Еволюція проекту Податкового кодексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2011 в 15:13, творческая работа

Описание работы

Перший проект нової редакції Податкового кодексу
Проект Податкового кодексу на основі напрацювань 2007 року
Посткризовий період висував вимогу з негайного впорядкування податкової сфери.
Розгляд проекту ПК на КМУ та у ВР України

Работа содержит 1 файл

податковий кодекс.ppt

— 323.50 Кб (Скачать)

Етапи формування   
- виваженого,  
- і
нноваційного,  
- к
омпромісного 
Податкового кодексу 

Еволюція  проекту Податкового  кодексу 
 

Етап 
 

Еволюційний етап 

розвитку проекту ПК 

Умови розробки 

Розробка Податкового Кодексу 

(березень-                  травень 2010 р.) 

Перший проект нової редакції Податкового кодексу

Проект Податкового кодексу на основі напрацювань 2007 року  

Посткризовий період висував вимогу з негайного впорядкування податкової сфери. 

Розгляд проекту ПК на КМУ та у ВР України 

(травень-липень 2010 р.) 

Перше системне бачення Податкового кодексу

Покращення проекту ПК за рахунок врахування зауважень КМУ і комітетів ВР України.

Прийняття ПК у першому читанні 

Становлення влади. Перші кроки влади у напрямку ініціювання реформ 

Всенародне обговорення проекту ПК

(серпень 2010 р.) 

Народне бачення Податкового кодексу

Збагачення проекту ПК інноваціями, перевагами і сильними сторонами, що містяться у пропозиціях громадськості 

Готовність влади до активної співпраці з громадськістю 

Розгляд проекту ПК у другому читанні

(вересень 2010 р.) 

Синтезований зрілий, інноваційний ПК як фундамент сталого соціально-економічного розвитку

Прийняття ПК в цілому. Перехід до виваженої системної роботи з імплементації ПК 

Зрілість влади.

Готовність до виважених рішень. Глибока реформаторська позиція.

  Податок  на прибуток 

 І. Принципові системні новації проекту Податкового кодексу прийнятого у першому читанні: 

 
 • зниження  податкового навантаження  на платника податку  та створення джерел  додаткового ресурсу  для місцевих бюджетів:
 • встановлено основну ставку податку 20 відсотків (у.2011 р. - 20%; у 01.01.2012 р. - 19%; у 01.01.2013р. - 18%; у 01.01.2014р. - 17%) із одночасним запровадженням додаткових ставок 2 та 3 відсотки, що встановлюватиметься органами місцевого самоврядування;
 
 
 • інвестиційно-інноваційне  спрямування:
 • запроваджено інветиційно-інноваційний податковий кредит;
 • встановлено застосування прискореної амортизації основних засобів, що входять до групи виробничого обладнання та транспортних засобів;
 
 
 • спрощення  обліку та адміністрування:
 • запроваджено визначення податкових зобов'язань на підставі даних бухгалтерського обліку із запровадженням розрахунку податкових різниць;
 • переведено страховиків на систему оподаткування прибутку за загальними правилами із збереженням комбінованої системи сплати податку;
 
 
 • запобігання  відтоку капіталу  за кордон
 • обмежено віднесення на витрати процентних платежів по боргових вимогах на користь нерезидентів-пов'язаних осіб;
 • обмежено врахування у складі витрат сум роялті, сплачених на користь нерезидентів та неплатників податку на прибуток;
 • збільшено доходи в 1,15 разів по операціях з нерезидентами   держав з преференційним режимом оподаткування.
 

 Основні наслідки  змін:

 • Стимулювання ділової активності;
 • Вирівнювання податкового навантаження;
 • Збільшення фінансового ресурсу;
 • Протидія тіньовій економіці.

Податок  на прибуток 

 ІІ.1 Новації, що передбачені  у проекті Податкового  кодексу, опублікованого 03.08.2010 р.

 • зниження податкового навантаження:
 • встановлено поступове зниження ставки податку до 20 відсотків (2011р. - 25 відсотків; 2012р. - 24 відсотки; 2013р. - 22 відсотки; 2014р.- 20 відсотків);
 • інвестиційно-інноваційного спрямування:
 • надано спеціальні інвестиційні пільги у вигляді податкових канікул для новостворених підприємств (інвестицій сума, яких перевищує 5 млн. грн. );
 • скасовано сплату авансових внесків при виплаті дивідендів для окремих суб'єктів, зокрема фізичних осіб;
 • запобігання відтоку капіталу за кордон:
 • Обмежено врахування у складі витрат сум роялті, сплачених на користь нерезидентів та неплатників податку у сумі 3% відсотки оподатковуваного прибутку попереднього року;
 • спрощення обліку та адміністрування:
 • встановлено плату консолідованого податку на прибуток за “звітними сегментами” та відокремленими підрозділами;
 • запроваджено п’ять методів нарахування амортизації по 16 групам основних засобів, передбачених бухгалтерським обліком.

 Причини  змін та наслідки  змін:

 • Збільшення рівня ставки податку обумовлено необхідністю забезпечення збалансованості доходів бюджету;
 • Забезпечено єдиний підхід до нарахування амортизації основних засобів в контексті наближення податкового та бухгалтерського обліку;
 • Стимулювання ділової активності – створення нових підприємств, та як наслідок, нових робочих місць;
 • Забезпечення надходження податку на прибуток за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
 

 ІІ.2.Новації, що не віднайшли  підтримки при  обговорення кодексу  у першому читанні:

 • Встановлення додаткових ставок податку на прибуток, які встановлюються органами місцевого самоврядування.

 уникнення  дискримінаційного  підходу до оподаткування  платників податку  за територіальним  принципом.

 • Запровадження підвищуючого коефіцієнту до доходів по операціях з нерезидентами   держав з преференційним режимом оподаткування та обмеження врахування витрат по процентним платежам по боргових вимогах на користь пов'язаних осіб-нерезидентів.

 недопущення  обмежень по зовнішньоекономічній  діяльності платників  податку.

 • Інветиційно-інноваційний податковий кредит.

 Усунення  дублювання пільг  по інноваціям, які  передбачені спеціальними  режимами оподаткування (Глава 3 розділу ХІУ ).

   
 

Податок  на прибуток 

 ІІІ. Зміни, що пропонуються  за результатами  всенародного обговорення: 

 
 • зниження  податкового навантаження:

 встановлено поступове зниження ставки податку до 16% (у 2011р. – 19%, у 2012р. – 18%, у 2013р. – 17%, з 2014 – 16%) 

 
 • інвестиційно-інноваційного  спрямування:
 • встановлено ставку податку – 0% для підприємств сфери обслуговування, легкої промисловості, крім секторів де можливі наслідки викривлення конкурентоспроможності, в тому числі промислового виробництва, та підприємств, які працюють на давальницькій сировині, які перебували на спрощеній системі та мають річний обсяг виручки починаючи з 2011 року – 3 млн.грн., а 2014 року – 5 млн.грн. та 10- ти найманих працівників.

Информация о работе Еволюція проекту Податкового кодексу