становив -51,12%

-                            спостерігається загальний спад майже всіх основних показників ефективності виробництва, таких як:

1. Вартість валової продукції знизилася на 352,1 тис. грн..

2. Грошова виручка від реалізації продукції знизилася на 67900 грн.

3. Капіталовіддача зменшилася з 1,21 грн. до 0,49 грн.

4. Капіталомісткість навпаки збільшилася з 0,83 грн. до 2,04 грн.

-                  якщо брати до уваги показники, які стосуються окремо галузі свинарства, то тут показники теж залишають бажати кращого:

1. Витрати кормів на 1 ц приросту збільшилися на 4,43 ц;

2. Рівень рентабельності виробництва свинини склав у 2009 році – 51,12%.

3. Середньодобовий приріст 1 голови зменшився на 93,5 г

4. Затрати праці на 1 ц приросту збільшилися на 5,23 люд.-год.

5. Витрати кормів на 1 ц приросту збільшилися на 2,53 ц корм. од.

6. Прибуток на 1 ц живої маси зменшився на 3,7 грн.

              Також на підприємстві спостерігається низький рівень механізації та використання застарілих технологій, про що свідчить екстенсивний шлях розвитку підприємства.

              В загальному можна сказати, що стан справ на досліджуваному підприємстві є незадовільним. Хоча варто зауважити, що підприємство планує закупити нове обладнання та побудувати нові приміщення для вирощування свиней а також почати випуск готової продукції, що дасть можливість підприємству отримати додатковий прибуток а також зробити галузь свинарства основною, що змусить керівництво господарства виділяти більше коштів для розвитку галузі свинарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

              1. Алексійчук Т.В. Екологічні аспекти розвитку свинарства в Україні // Вісник Сумського державного аграрного університету. –  2001. – № 2. – С.429-430.

              2. Алексійчук Т.В. Ефективність виробництва свинини в сільськогосподарських формуваннях // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: Національний аграрний університет, 2001. – Вип. 44. – С.218-220.

              3. Козак Р. Відгодовуємо свиней за 195 днів // Сільський господар. – Львів, 2005. – № 1–2. – С. 33–35.

              4. Козак Р.В. Інтенсифікація виробництва свинини при використанні сухих кормових сумішок з екструдованим тритикале. - Рукопис.

              5. Козак Р.В., Столярчук П.З. Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність свиней, які відгодовуються за новітньою технологією // Наук. Вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2004. – Т. 6 (№ 2). – ч.4. – С. 59–63 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

              6. Козак Р.В., Столярчук П.З. Повноцінна годівля молодняка при інтенсивній технології виробництва свинини // Збірник наук. праць Вінницького ДАУ. –Вінниця, 2005. –В. 22. –Ч. 2. – С. 90–93 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

              7. Печко В.П. Алексійчук Т.В., Свиноус І.В. Ринок м'яса свиней: поточна кон’юнктура і прогноз. // Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2003/2004 маркетинговий рік. Вип. 10. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 126–138. (Автору належить аналіз та прогноз виробництва свинини).

              8. Столярчук П.З., Козак Р.В. Засвоєння поживних речовин зернових кормосумішок при відгодівлі свиней за новітньою технологією // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2004. – Т. 6 (№ 3). – ч. 5. – С. 45–50 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

              9. Столярчук П.З., Козак Р.В., Наумюк О.С., Голодюк І.П. Перспективні технології у тваринництві // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. –Львів, 2005. – Т. 7. – № 3 (26). – Ч. 3. – С. 107–110 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

              10. Столярчук П.З., Козак Р.В. Організація заключної інтенсивної відгодівлі свиней на дешевих кормах власного виробництва // Сільський господар – Львів, 2004. – № 1–2. – С. 26–29 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

              11. Столярчук П.З., Козак Р.В. Особливості засвоєння поживних речовин відгодівельним молодняком свиней і якість продукції // Наук. вісник

ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2005. – Т. 7 (№ 2). – Ч. 4. – С. 3–7 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 

2

 Информация о работе Інтенсифікація виробництва свинини і шляхи підвищення її економічної ефективності