Еволюція проекту Податкового кодексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2011 в 15:13, творческая работа

Описание работы

Перший проект нової редакції Податкового кодексу
Проект Податкового кодексу на основі напрацювань 2007 року
Посткризовий період висував вимогу з негайного впорядкування податкової сфери.
Розгляд проекту ПК на КМУ та у ВР України

Работа содержит 1 файл

податковий кодекс.ppt

— 323.50 Кб (Скачать)
 
 
 • спрощення  обліку та адміністрування:
 • запроваджено консолідованої сплати податку на прибуток в разі наявності відокремлених підрозділів (філій) у складі платника податку, пропорційно питомій вазі суми витрат філії у загальній сумі витрат платника податку по аналогії із діючим законодавством.
 
 
 • запобігання  відтоку капіталу  за кордон:
 • обмежено врахування у складі витрат сум роялті, сплачених на користь нерезидентів та неплатників податку;
 • встановлено заборону віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) фізичних осіб – суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний податок.
 

 Причини  змін та наслідки  змін: 

 
 • У зв'язку  із наявністю компенсаційних  заходів щодо втрат бюджету, за  рахунок обмеження “тіньових”  операцій забезпечується зниження  ставки податку на прибуток.
 • З метою стимулювання переходу платників податку із спрощеної системи на загальну для них передбачається нульова ставка податку на прибуток.
 • За численними зверненнями учасників всенародного обговорення пропонується залишити діючий механізм сплати консолідованого податку на прибуток.
 • Усунення мінімізації податкових зобов'язань через суб'єктів спрощеної системи оподаткування та виплату роялті,  що забезпечить надходження по податку на прибуток та виконання бюджетних призначень.
 
 
 

Висновок  по впровадженим  змінам:

 • Стимулювання ділової активності;
 • Вирівнювання податкового навантаження;
 • Збільшення фінансового ресурсу за рахунок розширення бази оподаткування;
 • Протидія тіньовій економіці.
 
 
 • І. Принципові системні  новації проекту  Податкового кодексу  прийнятого у першому  читанні:
 
 • З  метою наповнення  бюджету:

                    встановлення порядку узгодження податкового зобов’язання податкового агента в момент його виникнення - за календарною датою, встановленою для граничного терміну сплати податку до бюджету;

  встановлення  обов’язку для податкового агента  утримати податок у джерела, якщо  відносини між сторонами цивільно-правових  договорів можуть бути прирівняні  до трудових відносин згідно  із законодавством про працю;

  встановлення  чіткого порядку оподаткування  доходів самозайнятих осіб, включаючи  осіб, які провадять незалежну  професійну діяльність, та впровадження  щорічної декларації  та авансових  платежів протягом року для  фізичних осіб - підприємців;

  розмежування  податкового обліку інвестиційного  прибутку за ознакою цінних  паперів, що обертаються на організованому  ринку, та поза ним з виключенням  можливості врахування збитків, отриманих на неорганізованому  ринку цінних паперів;

  запровадження  функції податкового агента для  юридичних осіб, що займаються  організацією та проведенням  гастрольних заходів зарубіжних  гастролерів. 

 • З  метою зменшення  податкового навантаження  на фізичних осіб:

  запровадження 100-відсоткової податкової соціальної  пільги особам, які утримують двох та більше дітей віком до 18 років – на кожну дитину;

  встановлення  нульової ставки для успадкованих  сум знецінених грошових заощаджень;

  скасування  вимоги щодо наявності права  платника податку на податкову  соціальну пільгу при звільненні  від оподаткування нецільової  благодійної допомоги;

  включення  до складу податкової знижки  частини суми процентів, сплачених  за іпотечним кредитом, окремо  у випадку купівлі готового  житла та у разі сплати процентів  протягом його будівництва;

  врегулювання  питання оподаткування внесків  на рахунки фондів банківського  управління та виплат з них  відповідно до експерименту  на  базі ХК “Київміськбуд”;

  збереження  фіксованого податку для осіб, які провадять торгівлю на  ринку; 

  алгоритм  нарахування податкової знижки  відкореговано з урахуванням  зменшення доходу на суму обов'язкових  внесків до фондів пенсійного  та соціального страхування аналогічно  алгоритму стягнення податку  роботодавцем. 

 • З  метою спрощення  адміністрування  податковим агентам:

  утримання  податку з будь-яких доходів  податковим агентом тільки в  момент виплати, а не при нарахуванні;

  звільнення  від оподаткування вартості орденів, медалей, кубків тощо, якими відзначаються  переможці змагань, конкурсів, та  незначних подарунків, якщо їх  вартість не перевищує 50% однієї  мінімальної заробітної плати;

  розробка  постанови Кабінету Міністрів  щодо переліку витрат на оплату  праці, що є одночасно базою  оподаткування податком з доходів  фізичних осіб.

   

 • З метою вирівнювання податкового навантаження на пасивні доходи та недопущення втрат бюджету:

  скасування з 2013 року мораторію на оподаткування  процентів на вклади (депозити);

  зниження з 2013 року  з 15 до 5 % ставки податку на дивіденди.   

Податок  на доходи фізичних осіб

Податок  на доходи фізичних  осіб  
 

 •       ІІ.1. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р.
 
 •       У зв’язку із змінами прийнятого Закону України щодо підтримки  будівництва доступного житла:
 

звільнення  від оподаткування суми державної  підтримки на будівництво чи  придбання доступного житла, яка  надається платнику податку відповідно  до законодавства,

включення  до податкової знижки суми  витрат платника податку на  сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у т.ч. на погашення пільгового іпотечного  житлового кредиту, наданого на  такі цілі, та процентів за  ним. 

 • З  метою зниження  податкового навантаження  на доходи фізичних  осіб:
 

зниження  з 15 до 5 % ставки податку на  дивіденди  та доходи від продажу  об’єктів рухомого майна;

звільнення  від оподаткування протягом звітного  податкового року одного з  об’єктів нерухомого майна (квартири, житлового, дачного, садового будинку) без обмеження щодо 100 кв.м., земельної  ділянки, що не перевищує норми  безоплатної передачі, визначеної  статтею 121 Земельного кодексу України  в залежності від її призначення, а також одного з об’єктів  рухомого майна: машини, мотоцикла, моторолера; 

 • З  метою наповнення  бюджету та вирівнювання  податкового навантаження:
 

запровадження  оподаткування виграшів у державну та недержавну грошову лотерею за ставкою 15 %. 

ІІ.2.Новації, що не віднайшли  підтримки при  обговорення кодексу  після першого  читання: 

Запровадження  оподаткування з 2013 року процентів  за вкладами (депозитами). 

ІІІ. Зміни, що пропонуються за результатами всенародного обговорення: 

 • З  метою перенесення  податкового навантаження  на платоспроможну  категорію громадян:
 

- запровадження  малопрогресивного оподаткування:

         до 15 мінімальних заробітних плат (у 2011 році – 13 830 грн.) ставка – 15%;

         більше 15 мінімальних заробітних плат ставка – 17%,

- оподаткування за ставкою 5% процентів на депозити з суми перевищення загальної річної суми процентів розміру 20 мінімальних заробітних плат (у 2011 році - 18 440 грн.),  
тобто при досягненні загальної річної суми депозитів понад 150 тис. гривень.

Наслідок: додаткові  надходження бюджету. 

 • Скасування  фіксованого податку для торговців  на ринку з переводом їх  на сплату єдиного податку
 

 Висновок по впровадженим змінам: не зважаючи на значну кількість новацій, направлених на зменшення ставки податку та запропонованих звільнень від оподаткування, заходами з покращення адміністрування та перенесення податкового тягаря на платоспроможних осіб вдалося уникнути втрат надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету. 
 

Податок  на доходи фізичних  осіб

Податок  на додану вартість 

  І. Принципові системні  новації проекту Податкового кодексу прийнятого у першому читанні:

   

 • збережено спеціальний режим оподаткування для села;
 • збережено режим акумуляції переробними підприємствами сум ПДВ для виплати дотації сільськогосподарським товаровиробникам;
 • встановлено різні терміни відшкодування ПДВ: за результатами двох звітних періодів при експорті товарів; інвестиційних витратах; сезонній діяльності та за результатами дванадцяти звітних періодів – при інших операціях;
 • запроваджено реверсну сплату податку за операціями з металобрухтом, згідно з якими відповідальною за сплату ПДВ до бюджету є особа, якій здійснюється постачання металобрухту;
 • скасовано вексельну форму розрахунків зі сплати ПДВ при ввезенні товарів на  митну територію України.
 

  Причини  змін та наслідки  змін: підтримка вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника; сприяння пожвавленню інвестиційної діяльності та запобіганню безпідставних заявок на відшкодування податку з бюджету; виключення можливості  відшкодування державою необґрунтованих (фіктивних) сум ПДВ; забезпечення рівних умов оподаткування при здійсненні господарської діяльності та рівномірного надходження ПДВ  до бюджету. 
   
   
   
   
   

Податок  на додану вартість 

ІІ.1. Новації, що передбачені у проекті Податкового кодексу, опублікованого 03.08.2010 р. 

 • розширено перелік  пільг, які мають соціальну спрямованість (путівки на санаторно-курортне  лікування інвалідами та дітям  – інвалідам; будівельно-монтажні  роботи з будівництва доступного  житла та житла, що будується за державні кошти; імпорт культурних цінностей без винятку та незалежно від цілей ввезення;
 
 •  віднесено до категорії платників ПДВ юридичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування;
 
 • передбачено  особливості визначення бази оподаткування у випадках коли платник податку здійснює діяльність з поставки вживаних товарів;
 
 • запроваджено  вексельну форму сплати податку  при імпорті основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться для використання в господарській діяльності.
 

 Причини змін та наслідки змін: підтримка малозахищених верств населення; підвищення підприємницької та інвестиційної активності для забезпечення інтеграції України  в світовий простір; приведення у відповідність з положеннями Директиви Ради 2006/112/ЄС;  
 

Податок  на додану вартість 

ІІ.2.Новації, що не  віднайшли підтримки при обговоренні  Кодексу у першому читанні: 

встановлення  різних термінів відшкодування  ПДВ: за

результатами  двох звітних періодів при  експорті товарів;

інвестиційних  витратах; сезонній діяльності та  за

результатами  дванадцяти звітних періодів  – при інших

Информация о работе Еволюція проекту Податкового кодексу