Еволюція проекту Податкового кодексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2011 в 15:13, творческая работа

Описание работы

Перший проект нової редакції Податкового кодексу
Проект Податкового кодексу на основі напрацювань 2007 року
Посткризовий період висував вимогу з негайного впорядкування податкової сфери.
Розгляд проекту ПК на КМУ та у ВР України

Работа содержит 1 файл

податковий кодекс.ppt

— 323.50 Кб (Скачать)
gn="justify">операціях.  
 
 

Податок  на додану вартість 

ІІІ. Зміни, що пропонуються  за результатами  всенародного обговорення: 

 • відмінити податок  на окремі товари: металобрухт, зернові  культури, технічні культури (ріпак, соняшник), деревина;
 
 • відмінити податок  на окремі послуги: юридичні, консалтингові, аудиторські;
 
 • запровадити  податок на ліки;
 
 • запровадити  автоматичне відшкодування ПДВ  з 1 січня 2011 року;
 
 • запровадити  відповідальність держави за  несвоєчасне відшкодування ПДВ  у розмірі облікової ставки  НБУ;
 
 • запровадження 17% ставки з 1 січня 2014 року.
 
 

Причини  змін та наслідки  змін: підвищення фіскальної ефективності податку за рахунок розширення податкової бази; покращення адміністрування; забезпечення державного бюджету стабільними і рівномірними надходженнями доходів; раціональне співвідношення між інтересами держави в одержанні джерел для покриття державних витрат і інтересами платників у сплаті податку в такому розмірі, щоб це не суперечило їх особистим та виробничим інтересам та інтересам суспільства в цілому.  
 
 

  

Податок  на додану вартість 

Висновок  по впровадженим  змінам:

 • відміна ПДВ на металобрухт, зернові та технічні культури, деревину запропонована з урахуванням дотримання вимог ст.3 ГАТТ Угоди СОТ щодо створення однакових умов в оподаткуванні для імпортованих і вітчизняних товарів;
 • звільнення зазначених товарів від ПДВ, а також юридичних, консалтингових та аудиторських послуг зменшить масштаби ухилення від сплати податку;
 • запровадження автоматичного відшкодування та відповідальності держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ з бюджету створить сприятливі умови ведення бізнесу та довіри платників до держави;
 • наявність норми щодо запровадження податку на ліки призведе до суттєвого збільшення (5 млрд. грн.) надходжень Державного бюджету України та зменшить зловживання і ухилення від сплати податку, збільшить  конкурентоспроможність вітчизняних виробників.

Акцизний  податок 

                  І. Принципові системні новації проекту Податкового кодексу прийнятого у першому читанні:

 • об'єднано положення шести законодавчих актів;
 • запроваджено щорічну індексацію на пиво поряд з діючою індексацією на алкогольні напої та тютюнові вироби;
 • встановлено нульову ставку податку на біоетанол, який використовується для виробництва біологічних видів палив;
 • залучено до платників податку осіб, які використали спирт не за цільовим призначенням, а також осіб, які на пільгових умовах ввезли автомобіль та реалізували його;
 • визначено, що податкове зобов’язання виникає на дату реалізації або ввезення підакцизних товарів.

  Основні  наслідки впровадження  змін: відображення європейських принципів оподаткування, уніфікація та систематизація акцизного законодавства, забезпечення фіскальної функції податку в період інфляційних змін, стимулювання енергозбереження, покращання адміністрування.

  ІІ. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р.

 • запроваджено автоматичну реєстрацію платників акцизного податку (ДПА реєструє платників акцизного податку на основі інформації органів ліцензування)
 • удосконалено порядок сплати податку у разі перевищення обсягів реалізації товарів перед збільшенням ставок акцизу.

  Причини  та наслідки змін: спрощення адміністрування для платників, забезпечення прогнозованих надходжень бюджету.

  ІІІ. Зміни, що пропонуються за результатами всенародного обговорення:

 • збільшення фінансування дорожнього будівництва за рахунок незначного підвищення ставок акцизного податку на паливо

  Причини  та наслідки змін: запровадження міжнародного досвіду, збільшення надходжень акцизу  з метою компенсації втрат бюджету від скасування транспортного податку: “сплачує більше той, хто більше споживає”.

   

  Висновок  по впровадженим  змінам: наближення до норм європейського законодавства, покращання адміністрування, збільшення ресурсу бюджету.  

Податок  з власників транспортних  засобів 

  І. Принципові системні  новації проекту  Податкового кодексу, прийнятого у першому  читанні:

 • до об'єкту оподаткування включено літаки і вертольоти;
 • запроваджено щорічну індексацію ставок податку на індекс споживчих цін;
 • встановлено єдину ставку податку для автобусів та мікроавтобусів незалежно від об'єму їх двигуна (10 грн. за 100 куб. см)

  Причини  змін та наслідки  змін.

 • до оподаткування податком залучено усі види транспортних засобів; впроваджено механізм компенсації впливу інфляційних процесів на розмір ставок податку, що сприятиме зміцненню фінансової бази територіальних дорожніх фондів.
 

  ІІ. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р.

 • введено додаткову диференціацію ставок податку для легкових автомобілів, об’єм циліндрів двигуна яких перевищує 4500 куб. см;
 • залишена існуюча диференціація ставок податку для автобусів та мікроавтобусів в залежності від об'єму їх двигуна (при двигуні до 6 л – 5 грн. за 100 куб. см, понад 6 л – 10 грн. за 100 куб. см);
 • з 5 до 3 знижено підвищуючий коефіцієнт до ставок податку для суден, літаків і вертольотів, які використовувались понад 8 років;
 

  Причини  змін та наслідки  змін.

 • удосконалено шкалу оподаткування для дорогих автомобілів; податкове навантаження для суб`єктів господарювання, які займаються перевезенням пасажирів, зашилось на існуючому рівні; зменшено рівень податкового навантаження на транспортну галузь, що використовує старі вітчизняні річкові, морські або повітряні судна.

  ІІ.2.Новації, що  не віднайшли підтримки при  обговоренні кодексу у першому  читанні:

 • встановлення єдиної ставки податку для автобусів та мікроавтобусів незалежно від об'єму їх двигуна (10 грн. за 100 куб. см)

Податок  з власників транспортних  засобів 
 

  ІІІ. Зміни, що пропонуються за результатами всенародного обговорення: 

 • скасування  податку на транспортні засоби, що сплачується при проходженні  техогляду *

     * податок  сплачуватиметься лише при першій  реєстрації, реєстрації і перереєстрації   транспортних засобів в Україні.

  Причини  змін та наслідки  змін.

 • зменшення витрат часу на сплату податку, зниження податкового навантаження
 

  Висновок  по впровадженим  змінам:  

               Із включенням до переліку транспортних засобів, що оподатковуються, літаків і вертольотів система оподаткування транспортних засобів набула цілісності та завершеності. Вирішено багаторічну проблему функціонування територіальних дорожніх фондів – запроваджено щорічну індексацію ставок податку на індекс споживчих цін, що компенсуватиме вплив інфляційних процесів на їх розмір. Впроваджено концептуально новий принцип оподаткування: “хто більше їздить – той більше платить”.

Екологічний  податок 

  І. Принципові системні  новації проекту  Податкового кодексу, прийнятого у першому  читанні:

 • ставки податку збільшено у 2 рази (50% сум коштів зараховуються до спецфонду держбюджету та використовуються на фінансування цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними податку);
 • перехід до стягнення податку з пересувних джерел забруднення через податкових агентів (оптових та роздрібних продавців палива);
 • ставки податку встановлено в залежності від класу небезпечності та гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин, орієнтовно-безпечного рівня впливу сполук, виду палива, рівня небезпечності відходів та їх категорії;
 • уніфіковано систему корегуючих коефіцієнтів до ставок податку;

  Причини  змін та наслідки  змін.

 • стимулювання суб`єктів господарювання–забруднювачів до збільшення витрат на впровадження екологічно чистих технологій; впровадження більш гнучкого механізму екологічного оподаткування викидів та скидів забруднюючих речовин в залежності від ступеню їх шкідливого впливу; спрощення розрахунку податкових зобов'язань.
 

  ІІ. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р.

 • запроваджено додаткову диференціацію ставок податку для дизпалива в залежності від вмісту у ньому сірки;

  Причини  змін та наслідки  змін.

 • більш повне відображення стимулюючої та регулюючої функції екологічного оподаткування, стимулювання суб`єктів  господарювання до переходу на використання тих видів палива, шкідливий вплив яких на навколишнє природне середовище є найменшим;

  При обговоренні  кодексу у першому читанні  були підтримані усі запропоновані  новації. 
   

Екологічний  податок 
 

  ІІІ. За результатами всенародного обговорення до розділу не було надано концептуальних пропозицій, які доцільно врахувати.

   

  Висновок  по впровадженим  змінам:  

                Впроваджені зміни удосконалять функціональне призначення екологічного оподаткування, зокрема щодо стимулювання суб`єктів господарювання до впровадження екологічно чистих технологій, мінімізації шкідливого впливу господарської діяльності людини на навколишнє природне середовище; спростять адміністрування податку та порядок його сплати суб`єктами господарювання. 

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України 

  І. Принципові  системні новації проекту Податкового кодексу прийнятого у першому читанні:

 • у разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 

  Причини  змін та наслідки  змін.

 • необхідно встановити залежність розміру надходжень до бюджету по рентній платі від змін тарифів на транспортування.
 

  ІІ. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р.

 • додаткових новацій не запроваджено.
 

  ІІІ. Зміни, що пропонуються за результатами всенародного обговорення:

 • додаткових новацій не запроваджено.

   

  Висновок  по впровадженим  змінам:

 • запровадження коригуючого коефіцієнта забезпечить надходження до бюджету на рівні не нижче ніж на умовах діючого законодавства.

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні 

  І. Принципові системні  новації проекту  Податкового кодексу  прийнятого у першому  читанні:

 • розділ Х побудовано на базі діючого законодавства

Информация о работе Еволюція проекту Податкового кодексу