Європейське законодавство про права людини

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2012 в 00:06, реферат

Описание работы

Основи прав людини – повага життя і гідності кожної окремої людини – присутні в більшості великих релігій і філософських вчень світу. Права людини неможна купити, заробити або отримати в спадок – їх називають “невід’ємними”, тому що вони властиві кожній людині, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, майнового стану, народження або будь-яких інших обставин.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні 5
Розділ 2. Імплементація європейських стандартів з прав людини в Україні 16
Висновки
Список використаних джерел

Работа содержит 1 файл

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ.doc

— 169.50 Кб (Скачать)

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 23 серпня 2006 року               – доступ з:               «http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004»

2. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 року.- Доступ з

« http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_010»

3. Дженіс М., Кей Р., Бредлі 1. Європ. право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. К. — Будапешт, 1997.- 583с.

4. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотипное./ Под. общ. ред. члена-корреспондента РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.,1999.- 368с.

5. История политических и правовых учений: Учебник / Под. Ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 1997.- 576с.

6. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003.- 328с.

7. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.- 168с.

8. Платон. Аристотель. Политика. Наука об управлении государством. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica 2003.- 864с.

9. Права человека. Учебник для вузов/ Отв. ред. член-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМАИНФРА, 1999.- 573с.

10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001.- 664с.

11. Себайн Джорж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.- 838с.

12. Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів/ Марк Тулій Ціцерон. Пер. з лат. В. Литвинов. – К.: Основи, 1998.- 476с.

13. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- 304с.

14. Аналітичний ресурс місцевого і регіонального розвитку. -Європейський суд про права людини .- Доступний з «http://www.municipal.gov.ua/1336»

 

 

 

 

 

 

 [1] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001.- c.15

 

[2] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001.- c. 210

[3] Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003.- c.21

[4] Права человека. Учебник для вузов/ Отв. ред. член-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМАИНФРА, 1999.- c.37

[5] История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотипное./ Под. общ. ред. члена-корреспондента РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.,1999.- c.39

[6] Права человека. Учебник для вузов/ Отв. ред. член-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМАИНФРА, 1999.- c.38-39

[7] Там само. С. 34

[8] Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с. 21

[9] Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с. 25

[10] Платон. Аристотель. Политика. Наука об управлении государством. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica 2003.- с. 312

[11] Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003.- с. 26

[12] . История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотипное./ Под. общ. ред. члена-корреспондента РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.,1999.- с. 64

[13] Права человека. Учебник для вузов/ Отв. ред. член-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМАИНФРА, 1999.- с. 2

[14] Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с. 14

[15] История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотипное./ Под. общ. ред. члена-корреспондента РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.,1999.- с. 88

[16] История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотипное./ Под. общ. ред. члена-корреспондента РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.,1999.- с. 85

[17] Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів/ Марк Тулій Ціцерон. Пер. з лат. В. Литвинов. – К.: Основи, 1998.- с. 165

[18] Права человека. Учебник для вузов/ Отв. ред. член-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМАИНФРА, 1999.- с. 62

[19] Себайн Джорж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.- с. 469

[20] История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотипное./ Под. общ. ред. члена-корреспондента РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.,1999.- с. 305

[21] Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.-.с. 4

[22] Там само. С. 6-13

[23] Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003.- с. 51-53

[24] Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.- с. 32-34

[25] Там само. С. 4-31

[26] Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003.- с. 61

[27] Там само. С. 69

[28] Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 23 серпня 2006 року               – доступ з:               «http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004»

[29] Дженіс М., Кей Р., Бредлі 1. Європ. право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. К. — Будапешт, 1997.- с. 45

[30] Аналітичний ресурс місцевого і регіонального розвитку. -Європейський суд про права людини .- Доступний з «http://www.municipal.gov.ua/1336»

 

[31] Аналітичний ресурс місцевого і регіонального розвитку. -Європейський суд про права людини .- Доступний з «http://www.municipal.gov.ua/1336»

 

[32] Аналітичний ресурс місцевого і регіонального розвитку. -Європейський суд про права людини .- Доступний з «http://www.municipal.gov.ua/1336»

 

[33] Статут Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 року.- Доступ з « http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_010»

 

[34] Аналітичний ресурс місцевого і регіонального розвитку. -Європейський суд про права людини .- Доступний з «http://www.municipal.gov.ua/1336»


Информация о работе Європейське законодавство про права людини