Рефераты по биологии

Выщелачивание марганца методом биоэнергетики

16 Марта 2012, реферат

Биогеотехнология выщелачивания металлов — использование главным образом тионовых (окисляющих серу и серосодержащие соединения) бактерий для извлечения металлов из руд, рудных концентратов и горных пород.

Гідроекологія

28 Ноября 2011, реферат

На початку 60-х років минулого століття людство вперше стало усвідомлювати серйьзність екологічних проблем, які виникають перед ним, і крихкість самого існування життя на планеті Земля. Реальністю стали глобальне потепління клімату, виникнення озонових дірок над полюсами, забруднення води, повітря грунтів, продуктів харчування токсинами та іншими шкідливими хімічними речовинами і патогенними мікроорганізмами, вимирання багатьох видів рослин і тварин, зниження біорізноманітності внаслідок діяльності зростаючого народонаселення планети.

Гідротермальна фауна дна океану

11 Марта 2012, реферат

Робота про відкриття глибоководних оазисів, розташованих в безпосередній близькості від гарячих гідротермальних джерел, зроблене геологами в 1976-1977 роках, стало для всіх морських біологів знаменною подією.

Гіпотези виникнення життя на землі

11 Октября 2011, реферат

В Сонячній системі життя відомо тільки на Землі, хоча, цілком імовірно,вона існує в глибинах космосу. Земні організми засвоїли самі різні, навіть досить суворі, за людськими мірками, середовища, утворивши практично суцільну населену оболонку планети - біосферу. Вони зустрічаються від найглибших океанічних западин, де панує жахливий тиск води, до розріджених атмосферних висот. Деякі істоти виживають навіть у гарячих джерелах і полярних льодах

Гістотехнології. Основні напрямки біотехнології

02 Апреля 2013, контрольная работа

Мета: розглянути один з нових напрямів біотехнології, який займається створенням біологічних замісників тканин і органів; формувати поняття тканинна інженерія, розвивати інтелектуальні здібності, логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до живих організмів та власного здоров’я; виховувати в учнів відповідальність за справу, яку вони виконують.
Обладнання і матеріали: таблиці або слайди презентації «Тканини рослин», «Тканини тварин», «Диференціація клітин»

Галлюциногены

29 Марта 2013, реферат

Галлюциногены - это наркотики, вызывающие галлюцинации. Самый знаменитый галлюциноген - ЛСД. Наркотик был случайно синтезирован из грибка спорыньи в 1938 году, и сделал это доктор Альберт Хоффман, работавший над средством от хронических мигреней. Человек, который проглотил ЛСД, отправляется в «путешествие», продолжающееся от одного часа до четырех. Во время этой «поездки» эмоции и поведение «путешественника» совершают пируэты, как на «русских горках»: за одну минуту человек от безудержного хохота переходит к рыданиям и наоборот. Искажаются ощущения, пропадает чувство времени, некоторые рассказывают о «комбинированном» восприятии, когда одно чувство превращается в другое, например, можно пробовать вкус, цвет, видеть звуки, слышать запахи. Длительное употребление ЛСД и других галлюциногенов ведет к искажению энцефалограммы головного мозга, нарушениям памяти и ее провалам, ухудшается абстрактное мышление, рассеивается внимание.

Гаметогенез

05 Декабря 2011, реферат

Гаметогенез подразделяется на сперматогенез (процесс образования сперматозоидов у самцов) и оогенез (процесс образования яйцеклетки). По тому, что происходит с ДНК, эти процессы практически не отличаются: одна исходная диплоидная клетка дает четыре гаплоидные. Однако, по тому, что происходит с цитоплазмой, эти процессы кардинально различаются.

Гаметогенез. Сперматогенез. Овогенез

14 Сентября 2013, реферат

Мендель открыл основные законы наследственности приблизительно в то же время, когда другие биологи принялись изучать строение клетки. Поэтому когда законы генетики открыли заново в 1900-х годах, ученые уже смогли понять, что так называемые факторы должны соответствовать наблюдаемым в реальности структурам - хромосомам. Отождествление абстрактных понятий и реальных структур - крупнейшее достижение генетики на ранней стадии ее развития, и оно было сделано в основном благодаря исследованию природы пола.

Гаметогенез. Сперматогенез. Оогенез

25 Февраля 2013, доклад

Таким образом, принципиальное отличие полового размножения от бесполого заключается в том, что оно приводит к огромной изменчивости, образованию форм с новыми наследственными свойствами в результате перекомбинации различных свойств обоих родителей. В то время как при бесполом размножении дочерние организмы повторяют наследственную информацию единственной родительской особи.

Гастрит

16 Февраля 2013, реферат

Гастрит - воспаление слизистой (внутренней) оболочки стенки желудка. Когда воспаление переходит на двенадцатиперстную кишку формируется, так называемый, гастродуоденит. Выделяют два вида гастритов и гастродуоденитов: с пониженной и повышенной кислотностью желудочного сока.

Гельминтозы и их профилактика

10 Декабря 2012, реферат

Гельминтозы – обширная группа заболеваний, возбудителями которых являются гельминты, в просторечии глисты. Это самые настоящие паразиты, так как не могут жить и добывать себе пищу самостоятельно. У них обязательно должен быть «хозяин» – человек или животное, в организме которого они живут за счет его питательных соков.

Ген и его свойства. Генетика и практика

06 Апреля 2011, контрольная работа

Цель моей работы является рассказать о таком понятии как ген, основном содержании генетики и, о ее практическом и теоретическом значении в современности.

Гендік инженерия

27 Ноября 2011, реферат

Генетика — бүкіл тірі организмдерге тән тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін биология ғылымының бір саласы. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің заңдылықтарын ашып, оларды қоғамды дамыту үшін пайдаланудың жолдарын шешуде генетика ғылымы зор үлес қосты. Сондықтан, биология ғылымының басқа салаларының арасында маңызды орын алады..

Гендік инженерия

23 Марта 2013, реферат

Гендік (генетикалық) инженерияны – молекулалық және клеткалық инженерия белгілі бір мақсатпен жасанды айқын қасиеттері бар генетикалық материалдарды алдын ала құрастырып, оларды басқа клеткаға енгізіп, көбейтіп, зат алмасу процесін өзгеше жүргізу. Бұл әдіспен организмдердегі тұқым қуалайтын информацияны көздеген мақсатқа сай өзгертіп, олардың геномдарын белгілеген жоспармен қайта құруға болады.

Гендік-инженерлік дәрі-дәрмектер препараты

12 Сентября 2013, реферат

1.Гендік инженерия туралы жалпы ұғым.
2.Гендік инженерияның даму тарихы.
3.Биотехнология,даму тарихы.
4.Генді жасушаға енгізу әдістері,рестрикциялық
фермент,вектор
5.Микроорганизмдердің гендік инженериясы.
6.Өсімдіктердің гендік инженериясы.
7.Жануарлардың гендік инженериясы
8.Генотерапия.
9.Гендік инженериядағы 2007-2008 ж.ж. жаңалықтар

Гендерная сегрегация

11 Декабря 2011, доклад

Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими и т. д.ий

Генератор шума как средство защиты от несанкционированного съема информации («прослушки»)

09 Июня 2010, курсовая работа

Для несанкционированного добывания информации обычно используется широкий арсенал технических средств, из которых малогабаритные технические средства отражают одно из направлений в развитии современных технологий. Выполняемые в портативном, миниатюрном и сверхминиатюрном виде, эти средства аккумулируют в себе новейшие научные, технические и технологические достижения электроники, акустики, оптики, химии и радиотехники. Такие средства находят широкое применение как в деятельности правоохранительных органов, так и технических разведок всех мастей, в подпольном информационном обеспечении незаконных экономических, финансовых и криминальных организаций.
Чтобы снизить эффективность использования злоумышленником микрофонов с передачей информации по радиоканалу, высокочастотного «навязывания», других средств съема информации применяют различные «антижучки» — электронные устройства, искусственно создающие шумовой фон (в том числе высокочастотный) вблизи места важных переговоров или поглощающие сигнал пассивные экраны. Для этого существует несколько методов.
Простой метод экранирования помещений и поверхностей.

Генети́чески модифици́рованный органи́зм

21 Февраля 2012, биография

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Такие изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутагенеза.

Генетика

08 Июня 2010, реферат

Генетика по праву может считаться одной из самых важных областей биологии. На протяжении тысячелетий человек пользовался генетическими методами для улучшения домашних животных и возделываемых растений, не имея представления о механизмах, лежащих в основе этих методов. Судя по разнообразным археологическим данным, уже 6000 лет назад люди понимали, что некоторые физические признаки могут передаваться от одного поколения другому. Отбирая определенные организмы из природных популяций и скрещивая их между собой, человек создавал улучшенные сорта растений и породы животных, обладавшие нужными ему свойствами.
Однако лишь в начале XX в. ученые стали осознавать в полной мере важность законов наследственности и ее механизмов. Хотя успехи микроскопии позволили установить, что наследственные признаки передаются из поколения в поколение через сперматозоиды и яйцеклетки, оставалось неясным, каким образом мельчайшие частицы протоплазмы могут нести в себе «задатки» того огромного множества признаков, из которых слагается каждый отдельный организм.

Генетика

22 Сентября 2011, реферат

Генетика – область биологии, изучающая наследственность и изменчивость. Человек всегда стремился управлять живой природой: структурно-функциональной организацией живых существ, их индивидуальным развитием, адаптацией к окружающей среде, регуляцией численности и т. д. Генетика ближе всего подошла к решению этих задач, вскрыв многие закономерности наследственности и изменчивости живых организмов и поставив их на службу человеческому обществу. Этим объясняется ключевое положение генетики среди других биологических дисциплин.

Генетика

27 Февраля 2012, контрольная работа

Структуры оснований, наиболее часто встречающихся в составе ДНК
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) представляет собой биополимер (полианион), мономером которого является нуклеотид.
Каждый нуклеотид состоит из остатка фосфорной кислоты, присоединённого по 5'-положению к сахару дезоксирибозе, к которому также через гликозидную связь (C—N) по 1'-положению присоединено одно из четырёх азотистых оснований.

Генетика вирусов. Бактериофаги. Лизогения

06 Октября 2011, контрольная работа

Бактериофаги (фаги) (от -греч. φᾰγω — "пожираю") — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий и вызывают их лизис. Как правило, бактериофаг состоит из белковой оболочки и генетического материала -одноцепочечной или двуцепочечной РНК. Размер частиц приблизительно от 20 до 200 нанометров.

Генетика эпилептических синдромов

17 Декабря 2011, реферат

Эпилепсия известна с древнейших времен. В древней Греции и Риме эпилепсию связывали с волшебством и магией и называли “священной болезнью”. Считалось, что Боги насылали эту болезнь на человека, ведущего неправедную жизнь. Уже в 400 г. до н. э. Гиппократ написал первый трактат, посвященный эпилепсии “О священной болезни”. Величайший врач древности полагал, что природа заболевания может быть наследственной, и обусловлена патологией мозга, а приступы провоцируются солнцем, ветрами, холодом, изменяющими консистенцию мозга.

Генетика және селекция негіздері

25 Февраля 2012, реферат

Генетика – ағзалардың тұқым қуалаушылық пен өзгергіштігін зеріттейтін ғылым. Тұқым қуалаушылық – ағзалардың ұрпақтан ұрпаққа өздерінің белгілерін (құрылысы, даму, қызметінің ерекшеліктерін) беру қабілеті. Өзгергіштік деп ағзалардың жаңа белгілерін иемдену қабілетін айтамыз. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік тірі ағзалардың бір-біріне қарама-қарсы, сонымен қатар бір-бірімен тығыз байланысты қасиеттері.

Генетика және селекция негіздері

22 Ноября 2012, реферат

Генетика — тірі организмдердің тұкым қуалаушылық және өзгергіштік қасиетін зерттейтін ғылым. Тұкым куалаушылык және өзгергіштік бұл барлық тірі организмдерге тән касиет.
Алынған ұрпакты ата-анасымен салыстыру нәтижесінде белгілері мен ерекше қасиеттерінің тұқым қуалау ерекшелігін байқаған. Адамдарды тұқым куалаушылықтың үш касиеті қызықтырған:
бірінші — ата-ана белгілері мен ұрпақ белгілерінің ұқсас болуы;
екінші — ұрпақ белгілерінің ата-ана белгілерінен өзгеше болуы;
үшінші — кейбір ұрпақтарда арғы ата-баба қасиеттерінің кайталануы.

Генетика и селекция морских свинок

12 Января 2012, реферат

В своем реферате я попыталось понятно объяснить, как отличаются различные по-роды не только по фенотипу, но так же и по генотипу, для того что бы можно было разо-браться в механизме выведения новых пород. А так же понять, как были выведены уже ранее полученные породы, который существуют и по сей день. Так же я указала на какие основные положения стоит опираться при выведении породы и как справиться с трудно-стями, которые могут возникнуть.

Генетика и эволюционная теория

13 Декабря 2012, доклад

Цель: Совместить понятия тем «генетика» и «эволюционная теория», подчеркнув значение наследственности
и изменчивости для эволюции живых организмов.
Задачи:
Сделать вывод о значении наследственности и изменчивости для эволюции.
Актуализировать знания о видах изменчивости.
Определить ведущую роль мутационной изменчивости в эволюционном процессе.
Рассмотреть теоретический материал «Популяционная генетика», вывести закон Харди-Вайнберга.
Определить характер изменчивости как фактора эволюции.

Генетика клеток

13 Марта 2012, реферат

Наследственность - воспроизведение у потомков признаков предков - представляет собой одно из наиболее удивительных и существенных свойств всех живых организмов, от вирусов и бактерий до высших растений, животных и человека. Наука о наследственности - генетика (от греческого genesis - рождение, происхождение) показала, что наследственность обусловлена передачей потомкам генетической (наследственной) информации о всех (видовых и индивидуальных) свойствах данного организма. Одним из замечательных свойств наследственности является её консервативность, т.е. сохранение наследственных особенностей на протяжении многих поколений. Так, сходство предков и их потомков может сохраняться миллионы лет.

Генетика микроорганизмов

20 Января 2011, реферат

Способность живых организмов сохранять определенные признаки на протяжении многих поколений называется наследственностью.
В процессе изучения наследственности оказалось, что каждое последующее поколение под влиянием различных факторов может приобретать признаки, отличающие их от предыдущих поколений. Это свойство называется изменчивостью. Таким образом наследственность и изменчивость тесно связаны между собой.

Генетика микроорганизмов: изменчивость морфологии и ее формы

08 Ноября 2012, доклад

Генетика микроорганизмов – наука о законах наследственности и изменчивости, которая обладает присущими особенностями, отвечающими строению и их биологии. Больше всего исследована генетика бактерий. Бактерии характеризуются малыми размерами и большой скоростью размножения. Эти особенности позволяют отследить генетические изменения за незначительный отрезок времени на максимальном числе популяций. Клетка бактерии обладает одинарным набором генов, то есть отсутствуют аллели. Хромосома у бактерий представляет собой полинуклеотид (две связанные полинуклеотидные цепочки, которые образуют ДНК).
Длина хромосомы составляет 1000 мкм, а молярная масса примерно 1,5.2-10'Д. Она суперспирализована и сомкнута в кольцо, включает 3000 – 5000 генов. В цитоплазме бактерий подобно хромосоме расположены ковалентно замкнутые кольца ДНК, которые называются плазмидами ( или внехромосомные факторы наследственности). Плазмиды обладают значительно меньшей массой, чем хромосомы.