Еволюція проекту Податкового кодексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2011 в 15:13, творческая работа

Описание работы

Перший проект нової редакції Податкового кодексу
Проект Податкового кодексу на основі напрацювань 2007 року
Посткризовий період висував вимогу з негайного впорядкування податкової сфери.
Розгляд проекту ПК на КМУ та у ВР України

Работа содержит 1 файл

податковий кодекс.ppt

— 323.50 Кб (Скачать)
 

  ІІІ. Зміни, що пропонуються за результатами всенародного обговорення: 

 • поширення спрощеної  системи оподаткування виключно  на фізичних осіб з обсягом  річного доходу до 300 тис. гривень;
 • переведення юридичних осіб на загальну систему оподаткування з можливістю застосування “податкових канікул” з податку на прибуток;
 • щорічна індексація граничного обсягу доходу на коефіцієнт, встановлений Кабінетом Міністрів України;
 • обмеження здійснення спрощенцями зовнішньоекономічної діяльності, крім експорту програмного забезпечення;
 • ставки податку запропоновано встановлювати за територіальним принципом: м.Київ, м.Севастополь, обласних центрах (від 200 до 600 гривень на місяць), в інших населених пунктах (від 20 до 200 гривень на місяць);
 • для діяльності у сфері інформатизації запроваджено окрему ставку податку (5% доходу, але не менше 1500 грн. на місяць) ;
 • застосування РРО для готівкових операцій.
 

  Причини  змін та наслідки  змін

  Застосування  РРО забезпечить контроль за  рухом реалізованих товарів.

  Запровадження  нульової ставки податку на  прибуток для юридичних осіб, які перейдуть

  на загальну  систему оподаткування дозволить  їм адаптуватись в загальних  умовах

  оподаткування  та сприятиме їх подальшому  розвитку.

   

  Висновок  по впровадженим  змінам:

  Внесення зазначених  вище змін є по суті запобіжним  заходом щодо захисту

  інституту  спрощеної системи оподаткування  та намагання збереження  такого

  оподаткування  саме у тих сферах діяльності  для яких це оподаткування  було

  створено, а саме: для дрібних торгівців  на ринку, підприємців, що надають

  послуги  населенню, тощо. 

Спеціальний  режим оподаткування  
суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі енергозберігаючих, екологічно прийнятних та наукоємних технологій
 

- звільнено від сплати ПДВ на період реалізації проекту (не більш 5% років) імпорту устаткування (обладнання);

 • звільнено від оподаткування прибуток на протязі трьох років, за умови внесення інвестиції не менш як 3 млн. дол. США, а для малих підприємств – не менш як 500 тис. дол. США;
 • передбачено оподаткування в розмірі 50 відсотків ставки прибутку у наступні три роки після повного звільнення;
 • встановлено пільгова ставка по оподаткуванню дивідендів, що сплачуються інвестору  у розмірі 3 відсотки;

- надано преференцію щодо зниження ставок на доходи нерезидентів у розмірі 2/3 ставки оподаткування, визначеної розділом ІІІ “Податок на прибуток підприємств”;

 • звільнено від оподаткування суму інвестицій;
 • впроваджено можливість застосування прискореної амортизації устаткування та обладнання.
 

Основні  наслідки змін: сприяння активізації інвестиційних процесів з впровадження новітніх технологій на всій території України 

І. Принципові системні  новації проекту  Податкового кодексу  України, прийнятого  у першому читанні

Спеціальний  режим оподаткування  
суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі енергозберігаючих, екологічно прийнятних та високих технологій 

- можливість отримання преференції по ПДВ та податку на прибуток тільки за умови внесення, визначеного проектом Кодексу, розміру інвестиції 

- застосування  простого векселя при сплаті ПДВ при імпорті устаткування із строком погашення на 360-й день замість преференції по звільненню 

звільнення від оподаткування прибутку протягом трьох років.  

ІІ. Новації, що передбачені  у проекті Податкового  кодексу, опублікованого 03.08.2010 

продовження 

Причини  змін та наслідки  змін: зменшення бюджетних ризиків від запровадження пільгового режиму оподаткування, виключення норм, які врегульовані іншими розділами Кодексу. 

- надання преференції по звільненню від сплати мита

продовження 

Спеціальний  режим оподаткування   
суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі енергозберігаючих, екологічно прийнятних та високих технологій та інноваційні проекти 

Зміни, що пропонуються  за результатами  всенародного обговорення  

 • поширено спеціальний режим оподаткування, окрім інвестиційних також на інноваційні проекти вартістю не менш як 300 тис. дол. США, а для малих підприємств – не менш як 100 тис. дол. США;
 • запроваджено реєстрацію інвестиційних та інноваційних проектів на території Автономної Республіки Крим в порядку, встановленому Радою міністрів АРК;
 • передбачено звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України устаткування на період реалізації інвестиційного проекту але не більше ніж на 5 років замість використання при розрахунках векселя по сплаті ПДВ;
 • звільнено від оподаткування податком на прибуток протягом перших 3-х років діяльності, застосування у наступні три роки зменшеної вдвічі ставки податку до оподатковуваного прибутку.
 

Причини  змін та наслідки  змін: необхідність запровадження достатніх для інвесторів заходів стимулювання реалізації інвестиційних та інноваційних проектів. 

Висновок  по впровадженим  змінам: забезпечення економічного зростання шляхом залучення інвестицій та впровадження інноваційних технологій. 

Спеціальний  режим оподаткування  
технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків
 

Принципові  новації відсутні, оскільки спеціальний  режим оподаткування повністю  відповідає нині діючому режиму  згідно з Законом України "Про  спеціальний режим інноваційної  діяльності технологічних парків" і передбачає такі податкові  умови під час реалізації проектів  технопарків на період до п’яти  років:

- застосування  податкового векселя зі сплати  податку на додану вартість  при імпорті нових устаткування,  обладнання та комплектувальних  до нього, а також матеріалів,  які не виробляються в Україні,  зі строком погашення відповідно  720 та 180 календарних днів;

- зарахування  суми податку на прибуток на  спеціальні рахунки відкриті  в територіальних органах Держказначейства  з подальшим цільовим використання. 

Основні  наслідки змін: сприяння активізації науково-технічної та інноваційної діяльності. 

І. Принципові системні  новації проекту  Податкового кодексу  України, прийнятого  у першому читанні

Спеціальний  режим оподаткування   
технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків 

- зменшення  строку застосування векселя  з ПДВ при імпорті устаткування  (обладнання) та комплектувальних  до нього з 720 днів до 360  днів. 

ІІ. Новації, що передбачені  у проекті Податкового  кодексу, опублікованого 03.08.2010 

продовження 

Причини  змін та наслідки  змін: зменшення бюджетних ризиків від запровадження пільгового режиму оподаткування, уніфікація спеціальних режимів оподаткування, визначених главами 3 і 4 в частині строку надання векселя з ПДВ .

продовження 

Спеціальний  режим оподаткування   
технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків та наукових парків, їх партнерів, що виконують проекти наукових парків 

Зміни, що пропонуються  за результатами  всенародного обговорення  

 • поширення спеціального  режиму оподаткування також і  на наукові парки;
 • при виконанні проектів наукових парків передбачається:
 • надання векселя з ПДВ при ввезенні на митну територію України устаткування (обладнання) та комплектувальних на 360 днів, а при імпорті матеріалів на 180 днів;
 • зарахування сум податку на прибуток на спеціальні рахунки, відкриті в територіальних органах Держказначейства з подальшим цільовим використання протягом 5-ти років;
 • зарахування сум ПДВ по операціях з поставки інноваційних продуктів на спеціальні рахунки, відкриті в територіальних органах Держказначейства з подальшим цільовим використання протягом 5-ти років.
 

Причини  змін та наслідки  змін: необхідність запровадження достатніх стимулів для розвитку вітчизняної науки та для реалізації інноваційних проектів. 

Висновок  по впровадженим  змінам: забезпечення економічного зростання шляхом та впровадження наукових та інноваційних технологій. 

Збір за користування радіочастотним ресурсом України 

  І. Принципові системні  новації проекту Податкового кодексу прийнятого у першому читанні:

 • передбачено запровадження щорічної індексації ставок збору за користування радіочастотним ресурсом України наростаючим підсумком на індекс споживчих цін (індекс інфляції).
 

  Основні  наслідки змін:

 • запроваджено з метою отримання в бюджет пропорційної частки від вартості послуг, наданих за користування радіочастотним ресурсом, з врахуванням інфляційних процесів в національній економіці.
 

  ІІ.1. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р.

 • передбачено, що у випадку продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
 

  Основні  наслідки змін:

 • з метою уникнення подвійного оподаткування збором за користування радіочастотним ресурсом України за одні і ті ж самі частоти при продовженні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом
 

  ІІІ. Зміни, що пропонуються за результатами всенародного обговорення:

 • додаткових новацій не передбачено.
 

   

  Висновок  по впровадженим  змінам:

 • зміни до діючого механізму оподаткування сприятимуть збільшенню надходжень до бюджету та покращенню адміністрування.

Збір за спеціальне використання води 

  І. Принципові системні  новації проекту Податкового кодексу прийнятого у першому читанні:

 • розділ побудовано на основі діючого законодавства, новацій не передбачено.
 

  ІІ.1. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р. 

 • додаткових  новацій не передбачено.
 

  ІІІ. Зміни, що пропонуються за результатами всенародного обговорення: 

Информация о работе Еволюція проекту Податкового кодексу